Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Research International Sweden AB 1. © Research International Sweden AB 2 ORVESTO2006 QRS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Research International Sweden AB 1. © Research International Sweden AB 2 ORVESTO2006 QRS."— Presentationens avskrift:

1 © Research International Sweden AB 1

2 © Research International Sweden AB 2 ORVESTO2006 QRS

3 © Research International Sweden AB 3 Genomförande och redovisning Ett urval av intervjupersoner drogs slumpmässigt ur SIFO Research Internationals riksrepresentativa webbpanel. En etableringsundersökning via webb gjordes för att kartlägga vilka tidskrifter intervjupersonerna läser. Totalt genomfördes 42 000 intervjuer. Därefter har QRS frågor ställts om de specifika tidningarna (max 3 tidskrifter per intervjuperson). En sofistikerad urvalsprocess för att säkerställa en jämn representativitet har använts. 200 intervjuer per tidskriftstitel, genomfördes under perioden 1 februari -1 april 2006. Tidskrifter som mätts och redovisats i ORVESTO Konsument 2005:3 ingår i undersökningen, Resultaten av QRS-undersökningen har kalibrerats och askriberats med ORVESTO Konsument 2005:3. Resultaten i undersökningen representerar samtliga vuxna individer i Sverige (15 – 79 år). Resultaten av QRS- undersökningen för de enskilda tidskriftstitlarna motsvarar deras läsekrets som den redovisas i ORVESTO Konsument.

4 © Research International Sweden AB 4 Hård & Mjuk data

5 © Research International Sweden AB 5 Hård data 1.Source of copy 2.Läsplats 3.Lästid 4.Läsmängd 5.Lästillfällen 6.Annonsrelation

6 © Research International Sweden AB 6 Mjuk data 1.Totalbetyg 2.Avsaknad 3.Favorittidning 4.Unika egenskaper (27 egenskaper) 5.Attitydbatteri (20 attityder)

7 © Research International Sweden AB 7 Hur fick du tag i det senaste numret du läste av tidningen?

8 © Research International Sweden AB 8 Var brukar du läsa?

9 © Research International Sweden AB 9 Den genomsnittliga läsandelen i undersökningen är 79% ” ”

10 © Research International Sweden AB 10 I relation till de andra läskvalitetsmåtten varierar läsmängden mindre mellan olika kategorier och titlar ” ”

11 © Research International Sweden AB 11 Den genomsnittliga tidskriften blir läst i 40 minuter ” ”

12 © Research International Sweden AB 12 Lästiden varierar från 16 till 69 minuter ” ”

13 © Research International Sweden AB 13 Mycket stora variationer avseende lästid både bland olika kategorier och olika titlar ” ”

14 © Research International Sweden AB 14 65% av en genomsnittlig titels läsare - läser den mer än en gång ” ”

15 © Research International Sweden AB 15 Den genomsnittliga tidskriften blir läst vid 2,9 tillfällen ” ”

16 © Research International Sweden AB 16 Ett enskilt lästillfälle varar i snitt 13,48 minuter ” ”

17 © Research International Sweden AB 17 Annonser Läsarnas relation till annonser i tidskrifter är komplex och påverkas av många olika faktorer. Såsom, målgruppen, relevans, reklamen, mediets egenskaper och funktion, konkurrenter etc. För att belysa detta har tre olika frågor ställts om annonsernas funktion i de olika titlarna. Avsikten är att spegla mångfalden i annonsers funktion och hur olika tidskrifter kan ha olika funktioner som bärare av annonser.

18 © Research International Sweden AB 18 Annonser i tidskrifter

19 © Research International Sweden AB 19 Maxvärdet på frågorna som varierar från 56 till 89 % speglar den möjliga positiva kombinationen av rätt annons för rätt målgrupp i en tidskrift med rätt funktion ” ”

20 © Research International Sweden AB 20 Den genomsnittliga sidan blir läst mellan 1,1 och 4 gånger ” ”

21 © Research International Sweden AB 21 Average Page eXposure Stora variationer mellan olika titlar och kategorier

22 © Research International Sweden AB 22 Helhetsbetyget varierar från 5,1 till 8,0 ” ”

23 © Research International Sweden AB 23 Det genomsnittliga helhetsbetyget är 6,7 av 10 ” ”

24 © Research International Sweden AB 24 Läsare fortsätter inte att läsa titlar som de inte ger ett relativt högt betyg ” ”

25 © Research International Sweden AB 25 Mycket höga snittbetyg generellt ” ”

26 © Research International Sweden AB 26 De sju egenskaper som flest tidskrifter delar är 1.Informativ 2.Innehållsrik 3.Avkopplande 4.Aktuell 5.Inspirerande 6.Roande 7.Välskriven

27 © Research International Sweden AB 27 De fem egenskaper med störst variation mellan konsumenttitlar 1.Informativ 2.Nyttig 3.Glamourös 4.Trovärdig 5.Analytisk

28 © Research International Sweden AB 28 Kvalitativt kontaktdjup – 20 Attitydfrågor

29 © Research International Sweden AB 29 Stora variationer i tidskrifters funktion

30 © Research International Sweden AB 30 De fyra funktionsdimensionerna och det sammanfattande läskvalitetsindexet Att sammanfatta något så komplicerat som en läsares unika relation med de tidningar han/hon läser är en komplicerad process som kan göras på många sätt. Vi har i den här rapporten valt att fokusera på två huvudområden. Dels har vi skapat ett kvantitativt läskvalitetsmått som kallas LKI och dels fyra faktorer som var för sig beskriver tidskriftens huvudsakliga funktion. Dessa mått skulle tillsammans med klassiska räckviddsmått och profildata kunna sägas skapa en sammanfattande bild av tidskriften. Funktionsdimensionerna Efter en omfattande faktoranalys har fyra funktionsmått erhållits. Dessa beskriver en tidskrifts huvudsakliga funktioner och är skapad genom att ett antal attitydfrågor vägts samman för att skapa ett sammanfattande mått i varje kategori. Läskvalitetsindex Dessutom har ett läskvalitetsindex skapats genom att kombinera lästid, läsmängd och antalet lästillfällen. Redovisning I varje kategori har alla titlar delats in i kvintiler - där den femtedel tidskrifter som är bäst i kategorin får ett rött utslag på termometern och den påföljande femtedelen orange osv. Dessa dimensioner redovisas i de kundunika rapporterna för varje unik titel. I denna sammanfattande rapport presenteras endast modellen.

31 © Research International Sweden AB 31 De fyra funktionsdimensionerna och det sammanfattande läskvalitetsindexet Underhållning Information Kommunikation Samhörighet Läskvalitetsindex

32 © Research International Sweden AB 32 Underhållningsdimensionen Kärnvärden / nyckelord: Glädje Avkoppling Underhållning Egen tid Förväntan Inspiration

33 © Research International Sweden AB 33 Informationsdimensionen Kärnvärden / nyckelord: Lärande Guidning Informera Påverka Förtroende Nya idéer och råd Ny information Trygghet & Närhet

34 © Research International Sweden AB 34 Kommunikationsdimensionen Kärnvärden / nyckelord: Inspirera Prova nya saker Söka mer information Interagera Diskutera Informera Agera

35 © Research International Sweden AB 35 Samhörighetsdimensionen Kärnvärden / nyckelord: Samhörighet Unikitet Tillit Närhet Gemenskap Trygghet

36 © Research International Sweden AB 36 LKI - Läskvalitetsindex LKI är ett kvantitativt mått som sammanfattar en tidskrifts läskvalitet, sett ur ett lästekniskt perspektiv. Indexet består av lästekniska funktioner. Lästid, läsmängd och antalet lästillfällen har vägts samman i ett LKI-mått som kompletterar räckviddsmåttet i mediaplanering. Läsmängd Lästid Lästillfällen

37 © Research International Sweden AB 37 Sammanfattande kontaktjämförelse - Damtidningar Underhållning Kommunikation Information Läskvalitetsindex Samhörighet

38 © Research International Sweden AB 38 Slut En enorm mångfald av allt! – Många, små, stora, olika men alla med sin unika sammansättning egenskaper som gör dem unika, starka och speciella för sin läsekrets. En genomsnittlig tidskrift läses till 79 % i 40 minuter och vid 2,9 tillfällen – Men å andra sidan - Precis som det inte finns någon genomsnittlig superhjälte så finns det ingen genomsnittlig tidskrift

39 © Research International Sweden AB 39 Tack till de medverkande: Sveriges Tidskrifters Analysgrupp Eva Springmann – Projektledare QRS Ann-Margret Gredenborg – Sesame Peter Callius Morgan Sandström Sifo Research International Anders Lithner - Inizio Stefan Pettersson - Inizio Faktoranalys, urvalshantering, webintervjuer Peter Masson – Sesame Systems Pete Neal - Sciclone Paul Sumner – Sesame Systems Kalibrering, askribering, modellering, Sesame


Ladda ner ppt "© Research International Sweden AB 1. © Research International Sweden AB 2 ORVESTO2006 QRS."

Liknande presentationer


Google-annonser