Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tumörregistret Återrapport 2012 Operationsdatum t o m

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tumörregistret Återrapport 2012 Operationsdatum t o m"— Presentationens avskrift:

1 Tumörregistret Återrapport 2012 Operationsdatum t o m 2012-12-31
Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret Gynop, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Thomas Högberg Docent överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret Gynop, Tidigare på Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet

2 Deltagande kliniker och registrerade patienter 2007-2012

3 Preoperativ bedömning av de patienter som registreras i tumörsträngen

4 PAD-resultat för patienter som pre- eller peroperativt bedömts som misstänkt eller säkerställt malignt

5 Diagnoser för gyncanceroperationer 2007-2012

6 Antal operationer från respektive sjukhus 2011-2012 i detaljanalyserna

7 Operationstid endometriecancer

8 Operationstid cervixcancer

9 Operationstid ovarialcancer

10 Operationstid vulvacancer

11 Peroperativ blödning per sjukhus 2011-2012 - Endometriecancer

12 Peroperativ blödning per sjukhus 2011-2012 - Cervixcancer

13 Peroperativ blödning per sjukhus 2011-2012 - Ovarialcancer

14 Peroperativ blödning per sjukhus 2011-2012 - Vulvacancer

15 Vårdtider från operation till utskrivning 2011-2012

16 Vårdtider från operation till utskrivning 2011-2012

17 Vårdtider från operation till utskrivning 2011-2012

18 Vårdtider från operation till utskrivning 2011-2012

19 Tid från operationsdag till PAD 2011-2012

20 Tid från operationsdag till PAD 2011-2012

21 Sökt sjukvård pga komplikation

22 Patient- och läkarrapporterade komplikationer

23 Tid från operation till normal ADL
Linjen i figuren visar medianvärdet för alla patienter inkluderade i analysen.

24 Tid från operation till normal ADL
Linjen i figuren visar medianvärdet för alla patienter inkluderade i analysen.

25 Tid från operation till normal ADL
Linjen i figuren visar medianvärdet för alla patienter inkluderade i analysen.

26 Tid från operation till normal ADL
Linjen i figuren visar medianvärdet för alla patienter inkluderade i analysen.

27 Jämförelser abdominell och laparaskopisk operation vid endometriecancer

28 Jämförelser abdominell och laparaskopisk operation vid cervixcancer

29 Op-resultat vid avancerad ovarialcancer stadium IIIC och IV Andel makroskopiskt radikalt opererade med avancerad ovarialcancer

30 Andel makroskopiskt tumörfria (R0) för patienter med ovarialcancer vid primäroperation, där tumörbördan i bukens övre del vid operationens inledning angetts till >2 cm (FIGO stadium IIIC-IV).

31 “Risk of malignancy-index” RMI vid ovarialcancer
Preoperativ användning av CA-125 och RMI RMI CA-125 “Risk of malignancy-index” RMI vid ovarialcancer


Ladda ner ppt "Tumörregistret Återrapport 2012 Operationsdatum t o m"

Liknande presentationer


Google-annonser