Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Disposition för närmaste föreläsningarna Föreläsning 2 (idag): Konsumentteori, marknadsefterfrågan (Pindyck & Rubinfeld, kap 3-4) Föreläsning 3-4: Företagets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Disposition för närmaste föreläsningarna Föreläsning 2 (idag): Konsumentteori, marknadsefterfrågan (Pindyck & Rubinfeld, kap 3-4) Föreläsning 3-4: Företagets."— Presentationens avskrift:

1 Disposition för närmaste föreläsningarna Föreläsning 2 (idag): Konsumentteori, marknadsefterfrågan (Pindyck & Rubinfeld, kap 3-4) Föreläsning 3-4: Företagets teknologi och kostnader, marknadsutbud (PR, kap 6-8) Föreläsning 5: Utbudsefterfrågeanalys av ekonomisk politik (PR, kap 9)

2 Efterfrågeteori Homo Economicus Förenkling: En konsuments val mellan två varor (X och Y, mat och kläder, etc) Teorins struktur: – Konsumentens preferenser (smak) – Konsumentens budgetrestriktion – Konsumentens konsumtionsval

3 Konsumenten har preferenser över varukorgar, och preferenserna är Kompletta, dvs konsumenten kan rangordna alla varukorgar Transitiva, dvs om konsumenten tycker att varukorg A är bättre än korg B, och att korg B är bättre än korg C, så är A bättre än C. Innebär att mer är bättre (”ickemättnad”)

4 U1U1 Kombinationenerna B,A, & D ger samma nytta. Dessutom, E föredras framför U 1 U 1 föredras framför H & G 10 20 30 40 10203040 Kläder (enheter) 50 G D A E H B Preferenserna beskrivs av indifferenskurvan: Alla varukorgar som är sådana att konsumenten får samma ”nytta” Mat (enheter)

5 Om indifferenskurvorna vet vi att de lutar negativt de som ligger längre ut är förenliga med större nytta

6 U1U1 U2U2 Mat (enheter) Kläder (enheter) A D B Konsumenten är (enligt grafen) indifferent mellan A, B och D. Men, B innehåller mer enheter än D. Alltså kan Indifferenskurvor ej korsa varandra. de inte kan korsa varandra

7 Mer om MRS: A)MRS visar hur mycket av vara Y (varan på den vertikala axeln) som konsumenten är villig att ge upp för att få en enhet till av vara X (varan på den horisontella axeln) A B D E G -6 1 1 -4 -2 1 1 MRS minskar från 6 till 1 23451 2 4 6 8 10 12 14 16 Mat (enheter) Kläder (enheter)

8 B)MRS = -∆Y/∆X > 0 C)MRS minskar när vi rör oss efter indifferenskurvan (när vi ökar X). Intuition?

9 Konsumentens valmöjligheter bestäms av budgetrestriktionen, som beskrivs av budgetlinjen. Budgetlinjen visar de olika varukorgar som kan köpas om en viss given inkomst spenderas. Om budgetlinjen vet vi: att den har negativ lutning att lutningen bestäms av relativpriset

10 Budget linjen C + 2F = $80 (I/P C ) = 40 Food (units per week) 406080 = (I/P F )20 10 20 30 0 A B D E G Pc = $2 P f = $1 I = $80 10 20 Clothes

11 Konsumenten maximerar sin ”nytta”, givet sin budgetrestriktion Den bästa varukorgen måste ligga på budgetlinjen (Varför?) Konsumenten har maximerat sin nytta när budgetlinjens lutning är lika med indifferenskurvans lutning, dvs när MRS = P X /P Y

12 Hur mäta konsumenters välfärd i kronor och ören? Def: Konsumentöverskottet är skillnaden mellan det pris som en konsument maximalt är villig att betala för en vara och det pris hon faktiskt betalar Går att beräkna både för individen och för marknaden Används ofta för att utvärdera effekter av skatter, tullar, mm.


Ladda ner ppt "Disposition för närmaste föreläsningarna Föreläsning 2 (idag): Konsumentteori, marknadsefterfrågan (Pindyck & Rubinfeld, kap 3-4) Föreläsning 3-4: Företagets."

Liknande presentationer


Google-annonser