Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 18 september 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 18 september 2014."— Presentationens avskrift:

1 RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer
den 18 september 2014

2 Agenda den 18 september 2014 Viktlistor 2015 (information) – Marcus Edenström Regional ACG-rapport – Martin Fredriksson Regional InformatikGrupp (RIG) – Mats Lööf Anteckningar från föregående möte Information från nationella grupper Aktuellt om Registreringsregler Aktuellt om Ersättningsmodeller – utgick av tidsskäl Aktuellt om Prestationsredovisning Aktuella Terminologifrågor – utgick av tidsskäl Övriga frågor

3 Regional ACG-rapport Viktlistor 2015 Regional InformatikGrupp - se separata bildspel

4 Synpunkter på minnesanteckningar från föregående möte?

5 Övriga frågor ? Boka mötestider 2015 Användning TB Besökstyp J
Upphandlad klassifikationsutbildning

6 Information från nationella grupper
Leif rapporterar Controllernätverket ACG-nätverk Vårdvalsnätverk Ersättningsmodeller Vårdval (undergrupp till Vårdvalsnätverket) Controllernätverk (6 maj samt september) Nationellt ACG-nätverk (inget möte sedan föregående RAKEL) Nationellt Vårdvalsnätverk (7 maj samt 10 september) Ersättningsmodeller Vårdval (arbetet slutrapporterat den 10 september)

7 Registreringsregler Beskrivningstexter – regionala åtgärds- koder VV Rehab Besökstyp V (förändrad beskrivning) Besökstyp P Besökstyper DE, GE, ME vs E Tandläkare

8 Besökstyp V - Vaccination
Ett förtydligande har efterlysts från arbetet med sjukhusens prestationsredovisning Förslag till ny beskrivning: ”Används endast då vaccinationen sker i förebyggande syfte och patienten betalar själv.” KlassReg och Förvaltningsgrupp Elvis står bakom förslaget.

9 Besökstyp P – Preoperativt besök
Ett förtydligande har efterlysts från arbetet med sjukhusens prestationsredovisning. Dessutom önskemål att göra besökstypen regional. Förslag till ny beskrivning: ” Preoperativ bedömning som sker inför ett operation-/behandlingstillfälle och där patienten går hem innan tidpunkt för operation/behandling.” KlassReg föreslår att besökstypen också fortsatt är lokal – efterlyst statistik går att få ut på annat sätt

10 Besökstyper ME, GE, DE vs E
Förvaltningsgruppen för Väntetidsdatabasen har efterfrågat nya besökstyper för att kunna särskilja typ av efterföljande vårdkontakt. Förslag till beteckning och beskrivning har formulerats och tidigare behandlats i RAKEL KlassReg är oeniga om genomförande av dessa nya besökstyper och föreslår ingen förändring.

11 Yrkeskategori tandläkare
Freja förvaltningsgrupp har efterlyst förtydligande av hur besök hos tandläkare ska grupperas Vid uppgiftslämnandet till SKL ska tandläkare räknas till gruppen läkare. Också i Vega klassas tandläkare som läkare. Förslag till beslut: Tandläkare grupperas till läkare vid rapportering i olika system inom regionen

12 Prestationsredovisning

13 RAKEL har tidigare ställt sig bakom;
Beslutsprocess avseende regionala registreringsregler och koder för sjukhusvård Grundregler för prestationsredovisning (rapporteringsregel i Controller) Motpart vid prestationsredovisning Data för prestationsredovisning ska föras från VEGA till Cognos Controller

14 Grundregler för prestationsredovisning

15 Frågor som återstår att ta ställning till;
Regelverk för sammanvägning av prestationer sjukhusvård Redovisning av primärvårdens prestationer Regelverk för sammanvägning av prestationer primärvård

16 Sammanvägda prestationer sjukhusvård

17 Analys - effekten av förändring sammanvägda prestationer

18 Förslag till ny sammanvägning av prestationer
För medicinsk rehabilitering (MVO 551) och barnrehabilitering (MVO 251) föreslås att DRG-vikt används istället för vårddygn vid sammanvägningen. Detta är möjligt då data levereras direkt från Vega till Cognos Controller och beroende till ersättningsmodell inte längre finns Använda samma vikt för somatiska besök oavsett vårdgivarkategori. Detta gäller inte för dagkirurgi och dagmedicin där förslaget är att fortsätta använda DRG-vikten Använda samma vikt för psykiatriska besök oavsett vårdgivarkategori Särskild viktning för ytterfall – skuggning under 2015 för eventuellt beslut inför 2016 Omräkning av vikter

19 Förslag till ny sammanvägning av prestationer
Förslaget till den ny beräkning innebär att prestationer omräknas till DRG-poäng med nedanstående faktor: x,xx ggr antalet vårddagar inom vuxenpsykiatrisk slutenvård 0,20 ggr antalet vårddagar inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård 0,07 ggr antalet vårddagar inom rättspsykiatrisk slutenvård 0,06 ggr antalet besök inom somatisk öppenvård (exkl dagkirurgi och dagmedicin) 0,05 ggr antalet besök inom vuxenpsykiatrisk öppenvård (inklusive rättspsykiatri) 0,10 ggr antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

20 Förslag prestationsredovisning primärvård
VG Pv Besök läkare Besök ssk Besök beteendevetare Besök övriga vårdgivare Telefonkontakt läkare Vårdval Rehab Besök fysioterapeut/sjukgymnast Besök arbetsterapeut

21 Förslag prestationsredovisning primärvård
Beställd primärvård Besök läkare Besök ssk Besök beteendevetare Besök övriga vårdgivare Telefonkontakt läkare Övrig specialiserad vård (BUM och gyn) Besök övriga yrkeskategorier Samma vikt för samtliga besök – telefon 0,3 Anpassning övrig somatisk specialiserad vård?

22 Aktuella terminologifrågor ?

23 Övriga frågor Förslag mötestider 2015
Användning TB – utgick av tidsskäl Tidigare beslut om besökstyp J – utgick av tidsskäl Upphandlad klassifikationsutbildning

24 Kommande möten 2014 Torsdagen den 20 november, klockan 13-16

25 Förslag mötestider 2015 Torsdagen den 19 mars, klockan 13 - 16
Torsdagen den 21 maj, klockan 13 – 16 Torsdagen den 17 september, klockan Torsdagen den 19 november, klockan


Ladda ner ppt "RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 18 september 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser