Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varmt välkomna till Carlforsska gymnasiet. Program för kvällen •Organisation •Carlforsskas program •Ledord •Carlforsska erbjuder •Detta är vi bra på •Skillnaden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varmt välkomna till Carlforsska gymnasiet. Program för kvällen •Organisation •Carlforsskas program •Ledord •Carlforsska erbjuder •Detta är vi bra på •Skillnaden."— Presentationens avskrift:

1 Varmt välkomna till Carlforsska gymnasiet

2 Program för kvällen •Organisation •Carlforsskas program •Ledord •Carlforsska erbjuder •Detta är vi bra på •Skillnaden mellan gy o gr •Here4U •Studio Carl •Internationalisering •Styrdokument •Kursutformning •Meritpoäng •Betyg och behörighet •IUP - Utvecklingssamtal •Schema •Rundvisning + tid för frågor.

3 Skolledningen •Gymnasierektor Vakant. •Rektor Anders Duvkär SP, SPEUR, TVÄR •Rektor Birgitta Björnberg ES, IV •Rektor Eva Ekstedt Salzmann HP, HV, OP •Planerare Per-Arne Rönngren Schema

4 Elevvårdsteam •Skolsköterskor •Pia Edstam ES, HP, IV •Stina Skarelius HV, OP, SP, SPEUR, TVÄR •Kuratorer •Monika Öhling ES, HP, HV •Marie Pettersson IV, OP, SP, SPEUR, TVÄR •Socialpedagoger •Emma Elvén •Karin Kjörning IV •Studie- och yrkesvägledare •Dan Cedmer ES, OP, HP, TVÄR •Maj Orve SP, SPEUR, HV •Anna Dimberg IV •Specialpedagoger •Bengt-Göran Alesson •Maria Sandstedt •Fritidspedagog •Ramon Laurén

5 Carlforsska gymnasiets program: •Estetiska programmet •Dans, Musik, Teater •Individuella programmet •Handels- och administrationsprogrammet •Hantverksprogrammet •Frisör, Mode- och Design, Stil- och Trend, Lärling •Omvårdnadsprogrammet – Vård och omsorgscollege – VOC. •Lärling •Samhällsvetenskapliga programmet •Ekonomi, Samhällsvetenskap, Entreprenör •Europaprogrammet •TVÄR-vetenskapliga programmet

6 Kunskap, kultur och kreativitet •Våra välkvalificerade lärare rustar eleverna för framtidens utmaningar genom att förmedla kunskap på ett utvecklande och stimulerande sätt. •Här förenas tradition med nyskapande. •Vår skola är en mötesplats, där eleverna får utveckla sin självständighet och personlighet men också sin empati och tolerans i samspel med andra. •Carlforsska präglas också av lärare och elever som gemensamt verkar för fysiskt och psykiskt välbefinnande. •På Carlforsska flödar kreativiteten.

7 Carlforsska gymnasiet erbjuder: •Kompetenta och välutbildade lärare •Tillgång till skolsköterskor, kuratorer, socialpedagoger och specialpedagoger vid behov. •Varierande undervisning - föreläsningar, studiebesök, projekt, ämnesövergripande arbete, internationalisering, satsning på moderna språk, praktik, exkursioner och tematiskt arbete.

8 Forts •Inspirerande och omväxlande studietid i modern och fräsch miljö. •Näringsriktig skolmat i vår skolrestaurang. Maten lagas på skolan from ht-2009. •Ett stort och fint skolbibliotek. •Individuella studieplaner för alla elever och utvecklingssamtal •Introduktionsdagar för åk. 1. Trygg skolstart.

9 Forts. •Nya fina lokaler •En lagom stor skola (1250 elever) •Den ”lilla skolan” i den stora utifrån klasser och programtillhörighet •Många internationella kontakter •Tillgång till kultur, dans, teater, hantverk och musikevenemang

10 Forts. • Ett café som drivs av elever • Stort elevinflytande genom skolans skolkonferens • Möjlighet till engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och globaliserings-frågor mm genom skolans FN- och demokrati- förening. •Officiell FN-skola i samarbete med svenska FN-förbundet

11 Carlforsska gymnasiet är bra på •Pedagogisk utveckling •Medbestämmande •Hälsodiplomerad skola •Skola för hållbar utveckling samt miljöarbete •Arbete med globaliseringsfrågor •IT, data, ny teknik i undervisningen •Ung företagsamhet, möjlighet för ungdomar att starta sk. UF-företag

12 •Vi satsar på moderna språk – meritpoäng inför universitetsstudier. •Språk: Enl. svenskt näringsliv (2007): 1)Engelska 2) Tyska 3) Mandarin •Möjlighet till att läsa upp till Ma D, intagningskrav ex. Handels i Sthlm. Ger också meritpoäng inför universitetsstudier. •Stort utbud på individuella valet, 300 p, elevens fria val.

13 •Vi erbjuder specialidrott för elever som är intresserade av att kombinera studier och idrott under sin gymnasietid. •Vi har en mycket aktiv skolIF, CSIF som leds av vår duktiga fritidsledare •Vi har en stor scen med dans, teater och musikevenemang från framförallt våra duktiga esteter

14 Skillnaden mellan grundskola och gymnasiekola •Mycket mindre föräldrakontakt – dock önskar vi ha ett starkt föräldraengagemang. •Stort eget elevansvar •Betyg kontinuerligt •För bra betyg krävs hårt arbete •Ge järnet under gymnasieåren – mycket svårt att komplettera i dag. •Många möten – kursutformad gymnasieskola

15 Here4U •Here4U arbetar för att göra skolan till en bra plats för alla som vistas där, både för ungdomar och medarbetare. •Vi försöker hjälpa dem som har problem och försöker föregå med gott exempel för andra ungdomar. •Vi arbetar mot droger, mobbing, rasism, våld och annan kriminalitet.

16 •en skolmiljö som utmanar till inlärning •eget ansvar, egenaktivitet läxläsning, frivilligt •tillåtande arbetsklimat •öppet alla dagar •inlärningsstil •studieteknik •lärare •glada elever •studiemotiverade •tyst studiemiljö •extra stöd •datorer

17 Internationalisering

18 •Utbyten inom moderna språk, Belgien (strax utanför Bryssel), Spanien (Madrid), Tyskland (Wolfsburg), Italien (Milano), Kina (Shanghai) •EU-projekt med Irland. (HV, HP, OP)

19 •Projekt utanför EU. SP + OP Sydafrika; Europa Ukraina. •Samarbete för OP med Norge och Finland. •Europa och SP Studieresor – SH- Internationella relationer och miljökunskap. •Samarbete för Europa med Estland.

20 Våra styrdokument från riksdag, regering, departement och utbildningsnämnden i Västerås. •Skollag (ny i slutet av juni 2009) •Gymnasieförordning •Läroplan Lpf 94 •Kursplaner (Ny gymnasieskola from ht-2011) •Utbildningsplan

21 Kursutformat - kursmål •Kärnämnen – lika för alla oavsett program •Karaktärskurser inom programmet •Valbara kurser inom programmet •Individuellt val •Poäng på varje kurs •Totalt 2500 poäng

22 Meritpoäng •VIKTIGT att redan från åk. 1 välja rätt kurser. •Ex. språk och högre kurser i engelska och matematik lönar sig. •Dock viktigt med intresse. •Studie- och yrkesvägledarna är nyckelpersoner i detta.

23 Betyg efter varje avslutad kurs •IG •G •VG •MVG

24 Slutbetyg från gymnasieskola •För slutbetyg krävs betyg på alla i programmet ingående kurser, 2500 poäng. (Gäller också för betyget icke godkänt.) •Har man inte uppnått målen skrivs ett ”Samlat Betygsdokument” ut.

25 Behörighet •För behörighet till universitet/högskola krävs minst 2250 poäng godkända poäng. Dvs endast 250 poäng med betyget icke-godkänt, IG.

26 Individuell utvecklingsplan •Alla elever ska tillsammans med sin mentor upprätta en individuell utvecklingsplan, som komplement till den individuella studieplanen. •Där ska elevens kort- och långsiktiga mål tas upp. •Den individuella utvecklingsplanen är ett levande dokument och ska uppdateras regelbundet, t ex vid elevens utvecklingssamtal. •Eleven har huvudansvaret för detta dokument.

27 Utvecklingssamtal •Två ggr per läsår. •Äger oftast rum dagtid. •Viktigt med föräldradeltagande och föräldraengagemang •Individuell studieplan över kurser och betyg. •Elevens ANSVAR

28 Schema •Komplext •Håltimmar förekommer •Schemat läggs mellan kl. 8.00 – 17.00 •Obligatorisk närvaro •Elevansvar – mycket aktiviteter äger rum.

29 Rundvisning •ESBirgitta och Johanna •OP-HPEva, Ulrika och Bengt-Göran •HVCarola •TVÄRJohanna •EuropaAgneta •SPAnders och Ann


Ladda ner ppt "Varmt välkomna till Carlforsska gymnasiet. Program för kvällen •Organisation •Carlforsskas program •Ledord •Carlforsska erbjuder •Detta är vi bra på •Skillnaden."

Liknande presentationer


Google-annonser