Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Resultat ASCA-enkät SAS Group Club Sweden Vintern 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Resultat ASCA-enkät SAS Group Club Sweden Vintern 2006."— Presentationens avskrift:

1 1 Resultat ASCA-enkät SAS Group Club Sweden Vintern 2006

2 2 SAS Group Club Sweden – Enkät om ASCA – vintern 2006 Om mätningen Bakgrund och syfte Syftet med enkäten var att undersöka sektionernas uppfattning om ASCA. Resultatet skall användas av SAS Group Club för att ta beslut om SAS fortsatta involvering i ASCA. Metod Enkäten utformades i Questback som en webbundersökning och distribuerades via mail (Outlook). Totalt bestod enkäten av 9 frågor, varav 7 var slutna och 2 öppna. Undersökningen genomfördes under perioden 6 december – 20 december 2006. Enkäten distribuerades till ordföranden i samtliga sektioner. Av 30 respondenter har 18 svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 60 %. För mer information om mätningen samt vid behov av specialanalyser, kontakta Jasmin Utter, STONC-B på jasmin.utter@sas.se eller 0709 97 1479.jasmin.utter@sas.se

3 3 Drygt hälften av respondenterna uppger att de deltar i ASCA. Bland de som uppgett att de idag inte deltar i ASCA-evenemang har en sektion uttryckt intresse för att delta. Bland de som idag är medlemmar önskar en sektion inte längre vara medlem i ASCA. Tre av de sektioner som idag är medlemmar i ASCA menar att ett medlemskap inte är en nödvändighet. Sju sektioner har uppgett att värdet av ASCA är gott, tre att det är dåligt. –De sektioner som deltar i ASCA-evenemang menar att det är positivt att kunna träffa kollegor bland andra flygbolag och utöva sin sport och sina intressen tillsammans. –Samtidigt upplever vissa sektioner stress att finna tid både för Intraskand och för ASCA och att de prioriterar Intraskand. –Man menar också att SAS Group Club bör koncentera sin sponsring på Intrascand. –Vidare uppges också problem med att många arrangemang blir inställda eller har för få deltagare. –Vissa sektioner har inget utbyte över lands- eller bolagsgränserna. Majoriteten av sektionerna önskar att SAS representeras av ett skandinaviskt lag. Fyra sektioner uppger att de önskar SAS representeras av ett lag från varje land. Sammanfattning av utfallet

4 4 Deltar sektionen idag i ASCA-turneringar/arrangemang? Football, Bridge, Table tennis, Sailing, Petanque, Ski, Bicycle, Bowling, Handball och Golf har uppgett att de deltar i ASCA- turneringar. Arts, Choir, Pensioneers, Yoga, Wine Connoisseurs, Bandy & Hockey och Qigong har uppgett att de inte deltar.

5 5 Om Ni svarade nej på frågan, är Ni intresserade av att delta i ASCA? Bandy & Hockey har svarat ja. Arts, Choir, Pensioneers, Yoga, Wine Connoisseurs och Qigong har svarat nej.

6 6 Önskar sektionen ett fortsatt medlemskap i ASCA? Football, Bridge, Table tennis, Sailing, Petanque, Ski, Bicycle, Handball och Golf har uppgett ja. Arts, Choir, Pensioneers, Yoga, Wine Connoisseurs, Bowling och Qigong har uppgett nej.

7 7 Är ett ASCA-medlemskap en nödvändighet för sektionen? Football, Bridge, Table tennis, Sailing, Petanque, Handball, Bandy & Hockey och Golf har uppgett ja. Arts, Choir, Ski, Bicycle, Pensioneers, Yoga, Wine Connoisseurs, Bowling och Qigong har uppgett nej.

8 8 Det är mycket bra att man kan åka utöva sin sport o dyl utanför landets gänser. Samt att träffa många o trevliga personer som utbyter erfarenheter med. (Football) Eftersom utbytet genom “Friendly Tournaments” nu för tiden är lika med noll är det nästan den enda tävlingen där man träffar andra flygbolag. (Table tennis) Alla utbyten med och av kollegor från andra flygbolag ger alltid erfarenheter och kontakter. (Petanque) SAS Ski Club anser att vi fortsatt kan vara medlemmar i ASCA men att detta inte bör sponsras av SAS. Vi anser att det är viktigare med utbytet mellan de skandinaviska länderna och att SAS Club bör koncentrera sin sponsring på de intraskandinaviska arrangemangen samt eventuella andra bilaterala evenemang. Detta utesluter inte att de sektioner som vill kan äska pengar till ASCA-arrangemang separat i den årliga budgeten. (Ski) Vi känner stress över att hinna med både ISC och ASCA, då vi i cykelsektonen har både Road Race och mountain bike ISC och ASCA. Vi anser att ISC bör prioriteras före ASCA. (Bicycle) Sektionen Choir har inte denna utbyteskultur. (Choir) Vi tillhör SAS Yogaklubb och tror ej vi har något intresse i ASCA. (Yoga) Sektionen överlever utan ASCA men vi vill helt klart vara med i ASCA-familjen. (Golf) Egna kommentarer

9 9 Hur upplever sektionen värdet av ASCA? Football, Bridge, Table tennis, Sailing, Petanque, Handball och Golf har uppgett god. Ski, Bicycle och Bowling har uppgett dålig. Arts, Choir, Pensioneers, Bandy & Hockey, Yoga, Wine Connoisseurs och Qigong har uppgett att de inte har någon erfarenhet.

10 10 Mycket proffisiga arrangemang o bra boende. Samt att man känner sig varmt välkommen varje gång. (Football) Eftersom utbytet genom “Friendly Tournaments” nu för tiden är lika med noll är det nästan den enda tävlingen där man träffar andra flygbolag. (Table tennis) Vi har en aftale på tvaers af sektionerne (dk-se-no) om at vi deltager 2/2/3 til ASCA, denne fordelning går på tur. ASCA ligger til grunds för det venskap på tvaers af selskaberne som gör at vi bliver inviterede till “friendly matches” i andra selskaber/lande. Det er en stor vaerdi fo os, at kunne tilbyde vore medlemmer disse muligheter, at möde kolleger på tvaers af flygselskaber/lande/sprog etc för at dele en faelles sport. (Sailing) Petanque har under många år sedan starten 1986 deltagit i “landskamper” med AF, KL, AY, SN, UTA och SR och har upplevt fantastiska tillfällen och skapat både vänner och goda konakter. (Petanque) För SAS Ski har ASCA-arrangemangen inte varit “prioriterade”. Vi har valt att satsa på de interskandinaviska arrangemangen. (Ski) Många arr. blir inställda eller har få deltagare. (Bicycle) Finns det andra Yoga klubbar i andra flygbolag tro? (Yoga) Egna kommentarer

11 11 Önskar sektionen att SAS representeras av ett skandinaviskt lag? Football, Table tennis, Sailing, Petanque, Ski, Bicycle och Handball har svarat ja. Bridge och Bandy & Hockey har svarat nej. Arts, Choir, Pensioneers, Yoga, Wine Connoisseurs, Bowling och Qigong har uppgett att de inte har någon uppfattning.

12 12 Önskar sektionen att SAS skall representeras av ett lag från varje land? Bridge, Bandy & Hockey, Golf och Petanque har svarat ja. Football, Table tennis, Sailing, Ski, Bicycle och Handball har svarat nej. Arts, Choir, Pensioneers, Yoga, Wine Connoisseurs, Bowling och Qigong har uppgett att de inte har någon uppfattning.


Ladda ner ppt "1 Resultat ASCA-enkät SAS Group Club Sweden Vintern 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser