Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Natursyner genom historien

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Natursyner genom historien"— Presentationens avskrift:

1 Natursyner genom historien
Anders Öckerman Global miljöhistoria 4 oktober 2007

2 Samling och jakt 1 pers/km2 Nomadism Kunskap! Teknologi! Hela jorden
tals år

3 Kultur Dans Ritual Kommunikation Myter

4 Komplexa kulturer: totemism
Klassifikation Totemdjur Ritual Tabu

5 Komplexa kulturer: schamanism
Tredelad värld Schamanen Trans Andlig värld

6 Komplexa kulturer Animism? Polyteism? Monoteism? Närhet naturen
Biokommun

7 The Primal (discordant)Harmony
Artutrotning Eld Svält Infanticide Kannibalism Daniel Botkin, Discordant Harmonies (1990)

8 Gilgamesh-eposet (2800 fvt)
Gi´lgamesh, sumerisk furste, härskare i Uruk ca 2800 f.Kr., son till Lugalbanda. Först efter sin livstid omnämns G. i historiska källor, i vilka han redan ses som gudomlig. Enligt traditionen byggde G. den första stadsmuren runt Uruk, vilket stämmer med en arkeologisk datering. Med tiden utvecklades ett antal epos om G., av vilka Gilgamesh-eposet hör till världslitteraturens klassiker.

9 Jatakas (Buddhas tidigare liv, ~200 fvt)
jataka [dza:´taka] (sanskrit och pali j[taka), en typ av berättelse som anknyter till buddhans tidigare liv och i vilken verser (gathas) blandas med prosa. I palikanon finns 547 jatakas samlade i Khuddakanikaya, som utgör en del av Suttapitaka, men av dessa betraktas bara verserna som kanoniska. Till innehållet förmedlar de allmän levnadsvisdom och moral genom djurfabler och andra fabler, anekdoter, fromma legender och äventyrsberättelser. Mycket av stoffet återfinns i andra delar av indisk berättartradition, och det buddhistiska budskapet är många gånger inte särskilt tydligt. Till de buddhistiska jatakas finns omfångsrika kommentarer på pali och även på singalesiska.

10 Kristendomen 200-600 vt -Antropocentrisk
härska eller förvalta? -Transcendental -Pastoralt ursprung -Edens lustgård

11 Livets hjul

12 Modern tid (1600-) Vetenskap Kolonialism Industrialism
”NATURENS DÖD” (Carolyn Merchant)

13 In short: "Man is everywhere a disturbing agent…The ravages committed by man subvert the relations and destroy the balance which nature [has] established..., and [nature] avenges herself upon the intruder by letting loose destructive energies…” G P Marsh 1854

14 Response: Colonial concerns
Richard Grove

15 Response: ”Sustained Yield”
German Forestry ”Nachaltigkeit”

16 Skogsbruk 1700- Staten Långsiktig förvaltn. Kontroll
UTHÅLLIG AVKASTNING Bevarandeintresse (brist; expansion svår) Bokföring Tillämpad vetenskap Mat-stat Biologi Marknadsvärde underlättar

17 Response: Conservationism
”Tourism” National Parks ”Restoration” ”Conservationism”

18 Response: Environmentalism
Rachel Carson ”Silent Spring” 1962

19 United Nations responds: Stockholm 1972 Rio 1992 ”Sustainable Development”

20 Carl von Linné (1707-1778) Naturlig teologi Merkantilism KVA (1739-)
Typologi Öar av odling Alla dessa naturens skatter, som inom de tre nämnde rikens gränsor innehållas, dem Skaparen så konstigt tillagat, så underligen låter fortplantas, och så faderligen försörjas, sist äro till hennes tjenst och nytta förornade. (---) Förnuftet, som så vida skiljer menniskan från andra djur, har lärt henne göra sig gagn af det mästa. Med dess tillhielp kan hon tämja de grymmaste villdjur, förfölja och taga fatt på de snällaste, ja nå dem, som på hafsbotten göma sig." -Linné

21 Nationalparker Sverige

22 Ryssland

23 Nationalparker: Colorado

24 Det post-industriella samhället
Dematerialisering? Av-industrialisering? (Dobson) A post industrial society is one in which the majority of those employed are not involved in the production of tangible goods. The manual and unskilled worker class gets smaller and the class of knowledge workers becomes predominant. DANIEL BELL ''Who Will Rule? Politicians and Technocrats in the Post-Industrial Society'’ ”Är detta så erbarmligt svårt att acceptera, detta att vi i I-länderna förr eller senare tvingas lämna vår 1970-talsstandard och får föra ett betydligt förenklat liv i nära samhörighet med mylla och skog, med sådd och skörd under sol och regn, med ett betydligt nedskuret industriellt program?” Gösta Ehrensvärd, Före -efter: en diagnos, 8 ed 1974:119. (1971) LM Ericssons automobilfabrik, Liljeholmen

25 Länkar Föreningen Vetenskap för hållbar utveckling www.vhu.se
American Society for Environmental History European Society for Environmental History Miljövänliga webbsidor, förmedlade med 100% återanvända elektroner! VHU: ett sätt att göra något åt detta!

26 Lästips McNeill, J.R. Någonting är nytt under solen (SNS: Stockholm, 2003 Sörlin, Öckerman. Jorden en ö: en global miljöhistoria (Stockholm: Natur och kultur, 2002). Crosby, Alfred. Den ekologiska imperialismen : Europas biologiska expansion (Stockholm: SNS, 1999). Merchant, Carolyn. Naturens död : kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen (Stockholm: Symposion, 1994). Hughes Donald, En global miljöhistoria (Stockholm: SNS, 2005)


Ladda ner ppt "Natursyner genom historien"

Liknande presentationer


Google-annonser