Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya roller för biblioteken – lokala initiativ Vårdbibliotekskonferens 2003 Umeå 22 maj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya roller för biblioteken – lokala initiativ Vårdbibliotekskonferens 2003 Umeå 22 maj."— Presentationens avskrift:

1 Nya roller för biblioteken – lokala initiativ Vårdbibliotekskonferens 2003 Umeå 22 maj

2 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Gained a publication

3 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Prissignalerna når inte konsumenterna Marknaden fungerar inte Äganderätt ? Copyright ?

4 Nypris ca 137 000:- Nypris ca 96 300:- IF 0,992 IF 2,28

5 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Militärvetenskap 74,5 Juridik 31,2 Ekonomi 56,9 Historia 25,2 Teknologi 49,1 Filosofi, religion 21,2 Statsvetenskap 46,9 Språk, litteratur 16,9 Medicin 44,3 Konst, arkitektur 7,8 Procentuella prisökningar 1996- 2000 %table

6 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Det finns inga fria luncher I dag: Mottagaren betalar kommunikationen - inte avsändaren I morgon: Avsändaren betalar - inte mottagaren

7 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Finansiering Fri tillgång på läsarnivå finansieras på olika sätt – Biblioteken använder idag stora belopp för att köpa in tidskrifter – En del av de beloppen kan i stället betala en sakkunnigbedömd elektronisk utgivning – ca 5000 kronor per artikel Publicering självklart slut på forskningsprojekt – Naturligt att den betalas av forskningsanslaget – Deutsche Forschungsgemeinschaft beslutat ge bidrag på 750 EUR per projekt till kostnader för publicering, inklusive e-publicering

8 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Från läsar- till författarbetalning  New Journal of Physics ( Inst. of Physics Publishing och Deutsche Physikalische Gesellschaft ) Peer-review. Författaren betalar $500 per artikel. http://njp.org/  MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research. Peer-review. Författaren betalar $275 per artikel varav $110 inte betalas tillbaka.  Florida Entomologist (Entomological Society of America). Omedelbar fri webbacess för 75% av priset för 100 särtryck. Ca $90 för en 7-sidig artikel  BioMed Central...

9 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Start sommaren 2000 Peer-review Snitt 35 dagar $500 artikelavgift. Institutionsmedlemsskap. BMC

10 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet PLoS Biology oktober 2003 www.plos.org PLoS startar eget förlag PLoS tidskrifter administeras av forskare Rigorös peer-review och hög standard Open Access online Tryckt upplaga till lågpris $160 Får ej annonsera i Nature och Science

11 Forskarinflytande !  Economics Bulletin 2001. Fritt alternativ till Elseviers dyra Economics Letters. Bedömda artiklar och preprints. U of Illinois UB e-arkivet  Evolutionary Ecology. Redaktionen sade upp sig. Startade ny tidskrift till 1/3 av priset. Ursprungstiteln utkonkurrerad.  J Exploration Geochemistry. Sällskapet avslutade kontraktet med Elsevier och startade ny tidskrift, indexerad i alla A&I  J Logic Programming. Redaktionen lämnade Elsevier. Start ny tidskrift hos Cambridge Univ Press. Sällskapets officiella organ. $300 och inte $1047  Machine Learning Journal. Redaktionen lämnade Kluwer. Startade ny hos MIT - fri online och billig tryckt utgåva  Plant Ecology. Redaktionen avgick. Startade JVS, sällskapsägd.JVS gått om PE i IF, rankas som nr 29 av ISI. PE är nr 68. $345 mot $2 384  Rev Economic Theory ELSSS ELectronic Soc for Social Scientists. Tävlar med Journal of Economic Theory - 2 380 SEK mot 24 800 SEK!

12 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Open Access Öppen miljö med access till forskningarbeten utan betalning via nätet –Läsa, ladda ner, skriva ut, distribuera, söka, länka till etc Kostnader för elektronisk publicering –Infrastruktur –Framställning –Bedömning $300-$1000/artikel mot $4000/artikel med nuvarande publiceringsmodell http://firstmonday.org/issues/issue2_8/odlyzko/index.html Författarens ideella rättigheter –Arbetets integritet –Rätten att bli citerad som upphovsman

13 Open Archives initiative www.openarchives.org  Viktigt att biblioteken stöder OAI för att balansera storförlagens ökande maktposition  Etablerar gemensamma metadatakonventioner för interoperabilitet mellan olika arkiv  Främjar gemensamma webbstandarder. XML  Underlättar effektiv spridning av innehållet i olika e-print arkiv. Open software: www.dspace.org---www.e-prints.org  Underlättar global sökning efter vetenskapliga artiklar oberoende av lokalisering

14 Inte bara en prisfråga! Vem skall äga den vetenskapliga informationen ? Informationssäljare kräver allt mer kontroll Digitala säkerhetsåtgärder inskränker användarrätten. Hur många gånger får man läsa en E-bok? Licenser i stället för köp underminerar ”The Principle of First Sale” Information en marknadsvara prissatt per minsta debiterbara enhet – Least Profitable Unit –

15 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Copyright – licens eller överlåtelse ?

16 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Varför överlåter forskaren copyright ? Vetenskaplig publicering: huvudfunktioner –Kunskapsspridning och arkivering –Registrering för att etablera prioritet –Certifiering av forskningskvalitet och validering Förlag ber om överlåtelse av copyright Forskare tror detta är ett oavvisligt krav för att bli publicerad

17 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Överlåta eller licensiera? Status och prestige Är forskaren välkänd och framstående lyckas h/h troligen licensiera I början av karriären mer osäkert Universiteten bättre förhandlingsstyrka ? Moment 22

18 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet www.lu.se/jurenh/INTERN/avtal.html LUavtal

19 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet § 1 Grant of license The Author hereby grants, with the exception for what is stated in § 2, to the Publisher the exclusive right to reproduce and / or distribute the article including abstract……………….. (name of the article), hereinafter referred to as the Article, in the Journal …………….. (name of the journal), hereinafter referred to as the Journal, throughout the world. The grant includes the right for the Publisher to - publish the Article in the Journal - reproduce and/or distribute the Article throughout the world in printed, electronic or any other medium,

20 § 2 Author´s right to use the Article Copyright remains with the Author. This will be acknowledged by the Publisher in the copyright line. The Author retains the right to use the Article: - for research, educational or other purposes of the Author´s university/institution - mounted on a server within the Lund University´s domains (posted to free public servers of preprints and/or articles in the Author´s subject area) - in whole or in part, as the basis for further publications or spoken presentations - for publication in the Author´s future doctoral thesis / dissertation provided the Author acknowledge the original Article in standard bibliographic citation form.

21 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Impact - evaluering

22 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Moment 22 Forskare skulle säkert vara villiga att publicera i Open Acess tidskrifter om – dessa hade etablerad kvalitetskontroll som peer-review – indexering i viktiga databaser – citeringsräkning – generell acceptans i forskarvärlden För närvarande ett slags Moment 22- läge – OA-publicering accepteras om OA är välkänt och välrenommerat IF 29,2 IF 28

23 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Oftast ingår bara ett fåtal ledande tidskrifter i Big Deals Vilka publicerar i den stora mängden övriga Varför inte publicera i Open Access i stället? Nu begravs de mer eller mindre i dyra tidskrifter med mycket begränsad upplaga Ledande tidskrifter ger prestige åt dem som publicerar i dem men de som publicerar i dem ger också prestige åt de ledande tidskrifterna

24 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Nya kvalitetsrankningssystem.1 Citebase (citebase.eprints.org) –möjlighet att söka i multipla arkiv –rangordnar resultaten enligt flera kriterier bl.a. efter antalet citeringar. –citeringsförändringar över tid för varje artikel

25 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Citebase page

26 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Citebase one ref

27 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Nya kvalitetsrankningssystem.2. Research Index/CiteSeer http://citeseer.nj.nec.com/cs –automatiserad citeringsindexering av öppet tillgängliga vetenskapliga artiklar –automatisk extraktion av titel, abstract, författare och referenser –länkar till citerade arbeten –rangordnar efter citeringar per dokument eller per författare –automatiska citeringsanalyser för alla indexerade artiklar

28 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet NEC Research Institute Citeseer

29 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Från tidskriftsnivå till artikelnivå Faculty of 1000 (www.facultyof1000.com) Ett nytt filtersystem Utmanar traditionella system för utvärdering av vetenskapliga artiklar Kvalificerad överblick över publicerade arbeten inom biovetenskap Tonvikt på den enskilda artikelns kvalitet och inte tidskriften den publicerats i

30 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet A new online literature awareness tool Each week rank the top ten most highly rated papers in each faculty Based on opinions of over 1000 leading scientists Fac 1000

31 Övergångsperiod Problem - men också möjligheter… Biblioteken har överblick över det vetenskapliga kommunikationsfältet Ansvara för information och rådgivning Övergångsperiod

32 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Vad är på gång? Styrelsen för SUHF har tillsatt en utredning för att få förslag till fortsatt analys och åtgärder inom området Svenskt Resurscentrum för Vetenskaplig Kommunikation Med övriga nordiska länder ansökan om utvidgning till Nordiskt Resurscentrum Oktober 2002 First Nordic Conference for Scholarly Communication NSCS2002 i Lund och Köpenhamn 26-28 april 2004 2nd NCSC2004 i Lund DOAJ – Directory of Open Access Journals Mm mm mm…..

33 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet ScieComSRC sciecom.lub.lu.se/sciecom/

34 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Samarbetsprojekt mellan universitets- och h ö gskolebibliotek och BIBSAM  Samla, distribuera och presentera information om utvecklingen inom vetenskaplig kommunikation  Arbeta fram en gemensam strategisk plan för hur de svenska UH-biblioteken med kraft skall arbeta med frågan om alternativa publiceringsmodeller  Bevaka och informera om initiativ till förändringar: SPARC, Open Archives, Public Library of Science, Budapest Open Access Initiative etc  Samla och distribuera information om fri vetenskaplig publicering - pre- och e-print arkiv- ämnesarkiv, institutionella arkiv, äganderättsfrågor etc.

35 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Mer att göra…  Hänvisa till expertis rörande t.ex. tekniska frågor: OAI- harvesting protocol, e-print etc  Informera om och hänvisa till elektroniska publiceringstjänster vid svenska universitet/högskolor  Verka för samarbete och utveckling mot gemensamma standarder hos dessa tjänster  Anpassa och vidareutveckla ”recept” for lobbyarbete gentemot editorer/referenter, forskare, förlag etc.  Exempel är SPARC´s Create Change och Declaring & Gaining Independence manualer

36 Ännu mer att göra…  Arbeta tillsammans med bibliotek/universitet i lokala initiativ för marknadsföring/lobbyarbete mot editorer/ referenter, forskare, institutioner, förlag  Rådgiva och hänvisa till rådgivning om IPR-avtal för universitet etc. Ta fram modellavtal för universiteten. Bevaka hur andra arbetar med detta – bra exempel etc.  Arbeta tillsammans med andra aktörer för att med hjälp av bibliometri, open citation och andra metoder analysera och redovisa/marknadsföra ”impacten” av alternativ publicering  Ordna seminarier, kurser på bibliotek/universitet i samarbete med lokala bibliotek

37 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Institutionella arkiv Institutioner vill sprida sina forskningsresultat –Öka impact –Dra till sig ny finansiering Institutionella arkiv ett sätt att samla all institutionens information och produktion –inkluderar e-prints. –lvmj.medfak.lu.se Se SPARC Institutional Repository Checklist & Resource Guide –www.arl.org/sparc/IR/IR_Guide.html

38 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet http://lu-research.lub.lu.se/ Institutionellt arkiv LU res

39 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Lund Virtual Medical Journal lvmj.medfak.lu.se LU-Research LVMJ

40 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet DOAJ

41 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Framtidsfrågor för biblioteken Stödja öppen access till vetenskaplig information Arbeta gemensamt med SPARC och andra initiativ på området Stödja öppet tillgänglig programvara Undvika kommersiell uppbundenhet

42 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Biblioteken och Fria resurser  Open Archives…Open Access Journals…  Gör fria resurser synliga och lätt tillgängliga  Integrera dem bland övriga resurser  Oftast inte i OPAC  Relevans och kvalitet - inte medium eller publiceringsmodell  Stöd uppbyggnaden av institutionella arkiv- en strategisk roll – kvalitet -prestige  Naturlig utvidgning av ansvaret för spridning av forskningsresultat

43 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Nya utmaningar för biblioteken 1.Förlagen har biblioteksambitioner 2.De vill knyta användarna till sina varumärken 3.Forskarna vill ha tillgång till information utan mellanhänder 4.Biblioteken uppfattas av många som enbart ett passivt mellanled i informationskedjan 5.Behövs biblioteken?

44 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Biblioteken blir osynliga Viktigt att användarna förstår att det är bibliotekets tjänster de utnyttjar Bibliotekens roll är att hjälpa forskarna hitta bra och prisvärda informationsprodukter Biblioteken bevakar forskarnas/ studenternas och allmänhetens intressen Bibliotekens roll som Konsumentombudsman Bibliotekens politiska legitimitet Academic Search Elite Journals@Ovid Science Direct

45 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Science Direct Karger Emerald Kluwer Wiley Silos

46 Springer Elsevier Wiley EbscoKluwerMCB Publisher trap? En förlagocentrisk vision Pub Trap

47 ELIN@ - exempel på biblioteksbranding på campus Viktigt att användarna söker bland tjänster och sidor som tydligt visar att biblioteket är finansiär och tillhandahållare Ger initiativet tillbaka till biblioteken Ökar bibliotekets synlighet på campus En produktneutral presentation av resurser Avsiktlig styrning bort från förlagsbranding

48 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Basic Search Simple Search Advanced search

49 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Bibliographic information and abstract Searchable keywords Searchable author names Link to full-text Searchable journal names Export to reference programs

50 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Order document delivery Full-text not available Result of search

51 Order form-data automatically

52 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Saved searches Journal content alerts

53 Ingegerd Rabow, Biblioteksdirektionen, Lunds Universitet Dynamik Enkelhet Kvalitet Professionalism Tillförlitlighet Öppenhet Ett märkesoberoende märke Biblioteket Märkesob märke


Ladda ner ppt "Nya roller för biblioteken – lokala initiativ Vårdbibliotekskonferens 2003 Umeå 22 maj."

Liknande presentationer


Google-annonser