Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det moderna miljömedvetandets framväxt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det moderna miljömedvetandets framväxt"— Presentationens avskrift:

1 Det moderna miljömedvetandets framväxt
Anders Öckerman Global miljöhistoria 3 oktober 2006

2 Undergångsscenarier:
Meteorit Vulkanutbrott Sjukdomar Klimat Resursbrist Konkurrens/krig Ekologi Förgiftning

3 Resultat av ekologiska kriser
Katastrof Expansion Länkning Socioteknisk förändring Kulturell förändring

4 Carl von Linné (1707-1778) Naturlig teologi Merkantilism KVA (1739-)
Typologi Öar av odling Alla dessa naturens skatter, som inom de tre nämnde rikens gränsor innehållas, dem Skaparen så konstigt tillagat, så underligen låter fortplantas, och så faderligen försörjas, sist äro till hennes tjenst och nytta förornade. (---) Förnuftet, som så vida skiljer menniskan från andra djur, har lärt henne göra sig gagn af det mästa. Med dess tillhielp kan hon tämja de grymmaste villdjur, förfölja och taga fatt på de snällaste, ja nå dem, som på hafsbotten göma sig." -Linné (I Worster)

5 Nutid-öar av vildmark

6 Nationalparker Sverige

7 Ryssland

8 Nationalparker: Colorado

9 Animal Waste Management

10 Kristendom Islam 632-

11 Kristendomen 200-600 vt -Antropocentrisk
härska eller förvalta? -Transcendental -Pastoralt ursprung -Edens lustgård

12 In short: "Man is everywhere a disturbing agent…The ravages committed by man subvert the relations and destroy the balance which nature [has] established..., and [nature] avenges herself upon the intruder by letting loose destructive energies…” (G P Marsh (1864) pp. 36, 42). Sounds familiar? It is the familiar lithany of environmental destruction but when these words was published in 1864 in George Perkins Marsh Man and Nature: Or, Physical Geography as Modified by Human Action Suddenly we realize that this is where the familiar got its start. Marsh was a late bloomer Born in Vermont in 1801 Failure as a capitalist, by his 60s he was nearly bankrupt made up for his failings in other ways as he grew older. He served as congressman (Vermont) ambassador to Italy and envoy to Turkey Most of all, however, Marsh shone as a self-made intellectual, an autodidact  Fluent in twenty languages, a world-renowned philologist the kind of man who could author a dictionary of Old Icelandic, which he also did. His book rivaled _The Origin of Species_ for its ability to shake dearly-held beliefs about human supremacy over nature. It also heralded the arrival of the conservation ideal: ECOLOGICAL INSIGHT: "All nature is linked together with invisible bonds," he wrote, "and every organic creature, however low, however feeble, however dependent, is necessary to the well-being of some other" (p. 96)

13 George Perkins Marsh (1801-82)

14 Response: Colonial concerns

15 Response: ”Sustained Yield”
German Forestry ”Nachaltigkeit”

16 Skogsbruk 1700- Staten Långsiktig förvaltn. Kontroll
UTHÅLLIG AVKASTNING Bevarandeintresse (brist; expansion svår) Bokföring Tillämpad vetenskap Mat-stat Biologi Marknadsvärde underlättar

17 Response: Preservationism/Conservationism
”Tourism” National Parks ”Restoration” ”Conservationism” Muir vs. Pinchot

18 Response: Environmentalism
Rachel Carson ”Silent Spring” 1962

19 United Nations responds: Stockholm 1972 Rio 1992 ”Sustainable Development”

20 Assisi 1986 Alliance of Religions and Conservation 1995

21 Religiöst motiverad miljörörelse
Chipko, Indien Forest Monks, Thailand Sarvodaya, Sri Lanka Svenska kyrkan Förvaltarskapstanken Saudi, Västvärlden Arne Naess Arundhati Roy Gary Snyder Seyyed Hossein Nasr Stefan Edman David Abram

22 Skogsbruk 1900-tal Uthållig avkastning ~ Skogskultur (jordbruksmetafor) Naturskydd ~ (senare: ”vård”) Maximal virkesproduktion 1945- Maximal monetär avkastning 1945- Mångbruk Rekreation Turism Estetik Miljövård 1960- Community forestry 1980- Biologisk mångfald 1992- Hållbar utveckling

23 1900-talets mått It is necessary to emphasise the mining character of the whole industrial effort..... Mining as an art is by its nature just the opposite of agriculture The miner builds a town which booms for a day and vanishes overnight; for when the mine is exhausted, there is nothing left but a heap of debris–and the necessity for moving on. Agriculture, on the contrary, which is the capital example of all the orderly forms of culture, improves step by step the economic basis of the environment itself; The nineteens century witnessed a spreading contagion of the miners' mentality...((it))were so strong that the farmer and the woodman also became infected by the miners' habit of mind and way of life. Lewis Mumford, "Regionalism and Irregionalism, i Sociological Review, vol.19 (Oct 1927): 288.

24 Göran Persson 1996:

25 Three pillars of Sustainable Development
environmental protection social development economic development The three pillars should be fully integrated

26 Postmodernism Grand narratives (Lyotard) Diskurs (Foucault, Said)
Dekonstruktion (Derrida) ”Social konstruktivism” Icke-essentialism Fokus på språk och makt

27 Feminism Särartsfeminism Likhetsfeminism Från ”kön” till genus”
Queer-teori (Butler)

28 Ekomodernism Modernisering Modernitet
Modernism Upplysningsprojektet under luppen Optimism – pessimism?

29 Det post-industriella samhället
Dematerialisering? Av-industrialisering? (Dobson) Andrew Dobson A post industrial society is one in which the majority of those employed are not involved in the production of tangible goods. The manual and unskilled worker class gets smaller and the class of knowledge workers becomes predominant. DANIEL BELL ''Who Will Rule? Politicians and Technocrats in the Post-Industrial Society'’ POST-INDUSTR. Variant 2 LUDDITER ”Är detta så erbarmligt svårt att acceptera, detta att vi i I-länderna förr eller senare tvingas lämna vår 1970-talsstandard och får föra ett betydligt förenklat liv i nära samhörighet med mylla och skog, med sådd och skörd under sol och regn, med ett betydligt nedskuret industriellt program?” Gösta Ehrensvärd, Före -efter: en diagnos, 8 ed 1974:119. (1971) Ehrensvärd, Gösta, , greve, biokemist, professor i biokemi vid Lunds universitet ; INFO-KUNSKAP-VISDOM? LM Ericssons automobilfabrik, Liljeholmen

30 Framtidens hållbara akademi?
Miljöhistoria Ekokritik Ekologisk ekonomi Politisk ekologi Ekocentrisk etik Etnobotanik Bevarandebiologi Miljövetenskap Sustainability Science ”Skall vår generation här i I-länderna stå som passiva åskådare till det kommande dramat, då jordens resurser av kraft och metaller börjar sina och överbefolkningen blir katastrofal? Eller skall redan nu i grundundervisningen införas studier rörande människans villkor på lång sikt. Vi behöver vakna upp och vara realistiska. Dagdrömmeriets tid är definitivt förbi.” Gösta Ehrensvärd, Före-efter: en diagnos, 1971: 113.

31 Länkar Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, UU/SLU Föreningen Vetenskap för hållbar utveckling American Society for Environmental History European Society for Environmental History Miljövänliga webbsidor, förmedlade med 100% återanvända elektroner!

32 Lästips McNeill, J.R. Någonting är nytt under solen (SNS: Stockholm, 2003) Sörlin, Öckerman. Jorden en ö: en global miljöhistoria (Stockholm: Natur och kultur, 2002). Crosby, Alfred. Den ekologiska imperialismen : Europas biologiska expansion (Stockholm: SNS, 1999). Merchant, Carolyn. Naturens död : kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen (Stockholm: Symposion, 1994). Hughes Donald, En global miljöhistoria (Stockholm: SNS, 2005)


Ladda ner ppt "Det moderna miljömedvetandets framväxt"

Liknande presentationer


Google-annonser