Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träningsupplägg 2011 KBS Jolle 2011-05-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träningsupplägg 2011 KBS Jolle 2011-05-23."— Presentationens avskrift:

1 Träningsupplägg 2011 KBS Jolle

2 Blå grupp

3 Pass 1: Introduktion Komma överens om tillsammans med barnen:
Hur vill de att vi ger feedback Direkt på vattnet? Efteråt? När jag går igenom något så lyssnar alla Frågor i största mån efter genomgång Bara frågor gällande det vi gått igenom. Instruktioner ges av mig och inte av kompisar Om jag inte ber någon att hjälpa till. Man får inte tala om när någon gör fel Berömma får man göra så mycket man vill Hur mycket vill de köra kappsegling (för det skall vi) Ett race per gång Två race per gång Man är en schysst kompis i alla lägen. Man ställer alltid upp om någon behöver hjälp Vi skall bara ha kul när vi seglar!!!

4 Pass 1a: Placering och manövrar
Målsättning Placering i båten, Rullslag, rullgippar Nybörjarregler Genomförande Riggn. (18), G (18.15): Placering, rullslag, nybörjarregler, Utsegl. (18.30) Ö1 (18.50, 10m): Träna placering, rullgippar Ö2 (19, 10m): Träna placering, rullslag Ö3 (19.10, 10m): Träna placering, rullgippar och rullslag Ö4 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å ( ): Bra?/Dåligt? Att tänka på Centrera vikten Rullslag/Rullgippar använd i lätt och mellanvind

5 Pass 1a Bana Grön grupp Övningar: Race: Blå grupp

6 Pass 1b: Placering och manövrar
Målsättning Komma igång, Placering i båten, Rullslag Nybörjarregler Genomförande Riggn. (18), G (18.15): Placering, rullslag, nybörjarregler, Utsegl. (18.30) Ö1 (18.50, 20 m): Evighetsbana, träna placering, rullgippar, feedback till varje seglare Ö2 (19.10, 20m): Träningsrace m harstart, alla går ner på läns när första båt rundat, tät segling Ö3 (19.30, 20m): 1 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å ( ): Bra?/Dåligt? Att tänka på Centrera vikten Rullslag/Rullgippar använd i lätt och mellanvind Övn 1 Övn 2

7 Placering i båten Pass 1 Tvärskeppsplacering: Midskeppsplacering:
Placeringen skall vara sådan att båten seglar plant. När man sitter på knä eller på relingen kan man lättare parera vindbyar. Midskeppsplacering: Om man sitter för långt bak gräver båten ned sig och går långsammare.

8 Kryss Pass 1 Tänk på att: Skota in till hörnet Sitt i mitten av båten
Masten skall vara rakt upp - inte luta åt lä.

9 Läns Pass 1 Tänk på att: Luta båten åt lovart
Sitt i mitten, flytta bakåt om det blåser mer

10 Pass 1

11 Pass 1 Fel: vänd dig ej bakåt

12 Pass 1

13 Rullgipp Pss sätt som rullslag, dvs Tänk på att Pass 1 Lutning mot lä
Luta båten mot lovart Gippa Sitt kvar i gamla lovart Häv dig framåt och mot nya lovart Tänk på att Vrid fram knäna innan slaget. Håll längst ut på rorkultsförlängaren, vrid den framåt och tryck ner den i båten. Byt hand först när du är på andra sidan Hålla i rodret hela tiden Byt roderhand bakom ryggen, dvs titta framåt

14 Väjningsregler UNDVIK ATT KROCKA !!! Pass 1 BABORD UPPHINNANDE LOVART
väjer för STYRBORD UPPHINNANDE båt väjer LOVART väjer för UNDVIK ATT KROCKA !!!

15 Pass 1 Väjningsregler forts

16 Väjningsregler forts Du måste vara bakom startlinjen
Pass 1 Väjningsregler forts Du måste vara bakom startlinjen Du får inte beröra banans märken Om du bryter mot en regel måste du på instruktörens uppmaning göra en 360, dvs ett slag och en gipp

17 Start race Pass 1 Signal 3 minuter till start: 2 minuter till start
1 minut till start: Start: Att tänka på Var så nära startlinjen som möjligt när starten går Ha fart Rätt håll – styrbords halsar

18 Pass 2a: Starter Startträning Race Målsättning Genomförande
Bestämma var man skall starta Komma iväg på startskott Komma iväg med bra fart åt rätt håll Genomförande Riggn. (18), G (18.15): Nybörjarregler, Start, Strategi och taktik, Utsegl. (18.30) Ö1 (18.50, 10m): Träna start med lovartsfördel. Ny start när startbåten åker framför fältet Ö2 (19, 10m): Träna start med läfördel Ö3 (19.10, 10m): Träna start med rak linje Ö4 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å ( ): Bra?/Dåligt? Att tänka på Start och första kryssen hör ihop Startträning Race

19 Startträning med box (variera längd på linjen samt lä-/lovartsfördel
Pass 2b: Starter Målsättning Bestämma var man skall starta Komma iväg på startskott Komma iväg med bra fart åt rätt håll Genomförande Riggn. (18), G (18.15): Nybörjarregler, Start, Strategi och taktik, Utsegl. (18.30) Ö1 (18.50, 10m): Träna start med lovartsfördel. Alla skall vara innanför boxen 1 minut innan start. Ny start när startbåten åker framför fältet. Ö2 (19, 10m): Pss träna start med läfördel. NN skall komma för babord och hitta lucka Ö3 (19.10, 10m): Pss träna start med rak linje. NN kommer för styrbord och lägger sig i lä om MM. Ö4 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å ( ): Bra?/Dåligt? Att tänka på Start och första kryssen hör ihop Startträning med box (variera längd på linjen samt lä-/lovartsfördel Race

20 Strategi och taktik Grundläggande Fördel på linjen?
Pass 2 Grundläggande Starta alltid för styrbords halsar (babord väjer för styrbord) Hitta lucka i lä om lovartsbåt Starta, dvs skär startlinjen på skottet Efter start segla inte i störd vind om du inte vill ut på en viss kant, dvs slå dig fri Fördel på linjen? Hitta vilken del av startlinjen som är fördelaktig Strategi: Start och kryss hänger ihop Välj placering på banan (vänster, mitten, höger)– var blåser det mest? Håll koll på fältet

21 Pass 2

22 Pass 2

23 Pass 2 Överkurs

24 Pass 3: Kryss Kryssträning (lång) Race Målsättning Genomförande
Välja rätt vägval på kryssen Genomförande Riggn. (18), G (18.15): Tell-tales, Strategi och taktik på kryssen, Utsegl. (18.30) Ö1 (18.50, 15m): Harstart och träna krysstrategi Ö2 (19.05 , 15m): Harstart och träna krysstrategi Ö3 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å ( ): Bra?/Dåligt? Att tänka på Vindstyrkan bestämmer hur ofta man slår Välj strategi beroende på vindmönster Segla inte för lång ifrån dina konkurrenter, dvs håll koll på fältet Kryssträning (lång) Race

25 Pass 3 Tell-tales Används för att visa rätt höjd och visa rätt skotning på kryss eller mer öppna bogar Telltales framme vid masten visar höjden Telltales i akterliket visar rätt skotning

26 Strategi och taktik Strategi Pass 3 Lättvind Mellanvind Hård vind
Leta vind - undvik slag Fri vind Mellanvind Slå på skiften - flest slag Hård vind Slå på skiften – men spara på slagen Generellt Välj placering på banan (vänster, mitten, höger)? Håll koll på fältet Undvik laylines, dvs gå inte ut på kanterna om du är långt från märket

27 Strategi och taktik Strategi Pass 3 Överkurs
K1: Oscillerande vind  Slå på skiften K2: Ena sidan av banan fördelaktig, t ex blåser mer, sjölä, permamanetvrid etc  Gå ut på kanten K3: Inget av ovan, dvs vindvrid men ej förutsägbara  Slå på fältet K4: Kombination av 1 och 2

28 Pass 3 Välj strategi (Lätt vind, mellanvind, hårdvind) Om lätt, slå till områden där det är vind. Om mellan/hård. Kryssa och kontrollera ”gradtal”, slå när det går emot. Tag landmärke. Dock tänk på att man tar sämre höjd om vinden minskar (Rullslag om lätt/mellanvind) Diskutera vägval tillbaka på länsen

29 Pass 3 Överkurs

30 Pass 4a: Läns Läns (lång) Race Målsättning Genomförande Att tänka på
Hitta rätt vägval på länsen Styra båten genom att luta Genomförande Riggn. (18), G (18.15): Strategi och taktik på läns, Utsegl. (18.30) Ö1 (18.50, 15m): Racestart och träna länsstrategi Ö2 (19.05 , 15m): Racestart och träna länsstrategi Ö3 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å ( ): Bra?/Dåligt? Att tänka på Segla alltid längsta benet först Håll koll bakåt efter vindbyar Läns (lång) Race

31 Pass 4b: Läns Kryss (kort) Läns (lång) Race Målsättning Genomförande
Hitta rätt vägval på länsen Hålla uppsikt bakåt efter vindbyar Genomförande Riggn. (18), G (18.15): Strategi och taktik på läns, Utsegl. (18.30) Ö1 (18.50, 15m): Racestart och träna länsstrategi Ö2 (19.05 , 15m): Racestart och håll uppsikt bakåt efter vindbyar. När den båt som rundar kryssmärket sist gippar skall alla andra gippa. Den som gippar sist skall snurra ett varv. Den båt som nu ligger sist gippar etc Ö3 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å ( ): Bra?/Dåligt? Att tänka på Segla alltid längsta benet först Håll koll bakåt efter vindbyar Kryss (kort) Läns (lång) Race

32 Pass 4 Segla alltid längsta benet först Fri vind är viktigt, speciellt i lätt och mellan vind Om ni styr bort från märket. Gippa/Rullgippa - om lätt eller mellanvind. Ju mer det blåser ju rakare mot märket kan ni segla

33 Pass 4

34 Pass 4 Luta båten för att underlätta att svänga Vid lovning - luta båten åt lä Vid fallning - luta båten åt lovart

35 Pass 4 Överkurs

36 Kryssträning (mycket kort kryss och läns)
Pass 5: Rundningar Målsättning Träna kryssrundningar Träna länsrundningar Genomförande Riggn. (18), G (18.15): Trim och teknik, Taktik för kryss och länsrundningar, Utsegl. (18.30) Ö1 (18.50, 15m): Harstart och träna kryssrundning och länsrundning. Fortsätt en liten bit efter länsrundningen Ö2 (19.05 , 15m): D:o Ö3 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å ( ): Bra?/Dåligt? Att tänka på Vid kryssmärket undvik att komma upp för tidigt på layline Vid länsmärket sträva efter innerplats Kryssträning (mycket kort kryss och läns) Race

37 Pass 5 Undvik att vid kryssen komma för tidigt upp på layline Segla in mot kryssmärket i tillräckligt fri vind. Viktigare ju mindre det blåser

38 Pass 5 Tänk på att få innerplats vid länsmärket Sakta ner eller maxfart för att positionera rätt i rundningen. Bättre att få ett innerspår än att runda I ytterspår

39 Pass 5

40 Pass 6: Vågträning Målsättning Genomförande Att tänka på
Att träna på att segla när det är mycket vågor och hålla fart I båten Genomförande Riggn. (18), G (18.15): Teori vågteknik Utsegl. (18.30) Ö1 (18.50, 15m): Harstart utan bojar. Vågteknik kryss Ö2 (19.05 , 15m): Harstart utan bojar. På signal börja länsa. Vågteknik läns Ö3 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å ( ): Bra?/Dåligt? Att tänka på Kryss: segla över vågorna, inte igenom Läns: utnyttja vågorna för att få extra fart, surfa Viktigt att jobba med vikten i båten Övn 1 - 2

41 Pass 6

42 Pass 6

43 Trim och teknik Spristake Mastlutning Kick Hanfot Pass 6
Sträcker ut seglet Motsvarar övre delen av ”mast”! Spristaken viktig för twisten Hårdvind ev. spria lösare (seglet öppnar)  Mastlutning Lov – fallgirig Vindstyrka  segel som öppnar/stänger Kick Stabiliserar båten ex läns För mycket kick ger lovgirig båt Sträcker ut och kan plana ut segel Kick kan vara bra i lätt vind på kryss Kick har en viss cunninghamfunktion Kicka i hårdvind  arbeta med skotet Hanfot Bommens böjning (användes i hårdvind) Påverkar twist och buken i seglet

44 Trim och teknik forts Litsning Bomuthal Kroppsplacering i båten
Pass 6 Litsning Litsa efter seglets kurva (max 10 mm från bom/mast) Lösare vid lättare vind Tajt (1 mm) intill masten i hårdvind  Bomuthal Bukdjup Öppnar/stänger (lär dig titta på seglet) Kroppsplacering i båten Påverkar båtens rörelse i vattnet Centrera tyngdpunkten   Båtlutning Lov – fallgirig Vattenyta på skrovet Vindens påverkan på seglet (läns) Styra båten med kroppen Kryss: Plan båt/lovartslut ger höjd OBS! Plan båt i alla väder (spec inga vågor) 

45 Litsar mast Pass 6 segel 1-10 mm Robansknop

46 Trim och teknik forts C-bordstrim Östeknik Pass 6
Läns ca 2dm under båten (luta upp båten) Kryss hårdvind: ta upp lite centerbord Östeknik Tempo i ösningen! Kryss: I hårdvind utnyttja hävstången ös på vågtoppen? Släpp Håll skot och hängpinne i samma hand Läns Ös på väg ner från våg om möjligt 

47 Mastlutning Mastlutningen är den viktigaste trimningsfunktionen när det gäller bastrim av segeltryckscentrum Pass 6 Överkurs cm Mastlutningen påverkar djupet i seglet och akterliksspänningen. Mer lutning ökad buk samt större twist varvid mer kraft går förlorad

48 Vikt (kg) Mastlut (cm) < 32 276-279 32 - 36 279-281 36 - 41 281-284
Pass 6 Överkurs Vikt (kg) Mastlut (cm) < 32 > 54 Rekommedationer enligt McLaughly hemsida. OBS. Det viktiga är att Masten är lodrät då rorsman Sitter i båten!

49 Pass 6 Uthal Påverkar buken i hela seglet men främst i seglets nedre hälft Cunningham Påverkar buken i hela seglet men främst i seglets övre och aktre hälft Överkurs Lite vind Släpp: djupet ökas och flyttas framåt Vinden ökar Ta hem: djupet minskas och flyttas akteröver Vinden ökar Ta hem: buken fram och ner mot bommen. Toppen och aktre delen av seglet blir planare och släpper ifrån sig karft

50 Pass 6 Kick Formar man seglet efter akterlikskurvan Överkurs Grundregel Sätt an kicken så att bommen står vinkelrätt Vid hårdvind hjälper kicken till att undvika pendling Extrem lättvind: Kicka för att ta bättre höjd, dvs plana seglet vid masten

51 Pass 7: Bevaka Målsättning Genomförande Att tänka på Öva bevakning
Riggn. (18), G (18.15): De olika bevakningsövningarna och syfte Utsegl. (18.30) Ö1 (18.50, 10m): Starta med en båt ovanför den andra. Bevaka den andra båten Träna på att ta sig förbi Ö2 (19.00 , 10m): En båt startar för övriga båtar. Öva bevakning i ledande position Ö3 (19.10, 10m): Träningsrace m harstart, alla går ner på läns när första båt rundat. Träna att segla upp sig och bevaka Ö4 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å ( ): Bra?/Dåligt? Att tänka på Ha koll på fältet Övn 1 Övn 2 Övn 3

52 Pass 8: Skotboll Race Målsättning Genomförande Att tänka på
Segla snabbt Undvika dålig vind Hålla undan från andra båtar Genomförande Riggn (18), G (18.15): Regler, Utsegling 18.30 Ö1 (18.50, 30m): Skotboll Ö2 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å ( ): Bra?/Dåligt? Avslutningsfika och prisutdelning Att tänka på Var noga med väjningsreglerna Undvik att krocka Race

53 Övning 1: Skotboll Pass 8 Teori: Att tänka på: Lag 1 Lag 2
Bollen måste passas inom 30 sekunder. Om bollen hamnar utanför kantlinjerna – motståndarnas boll. Mål görs genom att segla över kortlinjen med bollen. Om bollen hamnar i vattnet får den inte tas upp av den som kastat den. Det måste vara minst en båtlängd mellan båtarna. Att tänka på: Ha koll på de andra båtarna Tänk på väjningsreglerna Gör allt för att undvika att krocka Lag 1 Lag 2


Ladda ner ppt "Träningsupplägg 2011 KBS Jolle 2011-05-23."

Liknande presentationer


Google-annonser