Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling med patientperspektivet i centrum Projektgrupp Reumatologi Öppenvård: Annika Alveflo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling med patientperspektivet i centrum Projektgrupp Reumatologi Öppenvård: Annika Alveflo"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling med patientperspektivet i centrum Projektgrupp Reumatologi Öppenvård: Annika Alveflo annika.alveflo@vgregion.se annika.alveflo@vgregion.se Boel Mörck Ann-Marie Nilsson Christopher Schaufelberger Mirjam Stenström Barbro Théen Mattsson

2 Precisa mål

3 Vilka är våra patienter? •I Sverige finns ca 1 miljon reumatiker 200 000 med inflammatorisk sjukdom •Reumatologi SU har 7000 patienter 50 % behandlas med potent antireumatisk / immuno-modulerande terapi (Preparat) •17000 läk.besök/år + 18000 sjukvårdande behandlingar + 2200 slutenvårdsbesök •Medelålder 53 år, 75%<65år

4 Tillgänglighet Medicinsk kvalitet Bemötande Patientsäkerhet Syfte:Nöjda patienter

5 Tillgänglighet för nybesök

6 Tillgänglighet för återbesök

7 Öppen mottagning • Patienten får höra av sig vb (HAS) ca 800pat. • Drop-in mottagning för i.a kortisoninj. (test v.15-v23) • Drop-in till sjuksköterska • Specialistjour dagtid på mottagningen

8 Resultat tillgänglighet: •Håller vårdgarantin + 95 % av återbesöken på avtalad tid •Ökad tillgänglighet sköterska (telefonrådgivning+ drop-in mottagning) •e-mailbox till mottagningen •Mottagningen öppnar kl.07.00 •Kvällsmottagningar, inkl. jourmottagning,en gång varannan vecka •90-95% är nöjda med kvaliteten på öppenvårdens tjänster

9 Resultat medicinsk kvalitet: •Evidensbaserade behandlings, provtagnings- och utrednings-PM lättillgänglig på intranätet •Preparatsköterskesamtal ökar compliance och patienttrygghet samt minskar kvalitetsbrist- kostnader •Spridning av framgångsfaktor, t.ex. datoriserat preparatkortsregister, till andra kliniker •Patientdelaktighet via web-baserat feed-forward system till nationella kvalitetsregistren

10 Aktiviteter •Projektgrupp tillsatt •Adekvat info på SU’s och Reumas externa hemsidor, samt motsv i väntrummen •Enkät för kartläggning av säkerhets- kulturen inom verksamheten (3ggr/år) •Utbildningsaktiviteter i enlighet med resultatet från enkäterna

11 Resultat patientsäkerhet: • Projekt- och aktivitetsplan för patient- säkerhetsarbete 2006/2007 • Händelseanalysgrupp är utsedd och utbildad • Avvikelserapporter återkopplas och diskuteras regelbundet •Patientklagomål omhändertas professionellt av resp.VEC och information finns på extern hemsida

12 Resultat avseende patientnytta och patienttillfredsställelse: •Nöjd patient dokumenterat genom: -Enkäter -PDSA-cykler -Patientskoleutvärderingar •Informerad patient via sköterskemottagning/patientskolor: -ökad compliance -minskande avvikelser -minskad komplikationsvård -minskad telefonrådgivning •Delaktig patient genom feed-forward via pekskärmregistrering •Säker patient:Preparatkortregistret och Kvalitetsregistren Välutbildade och engagerade medarbetare •Välbehandlad patient: Kvalitetsregister med utvärdering - lokalt, regionalt och nationellt

13 Slutsats Strukturerat kontinuerligt förbättringsarbete ger 1.nöjda patienter 2.vilket genererar en god arbetsmiljö som ger 3.medarbetarna kraft och tid att fortsätta med verksamhetsutvecklingen


Ladda ner ppt "Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling med patientperspektivet i centrum Projektgrupp Reumatologi Öppenvård: Annika Alveflo"

Liknande presentationer


Google-annonser