Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalisering av historiska jonogram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalisering av historiska jonogram"— Presentationens avskrift:

1 Digitalisering av historiska jonogram
Projekt på Institutet för Rymdfysik, IRF, i Kiruna 2002 – 2004 Maria Winnebäck och Christer Juren Finansiär: Kempestiftelsen

2 Digitalisering av historiska jonogram
Syfte Att ha en digital referensdatabas Att ha ett system för digitalisering i framtiden Historiska data lättillgängligt

3 Digitalisering av historiska jonogram
Jonosfären Vår atmosfär är elektriskt aktiv på höjder högre än 100km och kallas då för jonosfär. Radiovågor med kortvågsfrekvens kan reflekteras av jonosfären och detta kan användas för radiokommunikation över hela jordklotet. Jonosfären skapas av strålning från solen och borde således vara kraftigast på dagen och på sommaren, men så enkelt är det inte. Det kan hända att jonosfären på vintern mitt på dagen är mycket aktiv, vinteranomalin.

4 Digitalisering av historiska jonogram
Jonosondering och jonogram På 30-talet började man systematiskt undersöka jonosfäran genom att sända upp radiovågor av olika frekvenser och betrakta deras reflektioner från jonosfären. Sändaren, mottagaren och den registrerande delen kallade man jonosond. Registreringen gjordes i form av bilder som fotograferades på 16mm film, på 35mm film och på fotopapper. På bilderna kunde man avläsa tydliga spår men även en hel del oregelbundna strukturer som kunde användas för karaktärisering av jonosfären. Dessa bilder fick namnet jonogram. På senare tid har man utveklat jonosondrarna till helt digitalt registrerande enheter.De speciella strukturerna man registrerade på fotografierna har delvis gått förlorade. De äldre jonogrammen har således mer information än de moderna men informationen är svårtillgängligare. Det finns således två slag av jonogram, bilder och numerískt data. Det numeriska datat kan ge statistiska samband medan bilddatat kan ge en mer direkt förståelse av jonosfären. Det är de fotografiska bilderna som vi vill komma åt.

5 Alla Jonosondrar i Världen
Digitalisering av historiska jonogram Alla Jonosondrar i Världen

6 Digitalisering av historiska jonogram
Mängden data som finns i arkiven Tre stationer i Sverige; Kiruna, Lycksele och Uppsala Ett jonogram per timme från varje station sedan 1954 Extraregistreringar vid kampanjer

7 Digitalisering av historiska jonogram
Typ av media 35 mm film 16 mm film Pappersjonogram

8 Digitalisering av historiska jonogram
Förberedelser Byggt utrustning för pappersjonogrammen Byggt utrustning för 35 mm filmerna Modifierat en projektor för 16 mm filmerna Skrivit program i java för att bearbeta bilderna

9 Digitalisering av historiska jonogram
Utrustningen Projektor i bakgrunden för 16 mm film. Apparat för 35 mm film i förgrunden. Pappersjonogram 35 mm film

10 Digitalisering av historiska jonogram
Digitaliseringen Antalet jonogram vid varje manuell frammatning Pappersjonogram 2 jonogram i taget 16 mm film 4000 – 8000 jonogram i taget 35 mm film 18 jonogram i taget

11 Digitalisering av historiska jonogram
Digitaliseringen, tidsåtgången Pappersjonogram 9 timmar för 1 års jonogram 16 mm film 4 timmar för 1 års jonogram 35 mm film 6 timmar för 1 års jonogram

12 Digitalisering av historiska jonogram
Hur mycket som är digitaliserat Kiruna ca 20 år, 16 mm film Lycksele ca 23 år, mest pappersjonogram, men även 16 mm film Uppsala ca 15 år, 35 mm film

13 Digitalisering av historiska jonogram
Kommentarer till digitaliseringen Pappersjonogrammen Det tog längst tid att digitalisera dessa jonogram dels för att det gjordes helt manuellt, 2 jonogram i taget matades fram och det krävdes att jonogrammen placerades exakt för att hela jonogrammen skulle synas och att bilderna skulle bli bra. Även att veckla upp en del jonogram var tidskrävande, vissa jonogram föll isär pga torkad tape. Vi jobbar med jonogram som är ganska gamla, en del äldre än 40 år!

14 Digitalisering av historiska jonogram
Kommentarer till digitaliseringen (forts.) 35 mm filmerna Automatiskt kunde upp till 18 bilder tas i ett svep, sedan måste filmen kontrolleras om det ev. fanns skarvar. Fanns det skarvar matades 1 bild i taget fram tills det att skarven hade matats förbi. På vissa delar av några filmer var jonogrammen för tätt, så för att få bra bilder behövdes man mata fram en bild i taget. Roligast att digitalisera var just 35 mm filmerna och det berodde på att det var flera olika moment att göra och hålla ordning på; när filmen skulle matas fram automatiskt måste jag kontrollera att den var utrullad nog långt och att den inte var för spänd. Filmen rullades upp eftersom och då måste jag kontrollera att den inte samlades i för stora högar och trasslades ihop. Ett viktigt moment var, som tidigare nämnts, att kolla skarvar i filmen.

15 Digitalisering av historiska jonogram
Kommentarer till digitaliseringen (forts.) 16 mm filmerna För 16 mm filmerna har vi använt en projektor som har blivit ”utbyggd” för att dels kunna trigga bilder i rätt ögonblick och dels för att få ljus till bilderna. 16 mm filmerna var långa och för att det skulle fungera tillfredsställande med att allokera utrymme på hårddisken digitaliserade vi en halv film åt gången. Vissa filmer vara felperforerade vilket medförde att vi fick halva bilder. Tyvärr kunde vi inte göra något åt det. Om jonogrammen däremot bara var lite felperforerade gick det att rätta till det i projektorn. Ett tag krånglade projektorn så att filmerna drogs och bilderna blev suddiga och ibland ”hoppade” filmerna för mycket. Efter att projektorn blev smord och justerad försvann dessa problem.

16 Digitalisering av historiska jonogram
Programmering i objektorienterade språk Java Smalltalk Extreme Programming

17 Digitalisering av historiska jonogram
Pattern

18 Digitalisering av historiska jonogram
Övrigt Öppet hus i februari och november 2003 Backuper på dvd-skivor Huvudsaklig arkivering på USB-diskar(3st)

19 Digitalisering av historiska jonogram
Random editor

20 Digitalisering av historiska jonogram
Programmen Ionograms Ionograms

21 Digitalisering av historiska jonogram
Random Movie

22 Digitalisering av historiska jonogram
Uppnådda mål Att ha en digital referensdatabas Uppnått Att ha ett system för digitalisering i framtiden Inte uppnått p g a alltför enkla och slutkörda apparater. Rekommendation för framtiden: Nyinvesteringar av professionella apparater för digitaliseringen. Historiska data lättillgängligt Uppnått. Det kan förekomma att det blir problem med access via internet. Men det är bara att kontakta datorgruppen(IRF).


Ladda ner ppt "Digitalisering av historiska jonogram"

Liknande presentationer


Google-annonser