Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komplikations-registrering i framtiden ? Jan Hallén ANIVA-klinikenUSÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komplikations-registrering i framtiden ? Jan Hallén ANIVA-klinikenUSÖ."— Presentationens avskrift:

1 Komplikations-registrering i framtiden ? Jan Hallén ANIVA-klinikenUSÖ

2 Mortalitet

3 Injuries associated with anaesthesia. A global perspective A. R. Aitkenhead Br J Anaesth 2005; 95: 95–109

4 Injuries associated with anaesthesia. A global perspective A. R. Aitkenhead Br J Anaesth 2005; 95: 95–109

5 Vad är NCEPOD? The National Confidential Enquiry into Perioperative Deaths We aim to review medical clinical practice and to make recommendations to improve the quality of the delivery of care. We aim to review medical clinical practice and to make recommendations to improve the quality of the delivery of care. We do this by undertaking confidential surveys covering many different aspects of medical care and making recommendations for clinicians and management to implement. We do this by undertaking confidential surveys covering many different aspects of medical care and making recommendations for clinicians and management to implement. Bildades 1988 Bildades 1988 Första datainsamlingen 1989 Första datainsamlingen 1989 Protokoll utvecklat från CEPOD (publ. 1987) Protokoll utvecklat från CEPOD (publ. 1987) http://www.ncepod.org.uk/index.htm

6 Report on the confidential enquiry into perioperative deaths.CEPOD Buck N, Devlin HB, Lunn JN. London: Nuffield Provincial Hospitals Trust, The Kings Fund Publishing House, 1987

7 CEPOD 1998-1999

8 NCEPOD rekommendationer

9 Orsaken Patientrelaterade Patientrelaterade Kirurgiskt relaterade Kirurgiskt relaterade Kirurgi-orsakade Kirurgi-orsakade Anestesi-relaterade Anestesi-relaterade Aanestesiorsakade Aanestesiorsakade

10 Dödsorsak

11 Impact of Anesthesia Management Characteristics on Severe Morbidity and Mortality M. Sesmu Arbous, Anesthesiology 2005; 102:257–68 Studie för att identifiera risk faktorer relaterad till anestesi handläggning Studie för att identifiera risk faktorer relaterad till anestesi handläggning Som bidragit till Som bidragit till – inom 24-tim postoperativt – alvarlig morbiditet och mortalitet.

12 Impact of Anesthesia Management Characteristics on Severe Morbidity and Mortality M. Sesmu Arbous, Anesthesiology 2005; 102:257–68 En case–control studie, alla pat. som erhöll anestesi (1995–1997). En case–control studie, alla pat. som erhöll anestesi (1995–1997). Case; Pat. som blev comatösa eller dog under eller inom 24 tim efter anestesi. Case; Pat. som blev comatösa eller dog under eller inom 24 tim efter anestesi. Controll; Pat. som ej blev comatösa eller dog under eller inom 24 efter anestesi.. Controll; Pat. som ej blev comatösa eller dog under eller inom 24 efter anestesi.. Data insamlades med formulär, Data insamlades med formulär, – anestesi och postoperativ vård. – Odds ratios beräknades för risk faktorer

13 Impact of Anesthesia Management Characteristics on Severe Morbidity and Mortality M. Sesmu Arbous, Anesthesiology 2005; 102:257–68 Från ett material på 869 483 pat. 807 cases och 883 kontroller. 807 cases och 883 kontroller. – Incidens död 8.8 / 10 000 (95% c.i., 8.2–9.5). – Incidens coma 0.5 / 10 000 (95% c.i., 0.3–0.6).

14 Impact of Anesthesia Management Characteristics on Severe Morbidity and Mortality M. Sesmu Arbous, Anesthesiology 2005; 102:257–68 Anestesi faktorer signifikant associerad med sänkt risk var Kontroll av utrustning med protokoll och checklista (o.r. 0.64), Kontroll av utrustning med protokoll och checklista (o.r. 0.64), Dokumentation av utrustningskontroll (o.r. 0.61), Dokumentation av utrustningskontroll (o.r. 0.61), Direkt tillgänglig - nåbar anestesiolog (o.r. 0.46), Direkt tillgänglig - nåbar anestesiolog (o.r. 0.46), Ej byte av anestesiolog under anestesin (o.r. 0.44), Ej byte av anestesiolog under anestesin (o.r. 0.44),

15 Impact of Anesthesia Management Characteristics on Severe Morbidity and Mortality M. Sesmu Arbous, Anesthesiology 2005; 102:257–68 Närvaro av heltidsarbetande anestesi-s.s. (o.r. 0.41), Närvaro av heltidsarbetande anestesi-s.s. (o.r. 0.41), 2 personer vid väckning (o.r. 0.69), 2 personer vid väckning (o.r. 0.69), Reversering av Reversering av – muskel-relax. (o.r. 0.10) – komb muskel-relax. och opiater (o.r. 0.29) Postoperativ smärtbehandling kontra ingen smärtbehandling, speciellt om epidural eller intramuskulär kontra iv. Postoperativ smärtbehandling kontra ingen smärtbehandling, speciellt om epidural eller intramuskulär kontra iv.

16 SFAIS reg

17 The Australian Incident Monitoring Study Holland R. Symposium—The Australian Incident Monitoring Study. Anaesth Intensive Care 1993; 21: 501

18 The Australian Incident Monitoring Study Holland R. Symposium—The Australian Incident Monitoring Study. Anaesth Intensive Care 1993; 21: 501

19 Anaesthesia-related mortality and morbidity over a 5-year period in 2,363,038 patients in Japan. Kawashima Yet al. Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47: 809–17 Mortalitet 1/ 47619 anestesier orsakad av anestesi

20 Impact of Anesthesia Management Characteristics on Severe Morbidity and Mortality M. Sesmu Arbous, Anesthesiology 2005; 102:257–68

21 Impact of Anesthesia Management Characteristics on Severe Morbidity and Mortality M. Sesmu Arbous, Anesthesiology 2005; 102:257–68

22 Impact of Anesthesia Management Characteristics on Severe Morbidity and Mortality M. Sesmu Arbous, Anesthesiology 2005; 102:257–68

23 ÅLDER

24 Perioperative mortality and morbidity in the year 2000 in 520 certified training hospitals of Japanese Society of Anesthesiologists: with a special reference to age Morita K.—report of Japanese Society of Anesthesiologists Committee on Operating Room Safety. Masui 2002; 51: 1285–96 Fig 2 Relationship between age and complications associated with anaesthesia.71

25 CEPOD 1998-1999

26 Surgical Outcomes for Patients Aged 80 and Older: Morbidity and Mortality from Major Noncardiac Surgery Mary Beth Hamel 30-dagars mortalitet varierade mellan operationstyp och var högre för patienter > 80 år än 80 år än < 80 år (8% mot 3%, p.001). Men för många operationstyper var mortaliteten extremt låg. Men för många operationstyper var mortaliteten extremt låg. J Am Geriatr Soc 53:424–429, 2005

27 Surgical Outcomes for Patients Aged 80 and Older: Morbidity and Mortality from Major Noncardiac Surgery Mary Beth Hamel J Am Geriatr Soc 53:424–429, 2005

28 Surgical Outcomes for Patients Aged 80 and Older: Morbidity and Mortality from Major Noncardiac Surgery Mary Beth Hamel J Am Geriatr Soc 53:424–429, 2005

29 Surgical Outcomes for Patients Aged 80 and Older: Morbidity and Mortality from Major Noncardiac Surgery Mary Beth Hamel 30-dagars mortalitet varierade mellan operationstyp och var högre för patienter > 80 år än 80 år än < 80 år (8% mot 3%, p.001). Men för många operationstyper var mortaliteten extremt låg. Men för många operationstyper var mortaliteten extremt låg. Postoperativa komplikationer var associerade med högre 30-dagars mortalitet hos pat 80 år och äldre. Postoperativa komplikationer var associerade med högre 30-dagars mortalitet hos pat 80 år och äldre. J Am Geriatr Soc 53:424–429, 2005

30 Surgical Outcomes for Patients Aged 80 and Older: Morbidity and Mortality from Major Noncardiac Surgery Mary Beth Hamel J Am Geriatr Soc 53:424–429, 2005

31 Surgical Outcomes for Patients Aged 80 and Older: Morbidity and Mortality from Major Noncardiac Surgery Mary Beth Hamel J Am Geriatr Soc 53:424–429, 2005

32 Patient selection in ambulatory anesthesia – An evidence-based review: part I Gregory L. Bryson;CAN J ANESTH 2004 / 51: 8 / pp 768–781

33 Patient selection in ambulatory anesthesia – An evidence-based review: part I Gregory L. Bryson;CAN J ANESTH 2004 / 51: 8 / pp 768–781

34 RISK-bedömning

35 Outcome of ASA III patients undergoing day case surgery G. L. Ansell* Retrospektiv, ”case-controlled” 24 tim postop Retrospektiv, ”case-controlled” 24 tim postop –896 ASA III pat, –444 ASA I och 453 ASA II Ingen skillnad i Ingen skillnad i –inläggningsfrekvens –oplanerad kontakt eller –postoperativ komplikation Viktigt med god preop bed och adekvat förberedelse, 24 tim anhörigövervakning Viktigt med god preop bed och adekvat förberedelse, 24 tim anhörigövervakning Hade 73 % uppföljningsfrekvens Hade 73 % uppföljningsfrekvens Br J Anaesth 2004; 92: 71-4

36 Outcome of ASA III patients undergoing day case surgery G. L. Ansell* Br J Anaesth 2004; 92: 71-4

37 Outcome of ASA III patients undergoing day case surgery G. L. Ansell* Br J Anaesth 2004; 92: 71-4

38 Outcome of ASA III patients undergoing day case surgery G. L. Ansell* Br J Anaesth 2004; 92: 71-4

39 The Impact of Operative Complexity on Patient Risk Factors J. Bradley Aust, NSQIP-riskfaktorer som grund sedan 1994 NSQIP-riskfaktorer som grund sedan 1994 Uträknad på 117 000 pat Uträknad på 117 000 pat Ann Surg 2005;241: 1024–1028)

40 The Impact of Operative Complexity on Patient Risk Factors J. Bradley Aust, För 8593 operationer beskrevs komplexitet För 8593 operationer beskrevs komplexitet Ann Surg 2005;241: 1024–1028)

41 The Impact of Operative Complexity on Patient Risk Factors J. Bradley Aust, Pats riskfaktorer svarade för mortalitet om kirurgikomplexitet var under 4, Pats riskfaktorer svarade för mortalitet om kirurgikomplexitet var under 4, men 4 o 5 gruppens mortalitet underskattades 2- 4 ggr men 4 o 5 gruppens mortalitet underskattades 2- 4 ggr Ann Surg 2005;241: 1024–1028)

42 The Impact of Operative Complexity on Patient Risk Factors J. Bradley Aust, Ann Surg 2005;241: 1024–1028)

43 POSSUM and Portsmouth POSSUM for predicting mortality D. R. PRYTHERCH British Journal of Surgery 1998, 85, 1217–1220

44 POSSUM and Portsmouth POSSUM for predicting mortality D. R. PRYTHERCH British Journal of Surgery 1998, 85, 1217–1220

45 Comparison of Surgical Risk Score, POSSUM and p-POSSUM in higher-risk surgical patients M. J. Brooks, British Journal of Surgery 2005; 92: 1288–1292

46 Comparison of Surgical Risk Score, POSSUM and p-POSSUM in higher-risk surgical patients M. J. Brooks, British Journal of Surgery 2005; 92: 1288–1292

47 Comparison of Surgical Risk Score, POSSUM and p- POSSUM in higher-risk surgical patients M. J. Brooks, British Journal of Surgery 2005; 92: 1288–1292

48 Registrering

49 A web-based incident reporting system and multidisciplinary collaborative projects for patient safety in a Japanese hospital K Nakajima, Qual Saf Health Care 2005;14:123–129.

50 A web-based incident reporting system and multidisciplinary collaborative projects for patient safety in a Japanese hospital K Nakajima, Qual Saf Health Care 2005;14:123–129.

51 Injuries associated with anaesthesia. A global perspective A. R. Aitkenhead Posner KL. Closed claims project shows safety evolution. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter 2001

52 Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis Caplan RA. Anesthesiology 1990; 72: 828– 33

53 Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis. Caplan RA, Posner KL, Ward RJ, Cheney FW. Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis. Anesthesiology 1990; 72: 828–33 Cheney FW, Posner KL, Caplan RA. Adverse respiratory events infrequently leading to malpractice suits: a closed claims analysis. Anesthesiology 1991; 75: 932–9

54 Mini-audits facilitate quality assurance in outpatient units Linda M. Collins CAN J ANESTH 2001 / 48: 8 / pp 737–741

55 Mini-audits facilitate quality assurance in outpatient units CAN J ANESTH 2001 / 48: 8 / pp 737–741 Pat admitted to the PACU between 08:05–12:00 hr; 41 % and remainder from 12:00–17:43 hr; 59% Pat admitted to the PACU between 08:05–12:00 hr; 41 % and remainder from 12:00–17:43 hr; 59% The mean length of stay (± SD) in the PACU 91 ± 55 min. The mean length of stay (± SD) in the PACU 91 ± 55 min. Bradypnea (RR 30) during their stay 0.4% O2 saturation 30) during their stay 0.4% O2 saturation <94% on room air on admission. 2 pat (0.4%) Supplemental O2 (facemask or nasal) 19.7% pat. A laryngeal mask airway (LMA) in place in patients entering the PACU 2.6% or endotracheal tube (ETT) in place in patients entering the PACU 1.7% bronchospasm, 2 pat, 0,4% Laryngeal spasm. 0% Aspiration, 0% Pulmonary edema 0% Respiratory arrest 0% Reintubation postoperatively 0% Hypertension 8.7% Hypotension 21.4% Bradycardia 29.9% Tachycardia 0.4% Myocardial ischemia, infarction or arrest.0% Dysrhythmias 0.2 %. Hypertension 8.7% Hypotension 21.4% Bradycardia 29.9% Tachycardia 0.4% Myocardial ischemia, infarction or arrest.0% Dysrhythmias 0.2 %.

56 Mini-audits facilitate quality assurance in outpatient units CAN J ANESTH 2001 / 48: 8 / pp 737–741 Aural temperature (measured in 36.1%) > 36°C; 92% 36°C; 92% < 36°C; 8% Hyperthermia. 0% conscious/drowsy on admission (99.8%) unconscious for <15 min (0.2%). conscious/drowsy on admission (99.8%) unconscious for <15 min (0.2%). PONV 6.5% Antiemetic medication 3.7% PONV 6.5% Antiemetic medication 3.7% Unbearable pain 37% comfortable 63%. Analgesia was required in 54.5%. 1 postoperative nursing visit for pain was required in 27.9 %, 2 postoperative nursing visit for pain was required in 8 %, 3 postoperative nursing visit for pain was required in 6.9 %, 4 postoperative nursing visit for pain was required in 4,3 %, 5 postoperative nursing visit for pain was required in 3.9%, Unbearable pain 37% comfortable 63%. Analgesia was required in 54.5%. 1 postoperative nursing visit for pain was required in 27.9 %, 2 postoperative nursing visit for pain was required in 8 %, 3 postoperative nursing visit for pain was required in 6.9 %, 4 postoperative nursing visit for pain was required in 4,3 %, 5 postoperative nursing visit for pain was required in 3.9%, Postoperative bleeding >(200 mL) 32%,managed conservatively with iv crystalloid. Postoperative bleeding >(200 mL) 32%,managed conservatively with iv crystalloid. Return to the operating room.0% Return to the operating room.0% Residual neuromuscular paralysis (clinically and with a nerve stimulator) in 0.2% Residual neuromuscular paralysis (clinically and with a nerve stimulator) in 0.2% Other complications 0% Other complications 0%

57 Mini-audits facilitate quality assurance in outpatient units CAN J ANESTH 2001 / 48: 8 / pp 737–741 Prospektiv, 462 pat Prospektiv, 462 pat Postop vårdtid dubbel mot litteraturen Postop vårdtid dubbel mot litteraturen – 91 +- 55.3 min Frekvensen förhöjd av Frekvensen förhöjd av – Hypotension 21,4% – Hypothermi 8% – Stark smärta 37% Andra parametrar var jämförbara Andra parametrar var jämförbara En miniaudit hjälpte vid värdering av kvalitet och identifiering av förbättringsområden En miniaudit hjälpte vid värdering av kvalitet och identifiering av förbättringsområden

58 Mini-audits facilitate quality assurance in outpatient units CAN J ANESTH 2001 / 48: 8 / pp 737–741

59 Postoperative Pain Experience: Results from a National Survey Suggest Postoperative Pain Continues to Be Undermanaged Nationell studie med telefon frågeformulär. Nationell studie med telefon frågeformulär. –Randomiserat urval av 250 som hade opererats nyligen i USA identifierades via National Family Opinion. Pat. frågades om Pat. frågades om –graden av postoperativ smärta, –behandling, –Tillfredställelse med smärt behandlingen, –Pat. utbildning, och –perceptions about postoperative pain and pain medications. Anesth Analg 2003;97:534 –40

60 Postoperative Pain Experience: Results from a National Survey Suggest Postoperative Pain Continues to Be Undermanaged Ca 80% av pat upplevde akut smärta efter kiturgi. Ca 80% av pat upplevde akut smärta efter kiturgi. –Av dessa, 86% hade moderat, svår, eller extrem smärta, fler pat. upplevde smärta efter utskrivning än före. –postoperativ smärta var vanligaste orsak till oro (59%). –Nästan 25% av pat. som fick smärtbehandling upplevde biverkningar; men nästan 90% var nöjd med sin smärtbehandling. Ca 2/3 delar upplevde att personalen talade med dem om smätrta. Ca 2/3 delar upplevde att personalen talade med dem om smätrta. Trots ökat fokus på smärt behandlingsprogram och nya standarder för smärtbehandling, fortsätter många patienter att uppleva svår smärta efter kirurgi. Trots ökat fokus på smärt behandlingsprogram och nya standarder för smärtbehandling, fortsätter många patienter att uppleva svår smärta efter kirurgi. Jeffrey L. Apfelbaum, MD*, Anesth Analg 2003;97:534 –40

61 Postoperative Pain Experience: Results from a National Survey Suggest Postoperative Pain Continues to Be Undermanaged Jeffrey L. Apfelbaum, MD*, Anesth Analg 2003;97:534 –40

62 Postoperative Pain Experience: Results from a National Survey Suggest Postoperative Pain Continues to Be Undermanaged Jeffrey L. Apfelbaum, MD*, Anesth Analg 2003;97:534 –40

63 Are there reliable predictors of postoperative pain? C. MAMIE Kronisk sömn svårighet Kronisk sömn svårighet (OR: 3.97, 95% Cl: 1.69—9.29).. (OR: 3.97, 95% Cl: 1.69—9.29).. Intraperitoneal kirurgi ( OR 2.45 95% Cl¼ 1.01—4.50) and Intraperitoneal kirurgi ( OR 2.45 95% Cl¼ 1.01—4.50) and En släkting som haft smärta ( OR 2.06 95% Cl¼ 1.005—4.50) En släkting som haft smärta ( OR 2.06 95% Cl¼ 1.005—4.50) Acta Anaesthesiologica Scandinavica 48 (2004)

64 Are there reliable predictors of postoperative pain? C. MAMIE Acta Anaesthesiologica Scandinavica 48 (2004)

65 Are there reliable predictors of postoperative pain? C. MAMIE Acta Anaesthesiologica Scandinavica 48 (2004)

66 Are there reliable predictors of postoperative pain? C. MAMIE Konklusion: Kronisk sömn störning framträder i denna population som som den starkaste determinanten för smärta i vila. Kronisk sömn störning framträder i denna population som som den starkaste determinanten för smärta i vila. Intraperitoneal kirurgi och en släkting med smärtupplevelse var starkaste determinanter för smärta vid hosta/mobilisation. Intraperitoneal kirurgi och en släkting med smärtupplevelse var starkaste determinanter för smärta vid hosta/mobilisation. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 48 (2004)

67 Kvalitetsindikatorer och Svenskt Anestesiregister Myndigheterna (=Socialstyrelsen) kontrollerar att klinikerna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Myndigheterna (=Socialstyrelsen) kontrollerar att klinikerna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. –om man registrerar resultatet av anestesier, –om man objektivt har identifierat några kvalitetsproblem, –om man gjort något åt dessa eventuella kvalitetsproblem.

68 Kvalitetsindikatorer och Svenskt Anestesiregister Sfai har en grupp som inför Förenings egna planerade framtida kvalitetsinspektioner försökt definiera kvalitetsindikatorer för anestesi-, intensivvårds-, och smärtverksamhet. Det förslag som finns nu upptar bla följande kvalitetsindikatorer för anestesiverksamheten: Sfai har en grupp som inför Förenings egna planerade framtida kvalitetsinspektioner försökt definiera kvalitetsindikatorer för anestesi-, intensivvårds-, och smärtverksamhet. Det förslag som finns nu upptar bla följande kvalitetsindikatorer för anestesiverksamheten: 1. Mortalitet inom 30 dagar efter op/anestesi för patienter > 80 år. 2. Incidensen av oplanerad intensivvård. 3. Incidensen av neurologiska skador efter ryggbedövning. 4. Patientens bedömning av postop smärta, illamående mm.

69 Kvalitetsindikatorer och Svenskt Anestesiregister en weblösning där anestesikliniker i framtiden förväntas registrera sina patienter under en del av året. en weblösning där anestesikliniker i framtiden förväntas registrera sina patienter under en del av året. kontinuerligt och fullständigt under 1-2 veckor så att ett representativt sample kommer att finnas för varje sjukhus. kontinuerligt och fullständigt under 1-2 veckor så att ett representativt sample kommer att finnas för varje sjukhus.

70 Kvalitetsindikatorer och Svenskt Anestesiregister pålitlig statistik kräver till en början att vi pålitlig statistik kräver till en början att vi –karaktäriserar våra resultat på lands- eller regionnivå –för att efter några år kunna ge siffror för varje sjukhus. Redan efter ett års registreringar kommer dock en lättavläst variabel som patienternas acceptans av en anestesi kunna avläsas någorlunda tillförlitligt på sjukhusnivå. Redan efter ett års registreringar kommer dock en lättavläst variabel som patienternas acceptans av en anestesi kunna avläsas någorlunda tillförlitligt på sjukhusnivå. Det kan nämnas att registret redan nu automatiskt omedelbart genererar fördelningsstatistik Det kan nämnas att registret redan nu automatiskt omedelbart genererar fördelningsstatistik –där det egna sjukhusets siffror jämförs med sjukhus av samma sort – eller med landets alla sjukhus som finns i registret.

71

72 Tack Jan Hallén jan.hallen@orebroll.se

73 Kvalitetsindikatorer och Svenskt Anestesiregister http://noname.doneit.se/sfai/default.php

74 Ambulatory surgery adult patient selection criteria – a survey of Canadian anesthesiologists CAN J ANESTH 2004 / 51: 5 / pp 437–443 Purpose: identify the current clinical practice of ambulatory surgical patient selection. Purpose: identify the current clinical practice of ambulatory surgical patient selection. Methods: A standardized questionnaire specifying 30 clinical conditions was sent to all practicing anesthesiologists who are members of the Canadian Anesthesiologists’ Society. Recipients were asked to indicate if they would provide ambulatory anesthesia (yes/no answers) for an adult patient with each of those isolated conditions. Methods: A standardized questionnaire specifying 30 clinical conditions was sent to all practicing anesthesiologists who are members of the Canadian Anesthesiologists’ Society. Recipients were asked to indicate if they would provide ambulatory anesthesia (yes/no answers) for an adult patient with each of those isolated conditions. A 75% agreement was considered a majority opinion. A 75% agreement was considered a majority opinion. Results: 774 / 1337 replies were received (57.8%). Results: 774 / 1337 replies were received (57.8%).

75 Ambulatory surgery adult patient selection criteria – a survey of Canadian anesthesiologists CAN J ANESTH 2004 / 51: 5 / pp 437–443

76 Ambulatory surgery adult patient selection criteria – a survey of Canadian anesthesiologists CAN J ANESTH 2004 / 51: 5 / pp 437–443

77 Ambulatory surgery adult patient selection criteria – a survey of Canadian anesthesiologists CAN J ANESTH 2004 / 51: 5 / pp 437–443


Ladda ner ppt "Komplikations-registrering i framtiden ? Jan Hallén ANIVA-klinikenUSÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser