Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgödsling • Val av utrustning och system • Koppling till biogas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgödsling • Val av utrustning och system • Koppling till biogas"— Presentationens avskrift:

1 Utgödsling • Val av utrustning och system • Koppling till biogas
• Värmeåtervinning. Greppa Näringen, Energikollen grundkurs 9-10 maj 2012, Linköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad

2 Utgödsling Mjölkproduktion uppbundna kor,
21 besättningar, Källa: L Neuman, LRF Konsult, 2009 Medel mjölkproduktion, Källa: Hörndahl, 2007

3 Linutgödsling och hydraulik
Rådgivarkurs Energieffektivisering, Linköping mars 2011 Linutgödsling och hydraulik Bild från: Bra uppgifter att få med i kartläggningen (för att kunna jämföra mot liknande): Hastighet, meter per minut? Antal motorer som går i taget? En gång i timmen? Olika under året? Ex vid betesdrift? Bild från: Bild från: David Hårsmar, Rådgivarna,

4 Utgödsling Energiaspekt: Gångar Tid för utgödsling Linutgödsling
Hydraulisk Traktor Gångar antal och bredd Tid för utgödsling elföbrukning/djurhälsa Bild hämtad från: Undvik traktorn för att skrapa rent gångar i stall. Lindrift har som regel lägre energiförbrukning än hydrauldrivna skrapor. (I) Låt skraporna gå tillräckligt för att hålla en bra djurmiljö men inte mer. Vid planering av nya byggnader för djur gör så få och raka skrapgångar som möjligt för att minska ner på antalet motorer för utgödslingen. (I) Planera för självflyt i kulvertar om förutsättningar finns (I) Planera för självflyt till gödselbehållaren om förutsättningar finns (I)

5 Rådgivarkurs Energieffektivisering, Linköping
mars 2011 Gäsene 2011 1. Värmekabel i gödselrännor och tvärkulvert (kall lösdrift) – Utgödsling utgör 14% av total energianvändning 5. Två stallar, långa gångtider (hydromat + linutgödsling) – 9% 7. Traktordriven utgödsling (liten fiat) – 14% Bjälkared (värmekabel i kall lösdrift) – 14% Jonagården (två stallar, lång gångtider hydromat + linutgödsling) – 9% Lida (traktordriven – liten fiat men dock) – 14% David Hårsmar, Rådgivarna,

6 Varaktighetsdiagram – temp
Rådgivarkurs Energieffektivisering, Linköping mars 2011 Varaktighetsdiagram – temp Elvärme, urinrännor 360 m Elvärme, tvärkulvert 80 m Elvärme, skrapgång (yta 1,5m in fr tvärkulvert) 99 m Räknar med 90 dagar 2160 h drifttid på värmekabeln (termostatstyrda) = kWh/år Källa: (beräkning utifrån hämtade data för Borås 2010) David Hårsmar, Rådgivarna,

7 Tips vid kartläggning Ta in uppgifter Finns värmekablar installerade?
Antal gångar Bredd och längd Styrskåp med aktuell ström (A)? Mängd gödsel som hanteras Finns värmekablar installerade? Används el för pumpning till lager?

8 Pumpa gödsel Strömningsförluster vid höga flöden.
Rördimensionen ska passa till pumpen Undvik tomgångskörning Traktor kontra eldrift Hur är bäst att pumpa? En gång med mycket eller flera duttar? (källa Kalle Svenssons presentation, Regensjö) Hur är bäst att pumpa? En gång med mycket eller flera duttar? Strömningsförluster vid höga flöden. Rördimensionen ska passa till pumpen Undvik tomgångskörning

9 Pumpa gödsel till fält ts-halt djurslag ledning diam kapacitet bränsle
% m mm m3/h l/h l/ton kWh/ton kWh/tonkm Traktordrivna pumpar 5 - 6 burhöns 1500 102 120 15 0,13 1,25 0,83 10 dikor 800 127 135 25 0,19 1,85 2,3 7 mjölk/kött 1200 0,28 2,78 8 1300 160 200 22 0,11 1,1 0,85 Eldriven pump 3 - 4 suggor 300 150 100 7,5 kW 0,08 0,25 Källa: Robert Olsson, BYS, Gödselpumpning & matarslangsystem. Sammanställning av erfarenheter från praktiken.

10 Värmeåtervinning Foto: Gunnar Hadders, HS

11 Rådgivarkurs Energieffektivisering, Linköping
mars 2011 Förbered för biogas Isolering av pumpbrunn och ledningar Tak? Bilder från Götene Gårdsgas / Sötåsen David Hårsmar, Rådgivarna,


Ladda ner ppt "Utgödsling • Val av utrustning och system • Koppling till biogas"

Liknande presentationer


Google-annonser