Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slutlig kontroll av lokala förberedelser inför start av Pascal ordinationsverktyg Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar för att förberedelserna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slutlig kontroll av lokala förberedelser inför start av Pascal ordinationsverktyg Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar för att förberedelserna."— Presentationens avskrift:

1 Slutlig kontroll av lokala förberedelser inför start av Pascal ordinationsverktyg
Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar för att förberedelserna genomförs. Linn Wallér

2 En väg in för alla supportärenden som rör de lokala förberedelserna för Pascal
Om ni får problem, tex Ni har följt alla anvisningar och genomfört alla rekommenderade åtgärder och kontroller, men det fungerar ändå inte som förväntat. I så fall – kontakta Ineras Pascalsupport Skicka ett mail till och beskriv era problem. Glöm inte att ange kontaktuppgifter, namn, e-post och telefon. Inera kontaktar därefter er på det sätt som ärendet kräver.

3 Självdeklaration för vårdgivare – den sista egenkontrollen
Självdeklarationen har samma rubriker som ”Checklista för säkerhetslösning” som tar upp alla nödvändiga åtgärder som krävs för att Pascal ska fungera för er organisation. Självdeklarationen är en Word-mall som ska fyllas i av alla kommuner och skickas till de regionala kontaktpersonerna, senast 14 dagar före tidpunkten för migrering av det dosapotek som kommunen är kopplat till.

4 Tidsplan för dosmigrering
Tidpunkt migr. Dosrecept i receptdepån Dosapotek Kommentarer, berörda landsting Påverkan ÖV-apotek Fre 23/3 (v12) Må 26/3 (v.13) Minimigrering: Göteborg VGR (urval Mölndal). Första migreringstillfället i produktionsmiljö Berör främst apotek inom Mölndalsområdet Fre 18/5 (v20) Må 21/5 (v21) Göteborg Vänersborg Hela VGR Berör främst apotek inom VGR-området Fre 25/5 (v21) Må 28/5 (v22) Örebro Umeå Örebro, Södermanland, Värmland, Östergötland, Jönköping, Dalarna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg Berör främst apotek inom migrerade landsting Fre 1/6 (v22) Må 4/6 (v23) Malmö Skåne, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland Fre 8/6 (v23) Må 11/6 (v24) Solna Uppsala Stockholm Gotland, Norrtälje, Västmanland, Uppland Berör samtliga apotek eftersom dosmigreringen är avslutad efter denna migreringsomgång

5 Uppgifter för kommunen
Länkar: Länk till självdeklarationen (Word-mall) Länk till regionala kontaktpersoner Arbetssteg Fyll i mallen och spara dokumentet som ”Självdeklaration-kommunnamn”. Skicka dokumentet med epost till er regionala kontaktperson En komplett ifylld och inskickad Självdeklaration anger att samtliga nödvändiga lokala åtgärder och kontroller är genomförda indikerar att alla förberedelser för Pascal är genomförda

6 Hur vet jag att jag med gott samvete kan kryssa för alla punkter i Självdeklarationen?

7 Tre steg Anvisningar för organisationen – ”Checklista för säkerhetslösning” Checklistan ger en sammanfattning av vad som måste åtgärdas lokalt i er organisation. Checklistan innehåller också instruktioner och anvisningar samt i vissa fall hänvisningar till andra dokument med mer detaljerad information. Kvalitetskontroller Kontroll mot Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) Kontrollerar att era HSA-uppgifter om personers sjukvårdslegitimation och förskrivningsrätt stämmer med Socialstyrelsens register. Pascalkontroll via HSA-portalen Kontrollerar att era HSA-uppgifter är korrekta och kompletta för att ge legitimerad personal åtkomst till Pascal. Test att logga in i skarp miljö

8 1. Checklista för säkerhetslösning
Varje organisation ansvarar själv för att respektive moment i checklistan åtgärdas och kontrolleras. Det är lämpligt att en huvudansvarig utses som ansvarar för ”att allt blir gjort” Viktiga roller och kompetenser i arbetet med checklistan är SITHS och HSA huvudadministratörer, IT-ansvariga och representanter för vård och omsorg (tex MAS) Länk till Checklistan

9 Kvalitetskontroll 1 - kontroll mot HOSP (Enbart tillgänglig för HSA huvudadministratör)
Länk till HSA-portalen: https://hsa.inera.se/hsaportalen/ Arbetssteg Logga in Välj kontrollen genom att markera rutan ”HOSP” Vad får jag reda på? Alla personer som registrerats i HSA kontrolleras mot Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP uppdateras var 14:e dag). Resultatet av kontrollen är en avvikelselista över skillnader mellan uppgifterna i HSA och i HOSP Observera att gruppförskrivarkoder inte finns i HOSP och kommer därmed upp som avvikelser. Välj inte dessa för uppdatering. Hur gör man? Se Wiki:

10 Kvalitetskontroll 2 - Pascalkontroll via HSA-portalen (Enbart tillgänglig för HSA huvudadministratör) Länk till HSA-portalen: https://hsa.inera.se/hsaportalen/ Arbetssteg Logga in Välj ”Kontrollkörning Pascal” Vad får jag reda på? Alla personer som kommer upp med svart text i listan vid kontrollkörningen har behörighet att nå Pascal Indikerar att registrerade personer och vårdenheter i HSA är korrekt registrerade och med korrekt satta attribut För att synas i listan krävs minst att person tilldelats minst ett medarbetaruppdrag med syfte ’vård och behandling’ Hur gör man? Se webbinar:

11 3. Test att logga in i skarp miljö (Enbart tillgänglig för legitimerad personal)
Länkar: (Internet) (Sjunet) Arbetssteg Välj inloggningssätt Välj uppdrag (om fler finns) Välj arbetsplats (om flera arbetaplatskoder är registrerade på enheten eller ev kopplade enheter) Första sidan i Pascal syns Sök absolut inte på någon patient eller personnummer innan ni är migrerade. Detta är skarp miljö och ALLT LOGGAS! LOGGA UT! Vad får jag reda på? Om du kommer åt Pascal ordinationsverktyg, dvs att allt fungerar som det ska


Ladda ner ppt "Slutlig kontroll av lokala förberedelser inför start av Pascal ordinationsverktyg Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar för att förberedelserna."

Liknande presentationer


Google-annonser