Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NÄR ÄR TILLSYN EFFEKTIVT?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NÄR ÄR TILLSYN EFFEKTIVT?"— Presentationens avskrift:

1 NÄR ÄR TILLSYN EFFEKTIVT?
Vicki Johansson Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet

2 POLITISKA STYRMEDEL = De verktyg som staten kan ta i anspråk för att indirekt eller direkt påverka människors beteenden och därmed det politiska utfallet (outcomes) i önskvärd riktning

3 (”under” ”efter” handling)
SAMHÄLLSSTYRNING PROAKTIVA STYRMEDEL (”innan” handling) REAKTIVA STYRMEDEL (”under” ”efter” handling)

4 VILLKOR FÖR EFFEKTIVITET
Logiken i regler Prioriteringsstrategier Följsamhetsstrategier

5 Logiken i regler ”Riktighet” Tolkningsutrymme Relativ betydelse

6 AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning.
lämpligt (27) vid behov/behövas (26) tillräcklig/tillräckligt (20) normalt (18) möjligt/möjliggöra (16) tillfredställande (6) i regel (6) regelbundet (2) rimligt (2) ändamålsenligt (2) betryggande (1)

7 Logiken i regler - tolkningsutrymme
Det utvecklas en praxis. Vi har en diskussion här, det pratas ganska mycket om det här var ribbläggandet skall vara, man kan känna sig osäker som inspektör. ”Vad tycker ni? Vad skall vi kräva? Vad har Du krävt och varför gjorde Du det? Och så här kan det pågå mellan skål och vägg oss emellan va, så att på det här sättet nivellerar det alltså när surret har pågått en tid. Sen kommer det ut en ny föreskriftsparagraf och då sätter surret igång igen och vi pratar oss samman. (A11)

8 VILLKOR FÖR EFFEKTIVITET
Logiken i regler Prioriteringsstrategier Följsamhetsstrategier

9 TEORETISKA PRIORITERINGSPRINCIPER
De verksamheter som är farligast för människor som drabbas, även om dessa är få De verksamheter som riskerar att påverka många människor negativt, även om farligheten inte är den allvarligaste De verksamheter som berör många människor, oavsett farlighetsnivå

10 PRIORITERINGSGRUNDER TILLSYNSTEMA
Erfarenhet Media Olycklig utveckling Regeringsuppdrag Statistikproduktion Tips andra myndigheter Tradition Verksamhetsplaner

11 Prioriteringsgrund - media
Det kan vara så att det har stått mycket i tidningarna, inte för att vi är styrda av tidningarna så till vida, men om vi tycker att det är relevant den här farligheten som beskrivs så kanske det finns anledning att göra ett projekt av det då. (K4)

12 PRIORITERINGSGRUNDER TILLSYNSTEMA
Erfarenhet Media Olycklig utveckling Regeringsuppdrag Statistikproduktion Tips andra myndigheter Tradition Verksamhetsplaner

13 Prioriteringsgrund - olycklig utveckling
Varför var det projektet viktigare än andra tänkbara? Vi såg det som ett ganska viktigt område. För vi tyckte det var en olycklig vändning på marknaden som bara helt plötsligt exploderade. Det kändes inte riktigt som om produkten fyllde någon funktion. Det kändes som om vi inte har ett behov av de här produkt-erna. (K3)

14 PRIORITERINGSGRUNDER TILLSYNSTEMA
Erfarenhet Media Olycklig utveckling Regeringsuppdrag Statistikproduktion Tips andra myndigheter Tradition Verksamhetsplaner

15 PRIORITERINGSGRUNDER TILLSYNSOBJEKT
Dataurval De man hittar Geografiskt läge Hörsägen Länge sen sist Pinnar Självprioritering Tidigare problembarn

16 Prioriteringsgrund - de man hittar
Bara att hitta företagen tar ganska lång tid (varor) Alltså man får titta på alla möjligheter. Man tittar i tidningarna, i annonser, man kan gå till bransch-organisationerna och fråga, man tittar i gula sidorna, man tittar i företagskata-loger, branschtidningar, man får tips från kollegor och andra myndigheter och på Internet kan man ju titta också. Det finns ganska många möjligheter men det tar ganska lång tid. (K5)

17 PRIORITERINGSGRUNDER TILLSYNSOBJEKT
Dataurval De man hittar Geografiskt läge Hörsägen Länge sen sist Pinnar Självprioritering Tidigare problembarn

18 Prioriteringsgrund - hörsägen
Jag gjorde en inspektion och då satt folk och sa ”här är det ganska bra men du skulle sett hur det var på en annan typ av verksamhet jag var på förut ”då sa jag ”men de har inte hört av sig till mig” Då sa dom ”Nej det orkar de inte för de bara jobbar” då tänkte jag för mig själv att eftersom detta är intressant så planerar jag in inspektion på den här typen av verksamhet och nu skall jag göra det. (A3)

19 PRIORITERINGSGRUNDER TILLSYNSOBJEKT
Dataurval De man hittar Geografiskt läge Hörsägen Länge sen sist Pinnar Självprioritering Tidigare problembarn

20 Prioriteringsgrund - det som ger pinnar
Jag har hört en inspektör säga om en inspektions som inte blev så bra ”vi hade tänkt att vi skulle skaffa några snabba pinnar”… det är fel av inspektörerna som gjorde det…. Men människor är bara människor är det någon som ligger illa till i statistiken och tittar på sin besöksfrekvens så kanske man frestas att göra så.(A3) Man skall ju finna fem fel men så skall det inte vara att man måste hitta något, och man skall skall inte alltid behöva skriva men jag skriver i princip alltid ett inspektionsmeddelande med krav.(A2)

21 PRIORITERINGSGRUNDER TILLSYNSOBJEKT
Dataurval De man hittar Geografiskt läge Hörsägen Länge sen sist Pinnar Självprioritering Tidigare problembarn

22 VILLKOR FÖR EFFEKTIVITET
Logiken i regler Prioriteringsstrategier Följsamhetsstrategier

23 FÖLJSAMHET KONTROLL OCH STRUKTUR
Kontakt (förannonsering, en eller flera) Besök (ta kommandot, lyssna, titta och tolka) Bedömning (reflektion, nu eller senare)

24 KONTAKT – förannonsering
Föranmälda Oanmälda Kostnader - Okänd urvalspopulation Rätt personer - Inspektionsmetod Åtgärder vidtas - Allvarliga händelser Respekt - Överraskningseffekt Negativa reak- tioner förebyggs

25 Förannonsering – negativa reaktioner förebyggs
En gång blev jag uppmanad att dra åt helvete när jag kom, å då kom jag vid eftermiddan vid tvåtiden och sa hej jag är från Yrkesinspektionen. Jag hade inte föranmält mitt besök och det kom olämpligt – å ta dina papper och dra åt helvete skrek han direkt och då tog jag inte mina papper och drog utan jag bet mig kvar och genomförde inspektionen … det hade jag inte gjort idag. Det hade du inte? Jag hade gått därifrån och sagt att jag kommer tillbaka vid ett annat tillfälle vi hör av oss och avtalar en tid. Jag lärde mig att det inte är bra att komma till folk oanmäld… det är inga bra förutsättningar att genomföra en inspektion. (A4)

26 KONTAKT – förannonsering
Föranmälda Oanmälda Kostnader - Okänd urvalspopulation Rätt personer - Inspektionsmetod Åtgärder vidtas - Allvarliga händelser Respekt Negativa reak- tioner förebyggs

27 KONTAKT – en eller flera?
I par Ensam Utbildning - Effektivitet Kompetensutveckling - Inspektionsmetod Rättsäkerhet - Erfarenhet Arbetsmiljö - Egna inspektionsobjekt Maktstrukturer Massmedialt tryck

28 En eller flera - arbetsmiljö
Vi kan faktiskt sitta i köket eller i källaren hos någon och det kan bli lite… obehagligt ibland, om man inte är två. Ja vi är väldigt imponerade av miljöförvaltningen som vågar gå själva. (K3)

29 KONTAKT – en eller flera?
I par Ensam Utbildning - Effektivitet Kompetensutveckling - Inspektionsmetod Rättsäkerhet - Erfarenhet Arbetsmiljö - Egna inspektionsobjekt Maktstrukturer Massmedialt tryck

30 BESÖK - Titta, Lyssna, Tolka
Du måste på något sätt lyssna på vad arbetsgivaren vill säga dig? (…) men vad lyssnar ni efter? Ja liksom det är bara allt som inte kommer fram. (A7) Det är en klassisk fråga som man ställer: ”Vad tycker du är det farligaste på den här arbetsplatsen?(A2) Då ser man spelet. Du vet man kan ju följa det. Det är så mycket man kan läsa av när de sätter igång och pratar. Man kan uppleva relationerna dem emellan.(A11) Man känner vid inspektionen att det finns olika typer av arbetsgivare, vissa står och säger ”det skall vi göra och det skall vi göra” och då förstår man att det här är nog bara snack det här. (A1) Kan de det här med märkning och säkerhetsdatablad, jag menar kan dom DET. Det är faktiskt så att kan dom det området så kan dom mycket andra delar av lagstiftningen också. Det är en otroligt grundläggande grej att kunna. (K4)

31 BEDÖMNING – reflektion, när, hur
Det är lättare att sitta och säga sådana saker som: Jamen titta här: Hur dom har gjort!... när vi är för oss själva. (K4) Vi sammanfattar och beskriver vad vi kommer att skriva. (A7) På det avslutande mötet har vi ett förslag på de krav vi skall ställa. Då kan det vara så att de säger ”men är inte det gjort ännu? Då gör vi det nu”. Då tappar vi den punkten. Då stryker vi den punkten. Då blir det inget krav. (A5) Vi har en liten ruta som vi kan kryssa i. Polisanmälan övervägs. Och det säger man också att man överväger att göra en polisanmälan. Det är då det kan bli jobbigt (K3)

32 TILLSYNARENS DEMOKRATISKA ROLL
att vara följsam och skapa följsamhet

33 I SKRIFTLIG FORM Johansson Vicki (2006a) Tillsyn och effektivitet. Statliga inspektörers yrkesroller och strategival. Umeå: Borea. Johansson Vicki (2006b) (red) Tillsynens mångfas-etterade praktik inom det sociala och hälso- och sjukvårdsområdet. Göteborg: Förvaltningshög-skolans rapporter, nr 83 Johansson Vicki (2006c)”Kan miljöinspektörer förbättra miljön” i Karin Edvardsson och SvenOve Hansson (red) Vägar till ett effektivt miljöarbete. Umeå: Borea. Cedstrand Sofie, Lisa Nöjd, Åsa Boholm, Vicki Johansson, Mats Bengtsson (2006) Miljötillsyn i praktiken. Läns-styrelsernas tillsyn enligt Miljöbalkens 26 kapitel. Stockholm: Naturvårdsverket


Ladda ner ppt "NÄR ÄR TILLSYN EFFEKTIVT?"

Liknande presentationer


Google-annonser