Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information från Pascalprojektet: Självdeklaration vårdgivare Instruktion för slutlig kontroll av lokala förberedelser inför start av Pascal ordinationsverktyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information från Pascalprojektet: Självdeklaration vårdgivare Instruktion för slutlig kontroll av lokala förberedelser inför start av Pascal ordinationsverktyg."— Presentationens avskrift:

1 Information från Pascalprojektet: Självdeklaration vårdgivare Instruktion för slutlig kontroll av lokala förberedelser inför start av Pascal ordinationsverktyg Målgrupp: Personer i kommunerna med praktiskt ansvar för att förberedelserna genomförs. Linn Wallér

2 Självdeklaration för vårdgivare – den sista egenkontrollen
Självdeklarationen är en Word-mall som ska fyllas i av alla kommuner och skickas till de regionala kontaktpersonerna, senast 14 dagar före tidpunkten för migrering av det dosapotek som kommunen är kopplat till. Självdeklarationen har samma rubriker som ”Checklista för säkerhetslösning” som tar upp alla nödvändiga åtgärder som krävs för att Pascal ska fungera för er organisation.

3 Tidsplan för dosmigrering
Tidpunkt migr. Dosrecept i receptdepån Dosapotek Kommentarer, berörda landsting Påverkan ÖV-apotek Fre 23/3 (v12) Må 26/3 (v.13) Minimigrering: Göteborg VGR (urval Mölndal). Första migreringstillfället i produktionsmiljö Berör främst apotek inom Mölndalsområdet Fre 18/5 (v20) Må 21/5 (v21) Göteborg Vänersborg Hela VGR Berör främst apotek inom VGR-området Fre 25/5 (v21) Må 28/5 (v22) Örebro Umeå Örebro, Södermanland, Värmland, Östergötland, Jönköping, Dalarna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg Berör främst apotek inom migrerade landsting Fre 1/6 (v22) Må 4/6 (v23) Malmö Skåne, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland Fre 8/6 (v23) Må 11/6 (v24) Solna Uppsala Stockholm Gotland, Norrtälje, Västmanland, Uppland Berör samtliga apotek eftersom dosmigreringen är avslutad efter denna migreringsomgång

4 Vad varje kommunal vårdgivare ska göra
Arbetssteg Hämta och fyll i självdeklarationen (Word-mall) och spara dokumentet som ”Självdeklaration-kommunnamn”. Skicka dokumentet med epost till er regionala kontaktperson (länk till regionala kontaktpersoner En komplett ifylld och inskickad Självdeklaration anger att samtliga nödvändiga lokala åtgärder och kontroller i förberedelsearbetet för Pascal är genomförda indikerar att ”allt är klart inför migreringen”

5 Hur vet jag att jag med gott samvete kan kryssa för alla punkter i Självdeklarationen?

6 Tre steg för kvalitetskontroll
Utför samtliga åtgärder enligt anvisningarna i ”Checklista för säkerhetslösning” Checklistan ger en sammanfattning av vad som måste åtgärdas lokalt i kommunen. Checklistan innehåller också instruktioner och anvisningar samt i vissa fall hänvisningar till andra dokument med mer detaljerad information. Kontrollera kvaliteten på informationen i HSA Kontroll mot Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). Kontrollerar att era HSA-uppgifter om personers sjukvårdslegitimation och förskrivningsrätt stämmer med Socialstyrelsens register. Kontroll av nödvändiga uppgifter för Pascal Kontrollerar att era HSA-uppgifter är korrekta och kompletta för att ge legitimerad personal åtkomst till Pascal. Testa att logga in i skarp miljö

7 1. Utför samtliga åtgärder enligt anvisningarna i ”Checklista för säkerhetslösning”
Varje organisation ansvarar själv för att respektive moment i checklistan åtgärdas och kontrolleras. Det är lämpligt att en huvudansvarig utses som ansvarar för ”att allt blir gjort” Viktiga roller och kompetenser i arbetet med checklistan är SITHS och HSA huvudadministratörer, IT-ansvariga och verksamhetsansvariga (tex MAS) Länk till Checklistan

8 2. Kontrollera kvaliteten på informationen i HSA
Alla organisationer som finns på HSA Kataloghotell kan använda ett kvalitetskontrollverktyg som heter HSA-portalen för att kontrollera uppgifter mot Socialstyrelsens HOSP-register samt för att verifiera att obligatoriska attribut för Pascal är ifyllda. Se följande sidor för instruktioner kring användning. Ytterligare förutsättningar: Kommunen måste ha godkänt i sin HPTA att Inera AB har rätt att för kommunen räkning samköra HSA mot HOSP. Endast HSA huvudadministratörer har rätt att använda dessa kontroller i HSA-portalen.

9 2. Kontrollera kvaliteten på informationen i HSA (forts.)
Några kommuner har i dagsläget inte åtkomst till HSA-portalen pga. att länen/regionerna har egna lokala HSA-kataloger med egna administrativa webb-gränssnitt. I det fall din organisation ingår i någon av dessa län behöver ni kontakta den lokalt HSA- ansvarige för att efterfråga motsvarande funktionalitet. Följande län/regioner berörs av detta: Region Skåne Stockholms län Örebro län

10 Kontroll mot Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
Länk till HSA-portalen: https://hsa.inera.se/hsaportalen/ Arbetssteg Logga in Välj kontrollen genom att markera rutan ”HOSP” När kontrollen genomförs kontrolleras alla personer som registrerats i HSA mot Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal Vad får jag reda på? Du får en avvikelselista över skillnader mellan uppgifterna i HSA och i HOSP Observera att gruppförskrivarkoder inte finns i HOSP och kommer därmed upp som avvikelser. Välj inte dessa för uppdatering. Hur gör man? Se Wiki:

11 Kontroll av nödvändiga uppgifter för Pascal
Länk till HSA-portalen: https://hsa.inera.se/hsaportalen/ Arbetssteg Logga in Välj Kontrollkörningar och sen fliken Pascal Vad får jag reda på? Alla personer som kommer upp med svart text i listan vid kontrollkörningen har behörighet att nå Pascal dvs har rätt attribut satta och har tilldelats minst ett medarbetaruppdrag med syfte ’vård och behandling’ OBS! Om person listas i röd text (behöver kompletteras) med orsaken ”Personen saknar: SITHS-certifikat eller mobil+Systemroll.” kan det bero på att certifikatet ännu inte har publicerats i HSA-katalogen. Vet ni att personen fått sitt SITHS-kort kan ni ignorera meddelandet. Hur gör man? Se webbinar:

12 3. Test att logga in i skarp miljö (enbart möjlig för legitimerad personal)
Länkar: (Internet) (Sjunet) Arbetssteg Välj inloggningssätt Välj uppdrag (om fler finns) Välj arbetsplats (om flera arbetaplatskoder är registrerade på enheten eller ev kopplade enheter) Första sidan i Pascal syns Sök absolut inte på någon patient eller personnummer innan ni är migrerade. Detta är skarp miljö och ALLT LOGGAS! LOGGA UT! Vad får jag reda på? Att du kommer åt Pascal ordinationsverktyg, dvs att allt fungerar som det ska

13 En väg in för alla supportärenden som rör de lokala förberedelserna för Pascal
Om ni har följt alla anvisningar och genomfört alla rekommenderade åtgärder och kontroller, men det fungerar ändå inte som förväntat: Gå igenom Checklista inför felanmälan till Nationell Pascalsupport (länk till Checklistan) Fortfarande problem? – kontakta Ineras införandestöd Skicka ett mail till och beskriv era problem. Glöm inte att ange kontaktuppgifter, namn, e-post och telefon. Inera kontaktar därefter er på det sätt som ärendet kräver. Efter migrering kontaktas nationell Pascalsupport


Ladda ner ppt "Information från Pascalprojektet: Självdeklaration vårdgivare Instruktion för slutlig kontroll av lokala förberedelser inför start av Pascal ordinationsverktyg."

Liknande presentationer


Google-annonser