Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kathy Falkenstein-Hagander

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kathy Falkenstein-Hagander"— Presentationens avskrift:

1 Kathy Falkenstein-Hagander 2014-10-08
Arbetsgruppen för förebyggande åtgärder och omhändertagande av barn med skallasymmetri i Barnhälsovården Skåne Kathy Falkenstein-Hagander

2 Kunskapscentrum för Barnhälsovård

3 Agenda Bakgrund till arbetsgruppen Kartläggning Nuvarande riktlinjer
Vidare arbete

4 Bakgrunden till arbetsgruppen
Craniofasciala mottagningen i Lund är nedlagd, överflyttad till Göteborg ”Barnkliniken Malmö tar inte emot barn med lägesbetingad skallasymmetri” Remisser som vandrade mellan Malmö och Lund, fick återsändas till BVC som remitterat Sjukgymnasten på Barnkliniken i Lund kan ha direktkontakt med dr och kan be om bedömning. Barn som tillhör Malmö- Trelleborgsområdet finns numera ett glapp i vårdkedjan. ”I nordost har vi ibland problemet att barn med skallassymmetri ibland kommer på remiss ganska sent, vilket gör det lite svårare att framgångsrikt behandla.”

5 Kartläggning av kunskaper om skallasymmetri hos BVC-personal
Webbenkät våren 2014 Drygt 150 BVC i Skåne 350 sjuksköterkor/350 läkare Distriktsläkare                        36 Barnläkare                             4 Distriktssköterska                  88 Barnsjuksköterska                 37 Annat                                     2 Totalt                                     168

6 Kartläggning av kunskaper om skallasymmetri hos BVC-personal
Enbart sjuksköterska: Uppskattningsvis, hur många barn har du bokat in för extra BVC läkarbesök p.g.a. sned skalle, avvikande huvudform under 2013? Endast svar med både antal barn och antal extra inbokade besök medräknade Plats Antal svar Extra läkarbesök på BVC Antal barn Extrabesök i % Sydväst 41 351 2866 12,2 Mellersta 23 140 1320 10,6 Nordväst 19 104 1085 9,6 Nordost 61 1121 5,4 Sydost 4 10 132 7,6 Totalt 106 666 6524 10,2

7 Kartläggning av kunskaper om skallasymmetri hos BVC-personal
Enbart sjuksköterska: Hur många av barnen födda år 2013 med avvikande huvudform remitterades till annan vårdgivare för bedömning? Primärvårdssjukgymnast 111 Sjukgymnast på barnklinik 70 Barnläkare på barnklinik 62 Distriktsläkare 51 Rikssjukvård i Göteborg 7 Neurokirurger i Region Skåne 5

8 Kartläggning av kunskaper om skallasymmetri hos BVC-personal
Utbildning Vårdprogram Bra skriftliga råd till föräldrar, gärna med bilder och på flera språk Viktigt att även BB och Patienthotellet informerar Trots tidig information upptäcker fler nu som jag remitterar vidare till sjukgymnast

9 Nuvarande riktlinjer I Malmö/ Lund området (2007):

10 Uppgifter Sammanställning av befintligt material/riktlinjer/program
Sammanställning av befintlig info material och skapa nytt Revidering av befintliga riktlinjer Nya barnhälsovårdsprogrammet Utbildningar 2015 PMO

11 Arbetsgrupp Katarina Bengtsson, AKO barn
Linda Danielsson, sjukgymnast NO Ingela Osborne-Hult, sjukgymnast NV Sonja Marforio-Andersson, sjukgymnast Lund Linda Nordbjörk, BVC sjuksköterska Perstorp Kristina Munkhammar, BVC sjuksköterska Malmö Referensgrupp: Lena Åberg, Agneta Svartvik, sjukgymnaster Malmö Utbildningsgrupp: Malin Skog, Kathy F Hagander Kunskapscentrum för barnhälsovård Remissinstanser

12 Referensgrupp Lena Åberg, sjukgymnaster Malmö
Agneta Svartvik, sjukgymnaster Malmö Remissinstanserna Barnkliniker Habilitering Ortopediska kliniken Plastikkirurgiska kliniken Ögonkliniken

13 Utbildningsgrupp Malin Skog, distriktsköterska
Kathy F Hagander, barnhälsovårdsöverläkare Båda Kunskapscentrum för barnhälsovård

14 Tack!


Ladda ner ppt "Kathy Falkenstein-Hagander"

Liknande presentationer


Google-annonser