Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huddinge Företagsverkstad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huddinge Företagsverkstad"— Presentationens avskrift:

1 Huddinge Företagsverkstad
Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

2 Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.
Juridisk meddelande Upphovsman till detta dokument är Joachim Davidsson som ett förslag till Huddinge Kommun för att skapa en tjänst eller bolag inom kommunen som tills vidare kallas Huddinge Företagsverkstad. Tillstånd att använda detta dokument i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning medgives. Användning i andra syften än de ovan tillåtna är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Vänligen notera också att Joachim Davidsson inte är upphovsman till bilderna i denna presentation då detta är bilder man kan använda i samband med användandet av och i samband med Microsoft programvaror. Bilder är endast för att illustrera, inget annat. För att veta källa till varje enskild bild, vänligen kontrollera med Microsoft i Sverige Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

3 Förslag på affärsidé kunde vara;
Vår affärsidé är att skapa en företagsverkstad som på ett kostnadseffektivt sätt skapar nya företag och jobb i Huddinge. Vi vill vara en ”Business Community” för nyföretagande i Huddinge. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

4 Vad är Huddinge Företagsverkstad
Kommunalt bolag med fokus på att stödja innovatörer och entreprenörer i Huddinge En plats att börja forma sitt nya bolag i Huddinge. En plats för både arbete samt att rådgivare, kunder och eventuella finansiärer. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

5 Vilka kriterier skall man ställa av innovatören?
Affärsidén som Företagsverkstan hjälper till med att dra igång måste kunna skapa 10 anställda inom 3 år. Affärsidén som Företagsverkstan hjälper till med att dra igång måste skall helst kunna konkurrera på en internationell marknad. Idén måste kunna leda till nyanställningar inom Kommunen. Det skall finnas hög tillväxtpotential på en eventuell marknad. Det skall finnas en koppling till kommunen, idag eller i morgon. Man kan inte nyttja* arbetspolitiska åtgärder eller statliga bidrag samtidigt som man bedriver verksamhet på ”Verkstan”. *Det skall undersökas om det finns resurser att flytta som en variant av Starta-Eget-Stöd. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

6 Vilken hjälp kan innovatören förvänta sig?
En plats där man kostnadsfritt kan fokusera sig på arbetet och bygga upp egen verksamhet. En chans att komma igång! Tillgång till viss kontorsutrustning och datorer. Tillgång till kompetenta rådgivare. Hjälp och stöd av ”Verkstadspartner” som kan ta hand om allt runt omkring. Fokus skall vara att utveckla idén! Tillgång till gemensamma lokaler för möten, stora som små. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

7 Vad är en ”Verkstadspartner”
Några som vill starta eget men kanske inte klarar våra kriterier för affärsidé men som men som arbetar med saker alla företagare behöver. Detta kan vara bokföring, reklam, försäljning eller något annat. Verkstadspartner är någon som erbjuds plats på Företagsverkstaden mot att de avdelar tid för kostnadsfria tjänster till andra företagare på ”Verkstan”. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

8 Modellen blir – Ett företag i ett rum!
Tanken blir ett rum för en verksamhet. Det spelar ingen roll man man är en person eller flera. Tanken blir att man får ett år på sig att utveckla verksamheten på ”Verkstan”, men möjlighet att ansöka om max. ett års förlängning. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

9 Rådgivarna – Den viktigaste resursen
Vad många som startar eget är rådgivare och mentorer som kan hjälpa dem på vägen. Någon man kan vända sig till när man stöter på ett problem. Det kan handla om ekonomi, teknik, juridik eller något annat. Hur och vilka rådgivare man kan knyta till verksamheten är alltså en mycket viktig del av projektet. En viktigt faktor är även vilka rådgivare man eventuellt kan knyta ideellt eller via kommunen. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

10 Vad blir det vi erbjuder genom Företagsverkstan?
En riktig arbetsplats med resurser. Träffa likasinnade för utbyte av idéer. Hjälp med möteslokaler och allt runt omkring. Tillgång till mentorer och rådgivare. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

11 Hur mycket kommer det kosta?
1 miljon att sätta på plats 100,000 SEK i månaden att driva. Detta skall jämföras med att de flesta inkubatorprojekt behöver 3-5miljoner att komma igång och mer än SEK i månaden att driva. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

12 Vad kan påverka kalkylen positivt?
Samordning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samordning av resurser vi kan skapa via EU, Vinnova, ALMI eller Länsstyrelsen. Samordning av resurser av kommunens rådgivare. Skapa delvis självhushållning inom ”Verkstan” av tjänster genom utbyte av tjänster (resurser). Bra sponsorupplägg för externa företag så vi kan få hjälp med löpande utgifter för att bedriva verksamheten. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

13 Varför göra det till ett kommunalt bolag?
En viktig faktor i upplägget är att bolaget förser kommunen med en tjänst, dvs skapa nya bolag som ger nya arbeten inom kommunen. Investeringar går inte förlorad, man äger fortfarande inventarier och man hyr lokaler etc från ett annat kommunalt bolag. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

14 Prognos är att vi behöver 1 miljon i kapital
Prognos är 20 arbetsrum + mötesplatser = kr Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

15 Prognos är att det kostar 100.000 kr att driva
Prognos för företagsvärd, rådgivare m.m. = kr/m. Två stora poster är anpassning, renovering av en lokal samt att sedan löpande betala hyra på denna lokal. Det handlar om förädling av en lokal samt löpande betala den till (enligt mitt förslag) kommunala bolaget Huge. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

16 Förslag till organisation
Formell bolagsstyrelse Rådgivande grupp Mycket viktig person för att marknadsföra affärsidén VD Ideell eller ej? Anlitade rådgivare Inkubatorerna Företagspartners Administration 5 till 10 projekt till 5 Verkstadspartner fast anställd, ev. 2 deltid Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

17 Vad är unikt jämfört med andra inkubatorprojekt?
Självhushållning av tjänster och delvis rådgivare genom Verkstadspartner. Fokuserad samordning av rådgivare inom kommunal tjänst. Samordning med eget kommunalt fastighetsbolag. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

18 Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.
Målsättning Målsättningen är att inom de redovisade ekonomiska ramarna skapa minst 10 st företag inom 2 år, som i sin tur kan anställa minst 10 personer inom 3 år. Skapa 100 st nya arbeten via ett nytt initiativ som fokuserar sig på småföretag och akademiska avknoppningar från Södertörns Högskola eller Karolinska Universitetssjukhuset. Programmet skall sedan producera 10 st företag per år som har möjlighet att skapa 100 nya arbeten i kommunen inom 3 år från att de lämnat Huddinge Företagsverkstad. Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.

19 För kommunstyrelsen att fundera över
Vill man över huvudtaget ha ett inkubator-projekt mer än vad Novum idag gör för Life Science sektor genom sk Starthus vid Karolinska Universitetssjukhuset? Satsning på andra marknader än Life Science i Huddinge. Hur kan vi samordning människor och resurser via kommunstyre, tjänstemän och privata aktörer? Vill man öppna upp för mer samarbete? Även om man inte vill satsa 1 miljon, skulle man vilja prova att diskutera om andra vill vara med i ett inkubatorprojekt för att få ned kommunens satsning? Tror man på målsättningen, 10 projekt per år? Vilket är att föredra, ett formellt företag eller eller lite lösare sammansatt/organiserat projektstyre? Copyright © Joachim Davidsson. Alla rättigheter förbehålles.


Ladda ner ppt "Huddinge Företagsverkstad"

Liknande presentationer


Google-annonser