Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hasch Avvänjnings Programmet HAP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hasch Avvänjnings Programmet HAP"— Presentationens avskrift:

1 Hasch Avvänjnings Programmet HAP
Ett strukturerat behandlingsprogram under sex veckor Källa: Olov Stenlund

2 Fagerbackens Öppenvårds Hasch Avvänjnings program Kontrakt
Drogfrihet gäller under programmet. Cannabisprogrammet pågår under minst 6 veckor med regelbundna samtal. Uppföljning med Kasam 6 veckor efter avslutat program Om man uteblir 2 – 3 ggr utan att meddela sig, kallar vi till möte med socialtjänst och ev föräldrar (under 18 år) och programmet kan avbrytas. Urinprov för drogkontroll under hela programmet. Vid behov erbjuds antabusbehandling under programmet. Vid behov kan familj, socialtjänst och övrigt nätverk kallas till extra möte. Härmed intygar jag att jag har fått tillräcklig information och har möjlighet att genomföra detta program. Skellefteå den ……………. Ungdom /Klient Föräldrar ………………………… Socialtjänst Klara Öppenvård

3 Dag 1 Vecka 1 / Fas 1 Thc - kurvan, sista röktillfället
Cannabis Sativa Avtändningssymtom Motivation Hemuppgift: Kasam, SCL-90 Varje dag Vecka 1 Hur är det/hur mår du? Har du rökt/tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist?

4 Ångest ökar, v 2-4 vänder det och börjar bli bättre
THC – kurvan Sista röktillfället….. THC Fas 2 Psykologiskt fokus 100 % Abstinensfaser 50 % Fas 3 Socialt fokus Ångest Fas 1 Medicinskt fokus Veckor 1 2 3 4 5 6 Markera var på ångestkurvan man tror att man är! Hur har rökningen sett ut? Halveringstid 5 dagar Ångest ökar, v 2-4 vänder det och börjar bli bättre

5 Cannabis Sativa 420 Kemiska substanser HASCHOLJA HASCH MARIJUANA
60 påverkar psyket 1 av de 60 är THC Cannabis är fettlösligt, vilket gör att det stannar upp till 6 veckor i kroppen. Utsöndringen antas ge ytterligare effekt (kronisk effekt). Många substanser påverkar psyket förutom THC Vad använder du mest? Varför? THC är fettlösligt i kroppen och förs via blodomloppet till olika kroppsdelar och till hjärnan. I hjärnan fäster THC på receptorer och utlöser kemiska reaktioner. Dessa receptorer finns egentligen för en kroppsegen signalsubstans, anandamid, men THC fäster på samma receptor. En känslig del av hjärnan för cannabis, är frontala cortex, som är belägen i pannloben. I denna del av hjärnan äger de kognitiva funktionerna rum. Handlingar planeras härifrån, problemlösningsförmåga och förmåga till tidsmässig samordning finns här. Även i hippocampus, som ansvarar för bildandet av nya minnen, blir det höga koncentrationer THC, vilket särskilt påverkar minnesfunktionen och uppmärksamheten.

6 Avtändningssymtom Muskelvärk Snuva, hosta Sömnstörningar Huvudvärk
Magproblem Oro, rastlöshet Olust Svettningar Känslighet, irritation Aggressivitet Drömmer, mardrömmar Känslor av ensamhet, isolering, tomhet Pricka för de saker man känner igen! Prata om på vilket sätt det påverkat

7 Motivation 10 5 5 10 Viktigt Säker Långt i framtiden Ganska omgående
Hur viktigt är det för dig att sluta med hasch på en skala 1-10? Vad är det som gör att det blir en ….och inte en….(lägre siffra)? 10 5 Viktigt Säker Om du skulle bestämma dig för att sluta med hasch hur säker är du, på en skala 1-10, att du kommer att klara av det? Vad gör att det bli en…. och inte en….(lägre siffra)? Vad skulle göra dig mer säker? 5 10 Långt i framtiden Ganska omgående Om du har bestämt dig för att göra denna förändring, hur viktigt är det jämfört med annat som är viktigt i ditt liv? Skala 0= långt i framtiden, 10= ganska omgående

8 Dag 2 Vecka 1 / Fas 1 Återge Kasam och prata om resultatet
Cannabispersonlighet Cannabismönster Fördelar och nackdelar med att röka Cannabis Varje dag Vecka 1 Hur är det/hur mår du? Har du rökt/tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Repetition Avtändningssymtom

9 Kasam 29 203 Totalpoäng 142 152 Begriplighet Hanterbarhet
(127) (167) Datum: Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet

10 Cannabispersonlighet
”inte farligare än alkohol” ”jag blir kreativ när jag röker” ”jag kan sluta när jag vill” ”alla röker cannabis” Cannabis mönster ”Jag” Cannabisrökare väntar på att meningen med livet ska komma till dem Drogfri- söker mera meningen med livet

11 Cannabismönster En ny identitet som blir ett sätt att sortera bort allt negativt som sägs om cannabis Bagatelliserande av haschbruk (är inte farligt) Bortförklaringar (alla röker, jag kan sluta när jag vill) Smyganvändande Tillfälligt drogande, experimenterande; Ännu inga konsekvenser; Drogerna fungerar; Den inre konflikten börjar; Tankarna upptagna av droger; Känsligt samtalsämne Känsla av att vara unik, annorlunda (jämfört med andra) Generaliserande (förenklar) Färdiga, ytliga svar (funderar inte så mycket) Dålig förmåga till nyansering/reflektera (se skillnader & bedöma olika situationer) Regelbundet missbruk, helger; Leva dubbelliv, för att dölja drogandet; Sociala konsekvenser; Värderingar bryts; Mer identitet som beroende; Geografisk flykt; Förlorad kontroll över mängd och tidpunkt Externalisering eller projicering av problem (andras fel) Rigida åsikter (blir gamla & ej användbara) Lever ett alternativt liv (för att fortsätta fungera) Kontrollförlust, försöker men misslyckas; Oförmåga att avstå; Allvarliga konsekvenser i alla livsområden (socialt, etiskt, fysiskt); Drog = medicin; Medvetenheten om beroendet, men försvarar det eller har gett upp; Försvar har ersatt värderingar; Svårt att klarar sig i samhället; Kriminalitet

12 Vad är mindre bra med att röka hasch?
Vad är bra med att röka hasch? Vad är mindre bra med att röka hasch? + -

13 Dag 3 Vecka 1 / Fas 1 Akutrus Skadeverkningar akut rus
Varje dag Vecka 1 Hur är det/hur mår du? Har du rökt/tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Repetition

14 Akut rus (10 min – 2 tim) Fysisk del Psykisk del UTÅTRIKTAD INÅTVÄND
Hosta Inre oro Torrhet i mun, ögon, Fnissighet svalg Rastlöshet Röda ögon Svettningar Hjärtklappning Självupptagen Känselförändringar Lyckokänsla Yrsel Former & Färger Ökad puls kan ändras Svar på frågor ex filosofi Tidsperspektivet förändras UTÅTRIKTAD INÅTVÄND Två stadier, minuter aktiv i tanken, utåtriktad, pratsam, fnissig, ökad puls, torr i munnen. Andra stadiet ca 2–3 timmar aktiv i tanken men inåtvänd, tankeflykt, associationer, hörselintryck förstärks, ”flummar”, se på film/musik. Hur har akuta ruset förändrat? Blir kortare för vanerökaren eller finns knappt. Akuta ruset = effekter som gör det positivt att röka cannabis. Allt man gör upplevs starkare = lättare att förneka negativ påverkan. Akuta ruset kan ge uppleveser som större känsla av av lugn och avslappning, högre självmedvetenhet, bättre insikt och tolerans, bättre förståelse av en själv, högre kreativitet, ett positivare synsätt, förhöjd känslighet i sociala sammanhang.

15 Skadeverkningar i det akuta ruset
Förlängd reaktionstid med 20-70% Förändrat EEG-mönster mer oregelbundet Förändring i sätt att tänka, förstå, minnas, se, höra, fatta beslut Förlust av förmåga att ta in information ex. färger former. Panikreaktioner Övergående minnesstörningar Försämrat korttidsminne Tidsuppfattningen förändras (längre/kortare) Tidsföljd i tänkandet bryts Försämrad förmåga till problemformulering (orsak/samband) Försämrad uppmärksamhetsfunktion Störningar i impulskontroll och en känsla av att man kan allt/inget, känslorna far iväg eller handlar utan att tänka Avbrott i normal pubertetsutveckling (svårare att utveckla egen personlighet, fysiskt ex utebliven mens) Tillbakadraget beteende

16 Dag 4 Vecka 1 / Fas 1 Kronisk påverkan
Skadeverkningar kroniskt påverkan En typisk haschrökare Börja 7 funktioner Språket Logisk analytisk förmåga Flexibilitet (rörlighet) i tankeförmågan Närminnet Varje dag Vecka 1 Hur är det/hur mår du? Har du rökt/tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Repetition

17 Kronisk påverkan Uppnås om man röker VAR 6:E VECKA I TVÅ ÅR
Karaktäriseras av passivitet och nedsatt tankeförmåga Cerebralt blodflöde Akut rus ökar med 5 % Kroniskt rus minskar med 11 % Aktiv + Passiv - Normal Kronisk påverkan: Det passiva tillståndet mellan varje röktillfälle tenderar att bli längre och djupare. När detta blir för utmärkande och utdraget får det akuta ruset en ny funktion. Det akuta ruset ger Dig nu en känsla av att bli "normal". När detta stadium har uppnåtts kan man säga att Du är vanerökare. Vanerökaren själv är ofta inte medveten om detta passiva tillstånd. För att Du ska göra något så måste du först röka cannabis. Du utnyttjar inte din fulla tankekapacitet.

18 Skadeverkningar kroniskt påverkan
Förändrad sömnrytm, insomningssvårigheter, drömlöst Huvudvärk Sänkt blodflöde i hjärnan Försämrad tankeförmåga enl. de 7 punkterna, (kognitiv funktion) Snabba växlingar & avbrott i tankemönster Koncentrations & inlärningssvårigheter Dåligt närminne Dåligt gestaltminne Försämrad verbal förmåga Dålig förmåga till hastighetsbedömning Passivitet – inåtvändhet - likgiltighet Förändrad upplevelse av tid Känslolabilitet (humörsvängningar) Lågt ansvarstagande (bryr sig inte) Avbrott i pubertetsutvecklingen Känslor av meningslöshet Dålig uthållighet Minskad sexuell lust/ initiativförmåga

19 En typisk haschrökare Problem att finna ord till det han vill beskriva
Begränsad förmåga att läsa böcker, se en film, teater Känslor av tristess och tomhet i det dagliga livet, ensamhet Det är aldrig hans fel Han är övertygad om att han fungerar adekvat Är ej förmögen till kritisk granskning av sitt eget beteende Känslor av att vara otillräcklig och misslyckad Oförmögen att vidmakthålla en dialog Problem med koncentration och uppmärksamhet Rigida åsikter och färdiga svar Jag är annorlunda, jag är unik

20 Språket = Missförstånd KVANTITET KVALITET
Svårt att hitta ord och förstå vad andra menar Orden förlorar sin kvalitet Svårt att sätta ord på tankar och känslor så omgivningen förstår vad de menar Utvecklar ett konkretare tankesätt Blir avskärmad från sin omgivning Får svårare att hitta ord till det man vill beskriva och förstå vad andra menar Orden förlorar sin kvalitet, pratar gärna mycket men utan innehåll Tappar den känslomässiga förståelsen och har svårt att sätta ord på egna och andras känslor Utvecklar ett konkretare tankesätt, svårt att tänka abstrakt Blir avskärmad från sin omgivning Enkelt och tydligt språk, bildliknelser och anekdoter Blädderblock. Nyanser i känslor

21 Logisk/analytisk förmåga
KONKRET ABSTRAKT Förmåga att: - dra korrekta slutsatser - se sin egen del i vad som händer - analysera och föra logiska resonemang tänka igenom och lösa ett problem Skador: många idéer och planeringar men få genomförs Lägger orsaken till problem utanför sig själv färdiga lösningar Svårt att dra korrekta slutsatser, många idéer och planeringar men få genomförs Märker att misstag upprepas men förmågan att se vad det beror på har försämrats Svårt att analysera och föra logiska resonemang, har färdiga lösningar Ser ej sin del i vad som händer, utan lägger orsaken till problem utanför sig själv. Svårt att reflektera över eget beteende Orsaken kopplas inte till cannabis rökningen Konkreta arbetsuppgifter och problemställningar ex. en bra dag…

22 Enkelriktad kommunikation
Flexibilitet i tanken Förmåga att: Uppmärksamhet Koncentration Föra dialog Sortera intryck Skador: Svårt att rikta uppmärksamhet Färdiga svar och åsikter Lyssnar ej på andra, avbryter Talar till och inte med andra Får svårt att rikta uppmärksamheten på ett adekvat sätt och inlärningsförmågan försämras Lyssnar inte så mycket på vad andra tycker utan har sina svar och åsikter klara och nyanserar sällan dessa Talar till och inte med andra. Svårt att lägga märke till, jämföra och tänka efter Individuellt Max 45 minuter Enkelriktad kommunikation Successivt dialog

23 Kolla överenskommelser
Närminnet Komma ihåg det som hände alldeles nyss Glömmer ganska lätt vad man pratat om Brister i uppmärksamhet, koncentration Svårt att hålla tråden i ett samtal Långtidsminnet påverkas Glömmer tider, avtal, möten Svårt att uppskatta tiden Korttidsminnet/arbetsminnet som skapar tidsmedvetenhet försämras. Får svårt att komma ihåg det som nyss hänt, tider, överenskommelser eller ex hämta något i ett annat rum Brister i uppmärksamheten, koncentration och svårighet att hålla tråden i ett samtal eller upplevelse Långtidsminnet(; episodiskt- självkännedom, sematiskt-kunskap) påverkas, både vad gäller omvärlden och personligt färgade händelser. Glömmer avtal, tider, möten etc. får svårt att uppskatta tiden och att föreställa sig längre tidsintervaller. Samma tid och plats Repetition Kolla överenskommelser

24 Dag 5 Vecka 1 / Fas 1 Fortsätta 7 punkter
Delar till en helhet Orienteringsförmåga Gestaltminnet Konsekvenser av skador på de sju funktionerna Planera helg/låg – mellan - högrisk Sammanfattning av veckan Hemuppgift Konsekvenser som haschrökandet medfört Varje dag Vecka 1 Hur är det/hur mår du? Har du rökt/tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Repetition

25 Helhetsbild av dagar / veckor
Delar till helhet A B C D E A B C D E Förmåga att: Sortera och sammanställa information Urskilja väsentligheter och nyanser i information Skador: Splittrad bild av verkligheten Sämre förmåga att ta till sig ex. film, bok Svårighet att sortera och sammanställa information, ger en splittrad bild av verkligheten Sämre förmåga att ta till sig filmer och böcker Delar till helhet= process som hjälper oss att skapa åsikter, moral, värderingar och helhetsbild Sammanfattningar Helhetsbild av dagar / veckor

26 Orienteringsförmåga ? Förmåga att: Känna igen mönster i tillvaron
Lägga märke till ex. miljön, dagliga rutiner, årstiders skiftningar Skapa dags - och veckorutiner ? Skador: Går vilse Lägger inte märke till förändringar Planerar ej sin dag Bryr sig inte om relationer Svårt att känna igen mönster i tillvaron, går ofta vilse Lägger inte märke till exempelvis miljön, dagliga rutiner, årstiders skiftningar Lever ofta i sin egen värld och är inte så intresserad av vad som händer runt omkring Planerar inte sin dag Omgivningen bleknar bort och man bryr sig inte om relationer mellan människor Lägga märke till och jämföra förändringar Planering dagar/helger Se alternativ och fatta beslut

27 Gestaltminnet Förmåga att:
Minnas människors utseende och placera dem rätt Skapa bilder av upplevelser Komma ihåg rutiner Skador: Blandar ihop olika människors roller Svårt att återskapa mönster och bilder Svårt att veta hur man bör uppföra sig i olika situationer Svårigheter att återskapa mönster och bilder av upplevelser och minnas dem Svårt att minnas människors utseende och placera dem rätt, blandar ihop myndighetspersoner och låter sig styras av de nu rådande omständigheterna Svårt att komma ihåg rutiner och hur man ska uppföra sig i olika situationer

28 Stapel Visar den kognitiva försämring som cannabinoiderna framkallar hos kroniska cannabismissbrukare.

29 Konsekvenser av skador på de sju funktionerna
Passiv, får inte något gjort Svårt att uttrycka sig (speciellt känslor), missförstånd Många idéer och planeringar, få genomförs Lägger orsaken till problem utanför sig själv Färdiga lösningar, svar och åsikter Svårt att rikta uppmärksamhet och koncentration Lyssnar inte på vad andra, avbryter elelr sitter tyst Dåligt närminne, glömmer tider, överenskommelser Svårighet att sammanfatta och se helheter, fastnar i detaljer Lägger inte märke till förändringar Svårt att återskapa bilder och känna igen människor

30 Helgplanering Risk för återfall Låg risk Hög risk

31 Nämn några konsekvenser som ditt haschrökande har medfört
………………………………………………………………………………

32 Dag 6 Vecka 2 / Fas 1 Thc kurvan, från dag 1. Gå igenom hemuppgift
Hur har helgen varit? Blev den som planerat? Droginventering / Diagram livslinje Varje dag Vecka 2 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Repetition

33 Droger / drogsug tider, platser, situationer, etc
Kriminalitet, spel, mat Övrigt: ex svamp, ecstacy, kat. Ålder Debutålder Alkohol Cannabis Bensodiazepiner Subutex/Metadon LSD, Hallucinogener Ecstasy Kokain Amfetamin Opiater Lösningsmedel

34 Dag 7 Vecka 2 / Fas 1 Cannabis och hjärnan + hjärnbilder
Varje dag Vecka 2 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Repetition

35 Cannabis & hjärnan Frontalloben/pannloben är den del i hjärnan som har koll över oss själva, vår övervakningskamera! Den har koll på vad vi gör. Om vi dricker alkohol så blir den påverkad genom att blir förslöad och till slut stänger den av. Samma sak gäller cannabis. Detta gör att tankevägarna blockeras. ÖVERVAKNINGSKAMERA I frontalloben/pannloben finns ”receptorer” som hjälper hjärnan att kommunicera, de finns även i övriga hjärnan. När vi upplever något så är det ett rätt så komplicerat system som sätts igång och flera delar av hjärnan är involverad.

36 Cannabis & hjärnan fort.
Cannabis gör att man blir förslöad i sina tankar och att man tar omvägar när man tänker. Kladdar ihop hjärnan. ÖVERVAKNINGSKAMERA Om man slutar att röka cannabis och inte har rökt alltför länge kommer hjärnan att återfå sina normala snabba vägar när man blir drogfri. Har man rökt längre kan det ta längre tid eller så fortsätter man att använda sina omvägar när man tänker. Hjärnans funktioner går att träna upp genom att läsa böcker, lösa korsord osv. Cannabis gör att information kommer in osorterat, i vanliga fall sorterar hjärnan in allt som i ett bibliotek, den osorterade informationen gör det svårt att hitta det man söker eller att man inte hittar det alls.

37 samordning sinnesintryck
rörelsecentra samordning sinnesintryck beslutande centrum syn bedömning belöning minnet muskel koordination

38 Dag 8 Vecka 2 / Fas 1 Repetition och utvärdering fas 1 (dag 1-8)
Vad har varit bra? Mindre bra? Planera helg Hemuppgift Känslor eller Glad-Arg-Ledsen Varje dag Vecka 2 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Repetition

39 Helgplanering Risk för återfall Låg risk Hög risk

40 Dag 9 Vecka 3 / Fas 2 Thc kurvan Hur har helgen varit?
Gå igenom hemuppgift Glad - Arg – Ledsen Tårtbitarna Varje dag Vecka 3 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har du märkt att du är annorlunda?

41 Glad – Arg - Ledsen Är det lätt eller svårt att visa när du är…..?
Vad får mig att bli…..? Hur visar jag att jag är……? Skillnad nu och förut när jag rökte? Glad: Arg: Ledsen:

42 Tårtbitarna ARG GLAD LEDSEN Hur ser fördelningen ut idag?
Hur såg det ut när du rökte? Hur skulle dina föräldrar / partner beskriva dig? Hur tror du andra ser på dig? Hur skulle du vilja att fördelningen såg ut?

43 Dag 10 Vecka 3 / Fas 2 Fortsätta med Glad - Arg – Ledsen/ Tårtbitarna
Tanke – Känsla - handling Varje dag Vecka 3 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har du märkt att du är annorlunda?

44 Tanke – Känsla - handling
DROGFRI HÄNDELSE HASCHRÖKARE Tänker alternativa tankar Svårt att tänka Ej någon tanke TANKE Börja känna alternativ Kommer ej någon känsla KÄNSLA Vilket ger alternativ= valfrihet HANDLING Det bara blev så Kognitiv kontroll = handlingsalternativ GÖRA VAL I SITT LIV

45 Dag 11 Vecka 3 / Fas 2 Utlösare Planera helg Hemuppgift
Vad utlöser mitt beteende? Vad händer när man slutar med cannabis? Varje dag Vecka 3 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har du märkt att du är annorlunda?

46 Utlösare Syftet är att låta personen lära sig vad som utgör risksituationer för beteenden och att förstå vad som kan utlösa oönskade beteenden. De får även en möjlighet att titta på sin egna risksituationer och bli medvetna om vad som fungerar som utlösare för dem själva. Exempel: ” Vi utgår ifrån att alla har ett eget ansvar för sina liv och att vi alla kan förändra saker som vi inte är nöjda med i vår tillvaro. Vi utgår ifrån att vi lär oss beteenden sedan en tidig ålder och att en del av sakerna vi lär oss inte alltid blir så lyckade för oss. Om vi under livets gång upptäcker att saker inte blivit så bra kan vi, om vi vill, ändra på det genom att lära in nya beteenden som är mindre negativa. Vi utgår också ifrån att det tar tid att lära sig förstå sig sitt eget beteende och att man aldrig kan få för mycket kunskap! Vi ska nu jobba med att förstå vad som utlöser/sätter igång våra beteenden och titta på vilka konsekvenserna blir. Att känna igen och att kunna förstå vad som utlöser beteenden gör att man kan minska risken för att oönskade beteenden upprepas. Vi gör denna övning för att du ska ha bättre förutsättningar för att lyckas” Börja med att prata kring ordet Risksituationer och Utlösare, vad tror personen att orden betyder? vad tänker de på när de hör dem? Förklara att det finns två kategorier av utlösare Yttre och Inre. Fråga personen vad den tror att Yttre utlösare skulle kunna vara för något. Vad finns det för saker utanför oss själva som kan starta igång oönskade beteenden hos oss? Det vi vill få fram är att det kan vara: Människor, Händelser, Platser, Saker, Aktiviteter Fortsätt med en brainstorm kring följande frågor: Vad är att tänka? Vad är att minnas? Vad är att känna, vilka positiva och negativa känslor finns det? Förklara att detta är de Inre utlösarna och fundera kring vilka slags känslor, tankar och minnen som skulle kunna fungera som utlösare för olika beteenden. De inre utlösarna är inte alltid negativa. Även positiva känslor, tankar och minnen kan fungera som utlösare för olika beteenden. HEMLÄXA: VAD UTLÖSER MITT BETEENDE?

47 VAD UTLÖSER MITT BETEENDE? Fundera på vilka dina yttre utlösare är?
Människor: Händelser: Platser: Saker: Aktiviteter: Vilka är dina inre utlösare? Känslor: Tankar: Minnen:

48 Helgplanering Risk för återfall Låg risk Hög risk

49 Dag 12 Vecka 4 / Fas 2 Thc kurvan
Hur har helgen varit? Blev den som planerat? Gå igenom hemuppgiften Varje dag Vecka 4 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har någon märkt att du är annorlunda?

50 Dag 13 Vecka 4 / Fas 2 Konsekvenser av mitt beteende
Lista för- och nackdelar med att inte röka Varje dag Vecka 4 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har någon märkt att du är annorlunda?

51 KONSEKVENSER AV MITT BETEENDE
Andra områden Självbild Relationer Olyckor/skador Myndigheter Kriminalitet/domar Hälsa Familj Ekonomi/skulder Bostad Arbete/utbildning Aggressioner/våld På en skala 0-10, hur stor betydelse har de olika konsekvenserna fått i ditt liv Har ditt användande av droger/alkohol orsakat problem för dig inom något/några av följande områden? Vilken/vilka konsekvenser

52 Nackdelar med att inte röka hasch?
Fördelar med att inte röka hasch? Nackdelar med att inte röka hasch? + -

53 Dag 14 Vecka 4 / Fas 2 Repetera och utvärdera fas 2, (dag 9-14)
Vad har varit bra? Mindre bra? Motivation Värderingar Planera helg Hemuppgift Värderingskort Varje dag Vecka 4 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har någon märkt att du är annorlunda?

54 Motivation 10 5 5 10 Viktigt Säker Långt i framtiden Ganska omgående
Hur viktigt är det för dig att sluta med hasch på en skala 1-10? Vad är det som gör att det blir en ….och inte en….(lägre siffra)? 10 5 Viktigt Säker Om du skulle bestämma dig för att sluta med hasch hur säker är du, på en skala 1-10, att du kommer att klara av det? Vad gör att det bli en…. och inte en….(lägre siffra)? Vad skulle göra dig mer säker? 5 10 Långt i framtiden Ganska omgående Om du har bestämt dig för att göra denna förändring, hur viktigt är det jämfört med annat som är viktigt i ditt liv? Skala 0= långt i framtiden, 10= ganska omgående

55 Värderingar Med värderingar avses i detta sammanhang sociala värden såsom mod, generositet, frihet, ärlighet, respekt, empati, hjälpsamhet etc. Exempel: ”Alla har vi våra värderingar och normer som vi tror på. De flesta av våra värderingar grundläggs under vår uppväxt. Ibland handlar vi på ett sätt som inte överensstämmer med våra värderingar/övertygelser eftersom vi glömmer bort dem, blir trötta eller upptagna av andra saker.” Fråga vad personen tänker på när han/hon hör ordet värdering. Gå vidare och fråga vem/vilka/varifrån de har fått sina värderingar. Här kan man tänka sig svar som: Föräldrar Kända personer Lärare Idrottsledare Musiker Kyrkan Massmedia Be sedan personen försöka komma på en sådan värdering som följer dem genom livet. Viktigt i livet Dela ut VÄRDERINGSKORTEN och be han/hon först göra en uppdelning mellan vad som är viktigt i livet och det som är mindre viktigt utifrån det som står på korten. ”HEMLÄXA” Ta med högen med Viktigt i livet och välj ut de fem kort som är mest viktiga. Skriv in dem på arbetsbladet, MYCKET VIKTIGT FÖR MIG och fylla i vad som gör just denna värdering viktig.

56 Helgplanering Risk för återfall Låg risk Hög risk

57 Dag 15 Vecka 5 / Fas 3 Thc kurvan
Hur har helgen varit? Blev den som planerat? Gå igenom hemuppgift IDS-100 Varje dag Vecka 5 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har någon märkt att du är annorlunda?

58 Dag 16 Vecka 5 / Fas 3 1.Hemuppgift Beredskapsplan Varje dag Vecka 5
Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har någon märkt att du är annorlunda?

59 MIN BEREDSKAPSPLAN 1. Beskriv någon/några typiska situationer som skulle kunna leda till att du tar ett återfall: 2. Beskriv tre sätt du skulle kunna använda dig av för att undvika återfall: 3. Beskriv tre sätt du skulle kunna använda dig av för att hantera återfall om det händer: 4. Vilken/vilka personer skulle du kunna be om hjälp med att förebygga eller hantera återfall:

60 Dag 17 Vecka 5 / Fas 3 Stopp kort Planera helg Hemuppgift
Drömmar och planer för framtiden Kasam & SCL-90 Varje dag Vecka 5 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har någon märkt att du är annorlunda?

61 Drömmar/planer för framtiden
1. Om vi träffas igen om ett år – hur skulle du vilja att ditt liv ser ut då? 2. Finns några av de saker, du drömmer om, i ditt liv redan idag och i så fall vilka? 3. Vad kan du göra för att uppnå dina önskningar? 4. Gör du något redan och i så fall vad? 5. Vem/vad skulle kunna hjälpa dig för att uppnå dina drömmar?

62 Dag 18 Vecka 6 / Fas 3 Thc kurvan
Hur har helgen varit? Blev den som planerat? Lämna in Kasam & SCL- 90 Gå igenom hemuppgift Principer för drogfrihet Varje dag Vecka 6 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har någon märkt att du är annorlunda?

63 Principer för drogfrihet
Principer för drogfrihet / tillfrisknande Prata, verbalisera Struktur / planering Kunskap om beroende/tillfrisknande Disciplin Kostvanor Motion Avslappning Andlighet, positiv – negativ Planera helgen

64 Dag 19 Vecka 6 / Fas 3 Gå igenom Kasam och SCL-90 Utvärdera programmet
Diskutera fortsatt stöd För att bibehålla drogfrihet, vad vill jag att andra ska göra och vad kan jag göra? Varje dag Vecka 6 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har någon märkt att du är annorlunda?

65 Dag 20 Vecka 6 / Fas 3 Avslutning med socialsekreterare Diplom
Varje dag Vecka 6 Hur är det? Hur mår du? Har du rökt / tagit något annat? Hur har du sovit? Vad har du gjort sedan vi sågs sist? Har någon märkt att du är annorlunda?

66 Haschavvänjningsprogrammet
HAP Haschavvänjningsprogrammet DELTAGARBEVIS XXXXXXX har på ett framgångsrikt sätt deltagit i Öppenvårdteamets HAP - program i sex veckor. Programmet syftar till att uppnå drogfrihet & för den enskilde att göra upp med sina cannabismönster. Efter ett aktivt deltagande & uppnådd drogfrihet har också ett bättre mående uppnåtts. Med önskan om fortsatt positiv utveckling Boden ______________ _______________ Therese Granath xxx


Ladda ner ppt "Hasch Avvänjnings Programmet HAP"

Liknande presentationer


Google-annonser