Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tumörregistret Återrapport 2012 Operationsdatum t o m 2012-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret Gynop,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tumörregistret Återrapport 2012 Operationsdatum t o m 2012-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret Gynop,"— Presentationens avskrift:

1 Tumörregistret Återrapport 2012 Operationsdatum t o m Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret Gynop, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund Thomas Högberg Docent överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret Gynop, Tidigare på Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet

2 Deltagande kliniker och registrerade patienter

3 Preoperativ bedömning av de patienter som registreras i tumörsträngen

4 PAD-resultat för patienter som pre- eller peroperativt bedömts som misstänkt eller säkerställt malignt

5 Diagnoser för gyncanceroperationer

6 Antal operationer från respektive sjukhus i detaljanalyserna

7 Operationstid endometriecancer

8 Operationstid cervixcancer

9 Operationstid ovarialcancer

10 Operationstid vulvacancer

11 Peroperativ blödning per sjukhus Endometriecancer

12 Peroperativ blödning per sjukhus Cervixcancer

13 Peroperativ blödning per sjukhus Ovarialcancer

14 Peroperativ blödning per sjukhus Vulvacancer

15 Vårdtider från operation till utskrivning

16

17

18

19 Tid från operationsdag till PAD

20

21 Sökt sjukvård pga komplikation

22 Patient- och läkarrapporterade komplikationer

23 Tid från operation till normal ADL Linjen i figuren visar medianvärdet för alla patienter inkluderade i analysen.

24 Tid från operation till normal ADL Linjen i figuren visar medianvärdet för alla patienter inkluderade i analysen.

25 Tid från operation till normal ADL Linjen i figuren visar medianvärdet för alla patienter inkluderade i analysen.

26 Tid från operation till normal ADL Linjen i figuren visar medianvärdet för alla patienter inkluderade i analysen.

27 Jämförelser abdominell och laparaskopisk operation vid endometriecancer

28 Jämförelser abdominell och laparaskopisk operation vid cervixcancer

29 Op-resultat vid avancerad ovarialcancer stadium IIIC och IV Andel makroskopiskt radikalt opererade med avancerad ovarialcancer

30 Andel makroskopiskt tumörfria (R0) för patienter med ovarialcancer vid primäroperation, där tumörbördan i bukens övre del vid operationens inledning angetts till >2 cm (FIGO stadium IIIC-IV).

31 Preoperativ användning av CA-125 och RMI CA-125 RMI “Risk of malignancy-index” RMI vid ovarialcancer


Ladda ner ppt "Tumörregistret Återrapport 2012 Operationsdatum t o m 2012-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret Gynop,"

Liknande presentationer


Google-annonser