Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ta halva makten i styrelserummet, lämna halva makten i hemmet!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ta halva makten i styrelserummet, lämna halva makten i hemmet!"— Presentationens avskrift:

1 Ta halva makten i styrelserummet, lämna halva makten i hemmet!
Laura Hartman Docent i nationalekonomi Analyschef Försäkringskassan

2

3 Hur ser (o)jämställdheten ut?

4 Vi har kommit långt Källa: The Economist, Glass ceiling index, 2014

5 Kvinnor utbildar sig mer än män
Vi har kommit långt Kvinnor utbildar sig mer än män Antal högskoleexamina, 3 - 3,5 år Källa: SCB, 2013

6 Generös föräldraledighet och väl utbyggd barnomsorg
Vi har kommit långt Generös föräldraledighet och väl utbyggd barnomsorg (diagram?)

7 Men…

8 Fler män än kvinnor väljs
Riksdagens sammansättning efter val 45% Källa: Sveriges riksdag

9 Det ser olika ut i olika sektorer
Könsfördelningen bland de anställda jämfört med anställda i ledningsarbete, 2011 Andel chefer, kvinnor Källa: SCB

10 Kvinnor och män i näringslivet 2013
Enkätundersökning till företag med minst 200 anställda Kvinnor Män Samtliga anställda 42% 58% Styrelseledamöter 23% 77% Ledningar 28% 72% Chefer 36% 64% VD* 15% 75% Källa: SCB, Kvinnor och män i näringslivet 2013 * Källa: Svenskt Näringsliv 2013

11 Kvinnor och män har olika chefsroller
Funktion/ansvarsområde för kvinnor och män i ledningen Källa: SCB, Kvinnor och män i näringslivet 2013

12 Män har högre lön

13 Kvinnors lön i procent av mäns lön
butikskassörer fastighetsmäklare flygledare inköpschefer personalchefer ekonomichefer snickare banktjänstemän Kvinnors lön i procent av mäns lön Månadslön Manligt dominerade yrken Kvinnligt dominerade yrken Könsbalanserade yrken Källa: John Ekbergs kapitel till kommande SoU från Delegationen för Jämställdhet i arbetslivet (2014).

14 Källa: John Ekberg, Medlingsinstitutet
Glastaket Procent Källa: John Ekberg, Medlingsinstitutet

15 Källa: John Ekberg, Medlingsinstitutet
Glastaket Procent Källa: John Ekberg, Medlingsinstitutet

16 Källa: John Ekberg, Medlingsinstitutet
Glastaket Procent Källa: John Ekberg, Medlingsinstitutet

17 Kvinnor arbetar mer deltid
Enligt SCB arbetar ca 39 % av svenska kvinnor och 13 % män deltid. Skillnad mellan sektorer/yrken. År 2010 (genomsnitt 35 % deltid): LO-anställda 39% Statligt 19% TCO 24% SACO 18%

18 Ansvar för barn och hem Kvinnor tar… 75,2 % av föräldrapenningdagarna
6 månader obetald föräldraledigt. 63 % av VAB-dagarna. Det mesta av hushållsarbetet. 13 % av paren delar lika på föräldrapenning. 72 % av paren där kvinnan tjänar mest låter kvinnan ta merparten av FP.

19 Mammor mer sjukskrivna
Sjukdagar per månad Kvinnor Män 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 År före/efter barnets födelse Källa: Angelov m.fl., 2011

20 Varför?

21

22 Experiment bland juridikstudenter
Stockholms universitet Fråga: ”Hur mycket skulle du ge bort till en person i denna sal?” Alternativ Du behåller Den andre personen får A 500 B 450 50 C 400 100 D 350 150 E 300 200 F 250 G H I J K

23 Sammanhangets betydelse
Fråga: ”Hur mycket skulle du ge bort till en person i denna sal?” Kvinnor Män 100 kr 125 kr Alternativ: ”Kryssa i ditt kön.” 120 kr 55 kr Källa: Boschini, Muren och Persson, JeBO 2012

24 Exempel på stereotyper
”Mammor är bättre än pappor att ta hand om barn” ”Män är bättre i matematik” ”En chef är en man” ”Mammor prioriterar ned arbetet”

25

26 Vad göra?

27 Utvecklingen har inte skett av sig självt…
1925 Behörighetsreformen ger kvinnor rätt att inneha statlig tjänst. Sambeskattning avskaffas. 1971 1974 Föräldraförsäkring införs. Såväl mamma som pappa blir förmyndare till sina barn. 1950 Jämställdhetslag som förbjuder diskriminering p.g.a. kön i arbetslivet. 1980 1960 Beslut om att avskaffa de speciella kvinnolönerna. 1995 Första pappamånaden. Utbyggnad av Barnomsorg. 1960- 70-tal Barnbidraget går till båda föräldrarna. 2014

28 Kvotering i Sverige

29 Fler kvinnor i ledande positioner Mina 10 råd

30 Till dig på jobbet… Välj rätt chef. Nätverka och stötta varandra.
Ska du verkligen gå ned i arbetstid?

31 Till dig som chef… Tänk nytt och tänk bort stereotyper!
Integrera – jämställdhet är inte en HR-fråga. Skapa karriärvägar och var tydlig med värderingar.

32 Till dig hemma… Superkvinnan är en dålig idé.
Dela är en bra idé – bind dig vid masten Släpp makten, sänk kraven, ta hjälp.

33 Bjud in männen!

34 För statistik och analyser: www.forsakringskassan.se/statistik
Tack! För statistik och analyser:


Ladda ner ppt "Ta halva makten i styrelserummet, lämna halva makten i hemmet!"

Liknande presentationer


Google-annonser