Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Next previous OCTOPUS utvecklingsmetod en översikt. Något om kravspecifikationer och systemarkitektur. Några RMI-exempel till Objektorienterad Realtidsprogrammering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Next previous OCTOPUS utvecklingsmetod en översikt. Något om kravspecifikationer och systemarkitektur. Några RMI-exempel till Objektorienterad Realtidsprogrammering."— Presentationens avskrift:

1 next previous OCTOPUS utvecklingsmetod en översikt. Något om kravspecifikationer och systemarkitektur. Några RMI-exempel till Objektorienterad Realtidsprogrammering 2000 Objektorienterad Realtidsprogrammering 2000 Föreläsning 6

2 previous next 2 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. OCTOPUS-metoden en översikt Objektorienterad Hanterar viktiga problem i realtidssystem som –parallellitet –synkronisering –kommunikation –avbrottshantering –ASICs (Application-Specific Integrated Circuit), kundanpassad hårdvara på chip –hårdvarugränssnitt –responstider I huvudsak för icke hårda realtidssystem Utgår från OMT och Fusion

3 previous next 3 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Olika faser, en översikt Faser –systemkravfas struktur via kontextdiagram funktionalitet och dynamiskt beteende mha användingsfallsdiagram och användningsfall kan kompletteras med scenarier –systemarkitekturfas systemstruktur via delsystemdiagram –delsystem analysfas görs för varje delsystem –delsystem designfas –delsystem implementationsfas

4 previous next 4 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Utvecklingsprocessen: mjukvarusystem Systemkravsfas Användningsfall och kontextdiagram Systemarkitektur Delssystem och gränssnitt Delsystem analys Delsystem design Delsystem implementation Delsystem analys Delsystem design Delsystem implementation Hårdvaru- wrapper Delsystem program Delsystem program Wrapper program Systemprogram

5 previous next 5 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Diagram som används i dom olika faserna Tabell 2-1 visar vilka diagram som används i dom olika faserna och abstraktionsnivåerna

6 previous next 6 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Delsystem Analys Delsystem Implementation Delsystem Design Utvecklingsprocessen: delsystem Delsystemprogram Klassdiagram Objektmodell Operationslakan Funktionell modell Händelsetrådar Dynamisk modell Interaktionsmekanismer Objektgrupper Processkisser Klasskisser Meddelandeskisser Händelser Tillståndsdiagram Scenarier Klassbeskrivningar Processbeskrivningar Metodbeskrivningar

7 previous next 7 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Kravspecifikationsfas I denna fas definieras vad systemet skall göra –typiskt infaller mjukvaruspecifikationsfasen efter andra "faser" som tex att bestämma vilken hårdvara som skall användas I OCTOPUS, och i många andra metoder, börjar man med att specificera användningsfall som beskriver hur systemet skall användas –man beskriver både externa aktiviteter, tex hur användare använder systemet, och interna, autonoma, aktiviteter I OCTOPUS strukturerar man användningsfallen i ett användningsfallsdiagram (se Awad fig 2-4, s 21)

8 previous next 8 Kravspecifikationer. Systemarkitektur.... I OCTOPUS beskriver man användningsfall på följande tabellform: Se Awad fig 2-5 s 22 för exempel AnvändningsfallAnvändningsfallets namn AktörerDom som använder detta användningsfall PrevillkorVillkor som måste vara uppfyllda innan användningsfallet används BeskrivningKort beskrivning av användningsfallet, tidsvillkor och möjliga undantag (eng. exceptions) DelanvändingsfallReferenser till ingående användningsfall UndantagshanteringHur reagerar användningsfallet på undantag AktiviteterReferenser till användningsfall som beskriver aktiviteter som inträffar vid det aktuella användnings- fallets genomförande PostvillkorVillkor som gäller efter användningsfallets genomförande eller vid undantag AnvändningsfallAnvändningsfallets namn AktörerDom som använder detta användningsfall PrevillkorVillkor som måste vara uppfyllda innan användningsfallet används BeskrivningKort beskrivning av användningsfallet, tidsvillkor och möjliga undantag (eng. exceptions) DelanvändingsfallReferenser till ingående användningsfall UndantagshanteringHur reagerar användningsfallet på undantag AktiviteterReferenser till användningsfall som beskriver aktiviteter som inträffar vid det aktuella användnings- fallets genomförande PostvillkorVillkor som gäller efter användningsfallets genomförande eller vid undantag

9 previous next 9 Kravspecifikationer. Systemarkitektur.... Man kan komplettera tabellen med andra illustrationer, tex UMLs (se föreläsning 2, s 16) I OCTOPUS gör man också ett systemkontextdiagram som visar relationerna mellan systemet och dess omgivning, se Awad fig 2-6 s 23

10 previous next 10 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Systemarkitekturfas Systemet bryts ned på delsystem –för att hantera komplexitet och få mer hanterbara enheter –utgå från användningsfall och systemkontextdiagram Följ god oo-tradition och gör delsystemen så oberoende av varandra som möjligt Analysera alla delsystem innan design och implementation påbörjas –bla för att identifiera gränssnitt och verifiera arkitekturen Undvik att hårdvaran påverkar mjukvarudesignen –I OCTOPUS används bla hårdvaurwrappers för att dölja detaljer i hårdvaran, se Awad fig 2-7 s 24

11 previous next 11 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Delsystem analysfas I analysfasen försöker vi göra en konceptuell beskrivnimg av systemet –undvik detaljer och konstruktionslösningar –Olika delar associeras med varandra, Awad figur 2-8 Vi antar att all bearbetning är momentan och problem relaterade till parallellitet beskrivs senare i designfasen I OCTOPUS (och OMT) pratar man om följande delar i analysen –objektmodell-statisk struktur, objekt i domänen, relationer och relevanta attribut –funktionell modell-systemets funktionella gränssnitt –dynamisk modell-operationer samt reaktiva och realtidsaspekter I UML pratar man om –strukturella modeller-som OMTs objektmodeller –beteendemodeller-som OMTs dynamiska modeller med inslag av funktionella modeller (samt några nya diagramtyper, tex aktivitetsdiagram)

12 previous next 12 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Objektmodellen OCTUPUS objektmodell –beskriver statisk struktur –klassdiagram som beskriver klasser och associationer, Awad fig 2-9

13 previous next 13 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Funktionell modell Beskriver funktionella gränssnittet för delsystem Bland annat beskrivs systemets operationer i operationslakan –Awad fig 2-10

14 previous next 14 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Dynamisk modell Beskriver operationerna i ett delsystem över "applikationsgränserna", tar hänsyn realtids- och reaktiva aspekter Man –analyserar händelser tillstånd –undersöker signifikans för händelser och tillstånd kritisk, viktig, möjlig att ignorera, neutral –validerar modellen Se fig 2-11 till fig 2-14

15 previous next 15 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Design av delsystem Man analyserar hur objekten interagerar och skapar händelseträd (motsvarar ungefär UMLs samarbetsdigram) Awad fig 2-15 till 2.17 Exempel på implementation från fig 2-17 se listning 2-1 Man grupperar objekten efter om dom kommunicerar synkront eller asynkront med varandra –se Awad fig 2-18 samt listning 2-2 respektive 2-3

16 previous next 16 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. Mer om analys och design Vi återkommer till kapitel 2 och resten av kapitlen i Awad samt fördjupningar under del 2 av kursen, dvs bla –Delsystem designfas –Delsystem implementationsfas Då kommer också fler jämförelser med UML och andra tekniker att göras

17 previous next 17 Kravspecifikationer. Systemarkitektur. RMI mer beskrivningar och fler exempel Läs också tutorialen som du hittar på följande adress: http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/rmi/index.html Läs också tutorialen som du hittar på följande adress: http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/rmi/index.html Vi tittar också på dom tre exemplen på följande sida http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D4334/99-00/contents/exempel.html dvs följande: Transport av serialiserat objekt Calbackrutin Meddelandesystem Ingen av exemplen skyddar sina kritiska regioner. Den intresserade kan ju fundera över hur kritiska regioner skall skyddas. Vi tittar också på dom tre exemplen på följande sida http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D4334/99-00/contents/exempel.html dvs följande: Transport av serialiserat objekt Calbackrutin Meddelandesystem Ingen av exemplen skyddar sina kritiska regioner. Den intresserade kan ju fundera över hur kritiska regioner skall skyddas.


Ladda ner ppt "Next previous OCTOPUS utvecklingsmetod en översikt. Något om kravspecifikationer och systemarkitektur. Några RMI-exempel till Objektorienterad Realtidsprogrammering."

Liknande presentationer


Google-annonser