Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys och utvärdering av program för datorstödd språkinlärning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys och utvärdering av program för datorstödd språkinlärning"— Presentationens avskrift:

1 Analys och utvärdering av program för datorstödd språkinlärning
Malin Ågren Romanska Institutionen Lunds Universitet

2 Call-program 1. TALK TO ME La méthode conversation. Francais 1
Débutant-Intermédiaire Av Auralog (www.auralog.com). 2. LEVANDE FRANSKA Interaktiv språkinlärning. Från nybörjare och framåt (ospec.) Av Levande böcker (www.levande.se).

3 Expertanalys av Talk to me Francais 1. Presentation
ALLMÄNT: Utgivare: Auralog SA, Frankrike. Utgivningsår: 2001 Format: CD-rom för PC. Nyckelord: Språkkurs med fokus på kommun-ikation och muntliga färdigheter för snabba framsteg i talad franska.

4 TALK TO ME, FRANCAIS 1 Tekniska krav
Enhet: CD-rom, PC. Minimal kapacitet: Windows 95/98, 16 Mb RAM, 60 Mb på hård-disk, Ljudkort 16 bits, grafiskt kort 640x480 i 256 färger, mikrofon och högtalare. Högre kapacitet är att föredra. Internet uppkoppling rekommenderas för användning av mediatek och manual.

5 TALK TO ME, FRANCAIS 1. Mål Målgrupp: Nybörjare/medelnivå (1 av 2)
Målsättning: Repetera grunderna i talad franska. Användaren ska kunna göra sig förstådd i och förstå enkla talsituationer. Idealiskt att använda inför prov, utlandsresa, möten med kollegor i Frankrike eller bara för nöjes skull. Rekommenderat arbetssätt: Individuellt, hjälp erbjuds i kontakt med lärarteam på Auralog.

6 TALK TO ME, FRANCAIS 1. Navigation och gränssnitt (1)
Navigation på franska (enspråkigt, jfr. LF). Huvudmeny: Ämne - vertikalt och övning - horisontellt. Bildar rutnät för val av övning. Stort utbud på liten yta. Användaren förväntas följa ett visst flöde (progression) – rutan för den övning som står på tur blinkar gult (dock ej obligatoriskt).

7 Navigation och gränssnitt (2)
Utnyttjar analogier för navigering: pilar, frågetecken, trafikljus, mikrofon, megafon, glödlampa, o.s.v. Manualen viktig för att man ska ta sig fram på rätt sätt, förstå navigation, analogier, och olika justeringar av svårighetsgrad, hastighet, m.m. Hjälp i navigeringen finns under rubriken Aide. Enkla punkter och enkelt språk.

8 Navigation och gränssnitt (3)
Navigationen är användarvänlig och lätt att följa. Den ökande svårighetsgraden borde dock markeras tydligare. Själv ville jag läsa manualen för att förstå sammanhanget och få större förståelse för vilka möjligheter som fanns dolda bakom ikoner och bilder. Här får antagligen nybörjaren problem på grund av språket.

9 TALK TO ME, FRANCAIS 1. Innehåll (1)
Fokus på talet: pour des progrès rapides à l’oral! Hörförståelse och läsning tränas också. Skrift i mindre grad. Röstigenkänning. Interaktiva dialoger. Utvärdering av uttalet. SETS – Spoken Error Tracking System. Fonetisk animering i 3D. Mediathèque on-line med massor av användbara länkar. Visa interaktiva dialoger, fonetisk övning, fonetisk animering…

10 TALK TO ME, FRANCAIS 1. Innehåll (2)
Funktionsdomäner: Vardagliga situationer t.ex. presentation av sig själv, leta efter vägen, i affären, hos doktorn, turist i Paris, skriva brev… Vardagsspråk, inga dialekter. Representativa ord och uttryck: både familjärt i vissa situationer och mer korrekt i officiella situationer. Uttalet något tillrättalagt.

11 TALK TO ME, FRANCAIS 1. Innehåll (3)
För varje ämne finns 15 aktiviteter: Dialogue découverte, expression, compréhension, Association image/mot, mot juste (sans ou avec RV), mot croisé audio, prononciation de phrases, exercisses phonétiques, dictée, remise en ordre (sans ou avec RV), vidéo, questionnaire.

12 TALK TO ME, FRANCAIS 1. Form (1)
BILDER Både riktiga och tecknade Både stillbilder och rörliga bilder. Målgruppen är bred – allmänt, något präktigt utbud (vuxna?). LJUD God kvalitet Mest tal, även musik. Anpassat tal (f.a.hastighet). Öva dialoger, även monolog. Till visst tal finns transkrip-tioner, till vissa övningar kan texten väljas bort.

13 TALK TO ME, FRANCAIS 1. Form (2)
VIDEO I vissa fall bildspel snarare än video. Ibland rörlig film. Monolog till musik. Transkribering finns men kan väljas bort. Efterföljande frågor kontrollerar förståelsen av videon.

14 TALK TO ME, FRANCAIS 1 Detta saknar jag!
Kunna spela upp sitt eget tal i uttalsövningarna för att lättare kunna höra sig själv och jämföra med förebilden (komplement till den fonetiska beskrivning som redan finns). En grammatik i anslutning till övningar som faktiskt gör stora anspråk på grammatik-kunskaper. Utveckling av fråga-svar-respons så att svaret leder till tydligare förändringar i dialogen.

15 Analys ur språkinlärnings-perspektiv: Chapelle 1-7 (1).
1. Saliency: Svårigheter synliggörs med färg och ljud. Om inläraren stöter på ett svårt ord så kan han klicka på det för att få höra uttal och se fonetisk graf. 2. Modifiations of linguistic input: Möjligheter att ändra hastigheten, upprepning av input, ta bort/lägga till text…

16 Modification of linguistic input Chapelle, punkt 2
Under fliken Option kan inläraren bestämma hur inputen ska se ut och även hur hårt outputen ska bedömas av datorn. Val av färdigheter att arbeta med: tala, skriva, lyssna… Definiera %-rätt för att gå över till nästa övning. Svårighetsnivå 1-7 i övningar med RI. Återställa övningar till noll. Talhastighet i input, m.m.

17 Analys ur språkinlärnings-perspektiv: Chapelle 1-7 (2).
3. Opportunities. for comprehensible output: Ja. Datorn reagerar på användarens produktion, hans val av svar (inget val är dock direkt felaktigt!) och hans uttal. Är uttalet inte tillräckligt tydligt förstår inte datorn och man tvingas försöka igen. Att kommunikationen fungerar är viktigt för att övningarna ska fortlöpa som planerat, precis som i det verkliga livet. Men, datorn styr med järnhand…

18 Analys ur språkinlärnings-perspektiv: Chapelle 1-7 (3).
4-5. Opport. to notice their errors/correct the linguistic output: Felen synliggörs med ljud och färg. Ingen intelligent felanalys. Det anges att man har svarat fel/uttalat fel men inget mer. Försök till intelligent uttalshjälp men den är för svår att ta till sig. Problem i den fonetiska delen (stimuli-respons). Möjlighet finns att korrigera de indikerade felen. Man kan göra övningarna ett obegränsat antal gånger. Visa fonetikövning med graf och 3D-analys.

19 Analys ur språkinlärnings-perspektiv: Chapelle 1-7 (3).
6. Support modified interaction between learner and computer: Nja, väldigt styrd interaktion. De kommunikativa målen är ändå ganska få/små. Lingvistiska/fonetiska målen större. Kräver motiverade inlärare. Yttre mål? 7. Communication-oriented goals: Begränsad kommunikation. Välja ett svar av flera angivna. Långt ifrån fri kommunikation. Mest språkliga mål.

20 Levande franska – Interaktiv språkinlärning Ett jämförande perspektiv
Allmänt: Utgivare: Levande böcker, Stockholm Utgivningsår: 1996 Format: CD-rom för PC Nyckelord: Interaktivt språkprogram där inläraren själv styr inlärningen. Ett bra verktyg för den som vill lära sig franska i tal och skrift.

21 LEVANDE FRANSKA Tekniska krav
CD-rom, PC, Windows 486-processor 8MB RAM 10 MB ledigt hårddisk-utrymme. SVGA-grafik (256 färger) MPC-ljudkort Högtalare och hörlurar Mikrofon Windows 3.1/Windows 95

22 LEVANDE FRANSKA Mål Målgrupp:Från nybörjare (dock ej helt ny!) till ganska avancerad. Detta specificeras dock ej. Det finns inget följdprogram. Målsättning: Erbjuda ett fritt, flexibelt och roligt sätt att träna talad och skriven franska. Rekommenderat arbetssätt: Individanpassad inlärning. Den enskilde inläraren arbetar självständigt och efter sina egna förut-sättningar.

23 LEVANDE FRANSKA Navigation och gränssnitt (1)
Språk: svenska (tvåspråkigt jfr. TTM). Huvudmeny: Till vänster anges olika dialoger och till höger andra övningar. Nederst syns olika ikoner för programmets funktioner. Progression: Det finns ingen logisk progression i programmet utan inläraren föreslås välja de ämnen som intresserar honom/henne (jfr. TTM).

24 LEVANDE FRANSKA Navigation och gränssnitt (2)
Utnyttjar analogier för att underlätta navigeringen: pilar, blädderblock, frågetecken, mikrofon, mus, m.m. Ibland i kombination med skrift (f.a. i funktionsraden). Hjälpfunktion – mycket välutvecklad och användar-vänlig. Automatisk när man börjar en ny övning. Manual – mycket viktig då övningar ska ställas in på inlärarens egen nivå och man ska förstå mycket information på en sida.

25 LEVANDE FRANSKA Navigation och gränssnitt (3)
Programmet är relativt lättnavigerat/användarvänligt, med någon reservation (se nedan). Dialogsidorna kan ge ett rörigt intryck. Det finns många funktioner att välja mellan. Kanske kunde detta ordnas på ett annorlunda sätt så att man förstår vad som ska göras i vilken ordning. Man är beroende av hjälp för att förstå alla de möjligheter som en viss sida erbjuder. Manual/hjälpfunktion viktig som komplement. Problem: Inspelningsfunktionen hänger sig lätt.

26 LEVANDE FRANSKA Innehåll (1)
Allmänt innehåll: tal, skrift, ordförråd, verbböjning, grammatik. Vidare perspektiv än TTM. Interaktiva dialoger och röstigenkänning, som TTM. Svar på frågan utvärderas och accepteras eller förkastas. Dock ingen visualisering av graf. Ibland är det svårt att förstå varför svaret inte accepteras, vad som behöver förändras i uttalet (TTM är bättre på detta. De anger var problemet ligger). Däremot kan inläraren få sitt svar uppspelat och direkt jämfört med modersmålstalarens svar. Detta underlättar härmning och förbättring av uttal (TTM saknar detta).

27 LEVANDE FRANSKA Innehåll (2)
Funktionsdomäner: Vardagssituationer (som TTM, dock ej lika om-fattande): på resa, hos vänner, runt om i stan, äta ute, hotell och logi, sjukvård. Vardagsspråk, inga dialekter Korrekt officiellt språk, ej familjärt, något tillrättalagt (mer skriftspråkligt/korrekt än TTM, som också har talspråkliga uttryck..

28 LEVANDE FRANSKA Innehåll (3)
Olika sorters övningar: Interaktiva dialoger, korsord, verbböjning, kartspel, frågor och svar, menyspel, diktamen, uttal.

29 LEVANDE FRANSKA Form (1)
BILDER Inga rörliga bilder. Ej foton utan målade bilder. Bilderna ger ett något klichéartat intryck som inte är lika levande som TTM. Ingen video. Mindre tilltalande för yngre användare.

30 LEVANDE FRANSKA Form (2)
LJUD God ljudkvalitet. Bara tal, ingen musik. Inspelningsfunktionen instabil. Anpassat tal: val mellan långsam eller normal. Transkribering av talet i dialogerna och översättningen finns att lägga till eller välja bort. TEXT Texten är enkel och tydlig. Förekommer i små mängder. Uppläsning och översättning finns alltid att välja till.

31 LEVANDE FRANSKA Detta saknar jag!
Bättre hjälp när röstigenkänningen inte accepterar svaret. En konstruktiv felanalys saknas. Vissa meningar accepteras inte trots att de är snarlika det svar som presenteras under lösningar. Varför? Bättre inspelningsfunktion. Ibland lägger den av. Fler grammatiska övningar, utöver verbböjning. En snyggare och mer levande layout. Progression i övningarna.

32 Analys ur språkinlärnings-perspektiv: Chapelle 1-7 (1).
1. Saliency: Inläraren kan välja att se talet i skrift och/eller i översättning. Han/hon görs uppmärksam på felen med ljud och färg, men ingen hjälp med vad som är fel = ointelligent felanalys! 2. Modification of linguistic input: Mycket bra. Upprepning Översättning Transkribering av tal. Val av hastighet: långsam eller normal. I diktamen: val av ämne, antal ord/fraser och tid, I korsorden kan man välja om man vill se orden på svenska, höra och se på franska eller bara höra på franska. Dessutom anger man om man vill välja ord från en lista eller skriva själv.

33 Analys ur språkinlärnings-perspektiv: Chapelle 1-7 (2).
3. Opportunities for comprehensible output: I dialogerna som är en viktig del i programmet styr inläraren utvecklingen av händelseförloppet med sina val av svar. Han/hon väljer bland givna svarsalternativ och kan antingen använda taligenkänning eller klicka med musen. Datorn ger mer/bättre respons än i TTM där inlärarens svar inte leder till så mycket mer än ”ah, bon d’accord!”. I LEVANDE FRANSKA styr inläraren utvecklingen av dialogen.

34 Analys ur språkinlärnings-perspektiv: Chapelle 1-7 (3).
4. Opportunities to notice their errors: Ljud anger rätt eller fel. Om fel stannar dialogen och man får försöka igen. Om rätt går dialogen vidare. I vissa övningar, t. ex. diktamen kommer det rätta svaret genast upp på skärmen. I flera övningar får man också en muntlig reaktion av typen: super, excellent, bon travail, eller non, c’est pas correct, essaie encore une fois! 5. Opportunities to correct the linguistic output: Ointelligent felanalys. Inläraren får ingen hjälp att lösa problemet utan hänvisas att försöka igen. Det kan vara svårt att förstå var problemet ligger och vilka korrigeringar som behöver göras. Här är TTM bättre. Obegränsat antal korrigeringar kan göras.

35 Analys ur språkinlärnings-perspektiv: Chapelle 1-7 (4).
6. Support modified interaction between the learner and the computer: Jag tycker att LEVANDE FRANSKA lyckas bättre med detta än TTM, bl. a. beroende på hur dialogen utvecklar sig och hur de använder fråga-svar-teknik med direkt respons i många övningar, även om svarsalternativen är begränsade. 7. Communication-oriented goals: Samma sak här. Kommunikationen känns mer äkta än i TTM. Kanske beror detta på att en röst bedömer inlärarens ansträngningar i många övningar och att inläraren har inflytande på utformningen av dialogen.

36 TALK TO ME OCH LEVANDE FRANSKA – en sammanfattning.
Om man kombinerade TTM och LF skulle konturerna till ett optimalt program träda fram (något för Jonas?). Från TTM: Snygg layout, bilder och video, rikare utbud på övningar, mer detaljerad hjälp vid uttalsproblem, naturlig progression, mediatek on-line. Från LF: Uppspelning av inlärarens tal och direkt jämförelse med målspråket, liten grammatisk sammanfattning för de övningar där det behövs, inlärarens större inflytande på dialogens utveckling. Slutlig fråga: Hur utformar man en intelligentare felanalys i ett program med taligenkänning?


Ladda ner ppt "Analys och utvärdering av program för datorstödd språkinlärning"

Liknande presentationer


Google-annonser