Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Om vi bara hade fler svenskar” - Om skolpolitik, etnicitet och segregation bland ungdomar med migrationsbakgrund i svenska storstäder Sociologiska institutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Om vi bara hade fler svenskar” - Om skolpolitik, etnicitet och segregation bland ungdomar med migrationsbakgrund i svenska storstäder Sociologiska institutionen."— Presentationens avskrift:

1 ”Om vi bara hade fler svenskar” - Om skolpolitik, etnicitet och segregation bland ungdomar med migrationsbakgrund i svenska storstäder Sociologiska institutionen Nihad Bunar nihad.bunar@sociology.su.se

2 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Community diskurs En uppsättning definierande aspekter (de sätt på vilket ungdomar förstår och de meningar de tillskriver) ett urbant rum de identifierar som ”sitt” område. Ej bara representationer, förståelse och meningar utan också fast förankring i områdenas sociala villkor. Därför medför CD vissa sociala effekter för ungdomars självuppfattningar, relationer och handlingar.

3 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen a) Den relationella förståelsen Miriam: Jag gillar det, man trivs. Och man känner varandra och sånt. Tariq: Samma här, det är verkligen ett bra ställe, så här. Aidin: Man känner sig inte utanför, alla känner varandra. Jany: Jag trivs här. Man känner sig trygg här. Ibland när man går till andra platser är det tråkigt. Men när man kommer hit man känner sig hemma. Assur: Man känner sig inte utanför typ, alla känner varandra

4 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen b) Den kategoriserande förståelsen Jeff: Det är som man har fördelning av folket. Svenska folket har en fördelning och invandrare på en del. Så jag tycker att man borde förenas till varandra och att svenskar borde vara här och fler invandrare i svenska områden. Så att man lär sig om samhället. Vad beror det på att den här blandningen inte finns? Jeff: Det kan bero på att till exempel svenskar är rädda. Hur skulle ni vilja beskriva Mehaby? Dia: Invandrarställe! Denise: Typ det är ju ett bra område. Fast alltså det känns lite isolerat. Att det finns ju bara invandrare. Det finns nästan inga svenskar bara kanske ett par stycken. Men då är det såna här riktigt gamla personer som har bott här sen länge. Annars är det ju så som alla områden. Det händer ju bråk lite då och då. Men det händer ju överallt. Så det är ändå okej. Men om det var lite mer blandat, för alltså man ska också känna att man bor i Sverige. Det måste finnas lite svenskar också.

5 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen c) Den stigmatiserande förståelsen Resa: Getto. Aladin: Getto. De kallar det så. Vad menar de med det, de som kallar det för getto? Mahir: Det är bara svenskar som kallar det getto. Alltså det är bara de. Vi brukar inte kalla det. Lise: Slafsigt skitställe fullt med invandrare! Varför är det så tror ni? Heren: Det är nästan inga svenskar som bor här. Alla är invandrare. Nima: Man ser aldrig svenskar här. Senja: Jag vet inte, de tycker så här Maltaby är farligare än andra ställen och såna saker. Kerim: För att det är mycket invandrare här. Robin: Alltså svenskarna säkert tycker det. Alltså att typ invandrare är den värsta sorten eller något… att det blir mer bråk för att det inte finns svenskar eller något.

6 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Den lokala skoldiskursens fyra definierande aspekter: a) Den relationella och kritiska förståelsen b) Den kategoriserande förståelsen c) Den stigmatiserande förståelsen d) Förståelsen av den ambivalenta valfriheten

7 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen De negativa (kategorisering och stigmatisering) aspekternas effekter Mystifieringen av det kulturella livet och subkulturella former i olika communities (språket, värderingar och normer, beteendekoder) Låga förväntningar och Ifrågasatt tillit Det symboliska våldets verkan – Känsla av underlägsenhet Isolering och Diskriminering

8 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen - Den positiva aspektens (relationer) roll Erbjuder en erfarenhetsbaserad motbild till de stigmatiserade representationerna. Flyttar bort fokusen från människor som bor i områdena eller elever som går i de lokala skolorna till Omgivningens fördomar och mystifieringen av ”invandrarmiljöer” (i synnerhet ungdomarnas subkulturer), vilka kan frodas på grund av isoleringen. Men ändå efterlyser de fler svenskar? I väntan på sociala förändringar efterlyses fler svenskar för att minska underlaget för kategoriseringen, stigmatiseringen, mäta kunskaperna med och avmystifiera koderna. Därmed skulle en del av de negativa effekterna, om inte upphöra, då minska radikalt.

9 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Åtgärder Bryta isoleringen Arbeta med nya representationer Arbeta med att förändra: - förväntningar - tillit - diskriminerande praktiker

10 Sociologiska institutionen www.sociology.su.se


Ladda ner ppt "”Om vi bara hade fler svenskar” - Om skolpolitik, etnicitet och segregation bland ungdomar med migrationsbakgrund i svenska storstäder Sociologiska institutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser