Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 18 september 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 18 september 2014."— Presentationens avskrift:

1 RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 18 september 2014

2 RAKEL 18 september 2014 1.Viktlistor 2015 (information) – Marcus Edenström 2.Regional ACG-rapport – Martin Fredriksson 3.Regional InformatikGrupp (RIG) – Mats Lööf 4.Anteckningar från föregående möte 5.Information från nationella grupper 6.Aktuellt om Registreringsregler 7.Aktuellt om Ersättningsmodeller – utgick av tidsskäl 8.Aktuellt om Prestationsredovisning 9.Aktuella Terminologifrågor – utgick av tidsskäl 10.Övriga frågor Agenda den 18 september 2014

3 RAKEL 18 september 2014 Regional ACG-rapport Viktlistor 2015 Regional InformatikGrupp - se separata bildspel

4 RAKEL 18 september 2014 Synpunkter på minnesanteckningar från föregående möte?

5 RAKEL 18 september 2014 Övriga frågor ? 1.Boka mötestider 2015 2.Användning TB 3.Besökstyp J 4.Upphandlad klassifikationsutbildning

6 RAKEL 18 september 2014 Information från nationella grupper Leif rapporterar Controllernätverket ACG-nätverk Vårdvalsnätverk Ersättningsmodeller Vårdval (undergrupp till Vårdvalsnätverket)

7 RAKEL 18 september 2014 Registreringsregler Beskrivningstexter – regionala åtgärds- koder VV Rehab Besökstyp V (förändrad beskrivning) Besökstyp P Besökstyper DE, GE, ME vs E Tandläkare

8 RAKEL 18 september 2014 Besökstyp V - Vaccination Ett förtydligande har efterlysts från arbetet med sjukhusens prestationsredovisning Förslag till ny beskrivning: ” Används endast då vaccinationen sker i förebyggande syfte och patienten betalar själv.” KlassReg och Förvaltningsgrupp Elvis står bakom förslaget.

9 RAKEL 18 september 2014 Besökstyp P – Preoperativt besök Ett förtydligande har efterlysts från arbetet med sjukhusens prestationsredovisning. Dessutom önskemål att göra besökstypen regional. Förslag till ny beskrivning: ” Preoperativ bedömning som sker inför ett operation-/behandlingstillfälle och där patienten går hem innan tidpunkt för operation/behandling.” KlassReg föreslår att besökstypen också fortsatt är lokal – efterlyst statistik går att få ut på annat sätt

10 RAKEL 18 september 2014 Besökstyper ME, GE, DE vs E Förvaltningsgruppen för Väntetidsdatabasen har efterfrågat nya besökstyper för att kunna särskilja typ av efterföljande vårdkontakt. Förslag till beteckning och beskrivning har formulerats och tidigare behandlats i RAKEL KlassReg är oeniga om genomförande av dessa nya besökstyper och föreslår ingen förändring.

11 RAKEL 18 september 2014 Yrkeskategori tandläkare Freja förvaltningsgrupp har efterlyst förtydligande av hur besök hos tandläkare ska grupperas Vid uppgiftslämnandet till SKL ska tandläkare räknas till gruppen läkare. Också i Vega klassas tandläkare som läkare. Förslag till beslut: Tandläkare grupperas till läkare vid rapportering i olika system inom regionen

12 RAKEL 18 september 2014 Prestationsredovisning

13 RAKEL 18 september 2014 RAKEL har tidigare ställt sig bakom; Beslutsprocess avseende regionala registreringsregler och koder för sjukhusvård Grundregler för prestationsredovisning (rapporteringsregel i Controller) Motpart vid prestationsredovisning Data för prestationsredovisning ska föras från VEGA till Cognos Controller

14 RAKEL 18 september 2014 Grundregler för prestationsredovisning

15 RAKEL 18 september 2014 Frågor som återstår att ta ställning till; Regelverk för sammanvägning av prestationer sjukhusvård Redovisning av primärvårdens prestationer Regelverk för sammanvägning av prestationer primärvård

16 RAKEL 18 september 2014 Sammanvägda prestationer sjukhusvård

17 RAKEL 18 september 2014 Analys - effekten av förändring sammanvägda prestationer

18 RAKEL 18 september 2014 Förslag till ny sammanvägning av prestationer För medicinsk rehabilitering (MVO 551) och barnrehabilitering (MVO 251) föreslås att DRG-vikt används istället för vårddygn vid sammanvägningen. Detta är möjligt då data levereras direkt från Vega till Cognos Controller och beroende till ersättningsmodell inte längre finns Använda samma vikt för somatiska besök oavsett vårdgivarkategori. Detta gäller inte för dagkirurgi och dagmedicin där förslaget är att fortsätta använda DRG-vikten Använda samma vikt för psykiatriska besök oavsett vårdgivarkategori Särskild viktning för ytterfall – skuggning under 2015 för eventuellt beslut inför 2016 Omräkning av vikter

19 RAKEL 18 september 2014 Förslag till ny sammanvägning av prestationer Förslaget till den ny beräkning innebär att prestationer omräknas till DRG-poäng med nedanstående faktor: -x,xx ggr antalet vårddagar inom vuxenpsykiatrisk slutenvård -0,20 ggr antalet vårddagar inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård -0,07 ggr antalet vårddagar inom rättspsykiatrisk slutenvård -0,06 ggr antalet besök inom somatisk öppenvård (exkl dagkirurgi och dagmedicin) -0,05 ggr antalet besök inom vuxenpsykiatrisk öppenvård (inklusive rättspsykiatri) -0,10 ggr antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

20 RAKEL 18 september 2014 Förslag prestationsredovisning primärvård VG Pv  Besök läkare  Besök ssk  Besök beteendevetare  Besök övriga vårdgivare  Telefonkontakt läkare Vårdval Rehab  Besök fysioterapeut/sjukgymnast  Besök arbetsterapeut  Besök övriga vårdgivare

21 RAKEL 18 september 2014 Förslag prestationsredovisning primärvård Beställd primärvård  Besök läkare  Besök ssk  Besök beteendevetare  Besök övriga vårdgivare  Telefonkontakt läkare Övrig specialiserad vård (BUM och gyn)  Besök läkare  Besök övriga yrkeskategorier Samma vikt för samtliga besök – telefon 0,3

22 RAKEL 18 september 2014 Aktuella terminologifrågor ?

23 RAKEL 18 september 2014 Övriga frågor 1.Förslag mötestider 2015 2.Användning TB – utgick av tidsskäl 3.Tidigare beslut om besökstyp J – utgick av tidsskäl 4.Upphandlad klassifikationsutbildning

24 RAKEL 18 september 2014 Kommande möten 2014 Torsdagen den 20 november, klockan 13-16

25 RAKEL 18 september 2014 Förslag mötestider 2015 Torsdagen den 19 mars, klockan 13 - 16 Torsdagen den 21 maj, klockan 13 – 16 Torsdagen den 17 september, klockan 13 - 16 Torsdagen den 19 november, klockan 13 - 16


Ladda ner ppt "RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 18 september 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser