Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska DAISY-konsortiet 2011-11-11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) Susanne Axner & Cecilia Mattsson Framtidens taltidning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska DAISY-konsortiet 2011-11-11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) Susanne Axner & Cecilia Mattsson Framtidens taltidning."— Presentationens avskrift:

1 Svenska DAISY-konsortiet 2011-11-11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) Susanne Axner & Cecilia Mattsson Framtidens taltidning

2 AGENDA Taltidningen idag Bakgrunden till förändringen Utvecklingsprogrammet T2 Taltidningen i framtiden Fältförsök 2012

3 Distribution via FM radiosändning (66 tidningar) Adela CD spelare CD/kassett via post och bud (14 tidningar) Internetbaserad distribution av textversion (22 tidningar) Mobiltelefon med talsyntes Konvertering av förlaga Redigerade och mänskligt inlästa 3 NUVARANDE TALTIDNINGSVERKSAMHET

4 Medelåldern är 72 år, hälften är över 75 år 94 % läser talböcker med DAISY- spelare från syncentral 100 % synskada 94 % bor i tätort 68 % har dator VILKA ANVÄNDER TALTIDNINGAR? Ur användarundersökning från Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av TPB - november 2010

5 VAD SÄGER ANVÄNDARNA? – Tillgång till hela tidningen istället för ett urval – Möjlighet att själv välja vad jag vill läsa – Samma spelare för tidningar och böcker – Läsa på valfri plats Ur användarundersökning från Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av TPB - november 2010

6 Bakgrund – Öka tillgänglighet och valfrihet – Införa ny teknik – Samordna talboks- och taltidningsverksamheten – Effektivisera verksamheten Rapporter till regeringen från TPB och TTN Nationellt Digitalt Distributionssystem (2008-03-31) Framtida inriktning för taltidningsverksamheten i Sverige (2008-10-31) Samverkan för ökad tillgänglighet (2008-10-31) BAKGRUND TILL FÖRÄNDRINGEN

7 UPPDRAGET Taltidningen 2.0 3-årigt utvecklingsprogram 2011-03-01 till 2014-03-01 Uppdrag från regeringen TPB Taltidningsnämnden Post- och telestyrelsen Ge alla med läshinder tillgång till tidningar, böcker och annan skriftlig information Förbättra tillgång och service Öka antalet användare Effektivisera verksamheten

8 MÅLGRUPP Personer med funktionsnedsättningar som leder till läshinder. Cirka 500 000 personer i Sverige synskada dyslexi kognitiva funktionsnedsättningar afasi rörelsehinder m.fl.

9 Framtidens tidningar FRAMTIDENS TALTIDNING Internetbaserad distribution DAISY-produktion med talsyntes Valfri konsumtion

10 1. Fältförsök 2. Upphandlingar 3. Införande – Produktionstjänster – Distributionstjänster – Konsumtionsutrustning – Användarstödstjänster TIDPLAN FÖR T2

11 FÄLTFÖRSÖK 2012 100 prenumeranter Produktion av UNT och NT med talsyntes Distribution via Internet Användarstöd Paketlösning för konsumtion Leverera hela tidningen i DAISY-format

12 TALTIDNINGSPRODUKTION Erhålla data från tidningens produktionssystem Ordna grunddata hierarkiskt Skapa konsumtionsformat med syntetiskt tal 1. Hämta 2. Ordna 3. Producera Produktionskontroll InDesign PDF DTBook- konvertering Y DTBook- konvertering X DAISY 2.02 med talsyntes B DAISY 2.02 med talsyntes A Alt. 1 Alt. 2

13 ATT LÄSA TIDNINGEN DAISY online- spelare (PTX1) Automatisk hämtning Internetanslutning Central talsyntes Webbgränssnitt Nedladdning Lyssna via dator, mp3 Hämta text/text+ljud Lokal/central talsyntes

14 TPB:s webb www.tpb.se/forskning_utveckling/pagaende_projekt/ T2:s blogg http://www.taltidningen20.se Projektledare susanne.axner@tpb.se cecilia.mattsson@tpb.se MER INFORMATION


Ladda ner ppt "Svenska DAISY-konsortiet 2011-11-11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) Susanne Axner & Cecilia Mattsson Framtidens taltidning."

Liknande presentationer


Google-annonser