Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E NDOSKOPI OCH KAPSYLENDOSKOPI Endo = inuti Skopi = att se

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E NDOSKOPI OCH KAPSYLENDOSKOPI Endo = inuti Skopi = att se"— Presentationens avskrift:

1 E NDOSKOPI OCH KAPSYLENDOSKOPI Endo = inuti Skopi = att se http://www.surgerylaparoscopic.co.uk/endoscopy/

2 H ISTORIA Senaste 200 år 1806 Phillip Bozzini - urinröret 1880 Adolf Kussmaul - magsäcken

3 I NSTRUMENTET KAN DELAS I TRE HUVUDGRUPPER : Stel endoskopi Flexibel endoskopi Kapselendoskopi

4 T EKNIK Stel endoskopi - stavlinser till bilder - ljusledande glasfiber

5 A NVÄNDNINGSOMRÅDE : S TEL ENDOSKOPI Den kan användas för diagnostisering eller behandling. Det finns olika stel endoskopi som har namn på användningsområde

6 A NVÄNDNINGSOMRÅDE : S TEL ENDOSKOPI Mer exempel: Cystoskopi för urinrör samt urinblåsa Ureteroskopi för urinledare från blåsan till njuren Thorakoskopi för lungsäcken Artroskopi för knäled, axelled, armbågsled Sinuskoi för näshåla Proktoskopi för ändtarm laparoskopi för bukhålan, kirurgiska och gynekologiskt

7 A NVÄNDNINGSOMRÅDE : S TEL ENDOSKOPI Monopolar och bipolär diatermi används inom stel endoskopi för skärning och koagulation Olika typer av laserteknik förekommer för stenfragmentering och tumörreduktion

8 För att få bättre bild används: CO 2 insufflation under noggrann reglering av tryck och flöde för att skapa ett arbetsutrymme som ger god översikt. Spolvätska för att få ett blodfritt arbetsområde.

9 T EKNIK : F LEXIBEL ENDOSKOPI Ett videochip Ljuset leds med optiskfiber Finmekanik för styrning av spetsen kanaler för luft, spolning och arbetskanal

10 A NVÄNDNINGSOMRÅDE : F LEXIBEL ENDOSKOPI Undersökning och behandling inom mag- tarm, öron- näs- hals- och lungsidan. Några ex: Gastroskopi för undersökning av gastro (magsäcken) Koloskopi för undersökning av hela tjocktarmen och nedre delen av tunntarmen Bronkoskopi invändiga delen av lungträdet Rhino-Laryngoskopi näshåla och svalg

11 Bilder http://www.veterinarylaparoscopy.com/page23.htm

12 T EKNIK : K APSELENDOSKOPI http://www.youtube.com/watch?v=YKJ2KVRAR3M Kapelen är 10X20 mm Innehåller - vidiocips föe stillbilder i fär -Lysdioder -Batteri för 6-8 timmars drift - -Sändare som sänder 2 bilder/s 8 total ca 50 000 bilder -8 Hudelektroder -mottagarutrustning Bildskärm för utvärdering http://www.youtube.com/watch?v=YKJ2KVRAR3M

13 K OSTNAD Prisläget för endoskopi ligger runt 250 000 kr per st. En kapselendoskopis utrustningen kostar 300 000 kr och bara kapseln kostar 5000 kr per st.

14 F ÖRDELAR OCH NACKDELAR Ingen strålningspåverkan Mindre invasivt Båda diagnostisering och terapi kan man göra Obehagligt för patienten FördelarNackdelar

15 T ACK Frågor ?


Ladda ner ppt "E NDOSKOPI OCH KAPSYLENDOSKOPI Endo = inuti Skopi = att se"

Liknande presentationer


Google-annonser