Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informatik En vision. © Per Flensburg 2 Bakgrund Högskoleverket gjorde 2003-2004 en evaluering av samtliga informatikutbildningar i Sverige. Växjö fick.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informatik En vision. © Per Flensburg 2 Bakgrund Högskoleverket gjorde 2003-2004 en evaluering av samtliga informatikutbildningar i Sverige. Växjö fick."— Presentationens avskrift:

1 Informatik En vision

2 © Per Flensburg 2 Bakgrund Högskoleverket gjorde 2003-2004 en evaluering av samtliga informatikutbildningar i Sverige. Växjö fick kraftig kritik, främst på grund av låg formell kompetens Man anser att ämnet har för liten kapacitet och för lite samlad vetenskaplig kompetens i lärarkåren för handledning av studenter på magisternivå och i forskarutbildningen. HSV pratar uteslutande om formell kompetens, inte om reell Högskoleverket gjorde 2003-2004 en evaluering av samtliga informatikutbildningar i Sverige. Växjö fick kraftig kritik, främst på grund av låg formell kompetens Man anser att ämnet har för liten kapacitet och för lite samlad vetenskaplig kompetens i lärarkåren för handledning av studenter på magisternivå och i forskarutbildningen. HSV pratar uteslutande om formell kompetens, inte om reell

3 © Per Flensburg 3 Detta är grundorsaken UniversitetStudenter/lärare Göteborg18,92 Borås10,22 Dalarna8,83 Halmstad15,06 Jönköping11,75 Kalmar6,58 Skövde5,04 Troll./Udd6,41 Karlstad11,50 Linköping20,89 Luleå5,68 Lund14,85 Mitthögskolan10,38 Mälardalen17,79 Stockholm28,94 Umeå6,21 Uppsala14,90 Växjö29,71 Örebro12,34

4 © Per Flensburg 4 Vad vi gjort – hittills Anställt ytterligare en lektor 50% GU/50% FO Anställt en gästprofessor från Tyskland Anställt en gästlektor och ytterligare en gästprofessor för att hjälpa till med uppsatshandledning Påbörjat en omfattande rekonstruktion av ämnet Växjö är det enda ställe som anställer informatikfolk, på många andra ställen avskedar man och lägger rent av ner ämnet. Här presenteras delar av en vision för ämnet med fokus på forskningen Anställt ytterligare en lektor 50% GU/50% FO Anställt en gästprofessor från Tyskland Anställt en gästlektor och ytterligare en gästprofessor för att hjälpa till med uppsatshandledning Påbörjat en omfattande rekonstruktion av ämnet Växjö är det enda ställe som anställer informatikfolk, på många andra ställen avskedar man och lägger rent av ner ämnet. Här presenteras delar av en vision för ämnet med fokus på forskningen

5 © Per Flensburg 5 Dimensioner i visionen Sammanhang med övriga visioner på VXU Handlingsplan för kommande år Personal-och kompetensförsörjning Ekonomi Samverkan, internationellt, nationellt, regionalt, lokalt Kvalitet i undervisning & forskning Lokaler Antal studenter m.m. Sammanhang med övriga visioner på VXU Handlingsplan för kommande år Personal-och kompetensförsörjning Ekonomi Samverkan, internationellt, nationellt, regionalt, lokalt Kvalitet i undervisning & forskning Lokaler Antal studenter m.m.

6 Rekonstruktion En vision och dess förverkligande

7 © Per Flensburg 7 Översiktsbild Omvärldsanalys Profil – Vad Pedagogik Hur Pedagogik Hur Samarbete Ekonomi

8 Omvärldsanalys och vad den leder till...

9 © Per Flensburg 9 Omvärldsvisionen Vad händer i världen? Krig, fred, terror? Vad händer inom affärsvärlden? Nätverksorganisationer, supply chain, kundfokus Vad händer inom mjukvaruområdet? Standardisering, hegemonier, affärssystem Vad händer inom det tekniska området? Mobilitet, kapacitet, nätverk Globalisering?? Vad händer i världen? Krig, fred, terror? Vad händer inom affärsvärlden? Nätverksorganisationer, supply chain, kundfokus Vad händer inom mjukvaruområdet? Standardisering, hegemonier, affärssystem Vad händer inom det tekniska området? Mobilitet, kapacitet, nätverk Globalisering??

10 © Per Flensburg 10 Utgångsläge Industrisamhället ersätts med ett kunskapssamhälle. Fokus på det enskilda företaget ersätts med fokus på själva affärsprocessen, man maximerar inte vinsten inom företaget utan inom hela processen Affärsprocessfokus (supply chain) leder till att kunden kommer alltmer i fokus. Eftersom kunden är den som i slutändan ska betala görs inget med produkten, såvida kunden inte är villig att betala för det. Industrisamhället ersätts med ett kunskapssamhälle. Fokus på det enskilda företaget ersätts med fokus på själva affärsprocessen, man maximerar inte vinsten inom företaget utan inom hela processen Affärsprocessfokus (supply chain) leder till att kunden kommer alltmer i fokus. Eftersom kunden är den som i slutändan ska betala görs inget med produkten, såvida kunden inte är villig att betala för det.

11 © Per Flensburg 11 Vad gör företagen? 1.Bevarar och utvecklar sina nuvarande kundrelationer 2.Ökar värdet på sina produkter 3.Minskar kostnaderna och ta bort onödiga Alla sakerna måste göras, det går inte att ensidigt fokusera på bara en av dem!

12 © Per Flensburg 12 Konsekvenser 1) medför ett ökat behov av system för att hantera kundrelationer. Emellertid är relationerna personliga och ett sådant system är något helt annat än ett traditionellt affärssystem, som behandlar rutinmässiga masstransaktioner. Detta system hanterar erfarenheter istället för transaktioner. 2) och 3) medför en ökad fokusering på hela värdekedjan, dels för att ta bort alla onödiga moment i produktens tillverkning och hantering, dels för att värdet kan ökas totalt sett. Här behövs systemintegrering, e-handel och informationsförsörjning. 1) medför ett ökat behov av system för att hantera kundrelationer. Emellertid är relationerna personliga och ett sådant system är något helt annat än ett traditionellt affärssystem, som behandlar rutinmässiga masstransaktioner. Detta system hanterar erfarenheter istället för transaktioner. 2) och 3) medför en ökad fokusering på hela värdekedjan, dels för att ta bort alla onödiga moment i produktens tillverkning och hantering, dels för att värdet kan ökas totalt sett. Här behövs systemintegrering, e-handel och informationsförsörjning.

13 © Per Flensburg 13 Offentlig verksamhet Den offentliga verksamheten står också inför avgörande förändringar. De är främst av två slag. Det första exemplifieras av vården och äldreomsorgen. I takt med att vårdbehovet ökar, måste man finna nya vägar att minska administrationen. Den andra förändringen beror på arbetskraften. I takt med att 40-talisterna går i pension, finns det helt enkelt inte tillräckligt med människor som kan ta deras plats. E-demokrati och 24-timmarsmyndigheter blir en nödvändighet. Även här är integration mellan system en nyckelfråga.

14 © Per Flensburg 14 Förändringar som berör IT E-handel => Integration över supply chain, informationslogistik 24h myndigheten => Nya verksamhetsmodeller, integration, effektivisering Ökad konkurrens => Omvärldsbevakning, business intelligence Alltmer komplext samhälle => Behov av kunskap och av att kunna skaffa sig sådan E-handel => Integration över supply chain, informationslogistik 24h myndigheten => Nya verksamhetsmodeller, integration, effektivisering Ökad konkurrens => Omvärldsbevakning, business intelligence Alltmer komplext samhälle => Behov av kunskap och av att kunna skaffa sig sådan

15 © Per Flensburg 15 Samhällsutveckling Vi tror också på Castells, som hävdar att det nya samhället är ett nätverkssamhälle där en ökad kommunikation mellan aktörerna kommer att äga rum. Vi ser ett samhälle där motsättningarna ökar, trots att informationen blir alltmer global. Vi ser ett samhälle där småskalighet och samverkan blir det viktiga, vi ser ett samhälle där kunskapen är den viktigaste tillgången.

16 © Per Flensburg 16 Affärsvärlden i förändring Samhället Affärsvärlden Mjukvaru- området Teknik- utveckling Nya behov av verksamhets -system Möjligheter Krav

17 Delar i VAD en del funderingar

18 © Per Flensburg 18 Informations- logistik Informations- logistik Content managemen t Lärande- teknik Våra forskningsområden Rätt information till rätt person på rätt plats i rätt format i rätt tid och till rätt kostnad Rätt information till rätt person på rätt plats i rätt format i rätt tid och till rätt kostnad Hålla reda på infor- mationen Vilken? Var? Varifrån? Hålla reda på infor- mationen Vilken? Var? Varifrån? Vettigt bruk av informationstekni ken för att förmedla kunskap till olika grupper (communities)

19 © Per Flensburg 19 Informations- logistik Informations- logistik Content managemen t Lärande- teknik Våra forskningsområden Rätt information till rätt person på rätt plats i rätt format i rätt tid och till rätt kostnad Rätt information till rätt person på rätt plats i rätt format i rätt tid och till rätt kostnad Hålla reda på infor- mationen Vilken? Var? Varifrån? Hålla reda på infor- mationen Vilken? Var? Varifrån? Vettigt bruk av informationstekni ken för att förmedla kunskap till olika grupper (communities)

20 © Per Flensburg 20 Gemensamt Informations- logistik Informations- logistik Content managemen t Lärande- teknik Innehållet i informationen

21 © Per Flensburg 21 Förändringar som berör IT E-handel => Integration över supply chain, informationslogistik 24h myndigheten => Nya verksamhetsmodeller, integration, effektivisering Ökad konkurrens => Omvärldsbevakning, business intelligence Global terrorism => Cyberterror, informationsfusion E-handel => Integration över supply chain, informationslogistik 24h myndigheten => Nya verksamhetsmodeller, integration, effektivisering Ökad konkurrens => Omvärldsbevakning, business intelligence Global terrorism => Cyberterror, informationsfusion Integrera Extrahera

22 © Per Flensburg 22 Systemkrav Allt detta leder till följande behov: 1)Systemintegration 2)Innehållshantering 3)Informationslogistik 4) Skydd och säkerhet Om vi ser på tillämpningsområden kan vi urskilja följande: 1)System för offentlig verksamhet 2)System för terroristbekämpning Allt detta leder till följande behov: 1)Systemintegration 2)Innehållshantering 3)Informationslogistik 4) Skydd och säkerhet Om vi ser på tillämpningsområden kan vi urskilja följande: 1)System för offentlig verksamhet 2)System för terroristbekämpning

23 © Per Flensburg 23 Kräver Det centrala elementet System för offentlig verksamhet SystemintegrationInnehållshantering Extrahering Kräver E-handel Kräver

24 © Per Flensburg 24 Områden att studera Verksamhetskoordinering Strukturbeskrivningstekniker (XML) Innehållsbeskrivning, ontologier E-handel Supply chain management Systemintegration Informationslogistik Lärandeteknik IT i skolan Visualisering Verksamhetskoordinering Strukturbeskrivningstekniker (XML) Innehållsbeskrivning, ontologier E-handel Supply chain management Systemintegration Informationslogistik Lärandeteknik IT i skolan Visualisering Detta har vi redan kurser om! Detta har andra kurser om!

25 © Per Flensburg 25 Områden under upparbetning Business intelligence GIS Skogsinformatik Andra branschinriktade informatikområden Informationslogistik Business intelligence GIS Skogsinformatik Andra branschinriktade informatikområden Informationslogistik

26 Pedagogik Hur?

27 © Per Flensburg 27 “Hur” omfattar Pedagogik Rekrytering (både studenter och lärare) Kvalitetskontroll Kommer att beröra detta väldigt lite... Pedagogik Rekrytering (både studenter och lärare) Kvalitetskontroll Kommer att beröra detta väldigt lite...

28 © Per Flensburg 28 Pedagogik - kompetens Har bildat ett kompetensnätverk “Doktorsringen” I en miljö bestående av informatik+medieteknologi (VXU), Kalmar, Kristianstad, Blekinge och Trollhättan/Uddevalla, Mälardalen har vi: Professorer: 4 st Docenter: 2 st Disputerade: 8 st Doktorander: minst 20 st Har bildat ett kompetensnätverk “Doktorsringen” I en miljö bestående av informatik+medieteknologi (VXU), Kalmar, Kristianstad, Blekinge och Trollhättan/Uddevalla, Mälardalen har vi: Professorer: 4 st Docenter: 2 st Disputerade: 8 st Doktorander: minst 20 st

29 © Per Flensburg 29 Kvalitet Externa examinatorer på magisteruppsatser Klara processbeskrivningar tas fram Fortlöpande evaluering Utbildningsråd Benchmarking mot andra universitet Externa examinatorer på magisteruppsatser Klara processbeskrivningar tas fram Fortlöpande evaluering Utbildningsråd Benchmarking mot andra universitet

30 © Per Flensburg 30 Näringsliv Satsar på att öka samarbetet med näringslivet både genom inhyrda föreläsare och genom uppdragsutbildning Ökad yrkesorientering av utbildningen Verksamhetskoodinator Satsar på att öka samarbetet med näringslivet både genom inhyrda föreläsare och genom uppdragsutbildning Ökad yrkesorientering av utbildningen Verksamhetskoodinator

31 © Per Flensburg 31 Bologna Satsar hårt på att organisera undervisningen enligt den s.k, Bolognamodellen, dvs 3+2+3 år fram till doktorsexamen. Ett basblock på tre år leder fram till bachelor- examen Ett breddningsblock på två år leder fram till master-examen Därefter har man tre år på sig för att skriva sin avhandling. Satsar hårt på att organisera undervisningen enligt den s.k, Bolognamodellen, dvs 3+2+3 år fram till doktorsexamen. Ett basblock på tre år leder fram till bachelor- examen Ett breddningsblock på två år leder fram till master-examen Därefter har man tre år på sig för att skriva sin avhandling.

32 Samarbete inom och utom universitetet

33 © Per Flensburg 33 Vår fo-modell vs HSV:s Datavetenskap & Systemekonomi Inf.

34 © Per Flensburg 34 Bredd vs djup Bredd, CeLeKT Djup Infor- matik Kalmar Kristianstad Trollhättan/Uddevalla Halmstad

35 © Per Flensburg 35 Metod att öka massan Huvudsaklig finansiering av doktorander genom externa anslag. Slutskrivningen av avhandlingen (1-1,5 år) finansieras genom fakultetsmedel. Men: Fakultetsmedel måste användas för att betala OH som inte externa projekt betalar Institutionsledningen vill att externa anslag ska finansiera nuvarande doktorander. Vi har två “ofinansierade” doktorander... Huvudsaklig finansiering av doktorander genom externa anslag. Slutskrivningen av avhandlingen (1-1,5 år) finansieras genom fakultetsmedel. Men: Fakultetsmedel måste användas för att betala OH som inte externa projekt betalar Institutionsledningen vill att externa anslag ska finansiera nuvarande doktorander. Vi har två “ofinansierade” doktorander...

36 © Per Flensburg 36 Samarbete inom MSI Ett utökat samarbete med medieteknologi, både inom design-området och inom lärandeområdet är initierat. Det bör utvecklas en gemensam utbildning så medieteknologi kan ge kurser på C- och D-nivå. Forskningssamarbete finns med datalogi, speciellt WSCC, där våra intressen kompletterar varandra. Finns intressen att samarbete med matematik Ett utökat samarbete med medieteknologi, både inom design-området och inom lärandeområdet är initierat. Det bör utvecklas en gemensam utbildning så medieteknologi kan ge kurser på C- och D-nivå. Forskningssamarbete finns med datalogi, speciellt WSCC, där våra intressen kompletterar varandra. Finns intressen att samarbete med matematik

37 © Per Flensburg 37 Samarbete inom VXU Systemekonomi är fortfarande en viktig samarbetspartner, speciellt med tanke på informationslogistik och arbetsflöden. Företagsekonomi är en naturlig samarbetspartner, men turbulensen är just nu ganska stor därinom. Religionsvetenskap, litteraturvetenskap och filosofi är andra intressanta områden. Så även Skog & Trä Providermodellen Systemekonomi är fortfarande en viktig samarbetspartner, speciellt med tanke på informationslogistik och arbetsflöden. Företagsekonomi är en naturlig samarbetspartner, men turbulensen är just nu ganska stor därinom. Religionsvetenskap, litteraturvetenskap och filosofi är andra intressanta områden. Så även Skog & Trä Providermodellen

38 © Per Flensburg 38 Ett samarbete mellan Växjö, Kalmar, Blekinge, Kristianstad,Trollhättan/Uddevalla, Mälardalen, Luleå och Halmstad Samarbetet handlar om kompetensförstärkning genom att de disputerade ger kurser och seminarier inom sina specialiteter på alla lärosätena Det kan också handla om att bli antagen som doktorand vid ett universitet, men med finansiering från egna lärosätet. Ett samarbete mellan Växjö, Kalmar, Blekinge, Kristianstad,Trollhättan/Uddevalla, Mälardalen, Luleå och Halmstad Samarbetet handlar om kompetensförstärkning genom att de disputerade ger kurser och seminarier inom sina specialiteter på alla lärosätena Det kan också handla om att bli antagen som doktorand vid ett universitet, men med finansiering från egna lärosätet. Doktorsringen

39 © Per Flensburg 39 Nationell forskarskola MIT 10 svenska universitet & högskolor är med i en forskarskola som utbildar doktorander inom området “Management och IT” 55 doktorander, 15 professorer Tre möten per år, 4-5 doktorandkurser per år 10 svenska universitet & högskolor är med i en forskarskola som utbildar doktorander inom området “Management och IT” 55 doktorander, 15 professorer Tre möten per år, 4-5 doktorandkurser per år

40 Ekonomin

41 © Per Flensburg 41 Matrismodellen D1D2D3D4D5D6D7D8D9 P1XXX P2XXX P3XX P4XXX P5XX P6XX P7XX P8XX P9XX Innehållslig profil Externa projekt

42 © Per Flensburg 42 Finansiering Å1Å2Å3Å4Å5Å6Å7Å8Å9 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 FakultetsmedelExterna medel

43 © Per Flensburg 43 Problem Avtaxeringar för gemensamma kostnader Dessa svarar till 95-80% pålägg på direkta lönekostnader Externa anslag får bara belastas med 35%, resten får tas från fakultetsmedel De gemensamma funktionerna har ökat mer än själva verksamheten Universitetet har ett mycket stort myndighetskapital (dvs ackumulerat överskott) Antalet platser sjunker Avtaxeringar för gemensamma kostnader Dessa svarar till 95-80% pålägg på direkta lönekostnader Externa anslag får bara belastas med 35%, resten får tas från fakultetsmedel De gemensamma funktionerna har ökat mer än själva verksamheten Universitetet har ett mycket stort myndighetskapital (dvs ackumulerat överskott) Antalet platser sjunker

44 Lite mer konkret Providermodellen för flervetenskapligt samarbete med näringslivet

45 © Per Flensburg 45 Anslagsgivare Idé Content provider Problem i verkligheten Knowledge provider Metoder, territoriet Theory provider

46 © Per Flensburg 46 Knowledge provider Nuläge Theory providers Universitetet Theory providers UPC LUN MURMUR Teknikcentrum Internet City Interactive Institute Videum KAVN SA M H ÄL LE

47 © Per Flensburg 47 Framtid Content provider Knowledge provider Theory provider Arenor

48 © Per Flensburg 48 Fördelar Kan lättare få finansiering från VINNOVA KK-stiftelsen EU Företag Attraktiv och utstickande miljö drar till sig studenter och samhälle Kan lättare få finansiering från VINNOVA KK-stiftelsen EU Företag Attraktiv och utstickande miljö drar till sig studenter och samhälle

49 arenans realisering Att äga rum

50 © Per Flensburg 50 innebär disponering av ett rumsligt utrymme. innebär också att något händer, ett skeende förlöper. För att disponera det rumsliga utrymmet krävs tid att vara där. Man är där för att göra något Om man äger rum äger det rum! innebär disponering av ett rumsligt utrymme. innebär också att något händer, ett skeende förlöper. För att disponera det rumsliga utrymmet krävs tid att vara där. Man är där för att göra något Om man äger rum äger det rum! Att äga rum

51 © Per Flensburg 51 Arbetsrum Mötesrum Samarbetsrum Laborator(i)um Sammanträdesrum Seminarierum Idérum Tänkerum Arbetsrum Mötesrum Samarbetsrum Laborator(i)um Sammanträdesrum Seminarierum Idérum Tänkerum Rumsbehov

52 © Per Flensburg 52

53 © Per Flensburg 53 Inga fasta arbetsplatser Allt teknik trådlös och mobil Varje medlem på arenan identifieras automatiskt med ett bluetooth eller RFID- chip Idérummet är öppet utåt för alla För att komma till de andra rummen måste man passera idérummet och samarbetsrummet Inga fasta arbetsplatser Allt teknik trådlös och mobil Varje medlem på arenan identifieras automatiskt med ett bluetooth eller RFID- chip Idérummet är öppet utåt för alla För att komma till de andra rummen måste man passera idérummet och samarbetsrummet Egenskaper

54 Fine


Ladda ner ppt "Informatik En vision. © Per Flensburg 2 Bakgrund Högskoleverket gjorde 2003-2004 en evaluering av samtliga informatikutbildningar i Sverige. Växjö fick."

Liknande presentationer


Google-annonser