Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Next previous Analysera beteende - Mer om att beskriva tillstånd och beteende med interaktionsdiagram - tillståndsdiagram tillståndsövergångar, villkor,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Next previous Analysera beteende - Mer om att beskriva tillstånd och beteende med interaktionsdiagram - tillståndsdiagram tillståndsövergångar, villkor,"— Presentationens avskrift:

1 next previous Analysera beteende - Mer om att beskriva tillstånd och beteende med interaktionsdiagram - tillståndsdiagram tillståndsövergångar, villkor, parallella maskiner, inre maskiner, fork och join, signaler, history, arv mellan maskiner - scenarier och tidsdiagram Design - Vad är design? - Objektinteraktion, trådar och händelser Objektorienterad Realtidsprogrammering 2000 Objektorienterad Realtidsprogrammering 2000 Föreläsning 9-10

2 previous next 2 Analysera beteende. Design. Beteende Viktigt är att beskriva ett systems struktur med hjälp av bla klassdiagram En annan viktig del av systemkonstruktionen är att beskriva dom ingående objektens beteende Ett vanligt och relativt kraftfullt sätt att beskriva beteende för ett objekt i form av att beskriva dess tillstånd och reaktioner på händelser är att använda tillståndsdiagram

3 previous next 3 Analysera beteende. Design. Tillståndsdiagram Ett objekts olika tillstånd och sätt att ändra tillstånd kan beskrivas med ett tillståndsdiagram Running keyPress Idle finished shutDown

4 previous next 4 Analysera beteende. Design. Tillståndsdiagram: grundläggande syntax State name variable: Type = initialvalue entry / action do / activity exit / action event / action(arguments) event(arguments)[condition] / action Tillstånd Slut Start Övergång

5 previous next 5 Analysera beteende. Design. Tillståndsdiagram: övergångar Engaging noise Idle targetAt(p) [isThreat]/ t.addTarget(p) after(2 seconds)/send c.isAlive SearchingEngagingTracking contact ovillkorliga övergångar

6 previous next 6 Analysera beteende. Design. … händelser, parametrar och signaler Ett tillståndsdiagram kan reagera på händelser och reagera genom att utföra operationer vid övergångarna mellan dom olika tillstånden Övergångarna kan också vara villkorade och olika grenar kan väljas beroende av villkor D s 136

7 previous next 7 Analysera beteende. Design. … olika deltillstånd och symboler D s 139

8 previous next 8 Analysera beteende. Design.... D s 143

9 previous next 9 Analysera beteende. Design. … grenar (med val) och föreningspunkter D s 144

10 previous next 10 Analysera beteende. Design.... D s 147

11 previous next 11 Analysera beteende. Design.... D s 148

12 previous next 12 Analysera beteende. Design. … nästlade tillstånd D s 150

13 previous next 13 Analysera beteende. Design.... Activating shutDown Idle ready/turnOn() ActiveCooling toHot(desiredTemp) atTemp toCold(desiredTemp) atTemp Heating toHot(desiredTemp) toCold(desiredTemp)

14 previous next 14 Analysera beteende. Design.... Validating Idle [continue] Maintenance Active Selecting ProcessingPrinting [not continue] entry/readCard exit/ejectCard cardInserted cancel maintain

15 previous next 15 Analysera beteende. Design. … parallella tillstånd i en maskin D s 151

16 previous next 16 Analysera beteende. Design. … fork, join och propagerade tillstånd D s 153

17 previous next 17 Analysera beteende. Design....signaler och propagerade tillstånd D s 154

18 previous next 18 Analysera beteende. Design. … synkronisering D s 156

19 previous next 19 Analysera beteende. Design. … delmaskiner D s 158

20 previous next 20 Analysera beteende. Design. … arv mellan tillståndsmaskiner D s 160

21 previous next 21 Analysera beteende. Design. Exempel: pacemaker (4.3.5) En pacemaker är ett system i vilket dom flesta ingående objekten med fördel använder sig av tillståndsmaskiner för att beskriva sitt beteende

22 previous next 22 Analysera beteende. Design. … problem D s 161 (problemformulering)

23 previous next 23 Analysera beteende. Design. … klassdiagram D s 163

24 previous next 24 Analysera beteende. Design. … lässwitch D s 164

25 previous next 25 Analysera beteende. Design. … coil driver D s 165

26 previous next 26 Analysera beteende. Design. … communication gnome D s 166

27 previous next 27 Analysera beteende. Design. … chamber model D s 167

28 previous next 28 Analysera beteende. Design. … atrial model D s 168

29 previous next 29 Analysera beteende. Design. … ventricular model D s 169

30 previous next 30 Analysera beteende. Design. Dynamisk modellering två exempel Som exempel på hur scenarier, objektmodeller, sekvensdiagram och tillståndsdiagram kan se ut i en mer sammanhållen beskrivning tittar vi på två exempel –först metodiken, appendix 2 s 1 –sen ett exempel telefonsamtal med scenario och sekvensdiagram, appendix 2 s 2-3 –och slutligen ett billarm med ”kravspec”, objektmodell, scenario, händelseflödesdiagram, sekvensdiagram samt tillståndsdiagram, appendix 2 s 4-11

31 previous next 31 Analysera beteende. Design. Design Vad är design? Vad säger några i väldig förenkling: –Enligt RUP I design formar vi systemet så att det lever upp till alla krav. Fysisk modell. Specifik för viss implementation. –Enligt OCTOPUS Målet är att systematiskt ta analysmodellen och skapa en beskrivning av hur systemet skall fungera på en abstraktionsnivå närmast över ett programmeringsspråk. Vi skapar en explicit modell och beskriver hur objekt interagerar med varandra. –Enligt Douglass Definierar lösningar som optimerar applikationen och tar hänsyn till speciella krav och mål i projektet samtidigt som den inte bryter mot analysens beskrivningar. Design handlar alltid om optimering

32 previous next 32 Analysera beteende. Design. Objekt Ett objektdiagram består av klasser, instanser och associationer Awad 6-3, s 98

33 previous next 33 Analysera beteende. Design. Objektinteraktion Server-klient-modeller –objektinteraktion är riktad och punkt-till-punkt –den som frågar kallas för klient och den som genomför kallas server Objektinteraktion –Vi tittar på systemet och ser hur olika objekt samarbetar –Speciellt tittar vi på hur objekt reagerar på dom i analysen definierade händelserna och därmed följande kontrollflöde i vilket andra objekt indirekt reagerar Detta "flöde" brukar kallas objektinteraktion Trådar –om en given objektinteraktion helt kan genomlöpas av en enda tråd talar vi om objektinteraktionstråd

34 previous next 34 Analysera beteende. Design. …notation (OCTOPUS) Interaktionsgraf –Awad 6-4, s 100 med intern delay –Awad 6-5, s 101 med två trådar –Awad 6-6, s 102

35 previous next 35 Analysera beteende. Design. … kommunikation med tillståndsdiagram Vi kan integrera tillståndsdiagram i objektinteraktionsgrafen –Awad 6-7, s 104 Nyckelordet statechart används för att indikera kommunikation med tillståndsdiagram Läsning respektive skrivning indikeras med hjälp av R respektive W

36 previous next 36 Analysera beteende. Design. … händelsetrådar Följande figur –Awad 6-8, s 106 Illustrerar hur en händelse från en "originator" till en "controller" leder till ett händelseflöde Objekt i omgivningen placeras underst Om interaktion med originatorn skall ske så måste denna också (parallellt) placeras nederst –då den initiala händelsen bara är "triggande" utan association

37 previous next 37 Analysera beteende. Design. … icke kvalificerade händelsetrådar Börja med interaktionsmodell där vi antar momentan behandling, s.k. icke kvalificerad interaktionsmodell Bra att börja med denna idealiserade modell och först senare införa asynkrona meddelanden, returmeddelanden och mer användning av interna väntepunkter osv

38 previous next 38 Analysera beteende. Design. … konstruktion av händelsetrådar Vi bygger händelsetrådar till ett visst delsystem genom att gå igenom dom händelser vi identifierat i analysen och utför följande sju steg 1 Välj en ännu icke behandlad händelse 2 Identifiera ett objekt som påverkas av händelsen 3 Designa och "bokför" efterföljande interaktion 4 Slå ihop den nya interaktionstråden med tidigare 5 Repetera steg 3 så länge nya involverade objekt kan hittas 6 Repetera från steg 1 tills alla händelser genomgångna 7 Iterera och balansera användningen av objekt och tillståndsdiagram

39 previous next 39 Analysera beteende. Design.... Följande bilder illustrerar förloppet –Awad s 110-111 –Se också beskrivningen och förklaringarna på dessa sidor

40 previous next 40 Analysera beteende. Design. Tidsdiagram I elektronikindustrin har tidsdiagram använts länge vid design av elektronisk tillståndsmaskiner Ett tidsdiagram är ett diagram med tiden längs den horisontella axeln och objektens tillstånd längs den vertikala D s 171-175, 178


Ladda ner ppt "Next previous Analysera beteende - Mer om att beskriva tillstånd och beteende med interaktionsdiagram - tillståndsdiagram tillståndsövergångar, villkor,"

Liknande presentationer


Google-annonser