Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundide = Stockholmsmodellen Skapa en struktur från ungdoms- till seniornivå som innebär rätt stöd för respektive nivå och aktivs vilja och ambition över.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundide = Stockholmsmodellen Skapa en struktur från ungdoms- till seniornivå som innebär rätt stöd för respektive nivå och aktivs vilja och ambition över."— Presentationens avskrift:

1 Grundide = Stockholmsmodellen Skapa en struktur från ungdoms- till seniornivå som innebär rätt stöd för respektive nivå och aktivs vilja och ambition över tiden Genomföra konkret tränings- och testverksamhet i klubbarna och ”centralt” utifrån en stimulerande nära träningsstrategi samt kontinuerliga tester, analyser, och utvecklingsarbete på individbas och mer genrellt, allt anpassat efter behoven. Följa upp och stötta aktiva med potential (främst vilja och entusiasm) Detta är tänkt att ske genom att: –Arvodera / Anställa en tränare för genomförande av aktiviteter samt uppföljning av aktiva och tränare –Skapa en allians mellan de klubbar som vill vara med och har aktiva som passar in, med SKF som ”sponsor” –Skapa samarbete med SCS samt skolor på gymnasienivå –Skapa ett sammanhang: Knyta Kraftcenter – Elitcenter – SCS till varandra samt stödja tidig rekrytering inom ramen för idr lyftet (stockholmsmodell)

2 Stockholms Kraft- och elitcenter Syfte: –Stimulera och skapa bättre förutsättningar för elitutveckling för kanotister inom Stockholmsregionen –Skapa en idrottstruktur att växa och utvecklas i för aktiva från ungdom till seniorelit samt för ledare Omfattning: Träningsstöd av kompetent samordnare / tränare för individuell utveckling samt tränarutveckling Träningsplanering och träningsstrategi, på inmdividuell basis samt generellt enligt uvecklingstrappan Entusiasmerande aktiviteter och stimulans för att utvecklas i8 alla åldrar och steg Teknik-coachning Tester och långsiktig uppföljning Samverkan med utbildning från gymnasie- till universitetsnivå Samarbete med SCS, inkluderande Elitcenter Vaxholm

3 Aktiviteter Träningsstrategi, träninsplanering, uppföljning (Sprint, 1000 m, Maraton) Tränarkontakter med klubbtränare som deltar i arbetet Uppföljning av kanotister inom SCS samt kontakter med SCS Träningskvällar / dagar –I hemmaklubben (mest mot ungdomar / juniorer): Teknikutveckling Träningspass med elittränare Uppföljning och rådgivning Besättningspaddling –Centralt (mest för seniorer / elitjuniorer med bas Vaxholm / Brunnsviken) Tester (laktat, O2 etc), i en lång serie för träningsstyrning Teknikutveckling Resultatanalyser, rådgivning och coachning Besättningspaddling Träningsläger –Hjälp med träningsupplägg och genomförande av träning på vårläger (sthlm kanotförbunds samt elitcentrets)

4 Ekonomi och ”regler” Anslag från förbundet (100.000 möjligt) 15.000 per klubb Systemet ska omfatta ”alla” men fokuseras automatiskt mot dem som ”vill”och deltar. Allt går ut på att stimulera fram resultat, när den aktive är mogen för det. ”Krav” finns / komemr att finnas, MEN de ska vara postiva och individanpassade och gå att nå med rimlig anspänning


Ladda ner ppt "Grundide = Stockholmsmodellen Skapa en struktur från ungdoms- till seniornivå som innebär rätt stöd för respektive nivå och aktivs vilja och ambition över."

Liknande presentationer


Google-annonser