Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viet Tran.  Syfte och mål  Forskningsfrågor  Metod  Resultat  Slutsats  Vad kunde ha gjorts annorlunda?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viet Tran.  Syfte och mål  Forskningsfrågor  Metod  Resultat  Slutsats  Vad kunde ha gjorts annorlunda?"— Presentationens avskrift:

1 Viet Tran

2  Syfte och mål  Forskningsfrågor  Metod  Resultat  Slutsats  Vad kunde ha gjorts annorlunda?

3  Få forskning som jämför Flash och HTML/CSS ur nybörjarens synvinkel.  Ta reda på testpersonernas åsikter om de olika faserna under skapandet av en hemsida.

4  Med vilket verktyg tog det minst tid att skapa hemsidan?  Vad är svårt då man skapar hemsidor med Flash och HTML/CSS?  Hur mycket påverkar tutorialen testresultatet?

5  Gör en layout  Gör hemsidorna med HTML/CSS och Flash  Gör två tutorial  Testpersoner gör samma hemsidor  Testpersonerna besvarar frågorna ur en enkät  Resultatet analyseras

6  Div och selektorer - Lager  8 HTML-dokument – allt under 1 flash fil  Enkel bildknapp navigationssystem  Formulär, film, bilder, texter och länkar

7  780x780  Stöder 800x600 uppåt  Görs i Photoshop  Grön tema  Brusheezy.com  Ekokarhu

8  Indelas i 3 delar  Bakgrund  Webbeditor  Tutorial del  Mål – vägleda testpersonerna, introducera dem till webbdesign  Tabeller och bilder används ofta

9  Svårt att samla ihop mänskor till testet  3 testpersoner  Anonym identitet  Person1: 29 årig man, IT-konsult, har tidigare erfarenhet inom webbdesign  Person2: 29 årig Ekonomie magister  Person3: 27 årig Företag hälsovårdare

10  Indelas i tre delar  Förkunskaper, HTML/CSS och Flash  Besvara forskningsfrågor  Skala 1-5

11 SKALA 1 mycket d å ligmycket l ä tt 2 D å ligl ä tt 3Godalagom 4Bra sv å rt 5mycket bra mycket sv å rt

12

13

14

15

16

17  Svagt resultat  För få testpersoner  Tutorialen har en märkbart roll på bedömningarna

18  Mera testpersoner  För mycket ”copy paste” i tutorialen  Mera sidor för att framhäva styrkan eller svagheter med Flash och HTML/CSS


Ladda ner ppt "Viet Tran.  Syfte och mål  Forskningsfrågor  Metod  Resultat  Slutsats  Vad kunde ha gjorts annorlunda?"

Liknande presentationer


Google-annonser