Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cannabinoidernas inverkan på det kognitiva systemet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cannabinoidernas inverkan på det kognitiva systemet."— Presentationens avskrift:

1 Cannabinoidernas inverkan på det kognitiva systemet.
Ett försök till en syntes.

2 Kognitiva funktioner Verbal förmåga (språklig förmåga)
Logisk-analytisk förmåga (att dra korrekta slutsatser) Psykomotilitet (flexibilitet i tanken) Minnesprocessen Analytisk-syntetisk förmåga (att sätta samman delar till en helhet) Psykospatial förmåga (att orientera sig i rummet) Gestaltminne (helhetsminne)

3 Verbal förmåga individens vetande medvetenhet.
kunna många ord, vilket berör det semantiska minnet, och individens vetande medvetenhet. sätta ord till tankar och känslor så att vår omgivning förstår vad vi menar, vilket berör det episodiska minnet, och individens självmedveten medvetenhet.

4 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis?
Språklig förmåga (Verbal förmåga) Diskreta tecken som: ett enklare sätt att uttrycka sig, vilket i regel utmynnar i en argumentationskamp. tendenser att prata i allmänna och svepande formuleringar och inte ta till sig ett välunderbyggt argument.

5 Verbal förmåga och haschrökning
får man allt svårare att förstå vad andra menar. blir man allt sämre på att hitta ord till det man vill beskriva. man har ett konkret tankesätt avskärmad som under en glaskupa.

6

7 Logisk-Analytisk förmåga
att kunna göra en kritisk granskning av det man säger och gör, vilket berör elaboreringsprocessen. analysera hur dessa misstag har uppstått och rätta till dem. att föra logiska resonemang.

8 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis?
Förmågan att dra korrekta slutsatser (Logisk-analytisk) Tendenser att utanförlägga sin misstag, det beror inte på mig det beror på..... Tydliga tecken på att tonåringen inte drar korrekta slutsatser av de misstag eller underlåtanden som han gör sig skyldig till. Tonåringen bryr sig inte om närstående rättar honom, mognadsutvecklingen bromsas, och ett åldersmässigt barnsligare beteende framträder.

9 Logisk-Analytisk förmåga och haschrökning
* förlorar långsamt den här förmågan. * noterar att misstagen upprepas och han har förlorat förmågan att se vad det beror på.

10

11 Psykomotilitet kunna göra många saker samtidigt.
uppmärksamhet och koncentration. kunna göra många saker samtidigt. lägga märket till, jämföra och tänka efter. dialog. tala med någon. sortera intryck.

12 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis?
Flexibilitet i tanken (Psykomotilitet) En tidigare mångsysslare slutar med att ha många bollar i luften, och blir ganska ensidig. Förmågan att koncentrera sig och att upprätthålla uppmärksamheten, t ex en hel lektionstimme försämras Skolarbetet påverkas negativt, vilket också i regel uppmärksammas av läraren

13 Psykomotilitet och haschrökning
* får svårt att rikta uppmärksamheten på ett adekvat sätt. * inlärningsförmågan försämras. * talar till och inte med andra.

14

15 Minnesfunktionen en omedelbar funktion och förlängs via repetition.
korttidsminnet/arbetsminnet ger tidsmedvetenhet och har en omedelbar funktion och förlängs via repetition. långtidsminnet; episodiskt - självkännedom semantiskt - kunskap

16 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis?
Minnesfunktionen Intresset att läsa böcker minskar, så också förmågan att återge innehållet i en bok som man har läst, eller film man har sett. Avtalade möten glöms bort. Tonåringen upplever att han har ett sämre minne.

17 Minnesfunktionen och haschrökning
* ganska lätt glömmer vad man pratar om. * glömmer avtal, tider, möten etc. * får svårt att uppskatta tiden. * får svårt att föreställa sig längre tidsintervaller. * förlorar sin identitet eller existens i subjektiv tid. * svårt att hämta ut kunskapsmaterial.

18 Elaborering Repetition Arbetsminne Output
Input via uppmärksamhet Arbetsminne Output Hågkomst Kodning LÅNGTIDSMINNE Procedurminne Propositionsminne Episodminne-självkännedom Semantisktminne-kunskap Emotioner

19 Påverkan på minnesfunktionen
Den motivationella aspekten Elaborering Arbetsminnet-Korttidsminnet Episodiska minnet Semantiska minnet Uppmärksamhetsfunktionen

20 Analytisk-Syntetisk förmåga
är en process som hjälper oss att skapa åsikter, moral, värderingar och helhetsbild, på grundval av de övriga 6 funktionerna

21 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis?
Förmågan att av delar sätta samman en helhet (Analytisk-syntetisk förmåga) Värderingar ändras till något som föräldern inte tycker känns naturligt. Tonåringen ger ett intryck av att hänge sig åt förenklingar, ytliga bortförklaringar, samt att inte bry sig om vad omgivningen tycker

22 Analytisk-Syntetisk förmåga och haschrökning
kan man i mindre grad: * sortera informationsflödet på ett korrekt sätt. * urskilja vad som är väsentlig information. * förstå nyanser i information

23

24 Den sociala omgivningen
Behandling Färdiga svar och reaktioner Cannabismönstrets identitet Ursprunglig identitet

25 Cannabismönster färdiga, ytliga svar. generaliserande.
externalisering eller projicering av problem. dålig förmåga till nyansering. bagatelliserande av haschbruk. känsla av att var unik, annorlunda. rigida åsikter. lever ett alternativ liv.

26 Psykospatial förmåga avläsa omgivningen skapa dags- och veckorutiner.
se relationer mellan människor

27 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis?
Förmåga att orientera sig i rummet (Psykospatial förmåga) Tonåringen bryr sig allt mindre om sitt utseende och i viket sällskap han befinner sig. En tidigare ordningsam tonåring blir slarvig, en som redan är slarvig blir om möjligt ännu slarvigare. Man planerar inte sin dag, och närmar sig alltmer en bohemisk tillvaro.

28 Psykospatial förmåga och haschrökning
* bleknar omgivningen bort * bryr sig inte om relationer mellan människor. * planerar inte sin dag.

29 Gestaltminnesfunktionen
skapa mönster och bilder så att det bildar sk scheman. bibehålla dags- och veckorutiner. sätta namn till ansikten.

30 Vad ska man uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis?
Gestaltminne Tonåring lämnar sitt gamla kompisgäng och får nya med samma intressen eller brist på. I vissa fall kan det gå så långt att man går vilse både psykiskt och fysiskt.

31 Gestaltminnesfunktionen och haschrökning
* får svårigheter med att återskapa mönster. * får svårt att komma ihåg vilka relationer olika personer har till varandra. * låter sig styras av de nu rådande omständigheterna.

32

33 En typisk haschrökare Problem med att finna exakt ord till det han vill beskriva. Begränsad förmåga att läsa böcker, se en film, teater osv. Känslor av tristess och tomhet i det dagliga livet, ensamhet. Det är aldrig hans fel, externalisering eller projicering av sina problem. Han är övertygad om att han fungerar adekvat. Är ej förmögen till kritisk granskning av sitt eget beteende. Känslor av att vara otillräcklig och misslyckad. Oförmögen att vidmakthålla en dialog. Problem med koncentration och uppmärksamhet. Rigida åsikter och färdiga svar. Jag är annorlunda, jag är unik.

34


Ladda ner ppt "Cannabinoidernas inverkan på det kognitiva systemet."

Liknande presentationer


Google-annonser