Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teckenspråk Ett eget språk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teckenspråk Ett eget språk."— Presentationens avskrift:

1 Teckenspråk Ett eget språk

2 Varför teckenspråk? Hörseln blir inte bättre. UH (unga hörselskadade)
Vill ha teckenspråk som andra språk Sett fördelarna Användas i bullriga miljöer Högre studier Kan välja använda tolk (”går själv”)

3 Varför teckenspråk? Vielu Tuomela, språkforskare
Lär C så tidigt som möjligt Teckenspråk är ett instrument för språkinlärning Generellt ”halva” Situationsbundet ”halva ______”

4 TSS, AKK, TAKK Tecken Som Stöd
Alternativ och Kompletterande Kommunikation Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

5 Vilken är den vanligaste frågan om teckenspråk?

6 Är teckenspråket internationellt?
Simultanitet Rörelse Ikonicitet Spatialitet Finns i alla tecknade språk

7 Finns det dialekter i teckenspråk
Fonologiskt Morfologiskt Syntaktiskt Lexikalt Uttalsmässigt -bord -stol -mamma Böjningar -verb: köra, gå Ordföljd placering av negationer Teckenförråd teckenval; apelsin, lasarett lokala varianter

8 Professur i teckenspråk
Erkänt som ett officiellt språk i Sverige Tecknad svenska Dövlärarkongress i Milano

9 Vanliga känslo-uttryck när vi talar med varann

10 Ansiktet ska dessutom härbärgera ett antal grammatiska signaler

11 En jämförelse Visuellt Auditivt Perception Gestuellt Vokalt Produktion
Ja Grammatik Teckenspråk Svenska

12 Linjärt Simultant: en hel sats kan bestå av ett enda tecken. Ex: - Är du ledsen? Ja hon finns här någonstans Inte i det här rummet men här í närheten, tror jag i alla fall Temporalt Spatialt använder rummet framför tecknaren Teckenspråk Svenska

13 Verb Riktningsböjning ex FRÅGA, mig, dig, många, flera gånger
Initialpaus förstärker innebörden ex BLÅ, ARG, TRÅKIGT Initialstopp ex ÄTA, GÅ, HOPPA hur det sker Tempusböjning när det sker Teckenspråk Svenska

14 Adverb Munrörelseformen ger adverbial betydelse U, M, I ex: SIMMA, HOPPA-REP, SKRIVA Kallas orala adverb Anger tid, rum, sätt, grad (mkt/litet) Teckenspråk Svenska

15 Icke-manuella grammatiska signaler
Kallas också faciala signaler ex: Du är trött. Är du trött? Inte är du väl trött? Är du inte trött?

16 Polysyntetiska tecken
Ett tecken med många olika komponenter ex: Han sitter högt upp till höger på en pinne, är vänd framåt och tittar glatt och förvånat på det/dom som går förbi nedanför honom (från vänster till höger)

17 Prepositioner Anv inte som i svenskan. Ofta är de inbyggda i tecknet. Ex: TA-PÅ-DIG-MÖSSAN GÅ UNDER SITTA VID PETA-I-ÖRAT Lägesbeskrivningar ex: på under, vid Teckenspråk Svenska

18 Predikatet Utgörs av Verb ex: ANNA GÅR Adjektiv ex: DU SNÄLL
Substantiv ex: JAG LÄRARE Platsadvervial ex: BO HEMMA Utgörs alltid av verbet Teckenspråk Svenska

19 Turtagning Svenska T ropar namnet du
TT Jaa (frågesats) T Pratar…. TT hmm Nää va nämen Teckenspråk Puff på axel,vinkar, stampar, blinkar ögonkontakt (höjda ögonbryn) tecknar nickar plutmun (pi)

20 Regel: sommar, Uppsala, tupp
Undantag pappa Regel: modig, dövförening, hörselskadad, sambo undantag: mamma

21 Beskriva ett tecken Handform -enkel, -dubbel
Attityd -riktning, -vridning Artikulation -växelvisa rörelser, -kontakt Artikulationsställe -på kroppen/del, -framför kroppen

22


Ladda ner ppt "Teckenspråk Ett eget språk."

Liknande presentationer


Google-annonser