Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen Karin Berglund, Fil Dr, disputerade 2007 vid Mäldardalens högskola Frederic Bill Fil Dr, disputerade 2006 vid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen Karin Berglund, Fil Dr, disputerade 2007 vid Mäldardalens högskola Frederic Bill Fil Dr, disputerade 2006 vid."— Presentationens avskrift:

1 Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen Karin Berglund, Fil Dr, disputerade 2007 vid Mäldardalens högskola Frederic Bill Fil Dr, disputerade 2006 vid Växjö universitet Malin Gawell Fil Dr, disputerade 2007 vid Stockholms universitet

2 (Sarasvathy, 2001) ?/! Det entreprenöriella sättet att förhålla sig till ”recept”… Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen

3 ”Entreprenörskapets rötter” (Landström, 2002) Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen

4 Det överordnade målet Att bekämpa all sorts ojämlikhet och diskriminering i relation till arbetsmarknaden Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen

5 MiF- Ett tvetydigt projekt 1) I den dominerande tolkningen ses deltagarnas förmåga att skapa och utveckla företag som medlet för ekonomisk tillväxt. 2) Med utgångspunkt i Equaltanken ses entreprenörskap som ett medel för att förändra strukturella förhållanden och därigenom skapa ett mer jämlikt samhälle. Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen

6 ENTREPRENÖRSKAP Socialt… …i skolan Intra- Regionalt… Ekologiskt… Kvinnors… Samhälls… Ungdomars… Funktionshindrades… Invandrares… Urbefolkningars… Teknologiskt… Kulturarbetares… Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen

7 En omförhandling om: 1)Att entreprenörskap kan ta sig i uttryck på många olika sätt (inte bara genom företagande) 2)Människosyn – att entreprenörskap är en del av mänsklig aktivitet och inte ska kopplas till vissa individer (hjältebilden) 3)Samhällsutveckling - att entreprenörskap kan utveckla samhället i andra dimensioner än enbart de ekonomiska. Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen

8 Entreprenören som för givet tagen Entreprenören som konstruerad Resursperspektivet Rumsliga dimensioner “space and place ” Andra former av entreprenörskap (t ex socialt, regionalt, samhälles, etniskt, ekologiskt, osv.) Nätverksperspektivet Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen En ”Entreprenörskapsväv”! ” En väv med tjocka och tunna ”tanke- och samtalstrådar”

9 Entreprenören som konstruerad Andra former av entreprenörskap (t ex socialt, regionalt, samhälles, etniskt, ekologiskt, osv.) Entreprenören som för givet tagen Resursperspektivet Nätverksperspektivet Rumsliga dimensioner “space and place ” Entreprenörskapsväven Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen

10 En gemensam tankefigur för samtalen om entreprenörskap Entreprenörskap ses som vår tids skapelseberättelse, vilket ger Entreprenören positionen som vår tids skapare. Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen

11

12 Entreprenörskapets fixeringsbilder Man/(Kvinna) Skapelse/(Förstörelse) Kreativitet/(Imitation) Individen/(Kollektivet) Företagande/(Företagsamhet) Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen

13 D en stereotypa bilden av entreprenören leder till idealiserade versioner av individen som många får svårt att relatera till. S tereotyper leder till uteslutning, vilket kväver snarare än gynnar framväxten av entreprenöriella processer i samhället. D e tjocka trådarna gör det svårt för “de många människorna” att klä sig i Entreprenörens dräkt. Konsekvenser…. Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen

14


Ladda ner ppt "Nya Vindar Inom Entreprenörskapsforskningen Karin Berglund, Fil Dr, disputerade 2007 vid Mäldardalens högskola Frederic Bill Fil Dr, disputerade 2006 vid."

Liknande presentationer


Google-annonser