Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsonanters och vokaler akustiska mönster Halvvokaler och klusiler Fyra produktionsfaktorer för konsonanter 1.avspärrning någonstans i talröret 2.subglottalt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsonanters och vokaler akustiska mönster Halvvokaler och klusiler Fyra produktionsfaktorer för konsonanter 1.avspärrning någonstans i talröret 2.subglottalt."— Presentationens avskrift:

1 Konsonanters och vokaler akustiska mönster Halvvokaler och klusiler Fyra produktionsfaktorer för konsonanter 1.avspärrning någonstans i talröret 2.subglottalt tryck 3.trycket i munhålan 4.stämläpparnas inställning

2 Konsonanters och vokaler akustiska mönster Andra vokalen är betonad. Därför högre subglottalt tryck. Tryckfallet över glottis som är nödvändigt för ton reducerar det orala trycket i halvvokalen jämför med klusilen Bild som visar aktiviteten för de fyra produktionsfaktorerna under två ord

3 Konsonanters och vokaler akustiska mönster Skillnader & likheter wb Durationlängrekortare Ps== Polägrehögre stämläpparvibrerandeöppna Formantrörelsertydlig F1dämpad F1 dämpad F2ingen F2 dämpad F3ingen F3 dämpad F4ingen F4 Stigande F2 ut ur konsonanten Fö ung likadana rörelser

4 Konsonanters och vokaler akustiska mönster Notera att klusilen har betydligt abruptare onset

5 Konsonanters och vokaler akustiska mönster Man kan lätt känna igen formantrörelserna från ajat i adat bortsett från att de inte återfinns alls under ocklusionen

6 Konsonanters och vokaler akustiska mönster Skillnader & likheter jd Durationlängrekortare Ps== Polägrehögre vocal foldsvibrerandeöppna Formantrörelsertydlig F1ingen F1 tydlig F2ingen F2 tydlig F3ingen F3 tydlig F4ingen F4 Sjunkande F2 ut ur konsonanten Voice bar i d

7 Konsonanters och vokaler akustiska mönster Snabbt fall i F3 Diskontinuiteter som orsakas av tungans kontakt med gommen

8 Konsonanters och vokaler akustiska mönster Skillnader & likheter l - r Transitionerna mellan vokalerna och konsonanterna är ungefär lika Amplituderna är låga under konstriktionen ffa F2 och högre Transitionerna skiljer sig markant. stort F3-fall för r därför att tungans successiva bakåtkrökning minskar resonansrummet bakom För l finns en svag nedgång i F2 men knappast någon rörelse alls i de övriga

9 Konsonanters och vokaler akustiska mönster

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Dip i Ps, troligen till följd av att munhålan töms snabbare än vad lungorna hinner ’fylla på’ i just vid explosionen Man kan ana samma underliggande formant- rörelse som i d F1 ’cut back, men inte så tydlig Spår av stämbandston Kallas ofta ’voicebar’

20 Konsonanters och vokaler akustiska mönster

21

22

23 Exempel på skillnaden i vokallängd före tonande resp. tonlös konsonant. Detta gäller även för svenska, men inte för alla språk. I polska och tjeckiska finns ingen sådan effekt

24 Konsonanters och vokaler akustiska mönster

25 Här kan man se att den skillnad i vokalduration som finns efter tonande resp. tonlös konsonant även gäller för frikativor. Observera dessutom den mycket stora finala förlängningen

26 Konsonanters och vokaler akustiska mönster

27 4 3 1 2 Pressure behind constriction 1 = störst, 4 = minst

28 Konsonanters och vokaler akustiska mönster alveolar labial

29 Konsonanters och vokaler akustiska mönster

30 velar pinch

31 Konsonanters och vokaler akustiska mönster

32 Här är brusexitationens frekvens lägst för [h] men för denna konsonant är frekvensläget i hög grad vokalberoende

33 Konsonanters och vokaler akustiska mönster

34


Ladda ner ppt "Konsonanters och vokaler akustiska mönster Halvvokaler och klusiler Fyra produktionsfaktorer för konsonanter 1.avspärrning någonstans i talröret 2.subglottalt."

Liknande presentationer


Google-annonser