Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K3 Att samla information

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K3 Att samla information"— Presentationens avskrift:

1 K3 Att samla information
Finns det ett behov och en målgrupp? Skrivbordsundersökning eller marknadsundersökning? K3 MF Att samla information

2 Marknadsplanen Nulägesanalys Affärsidé Mål Strategi Handlingsplan
Samla in information Analysera nuläget Affärsidé Mål Strategi Handlingsplan Uppföljning

3 Nulägesanalys, exempel:
Produkten: vilken kvalitet har våra produkter jämfört med konkurrenternas? Vad tycker kunderna? Miljövänliga alternativ? Hur lönsam är den? Kunderna: Hur stor är målgruppen? Vilka behov har kunderna? Vilka är de? Var bor de? Vilka intressen har de? Leverantörerna: Vilket sortiment har de? Vilka priser har de? Service? Regler och lagar: Skattelagstiftning, MfL, LAS, Utskänkningstillstånd och andra tillstånd.

4 Skrivbordsundersökningar
Sekundärdata, till skillnad från egen marknadsundersökning som ger primärdata. Billigare och snabbare än marknadsundersökning. Försäljningsstatistik, reklamationer, bokningar, kundregister. Intervju med personal med kundkontakter. Bibliotek, rapporter, databaser, branschtidskrifter. Konkurrenters marknadsföring och lönsamhet. Studera deras hemsidor.

5 Var källkritisk Granska och ifrågasätt innehållet i källorna.
Vem säger detta? Vad är innehållet? Till vem riktar sig informationen? Varför, vad är syftet? Använd lathund:

6 Marknadsundersökningar
Tar tid och kostnaderna drar iväg. Ställ krav på Objektivitet: inte ledande frågor Validitet: frågorna ska ta upp det som ska mätas. Vi ska mäta det som vi ska mäta. Reliabilitet: Slumpen får ej påverka resultatet. Resultatet ska vara tillförlitligt. Ytterligare en undersökning ska leda fram till samma resultat. Kvalitativ undersökning – öppna frågor eller kvantitativ undersökning – svar på frågor som går att mäta, hur många?

7 6 olika undersökningar Intervju/enkät via post, internet och telefon.
Strukturerad eller informell intervju. Personliga intervjuer. För att ta reda på motivation till ett visst handlande. Varför en viss produkt är vald. Panelundersökningar. Intervjuer som upprepas flera gånger under längre tidsperiod med samma intervjupersoner. Omnibusundersökningar. Enorma undersökningar där företag samarbetar. Ev bättre anlita marknadsundersökningsföretag. Observationer. Observerar kundernas beteenden. I vilken ordning tas varor från hyllor? Experiment och tester. Kunder får testa produkter. Provförsäljning av produkt på delmarknad.

8 Marknadsundersökningar
Vem ska vi fråga? Undersökningspopulation, de som kan tänkas vara köpare. Kanske bättre med stickprov. Slumpmässigt urval. ”När en kock rört om tillräckligt i kastrullen kan han med en enda sked ta reda på hur hela soppan smakar”, George Gallup. förteckning svenska marknadsundersökningsföretag. Läs om ex etik. Syftet ej alltid mätbart resultat; inställning till biltullar, sänkt restaurangmoms etc. Är bortfallet högt? Får vi ej tag på respondenterna? Är svarsfrekvensen låg? Sträva efter att minimera bortfallet.

9 Ställa samman och presentera resultatet.
Bestäm hur presentationen ska se ut innan du börjar undersökningen. Kvantitativa undersökningar: använd ett tomt formulär och markera antal svar på de olika alternativen. Korstabulera, jämför svaren på en fråga med en annan – upptäck samband – svarar unga annorlunda än äldre? Kvalitativa undersökningar: Svårare. Klumpa ihop citat och presentera.

10 Diskussionsuppgift 3.23 Utvärdering av resa. Nästan alla researrangörer lämnar ut ett formulär med frågor till sina resenärer strax innan de åker hem. Varför gör de det? Vilka frågor tycker du att ett sådant formulär ska innehålla? Tänk dig att det gäller en charterresa till Mallorca. Om det istället hade varit fråga om en safariresa i Afrikas djungler, hade frågorna varit annorlunda då? På vilket sätt?

11 Diskussionsfråga 3.24 c) Det borde vara förbjudet att göra opinionsmätningar inför ett val eller en folkomröstning där man tar reda på hur svenska folket tänker rösta. Människor påverkas av resultatet i undersökningarna och många röstar taktiskt eller ändrar uppfattning när de ser mätningarnas resultat. Därför kommer det riktiga valresultatet inte att visa vad svenska folket verkligen tycker.

12 Gruppuppgift 3.9 Ny glass Tänk dig att du står i valet och kvalet om du ska lansera en ny glass med en helt ny smak och en form som ingen annan glass har. Formulera fem viktiga frågeområden som du behöver få fram svaren på innan du bestämmer dig för om du ska börja tillverka glassen eller inte.

13 Gruppuppgift 3.16 Undersök
Gör en egen marknadsundersökning på din skola. Du kan välja mellan att ta reda på Vad eleverna på din skola tycker om skolmaten, lunchrasternas längd, miljön i matsalen… Hur eleverna tar sig till och från skolan. Vilket färdsätt använder de? Hur lång är restiden? M.m. Hur använder eleverna restiden till och från skolan? Studier? Ringa kompisar? Meditation? Vad tycker eleverna om det program som de har valt? Är det lärorikt? Motsvarar det förväntningarna? Är det för mycket eller för litet läxor? Hur mycket tid lägger eleverna ned på läxläsning varje vecka? Bestäm dig för ett av alternativen ovan. Bestäm fyra frågor som du ska ställa. Två av frågorna ska vara flervalsfrågor (flera olika bundna svarsalternativ), en ska vara öppen (eleven svarar med egna ord), en ska vara en attityd- eller åsiktsfråga. Fråga 25 personer. Ställ sedan samman resultatet av undersökningen och presentera den på ett lämpligt sätt inför klassen. Kanske skolledningen är intresserade av dina resultat.


Ladda ner ppt "K3 Att samla information"

Liknande presentationer


Google-annonser