Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träningsupplägg 2011 KBS Jolle 2011-05-23. Blå grupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träningsupplägg 2011 KBS Jolle 2011-05-23. Blå grupp."— Presentationens avskrift:

1 Träningsupplägg 2011 KBS Jolle 2011-05-23

2 Blå grupp

3 Pass 1: Introduktion • Komma överens om tillsammans med barnen: – Hur vill de att vi ger feedback • Direkt på vattnet? • Efteråt? – När jag går igenom något så lyssnar alla • Frågor i största mån efter genomgång • Bara frågor gällande det vi gått igenom. – Instruktioner ges av mig och inte av kompisar • Om jag inte ber någon att hjälpa till. • Man får inte tala om när någon gör fel • Berömma får man göra så mycket man vill – Hur mycket vill de köra kappsegling (för det skall vi) • Ett race per gång • Två race per gång – Man är en schysst kompis i alla lägen. – Man ställer alltid upp om någon behöver hjälp – Vi skall bara ha kul när vi seglar!!!

4 Pass 1a: Placering och manövrar • Målsättning – Placering i båten, Rullslag, rullgippar – Nybörjarregler • Genomförande – Riggn. (18), G (18.15): Placering, rullslag, nybörjarregler, Utsegl. (18.30) – Ö1 (18.50, 10m): Träna placering, rullgippar – Ö2 (19, 10m): Träna placering, rullslag – Ö3 (19.10, 10m): Träna placering, rullgippar och rullslag – Ö4 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) – Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å (20.20- 20.30): Bra?/Dåligt? • Att tänka på – Centrera vikten – Rullslag/Rullgippar använd i lätt och mellanvind

5 Bana Övningar: Race: Blå grupp Grön grupp Pass 1a

6 Pass 1b: Placering och manövrar • Målsättning – Komma igång, Placering i båten, Rullslag – Nybörjarregler • Genomförande – Riggn. (18), G (18.15): Placering, rullslag, nybörjarregler, Utsegl. (18.30) – Ö1 (18.50, 20 m): Evighetsbana, träna placering, rullgippar, feedback till varje seglare – Ö2 (19.10, 20m): Träningsrace m harstart, alla går ner på läns när första båt rundat, tät segling – Ö3 (19.30, 20m): 1 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) – Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å (20.20- 20.30): Bra?/Dåligt? • Att tänka på – Centrera vikten – Rullslag/Rullgippar använd i lätt och mellanvind Övn 1 Övn 2

7 Placering i båten Midskeppsplacering: Om man sitter för långt bak gräver båten ned sig och går långsammare. Tvärskeppsplacering: Placeringen skall vara sådan att båten seglar plant. När man sitter på knä eller på relingen kan man lättare parera vindbyar. Pass 1

8 Kryss Tänk på att: • Skota in till hörnet • Sitt i mitten av båten • Masten skall vara rakt upp - inte luta åt lä. Pass 1

9 Läns Tänk på att: • Luta båten åt lovart • Sitt i mitten, flytta bakåt om det blåser mer Pass 1

10

11 Fel: vänd dig ej bakåt Pass 1

12

13 Rullgipp Pass 1 • Pss sätt som rullslag, dvs – Lutning mot lä – Luta båten mot lovart – Gippa – Sitt kvar i gamla lovart – Häv dig framåt och mot nya lovart • Tänk på att – Vrid fram knäna innan slaget. Håll längst ut på rorkultsförlängaren, vrid den framåt och tryck ner den i båten. Byt hand först när du är på andra sidan – Hålla i rodret hela tiden – Byt roderhand bakom ryggen, dvs titta framåt

14 Väjningsregler BABORD väjer för STYRBORD UPPHINNANDE båt väjer LOVART väjer för LÄ UNDVIK ATT KROCKA !!! Pass 1

15 Väjningsregler forts Pass 1

16 Väjningsregler forts • Du måste vara bakom startlinjen • Du får inte beröra banans märken • Om du bryter mot en regel måste du på instruktörens uppmaning göra en 360, dvs ett slag och en gipp Pass 1

17 Start race Signal •3 minuter till start: • 2 minuter till start •1 minut till start: •Start: Att tänka på • Var så nära startlinjen som möjligt när starten går • Ha fart • Rätt håll – styrbords halsar Pass 1

18 Pass 2a: Starter • Målsättning – Bestämma var man skall starta – Komma iväg på startskott – Komma iväg med bra fart åt rätt håll • Genomförande – Riggn. (18), G (18.15): Nybörjarregler, Start, Strategi och taktik, Utsegl. (18.30) – Ö1 (18.50, 10m): Träna start med lovartsfördel. Ny start när startbåten åker framför fältet – Ö2 (19, 10m): Träna start med läfördel – Ö3 (19.10, 10m): Träna start med rak linje – Ö4 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) – Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å (20.20- 20.30): Bra?/Dåligt? • Att tänka på – Start och första kryssen hör ihop Race Startträning

19 Pass 2b: Starter • Målsättning – Bestämma var man skall starta – Komma iväg på startskott – Komma iväg med bra fart åt rätt håll • Genomförande – Riggn. (18), G (18.15): Nybörjarregler, Start, Strategi och taktik, Utsegl. (18.30) – Ö1 (18.50, 10m): Träna start med lovartsfördel. Alla skall vara innanför boxen 1 minut innan start. Ny start när startbåten åker framför fältet. – Ö2 (19, 10m): Pss träna start med läfördel. NN skall komma för babord och hitta lucka – Ö3 (19.10, 10m): Pss träna start med rak linje. NN kommer för styrbord och lägger sig i lä om MM. – Ö4 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) – Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å (20.20-20.30): Bra?/Dåligt? • Att tänka på – Start och första kryssen hör ihop Race Startträning med box (variera längd på linjen samt lä-/lovartsfördel

20 Strategi och taktik • Grundläggande – Starta alltid för styrbords halsar (babord väjer för styrbord) – Hitta lucka i lä om lovartsbåt – Starta, dvs skär startlinjen på skottet – Efter start segla inte i störd vind om du inte vill ut på en viss kant, dvs slå dig fri • Fördel på linjen? – Hitta vilken del av startlinjen som är fördelaktig • Strategi: Start och kryss hänger ihop – Välj placering på banan (vänster, mitten, höger)– var blåser det mest? – Håll koll på fältet Pass 2

21

22

23 Överkurs

24 Pass 3: Kryss • Målsättning – Välja rätt vägval på kryssen • Genomförande – Riggn. (18), G (18.15): Tell-tales, Strategi och taktik på kryssen, Utsegl. (18.30) – Ö1 (18.50, 15m): Harstart och träna krysstrategi – Ö2 (19.05, 15m): Harstart och träna krysstrategi – Ö3 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) – Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å (20.20- 20.30): Bra?/Dåligt? • Att tänka på – Vindstyrkan bestämmer hur ofta man slår – Välj strategi beroende på vindmönster – Segla inte för lång ifrån dina konkurrenter, dvs håll koll på fältet Race Kryssträning (lång)

25 • Telltales framme vid masten visar höjden • Telltales i akterliket visar rätt skotning Tell-tales Används för att visa rätt höjd och visa rätt skotning på kryss eller mer öppna bogar Pass 3

26 Strategi och taktik • Strategi – Lättvind • Leta vind - undvik slag • Fri vind – Mellanvind • Slå på skiften - flest slag – Hård vind • Slå på skiften – men spara på slagen – Generellt • Välj placering på banan (vänster, mitten, höger)? • Håll koll på fältet • Undvik laylines, dvs gå inte ut på kanterna om du är långt från märket Pass 3

27 Strategi och taktik • Strategi – K1: Oscillerande vind  Slå på skiften – K2: Ena sidan av banan fördelaktig, t ex blåser mer, sjölä, permamanetvrid etc  Gå ut på kanten – K3: Inget av ovan, dvs vindvrid men ej förutsägbara  Slå på fältet – K4: Kombination av 1 och 2 Pass 3 Överkurs

28 Pass 3 1.Välj strategi (Lätt vind, mellanvind, hårdvind) 2.Om lätt, slå till områden där det är vind. Om mellan/hård. Kryssa och kontrollera ”gradtal”, slå när det går emot. Tag landmärke. Dock tänk på att man tar sämre höjd om vinden minskar (Rullslag om lätt/mellanvind) 3.Diskutera vägval tillbaka på länsen

29 Pass 3 Överkurs

30 Pass 4a: Läns • Målsättning – Hitta rätt vägval på länsen – Styra båten genom att luta • Genomförande – Riggn. (18), G (18.15): Strategi och taktik på läns, Utsegl. (18.30) – Ö1 (18.50, 15m): Racestart och träna länsstrategi – Ö2 (19.05, 15m): Racestart och träna länsstrategi – Ö3 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) – Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å (20.20- 20.30): Bra?/Dåligt? • Att tänka på – Segla alltid längsta benet först – Håll koll bakåt efter vindbyar Läns (lång) Race

31 Pass 4b: Läns • Målsättning – Hitta rätt vägval på länsen – Hålla uppsikt bakåt efter vindbyar • Genomförande – Riggn. (18), G (18.15): Strategi och taktik på läns, Utsegl. (18.30) – Ö1 (18.50, 15m): Racestart och träna länsstrategi – Ö2 (19.05, 15m): Racestart och håll uppsikt bakåt efter vindbyar. När den båt som rundar kryssmärket sist gippar skall alla andra gippa. Den som gippar sist skall snurra ett varv. Den båt som nu ligger sist gippar etc – Ö3 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) – Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å (20.20- 20.30): Bra?/Dåligt? • Att tänka på – Segla alltid längsta benet först – Håll koll bakåt efter vindbyar Läns (lång) Race Kryss (kort)

32 Pass 4 •Segla alltid längsta benet först •Fri vind är viktigt, speciellt i lätt och mellan vind •Om ni styr bort från märket. Gippa/Rullgippa - om lätt eller mellanvind. •Ju mer det blåser ju rakare mot märket kan ni segla

33 Pass 4

34 Luta båten för att underlätta att svänga • Vid lovning - luta båten åt lä • Vid fallning - luta båten åt lovart Pass 4

35 Överkurs

36 Pass 5: Rundningar • Målsättning – Träna kryssrundningar – Träna länsrundningar • Genomförande – Riggn. (18), G (18.15): Trim och teknik, Taktik för kryss och länsrundningar, Utsegl. (18.30) – Ö1 (18.50, 15m): Harstart och träna kryssrundning och länsrundning. Fortsätt en liten bit efter länsrundningen – Ö2 (19.05, 15m): D:o – Ö3 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) – Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å (20.20- 20.30): Bra?/Dåligt? • Att tänka på – Vid kryssmärket undvik att komma upp för tidigt på layline – Vid länsmärket sträva efter innerplats Race Kryssträning (mycket kort kryss och läns)

37 •Undvik att vid kryssen komma för tidigt upp på layline •Segla in mot kryssmärket i tillräckligt fri vind. Viktigare ju mindre det blåser • Pass 5

38 •Tänk på att få innerplats vid länsmärket •Sakta ner eller maxfart för att positionera rätt i rundningen. Bättre att få ett innerspår än att runda I ytterspår •Tänk på att få innerplats vid länsmärket •Sakta ner eller maxfart för att positionera rätt i rundningen. Bättre att få ett innerspår än att runda I ytterspår Pass 5

39

40 Pass 6: Vågträning • Målsättning – Att träna på att segla när det är mycket vågor och hålla fart I båten • Genomförande – Riggn. (18), G (18.15): Teori vågteknik Utsegl. (18.30) – Ö1 (18.50, 15m): Harstart utan bojar. Vågteknik kryss – Ö2 (19.05, 15m): Harstart utan bojar. På signal börja länsa. Vågteknik läns – Ö3 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) – Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å (20.20- 20.30): Bra?/Dåligt? • Att tänka på – Kryss: segla över vågorna, inte igenom – Läns: utnyttja vågorna för att få extra fart, surfa – Viktigt att jobba med vikten i båten Övn 1 - 2

41 Pass 6

42

43 Trim och teknik • Spristake – Sträcker ut seglet – Motsvarar övre delen av ”mast”! – Spristaken viktig för twisten – Hårdvind ev. spria lösare (seglet öppnar) • Mastlutning – Lov – fallgirig – Vindstyrka  segel som öppnar/stänger • Kick – Stabiliserar båten ex läns – För mycket kick ger lovgirig båt – Sträcker ut och kan plana ut segel – Kick kan vara bra i lätt vind på kryss – Kick har en viss cunninghamfunktion – Kicka i hårdvind  arbeta med skotet • Hanfot – Bommens böjning (användes i hårdvind) – Påverkar twist och buken i seglet Pass 6

44 Trim och teknik forts • Litsning – Litsa efter seglets kurva (max 10 mm från bom/mast) – Lösare vid lättare vind – Tajt (1 mm) intill masten i hårdvind • Bomuthal – Bukdjup – Öppnar/stänger (lär dig titta på seglet) • Kroppsplacering i båten – Påverkar båtens rörelse i vattnet – Centrera tyngdpunkten • Båtlutning – Lov – fallgirig – Vattenyta på skrovet – Vindens påverkan på seglet (läns) – Styra båten med kroppen – Kryss: Plan båt/lovartslut ger höjd – OBS! Plan båt i alla väder (spec inga vågor) Pass 6

45 Robansknop 1-10 mm segel mast Litsar Pass 6

46 Trim och teknik forts • C-bordstrim – Läns ca 2dm under båten (luta upp båten) – Kryss hårdvind: ta upp lite centerbord • Östeknik – Tempo i ösningen! – Kryss: I hårdvind • utnyttja hävstången ös på vågtoppen? Släpp Håll skot och hängpinne i samma hand – Läns • Ös på väg ner från våg om möjligt Pass 6

47 276-285 cm Mastlutning Mastlutningen är den viktigaste trimningsfunktionen när det gäller bastrim av segeltryckscentrum Mastlutningen påverkar djupet i seglet och akterliksspänningen. Mer lutning ökad buk samt större twist varvid mer kraft går förlorad Pass 6 Överkurs

48 Vikt (kg)Mastlut (cm) < 32276-279 32 - 36279-281 36 - 41281-284 41 - 45284-285 45 - 50285-287 > 54287-290 Rekommedationer enligt McLaughly hemsida. OBS. Det viktiga är att Masten är lodrät då rorsman Sitter i båten! Pass 6 Överkurs

49 Lite vind Släpp: djupet ökas och flyttas framåt Vinden ökar Ta hem: djupet minskas och flyttas akteröver Uthal Påverkar buken i hela seglet men främst i seglets nedre hälft Vinden ökar Ta hem: buken fram och ner mot bommen. Toppen och aktre delen av seglet blir planare och släpper ifrån sig karft Cunningham Påverkar buken i hela seglet men främst i seglets övre och aktre hälft Pass 6 Överkurs

50 Kick Formar man seglet efter akterlikskurvan Grundregel • Sätt an kicken så att bommen står vinkelrätt •Vid hårdvind hjälper kicken till att undvika pendling •Extrem lättvind: Kicka för att ta bättre höjd, dvs plana seglet vid masten Pass 6 Överkurs

51 Pass 7: Bevaka • Målsättning – Öva bevakning • Genomförande – Riggn. (18), G (18.15): De olika bevakningsövningarna och syfte Utsegl. (18.30) – Ö1 (18.50, 10m): Starta med en båt ovanför den andra. Bevaka den andra båten Träna på att ta sig förbi – Ö2 (19.00, 10m): En båt startar för övriga båtar. Öva bevakning i ledande position – Ö3 (19.10, 10m): Träningsrace m harstart, alla går ner på läns när första båt rundat. Träna att segla upp sig och bevaka – Ö4 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) – Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å (20.20- 20.30): Bra?/Dåligt? • Att tänka på – Ha koll på fältet Övn 1 Övn 2 Övn 3

52 Pass 8: Skotboll • Målsättning – Segla snabbt – Undvika dålig vind – Hålla undan från andra båtar • Genomförande – Riggn (18), G (18.15): Regler, Utsegling 18.30 – Ö1 (18.50, 30m): Skotboll – Ö2 (19.20, 30m): 1 -2 Race 3 min (O), 2min (O,P) – 1 min (P ner) – start (O ner) – Insegl (19.50)., Rigga av (20.05), Å (20.20- 20.30): Bra?/Dåligt? – Avslutningsfika och prisutdelning • Att tänka på – Var noga med väjningsreglerna – Undvik att krocka Race

53 Övning 1: Skotboll Teori: •Bollen måste passas inom 30 sekunder. •Om bollen hamnar utanför kantlinjerna – motståndarnas boll. •Mål görs genom att segla över kortlinjen med bollen. •Om bollen hamnar i vattnet får den inte tas upp av den som kastat den. •Det måste vara minst en båtlängd mellan båtarna. Att tänka på: • Ha koll på de andra båtarna • Tänk på väjningsreglerna • Gör allt för att undvika att krocka Lag 1Lag 2 Pass 8


Ladda ner ppt "Träningsupplägg 2011 KBS Jolle 2011-05-23. Blå grupp."

Liknande presentationer


Google-annonser