Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdprogram för epilepsikirurgi. Svårbehandlad epilepsi hos barn Det nationella epilepsikirurgiregistret Ingrid Olsson Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdprogram för epilepsikirurgi. Svårbehandlad epilepsi hos barn Det nationella epilepsikirurgiregistret Ingrid Olsson Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Vårdprogram för epilepsikirurgi

2 Svårbehandlad epilepsi hos barn Det nationella epilepsikirurgiregistret Ingrid Olsson Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg

3 Bakgrund •SBU rapport Epilepsikirurgi 1991 •Expertrapport Epilepsi. Förekomst, handläggning och vårdorganisation. Socialstyrelsen 1993 •Treatment of Epilepsy. Workshop. Läkemedelsverket 1998 •Nationella epilepsikirurgiregistret 1991 •Nationellt VNS register?

4 Omhändertagande av ett barn med epileptiskt anfall (SoS 1993) •Nivå 1 –vårdcentral, akutmott eller barnläkare i öppenvård •Nivå 2 –Utredning av barn- och ungdomsläkare på länsnivå inom 4 veckor –Vid problem remiss till neuropediater inom 6 månader –Remiss till regionnivå efter allra högst 2 års terapiresitens •Nivå 3 –Högspecialiserad epilepsisjukvård på regionnivå •Epilepsikirurgi? •VNS? •Ketogen kost? •Nyare antiepileptika?

5 Omhändertagande av barn med epilepsi •Nivå 2 –Neuropediater –Epilepsiteam: sjuksköterska och kurator alt –Barn- och ungdomshabiliteringen •Nivå 3 –Epilepsiteam –Epilepsikirurgiteam

6 Regionalt epilepsikirurgiteam Neuropediater/Neurolog Epilepsi(barn)sjuksköterska Neurofysiolog Neurokirurg Neuroradiolog Neuropsykolog (Barnneuro)psykiater Sjukgymnast (BMA, kurator, arbetsterapeut)

7 Nationella epilepsikirurgiregistret Registeransvarig:Roland Flink, Uppsala Styrgruppen:Göran Carlsson, Göteborg Elisabeth Engman, Göteborg Hans Lindsten, Umeå Kristina Malmgren, Göteborg Ingrid Olsson, Göteborg Ingmar Rosén, Lund Hans Silander, Göteborg Birgitta Söderfeldt, Linköping Per Åmark, Stockholm Bo Zetterlund, Uppsala

8 Nationella epilepsikirurgiregistret •Somatisk del –Preoperativ utredning –Operation –Resultat vid uppföljning 2 år efter operation •Neuropsykologisk del –Preoperativ utredning –Resultat vid uppföljning 2 år efter operation •Psykosocial del –Preoperativ utredning –Resultat vid uppföljning 2 år efter operation

9 Nationella epilepsikirurgiregistret Preoperativ utredning Eftergranskning EEG och MR, eventuellt komplettering Video-EEG Interiktalt, iktalt SPECT/PET Ögonundersökning Neuropsykologisk bedömning Neuropsykiatrisk bedömning* Sjukgymnastisk bedömning* Invasiv undersökning

10 Nationella epilepsikirurgiregistret Somatisk del Preoperativt: HereditetElektrofysiologi FeberkramperNeuroradiologi DebutålderFunkionell neuroimaging Epilepsityp AnfallstypKomplikationer Medicinering Neurologi Sociala data

11 Nationella epilepsikirurgiregistret Somatisk del Operation: Ålder vid operation Operationstyp PAD Peroperativa komplikationer Nytillkomna deficit vid 3 månader postoperativt

12 Nationella epilepsikirurgiregistret Somatisk del Två år postoperativt: Resultat: Klass 1 anfallsfri, enbart aura mm Klass 2 >75% anfallsreduktion Klass 3 50 – 75% anfallsreduktion Klass 4 0 – 50% anfallsreduktion Försämring Epilepsityp, om förändrad AnfallstypNeurologi MedicineringSociala data

13 Nationella epilepsikirurgiregistret Årliga rapporter (R Flink) Antal operationer Ålder vid operation Fördelning på hemlän Sjukdomsduration Operationstyp Komplikationsfrekvens Resultat med avseende på anfallsfrekvens

14 Antal opererade <19 år 19981999200020012002Totalt Göteborg 9 9 2 4 7 31 Linköping 0 0 0 0 0 0 Lund 2 1 3 3 7 16 Stockholm 7 4 4 5 1 21 Umeå 4 2 2 0 0 8 Uppsala 4 5 2 6 8 25 Summa 26 21 13 18 23101

15 Antal opererade <19 år 2003 (preliminära data) 2003Totalt Göteborg 6 37 Linköping 0 0 Lund 4 20 Stockholm 3 24 Umeå 0 8 Uppsala 7 32 Summa 20 121

16

17 R Flink

18

19 Ålder vid operation

20 R Flink

21

22 Operationstyp < 19 år -98-99-00-01-02 Tot Temporallobsres1015567 43 Amygd hippokampekt 0 1000 1 Extratemporal res 9 2566 28 Multilobär resektion 1 1002 4 Kallosotomi 1 0121 5 Hemisfärektomi 4 0245 15 Mult subpial transs 2* 5***000 7 Op hamartom 00002 2 Totalt2724131823

23

24 R Flink

25 Procedures Minor complications Major complications Antal operationer och komplikationer 1990-1995 relaterat till ålder 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 - 55-1010-1515 - 2020 - 2525 - 3030 - 3535 - 4040 - 4545 - 5050 - 5555 - 6060 - 65 Age N < 20 år >= 20 år N=142 N=307 B Rydenhag

26 R Flink

27 Barn opererade 1990-1999 Tvåårsuppföljning N=202 B Rydenhag

28 Temporallobsresektioner % Medianålder vid op 11 år B Rydenhag

29 Extratemporala resektioner % Medianålder vi op 12 år B Rydenhag

30 Multilobärresektioner Medianålder vid op 9 år B Rydenhag

31 Subtotala hemisfärektomier % Medianålder vid op 4 år B Rydenhag

32 Totala hemisfärektomier Medianålder vid op 6 år B Rydenhag

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Resultat från 8 föräldraintervjuer, förenklat formulär Självförtroende Inlärningsförmåga Föräldrarnas bedömning 2 år efter op 0 1 2 3 4 Mycket bättre Kamratkontakt och fritid Föräldrarnas oro 0 1 2 3 4 Något bättre Oförändrat Sämre Antal

45 Sammanfattning Många barn med terapiresistent epilepsi kan ha nytta av epilepsikirurgi, även de som också har andra neurologiska funktionshinder. Vid bedömning av resultat måste man ta hänsyn till den effekten på barnets hela psykosociala situation, inte bara se till anfallsfrekvens.

46

47 Framtidstankar Nationella epilepsikirurgiregistret 1991 – Somatiska data – barn Neuropsykologiska data Psykosociala data Långtidsuppföljning Nordiskt samarbete? Nationellt VNS register? Nationellt samarbete läkemedelsprövning på barn?

48 Vårdprogram svårbehandlad epilepsi hos barn Margarethahemmet 2006 ???


Ladda ner ppt "Vårdprogram för epilepsikirurgi. Svårbehandlad epilepsi hos barn Det nationella epilepsikirurgiregistret Ingrid Olsson Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser