Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utomhus belysning på Ånässkolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utomhus belysning på Ånässkolan"— Presentationens avskrift:

1 Utomhus belysning på Ånässkolan
Skolgårdens indelning Skolgården på Ånässkolan är indelad i fyra områden. En stor asfalterad gård som stäcker sig på större framsidan av skolans framsida och på bägge sidogavlarna av huset. En inhägnad lek yta för de mindre barnen med bl. gungor och sandlåda på skolbyggnadens framsida. På skolbyggnadens baksida finnas en inhägnad lek gård ör de mindre barnen. Gårdens yta är asfalt. På baksidan finns även en större park del med buskar, träd, ett litet lusthus samt sandlåda. Skolgårdens användningsområden Den stora asfalterade gården på skolans framsida nyttjas av alla elever. Det finns möjlighet för olika aktiviteter. Den inhägnade lekyta på skolan framsida är till för skolan yngre barn och nyttjas dagligen. Den inhägnade lekyta på skolan baksida nyttjas även den frekvent av skolans yngre barn. Parken nyttjas för en tillfällig barack där skolverksamhet bedrivs. Baracken kommer att vara kvar under Resterande del av parken nyttjas av elever under raster för lek.

2 Problematik Skolan har en stor yta som elever olika ålders grupper rör sig på. Under vinter tid, tidig vår och höst är den befintliga belysningen ej tillräcklig för att ens belysa de öppna stora ytorna som skolan har. Parken på baksidan av skolbyggnaden saknar nästan helt belysning på de ytor barnen vistas på sina raster. Säkerhetsanalys/arbetsmiljö aspekt: Barnen tillåts ej leka i parken under vinter, tidig vår eller sen höst pga att lärare ej har tillräckligt med ljus i parken. Man kan helt enkelt inte ha uppsikt på barnen. Problematik med dålig belysning gör även att man i de inhägnade gårdarna ej går ut när det är mörkt för barnen ej ser tillräckligt för att lek ska kännas rolig. När solen börjar gå ned mörkläggs ytor snabbt och är det få vuxna i tjänst väljer man att vara inne istället för ute ur säkerhets synpunkt. Barnens behov att vistas ute drabbas.

3 Problematik Skolan har problem med : skadegörelse på dörrar Fasad
Inbrott Klotter Oönskade gäster som dricker alkohol, röker och knarkar i parken. Luntare i parken

4 Projekt belysning och säker utomhusmiljö
Ökad belysning på skolans område? Vilket är behovet? Vad finns det för belysning idag? Hur fungerar den? Hur är den placerad? Rätt armatur och ljuskälla? Vilka möjligheter finns det att utöka belysningen? Budget? Ansvar? Hur är arbetsmiljö för barn och vuxna i utomhus miljön idag? Hur skulle en lösning se ut?

5 Varför skulle skolan vara intresserad av detta projekt?
Skolan Ansvarar för barnens säkerhet under skoltid Sänka kostnader för skadegörelse Förstärka tryggheten hos lärarna när eleverna är ute Säkra utomhus aktiviteter Ökad utomhus vistelse hos eleverna under de mörka årstiderna Möjliggöra fler aktiviteter utomhus

6 Bilder på Parken Från vänster: Bilderna visar hur parken på skolbyggnadens baksida ser ut. Det lilla lusthuset samt den tillfälliga baracken är ej med på bilderna. Bild 1 +2: Trappan ned till parken. Saknar helt belysning och den är glas hal under vintertid och vår. Bild 3: Visar de gungor barnen har samt hur lång parken är. Här saknas belysning helt. Bild 3 + 4: Visar den närliggande väg vars gatubelysning bidrar med den minimala belysning som finns att tillgå i parken. Bild 5: Visar gungorna med skolans bakre fasad. På skolans fasad sitter en liten Belysning som inte alls når ned till parken med sitt ljus.

7 Stora gården samt sidornas in/ut gångar
Bilderna ovan: In/utgångar som är placerade på skolans gavlar har direkt utgång till skolgård samt parkering för anställda på skolan. Dessa utgångar har endast en lykta placerad ovanför dörrvalvet. Belysningen ger inte mer än en markering av ljus. Lyktan har ett inte mer funktion ett estetiskt värde. I övrigt finns det endast belysning vid vägen som går bredvid skolan. Den belysningen är inte tillräcklig för att tillgodose dessa ytor med belysning

8 Fronten, Stora gården Bilderna visar den befintliga belysning som idag finns på Ånässkolans fasad. Man kan säga att det är den belysning som totalt finns på HELA skolan inklusive gården och dess olika områden. Belysningen ger enbart fasaden ett ljus. Totalt sett finns 8 st lyktor på fasaden.

9 Fronten, stora gården Bilderna visar de belysnings stolpar som står utanför skolgården. Dessa stolpar förser Falkgatan med ljus. I dagsläget förser dessa även den inhägnade lekplatsen lite ljus.

10 Stora gårdens övriga byggnader och ljuspunkter
På den stora gården finns gymnastiksalens byggnad. Den har samma belysning på fasaden som skolans huvudbyggnad. Armaturen ger mer belysning åt byggnaden än åt gården. Utanför gymnastiksalen finns en yta som angränsar till parken och trappan som leder ned till parken. Där finns utrymme för fotboll. Skolans enda lyktstolpe är placerad här. Den ger inte mer belysning än just en punktbelysning. Ovanstående ytor är flitigt nyttjade av skolan barn.

11 Förslag på utökad belysning Parken, trappan
Den stora bilden visar trappan ned till parken. Det finns en befintlig lyktstolpe på den ovanliggande gården. Denna skulle man förslagsvis kunna ”bygga ut” så att du får 3 starka ljuskällor. En Spott som belyser trappan, en som belyser fotbollsplanen samt en som belyser gymnastikbyggnadens gård som ligger i anslutning till byggnaden.

12 Förslag på utökad belysning Parken
Bilderna visar de lyktstolpar som ligger utanför skolgården och belyser Övre Olskroksgatan. Om dessa kunde nyttjas och för uppsättning av belysningsarmatur med el kabel som dras genom stolpen skulle parken kunna lysas upp. Val av armatur beror på hur mycket ljus som önskas och hur mycket el som kan utnyttjas.

13 Förslag på utökad belysning inhägnade gårdar
Befintliga belysningar till inhägnade gårdar. De lyktstolpar som lyser upp Falk- gatan och är placerade utanför staketet vid skolgården skulle kunna nyttjas. El kablage dras genom stolpen och sedan fäster man lämplig armatur med lämpligt ljus på stolpen. Riktat mot skolgården. Det finns 3 av dessa par stolpar uppsatta på Falk- gatan utanför grinden

14 Förslag på utökad belysning på Stora gården, Fronten samt sidornas in/ut gångar
Skolans fasad belysning borde bytas ut eller förstärkas upp mer fler armaturer som har en större spridning på ljuset och starkare ljuskällor. De armaturer som finns i dag lyser enbart upp fasaden och har ingen som helst påverkan på gården eller entér Belysning över entrén förstärkas eller bytas ut mot ny armatur. El finns redan i bef. Belysning.

15 Förslag på utökad belysning på Stora gårdens övriga byggnader och ljuspunkter
Använd befintliga belysningsstolpar som omger hela skolgården. Dra el kablage och montera upp armaturer på stolparna som kan ge skolgården en bättre allmänbelysning. På gymnastiksalens fasad förstärker man och eller monterar upp belysning som ger utökad belysning på gården närmast byggnaden. Den befintliga lyktstolpe som är placerad vid trappan ned till parken byggs om och förstärks / byts ut så den ger ett bättre sken mot parken, trappan samt fotbollsplanen.


Ladda ner ppt "Utomhus belysning på Ånässkolan"

Liknande presentationer


Google-annonser