Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Disposition för närmaste föreläsningarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Disposition för närmaste föreläsningarna"— Presentationens avskrift:

1 Disposition för närmaste föreläsningarna
• Föreläsning 2 (idag): Konsumentteori, marknadsefterfrågan (Pindyck & Rubinfeld, kap 3-4) • Föreläsning 3-4: Företagets teknologi och kostnader, marknadsutbud (PR, kap 6-8) • Föreläsning 5: Utbudsefterfrågeanalys av ekonomisk politik (PR, kap 9)

2 Efterfrågeteori • Homo Economicus • Förenkling: En konsuments val mellan två varor (X och Y, mat och kläder, etc) • Teorins struktur: – Konsumentens preferenser (smak) – Konsumentens budgetrestriktion – Konsumentens konsumtionsval

3 Konsumenten har preferenser över varukorgar, och preferenserna är
• Kompletta, dvs konsumenten kan rangordna alla varukorgar • Transitiva, dvs om konsumenten tycker att varukorg A är bättre än korg B, och att korg B är bättre än korg C, så är A bättre än C. • Innebär att mer är bättre (”ickemättnad”)

4 Preferenserna beskrivs av indifferenskurvan: Alla varukorgar som är
sådana att konsumenten får samma ”nytta” Kläder (enheter) U1 Kombinationenerna B,A, & D ger samma nytta. Dessutom, E föredras framför U1 U1 föredras framför H & G 50 G D A E H B 40 30 20 10 Mat (enheter) 10 20 30 40

5 Om indifferenskurvorna vet vi att
• de lutar negativt • de som ligger längre ut är förenliga med större nytta If it sloped upward it would violate the assumption that more of any commodity is preferred to less. Fig 3.3 p. 66

6 • de inte kan korsa varandra
Kläder (enheter) U1 U2 A D B Konsumenten är (enligt grafen) indifferent mellan A, B och D. Men, B innehåller mer enheter än D. Alltså kan Indifferenskurvor ej korsa varandra. Fig 3.4 p. 67 Mat (enheter)

7 Mer om MRS: MRS visar hur mycket av vara Y (varan på den vertikala axeln) som konsumenten är villig att ge upp för att få en enhet till av vara X (varan på den horisontella axeln) A B D E G Kläder (enheter) -1 -6 1 -4 -2 MRS minskar från 6 till 1 16 14 12 10 8 6 Lutningen i en punkt på en indifferenskurva är MRS, den marginella substitutionskvoten mellan varorna (”marginal rate of substitution”). MRS=en slags derivata 4 2 Mat (enheter) 1 2 3 4 5

8 MRS = -∆Y/∆X > 0 MRS minskar när vi rör oss efter indifferenskurvan (när vi ökar X). Intuition?

9 Om budgetlinjen vet vi: • att den har negativ lutning
Konsumentens valmöjligheter bestäms av budgetrestriktionen, som beskrivs av budgetlinjen. Budgetlinjen visar de olika varukorgar som kan köpas om en viss given inkomst spenderas. Om budgetlinjen vet vi: • att den har negativ lutning • att lutningen bestäms av relativpriset Kom ihåg Px*x + Py*y=M och den grafen…

10 A (I/PC) = 40 B 30 10 D 20 20 E 10 G Clothes Pc = $2 Pf = $1 I = $80
Budget linjen C + 2F = $80 (I/PC) = 40 10 20 30 20 engelskt exempel…. 10 Food (units per week) 20 40 60 80 = (I/PF)

11 Konsumenten maximerar sin ”nytta”, givet sin budgetrestriktion
• Den bästa varukorgen måste ligga på budgetlinjen (Varför?) • Konsumenten har maximerat sin nytta när budgetlinjens lutning är lika med indifferenskurvans lutning, dvs när MRS = PX/PY

12 Hur mäta konsumenters välfärd i kronor och ören?
• Def: Konsumentöverskottet är skillnaden mellan det pris som en konsument maximalt är villig att betala för en vara och det pris hon faktiskt betalar • Går att beräkna både för individen och för marknaden • Används ofta för att utvärdera effekter av skatter, tullar, mm.


Ladda ner ppt "Disposition för närmaste föreläsningarna"

Liknande presentationer


Google-annonser