Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cannabinoidernas inverkan på det kognitiva systemet. Ett försök till en syntes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cannabinoidernas inverkan på det kognitiva systemet. Ett försök till en syntes."— Presentationens avskrift:

1 Cannabinoidernas inverkan på det kognitiva systemet. Ett försök till en syntes.

2 Kognitiva funktioner Verbal förmåga (språklig förmåga) Logisk-analytisk förmåga (att dra korrekta slutsatser) Psykomotilitet (flexibilitet i tanken) Minnesprocessen Analytisk-syntetisk förmåga (att sätta samman delar till en helhet) Psykospatial förmåga (att orientera sig i rummet) Gestaltminne (helhetsminne)

3 • kunna många ord, vilket berör det semantiska minnet, och individens vetande medvetenhet. • sätta ord till tankar och känslor så att vår omgivning förstår vad vi menar, vilket berör det episodiska minnet, och individens självmedveten medvetenhet. Verbal förmåga

4 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Språklig förmåga (Verbal förmåga) Diskreta tecken som: • ett enklare sätt att uttrycka sig, vilket i regel utmynnar i en argumentationskamp. • tendenser att prata i allmänna och svepande formuleringar och inte ta till sig ett välunderbyggt argument.

5 Verbal förmåga och haschrökning • får man allt svårare att förstå vad andra menar. • blir man allt sämre på att hitta ord till det man vill beskriva. • man har ett konkret tankesätt • avskärmad som under en glaskupa.

6

7 Logisk-Analytisk förmåga • att kunna göra en kritisk granskning av det man säger och gör, vilket berör elaboreringsprocessen. • analysera hur dessa misstag har uppstått och rätta till dem. • att föra logiska resonemang.

8 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Förmågan att dra korrekta slutsatser (Logisk-analytisk) • Tendenser att utanförlägga sin misstag, det beror inte på mig det beror på..... • Tydliga tecken på att tonåringen inte drar korrekta slutsatser av de misstag eller underlåtanden som han gör sig skyldig till. • Tonåringen bryr sig inte om närstående rättar honom, mognadsutvecklingen bromsas, och ett åldersmässigt barnsligare beteende framträder.

9 * förlorar långsamt den här förmågan. * noterar att misstagen upprepas och han har förlorat förmågan att se vad det beror på. Logisk-Analytisk förmåga och haschrökning

10

11 Psykomotilitet • uppmärksamhet och koncentration. • kunna göra många saker samtidigt. • lägga märket till, jämföra och tänka efter. • dialog. • tala med någon. • sortera intryck.

12 Flexibilitet i tanken (Psykomotilitet) Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? • En tidigare mångsysslare slutar med att ha många bollar i luften, och blir ganska ensidig. • Förmågan att koncentrera sig och att upprätthålla uppmärksamheten, t ex en hel lektionstimme försämras • Skolarbetet påverkas negativt, vilket också i regel uppmärksammas av läraren

13 * får svårt att rikta uppmärksamheten på ett adekvat sätt. * inlärningsförmågan försämras. * talar till och inte med andra. Psykomotilitet och haschrökning

14

15 • korttidsminnet/arbetsminnet ger tidsmedvetenhet och har en omedelbar funktion och förlängs via repetition. • långtidsminnet; episodiskt - självkännedom semantiskt - kunskap Minnesfunktionen

16 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Minnesfunktionen • Intresset att läsa böcker minskar, så också förmågan att återge innehållet i en bok som man har läst, eller film man har sett. • Avtalade möten glöms bort. • Tonåringen upplever att han har ett sämre minne.

17 * ganska lätt glömmer vad man pratar om. * glömmer avtal, tider, möten etc. * får svårt att uppskatta tiden. * får svårt att föreställa sig längre tidsintervaller. * förlorar sin identitet eller existens i subjektiv tid. * svårt att hämta ut kunskapsmaterial.

18 Episodminne-självkännedom Input via uppmärksamhet Input via uppmärksamhet Arbetsminne Elaborering Repetition Output LÅNGTIDSMINNE Procedurminne Propositionsminne Semantisktminne-kunskap Kodning Hågkomst Emotioner

19 Påverkan på minnesfunktionen • Den motivationella aspekten • Elaborering • Arbetsminnet-Korttidsminnet • Episodiska minnet • Semantiska minnet • Uppmärksamhetsfunktionen

20 Analytisk-Syntetisk förmåga är en process som hjälper oss att skapa åsikter, moral, värderingar och helhetsbild, på grundval av de övriga 6 funktionerna

21 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Förmågan att av delar sätta samman en helhet (Analytisk-syntetisk förmåga) • Värderingar ändras till något som föräldern inte tycker känns naturligt. • Tonåringen ger ett intryck av att hänge sig åt förenklingar, ytliga bortförklaringar, samt att inte bry sig om vad omgivningen tycker

22 kan man i mindre grad: * sortera informationsflödet på ett korrekt sätt. * urskilja vad som är väsentlig information. * förstå nyanser i information Analytisk-Syntetisk förmåga och haschrökning

23

24 Cannabismönstrets identitet Ursprunglig identitet Behandling Färdiga svar och reaktioner Den sociala omgivningen

25 • färdiga, ytliga svar. • generaliserande. • externalisering eller projicering av problem. • dålig förmåga till nyansering. • bagatelliserande av haschbruk. • känsla av att var unik, annorlunda. • rigida åsikter. • lever ett alternativ liv.

26 Psykospatial förmåga • avläsa omgivningen • skapa dags- och veckorutiner. • se relationer mellan människor

27 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Förmåga att orientera sig i rummet (Psykospatial förmåga) • Tonåringen bryr sig allt mindre om sitt utseende och i viket sällskap han befinner sig. • En tidigare ordningsam tonåring blir slarvig, en som redan är slarvig blir om möjligt ännu slarvigare. • Man planerar inte sin dag, och närmar sig alltmer en bohemisk tillvaro.

28 Psykospatial förmåga och haschrökning * bleknar omgivningen bort * bryr sig inte om relationer mellan människor. * planerar inte sin dag.

29 Gestaltminnesfunktionen • skapa mönster och bilder så att det bildar sk scheman. • bibehålla dags- och veckorutiner. • sätta namn till ansikten.

30 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis? Gestaltminne • Tonåring lämnar sitt gamla kompisgäng och får nya med samma intressen eller brist på. • I vissa fall kan det gå så långt att man går vilse både psykiskt och fysiskt.

31 Gestaltminnesfunktionen och haschrökning * får svårigheter med att återskapa mönster. * får svårt att komma ihåg vilka relationer olika personer har till varandra. * låter sig styras av de nu rådande omständigheterna.

32

33 En typisk haschrökare • Problem med att finna exakt ord till det han vill beskriva. • Begränsad förmåga att läsa böcker, se en film, teater osv. • Känslor av tristess och tomhet i det dagliga livet, ensamhet. • Det är aldrig hans fel, externalisering eller projicering av sina problem. • Han är övertygad om att han fungerar adekvat. • Är ej förmögen till kritisk granskning av sitt eget beteende. • Känslor av att vara otillräcklig och misslyckad. • Oförmögen att vidmakthålla en dialog. • Problem med koncentration och uppmärksamhet. • Rigida åsikter och färdiga svar. • Jag är annorlunda, jag är unik.

34


Ladda ner ppt "Cannabinoidernas inverkan på det kognitiva systemet. Ett försök till en syntes."

Liknande presentationer


Google-annonser