Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiesparprogrammet 2012 Samma struktur som tidigare program Du får en inbjudan i början av september Ansök på www.sebgroup.com/ssp senast 30 september.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiesparprogrammet 2012 Samma struktur som tidigare program Du får en inbjudan i början av september Ansök på www.sebgroup.com/ssp senast 30 september."— Presentationens avskrift:

1 Aktiesparprogrammet 2012 Samma struktur som tidigare program Du får en inbjudan i början av september Ansök på www.sebgroup.com/ssp senast 30 september 2012

2 2 "Välkommen att investera i SEB:s framtid!” Vi verkar i en utmanande miljö, men SEB har den stabilitet och långsiktighet som skapar värde för kunderna och dess aktieägare Ditt och dina kollegers engagemang avgör om vi kommer att lyckas Aktiesparprogrammet ger dig en möjlighet att delta i SEB:s långsiktiga värdeskapande Jag hoppas att det här programmet kommer att uppmuntra dig att äga en del i det företag som du arbetar i” Marcus Wallenberg Styrelseordförande

3 3 Samma struktur som tidigare program Du får en inbjudan i början av september Ansök på www.sebgroup.com/ssp senast 30 september 2012 Beslutet Årsstämman beslutade den 29 mars att ett nytt program ska starta i november 2012. Medverkande länder Danmark Estland Finland Lettland Litauen Luxemburg Deltagande I princip kan alla anställda med tillsvidareanställning delta Visstidsanställda, timavlönade samt deltagare i Share Matching eller Share Deferral programmet 2012 kan dock inte delta Aktiesparprogrammet 2012 Norge Singapore Storbritannien Sverige Tyskland USA

4 4 Du kan spara upp till fem procent av din fasta bruttolön till köp av SEB- aktier Om du behåller aktierna i tre år, och fortfarande är anställd av SEB, kommer du att erhålla en kostnadsfri så kallad matchningsaktie för varje aktie du köpt Aktierna är inte låsta under programmet, utan du kan när som helst sluta spara eller sälja dina aktier. Programmet i korthet

5 5 Matchningsperiod ●Februari 2016 – November 2016 ●Kvartalsvis matchning av aktier ●En kostnadsfri aktie för varje aktie köpt under sparperioden Översikt Kvalifikationsperiod ●Period om 36 månader efter varje aktieköp ●Behåll aktierna under perioden ●Fortsätt jobba på SEB Sparperiod ●November 2012 – Oktober 2013 ●Månadssparande ●Kvartalsvisa köp av aktier

6 6 Snabba fakta Möjligt att när som helst kliva av programmet  Upphöra med att spara  Sälja/överföra redan köpta aktier Säljer du en del av dina aktier under kvalifikationsperioden får du fortfarande matchningsaktier för de aktier du behåller Möjligt att ändra sparbeloppet vid två tillfällen under programmet  Ändrat sparande dras från och med februari- eller junilönen Aktierna i programmet ger samma rättigheter som vanliga aktier, inklusive utdelning  Utdelningen återinvesteras automatiskt i SEB-aktier

7 7 Equate Plus (E+)  Webbaserat system  Ägs av UBS E+ nås genom Internet och påminner om en internetbank Du kan när som helst  se dina innehav  lägga sälj- och överföringsorder UBS kundcenter kan hjälpa dig och svara på frågor angående E+ (frågor om själva aktiesparprogrammet och deltagandet besvarar HR Centre via ärendehanteringsystemet) Aktierna kommer ligga i en SEB-depå. Du behöver inte ha en egen värdepappersdepå för att delta Administration – Equate Plus

8 8 Vad händer om…? Om du slutar eller din anställning upphör  Sparandet avslutas  Du förlorar rätten till matchningsaktier  Du kan sälja eller överföra dina aktier till en egen värdepappersdepå I händelse av till exempel övertalighet eller pension  Sparandet avslutas  Du har fortfarande rätt till matchningsaktier för redan köpta aktier Vid föräldraledighet, sjukskrivning eller annan beviljad längre ledighet  Sparandet fortsätter  Du är kvalificerad för att erhålla matchningsaktier, om du behåller dina köpta aktier

9 9 Risker! Att äga aktier innebär en ekonomisk risk då de kan sjunka i värde Det finns ingen garanti för att du kommer att tjäna pengar och inte heller att du får tillbaka investerade pengar Aktiekursen är beroende av en mängd faktorer som SEB inte har någon kontroll över Anställda utanför Sverige löper även en valutarisk, eftersom de får sin lön i en annan valuta än den som aktierna köps i

10 10 Tryckt inbjudan på lokalt språk skickas till alla som får delta All personal som är berättigad att delta kommer att få en tryckt inbjudan på sitt språk. Information tillgänglig på www.sebgroup.com/ssp: –Avtalstext och fullständiga villkor –Ändringsblankett för att ändra t.ex. kontonummer eller sparbelopp –Arkiv med information om tidigare program Inbjudan innehåller allmän information om aktiesparprogrammet, ingen landsspecifik information – den hittar du på www.sebgroup.com/ssp

11 11 Anmälan Anmäl dig på www.sebgroup.com/ssp.www.sebgroup.com/ssp Anmälningsuppgifter (“ID” och “Code” finns i den personliga inbjudan som skickas ut). Om du deltar i tidigare aktiesparprogram, så är den mesta informationen förifylld, men du måste ändå anmäla dig på nytt om du vill delta. Nya deltagare får fylla i bl.a. följande information:  Adress (e-post och vanlig)  Telefonnummer  Skattehemvist  Valt sparbelopp –Maximalt 5% av månatlig fast bruttolön i juni 2012. –Minimum SEK 100 Sista ansökningsdag:  Söndagen 30 september 2012

12 12 Extranät på lokalt språk Tillgänglig från vilken internetansluten dator som helst  Adress: www.sebgroup.com/ssp  Användarnamn/lösenord behövs ej Nås även via Intranätet (Employee Self Service) Innehåll:  Introduktionsfilm om programmet  Frågor & Svar  Möjlighet att ställa frågor via HR Centres ärendehanteringssystem  Broschyr, villkor och avtal för 2012 års program (arkiv med 2008, 2009, 2010 och 2011 års material)  Blanketter för att t.ex. ändra kontonummer eller sparbelopp  Information om skatteeffekter  Kontaktinformation  Ett dynamiskt räkneexempel där du kan se en uppskattning av värdet för en fiktiv deltagare i aktiesparprogrammet räknat på dagens eller valfri aktiekurs

13 13 Tryckt inbjudan Inbjudan innehåller personliga ansökningsuppgifter för www.sebgroup.com/ssp www.sebgroup.com/ssp (extranät) Här hittar du allt du behöver veta om aktiesparprogrammet Möjlighet att ställa frågor Anmäl dig online För frågor om löneavdrag eller andra anställningsspecifika frågor HR Centre – HR Direct Finansiell information www.sebgroup.com Affärspress och ekonomisidor på internet Ingen avdelning inom SEB kan ge dig råd och tips om hur SEB aktien kommer att utveckla sig, inte heller kan du få råd om din ekonomiska situation, skatter eller huruvida du ska delta i programmet eller inte. Ytterligare information/kontakt

14 14 Vad händer nu? Läs inbjudan och informationen på www.sebgroup.com/ssp noggrant Bedöm vilka risker som finns för dig Beräkna vilka effekter månadssparandet har på din privatekonomi Hämta vid behov ytterligare information från extern ekonomisk rådgivare etc. Om du vill vara med från start: Anmäl dig senast den 30 september 2012 på www.sebgroup.com/ssp!


Ladda ner ppt "Aktiesparprogrammet 2012 Samma struktur som tidigare program Du får en inbjudan i början av september Ansök på www.sebgroup.com/ssp senast 30 september."

Liknande presentationer


Google-annonser