Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätundersökning Av skolors webbsideinnehåll och önskade funktioner på webbsidan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätundersökning Av skolors webbsideinnehåll och önskade funktioner på webbsidan."— Presentationens avskrift:

1

2 Enkätundersökning Av skolors webbsideinnehåll och önskade funktioner på webbsidan

3 Litteraturbakgrund Litteraturstudier  Internet  Webdesign  Webpromote  EU-krav

4 Syfte Studera behovet av  Nya och bättre webbsidor  Önskade funktioner  Webbsidans uppdatering och informationsbehov  Eventuellt utbildningsbehov

5 Metod Enkät på 11 frågor  Urval  Emailadresser  Pilotenkät  Massutskick

6 Metod Metoddiskussion  Vår förförståelse  Respondentens IT-kunnande  Begreppsdefinitioner  Pedagogiska emailinstruktioner

7 Resultat Analys av enkätundersökningen

8 Diskussionsavsnitt Allmänt  Skolorna var nöjda med webbsidan  Skolorna litade på ett fåtal eldsjälar  Skolorna sköter sidan själva  Ringa utbildningsbehov

9 Diskussionsavsnitt Funktioner  Förbättringar: Utsende och design  Prioritet: Information, nyheter och länkar  Långsiktigt behov: Intranät och diskussionsforum  Bättre definitioner önskvärd på IT-pedagogik  Bättre definition önskas på kostnad per webbsida

10 Allt detta och mer därtill finner ni hos IT-pedagogen

11 Sammanfattning  En enkät skickad till 289 kommuner gav 69 svar  43 av 65 skolor vill ha en ny webbsida  Skolorna vill ändra på utseende och design på sidan  Skolorna vill bli självförsörjande på webb


Ladda ner ppt "Enkätundersökning Av skolors webbsideinnehåll och önskade funktioner på webbsidan."

Liknande presentationer


Google-annonser