Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP"— Presentationens avskrift:

1 DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP
GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI INTRODUKTION – OM KURSEN Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola

2 INFORMATION

3 KUNSKAP Google Knowledge Graph

4 VETENSKAP Atlas of Science

5 http://neuralethes-en. blogspot. se/2012/04/human-connectome-project
Human Connectome Project

6 DVA215 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP
KURSENS HEMSIDA

7 DATA – INFORMATION - KUNSKAP
LÄRANDEPROCESSEN effektiviserar interaktioner Levande organismer är läraktiga agenter Människan som interaktiv varelse och informationsvarelse (inforg)

8 NÄTVERKSMODELLER proteinnätverk i jästceller socialt nätverk www

9 DVA215 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP
KURSPLAN: Kursinnehåll: Grundläggande informationsvetenskap Vetenskapsteori, vetenskapsmetodik och kritiskt tänkande Vetenskapens idéhistoria och institutioner Informationssökning Textanalys Rapportskrivning och presentationsteknik Seminarium (presentation, granskning, opposition)

10 LÄRANDEMÅL: Förstå processen som leder från data till information till kunskap och till vetenskap Beskriva och jämföra grundläggande vetenskapliga metoder, kunskapsproduktionsprocesser och förhållningssätt och olika vetenskapliga traditioner Argumentera och tänka kritiskt ur ett vetenskapligt perspektiv Analysera och diskutera vetenskapliga idéer från populärvetenskapliga artiklar Söka relevant information och ha ett källkritiskt förhållningssätt Skriva och presentera en populärvetenskaplig rapport Kritiskt granska och opponera på andras rapporter Identifiera hur värderingar påverkar argument, resonemang och agerande

11 PRESENTATION AV KURSENS DELTAGARE PRESENTATION AV KURSENS LÄRARE
Gordana Dodig Crnkovic Jan Gustafsson

12 KURSVÄRDERING Har du synpunkter, förbättringsförslag, frågor, osv. maila Gordana. Vi kommer att ha kursvärdering i slutet av kursen, men du kan påverka kursen direkt i ”realtid”.

13 VARFÖR INFORMATION - KUNSKAP – VETENSKAP?
VI BEFINNER OSS I EN “KOGNITIV REVOLUTION” OCH DET ÄR VIKTIGT ATT FÖRSTÅ HUR PROCESSER AV SKAPANDE AV KUNSKAP FUNGERAR

14

15 LÅT OSS BÖRJA! VÄLJ EN KOLLEGA FÖR ATT JOBBA I GRUPP OM TVÅ
Val av rapportämne: INOM EN VECKA!! Det finns en lista och du kan även föreslå ett nytt ämne till Gordana. Först till kvarn principen. Se detaljer på hemsidan under Senaste nytt!

16 KURSENS UPPLÄGG Kursen blandar föreläsningar, inlämningsuppgifter och klassdiskussioner. Ingen salstentamen, utan en kontinuerlig examination med hemtenta. Kursen avslutas med ett seminarium med presentation av rapporter. Alla granskar + opponerar på andras rapporter.

17 KURSLITTERATUR Kursens hemsida
Bredvidläsningsmaterial som finns på kurshemsidan, bl. a. följande kompendier: Konsten att vara vetenskaplig (SO Hansson) Vetenskapens idéhistoria (J Molander)

18 KURSLITTERATUR Böcker
Björklund, Maria & Ulf Paulsson (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur Lundh Torbjörn, Gerlee Philip (2012) Vetenskapliga modeller : svarta lådor, röda atomer och vita lögner

19 INLÄMNINGSUPPGIFT ER Uppgift 1 (Vetenskap)
Uppgift 1-extra (skrivs bara om man missat Diskussion 1) Uppgift 2 (Vetenskap) Uppgift 2-extra (skrivs bara om man missat Diskussion 2) Uppgift 3 (Textanalys) Uppgift 3-extra (skrivs bara om man missat Diskussion 3) Uppgift 4 (Rapport) Uppgift 5 (Rapportgranskning) Uppgift 6 (Presentation) Uppgift 7 (Hemtenta)

20 INLÄMNINGSUPPGIFT 1 Grundläggande vetenskapsteori
Läs två populärvetenskapliga artiklar*. Skriv en personlig analys av artiklarna utifrån givna frågor. Delta i diskussionen av artiklarna med dina kollegor i klassen. Vid frånvaro på diskussionen måste man som kompensation göra en analys på ytterligare en artikel. * ”Sanningen i vitögat”, Dag Prawitz, Forskning & Framsteg 1/03 ”Oändligheten och lite till”, Gunnar Berg, Forskning & Framsteg 8/08

21 INLÄMNINGSUPPGIFT 1-EXTRA Enbart de som missar första diskussionen!
Läs en populärvetenskaplig artikel*. Skriv en personlig analys utifrån givna frågor. * ”Forskningsområde i sönderfall”, Lars Olof Lodén, Forskning & Framsteg 3/03

22 INLÄMNINGSUPPGIFT 2 Kritiskt tänkande och miljöetik
Läs kritiskt en populärvetenskaplig text* med etiska frågeställningar och besvara några frågor som förberedelse för en diskussion. Delta i diskussionen av artiklarna med dina kollegor i klassen. Vid frånvaro på diskussionen måste man som kompensation göra en analys på ytterligare en artikel. * ”Drömmen om paradiset”, Joanna Rose, Forskning & Framsteg 3/03

23 INLÄMNINGSUPPGIFT 2-EXTRA Enbart de som missar andra diskussionen!
Läs en populärvetenskaplig artikel*. Skriv en personlig analys utifrån givna frågor. * ”Om bedrägeriets uppkomst”, Per Snaprud Forskning & Framsteg 1/09 sid 27-31

24 INLÄMNINGSUPPGIFT 3 Läs och analysera texter
Läs tre texter av olika karaktär och besvara ett antal frågor. (Jan)

25 INLÄMNINGSUPPGIFT 3-EXTRA Enbart de som missar den tredje diskussionen!
Läs en extra artikel*. Skriv en sammanfattning på 1-2 sidor. * Mikael Nygård, Akademiskt Skrivande

26 INLÄMNINGSUPPGIFT 4 Skriv en populärvetenskaplig rapport
Skriv en rapport (i grupper om 2) på 7 – 8 sidor om ett ämne inom datavetenskap/elektroteknik, (Forskning & Framsteg stil). Godkänd rapport kan få betyg 3, 4 eller 5. Betyg sätts av examinator. Rapporten presenteras på ett seminarium. (10 min presentation + 5 minuter diskussion).

27 INLÄMNINGSUPPGIFT 5 Rapportgranskning och opposition
Läs tre rapporter och skicka in skriftliga synpunkter (granskningsprotokoll) både till systemet (genom Inlämningar ) och till rapportförfattarna (via mail) Opponera mot en av dessa rapporter efter presentationen på seminarium. Anvisningar finns på kursens hemsida.

28 INLÄMNINGSUPPGIFT 6 Presentation
Presentationsfilen skickas till systemet Inlämningar ) innan seminariet, enligt planeringen.

29 UPPSATSER, HUR GÖR MAN Uppsatsen skrivs i grupp av två personer.
Använd svarsmallar från hemsidan. Förbered dig för diskussion i klassen!

30 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR UPPSATSER OCH DISKUSSIONER
Innehållet - hur klart och väl artikeln är analyserad. Hur mycket används kunskaper från nuvarande kursen i analysen. Uppsatsens formella struktur – språk, hänvisningar, citat, o s v. Författarens aktivitet och argumentationsstyrka i diskussioner.

31 INLÄMNINGSUPPGIFT 7 Information-Kunskap-Vetenskap
Inlämningsuppgift i form av en hemtenta med ett antal frågor från kursen, som examinerar grundläggande vetenskapsmetodologiska moment i kursen.

32 Betygskriterier (3, 4, 5) För en 3:a måste man ha klarat samtliga inlämningsuppgifter i kursen före kursslut. Man får inte mer än en komplettering per inlämningsuppgift. Inga ytterligare examinationstillfällen kommer att ges innan kursen går nästa gång!

33 Betygskriterier (3, 4, 5) För en 4:a måste man förutom uppfyllda krav för 3:a och medelbetyg på delmoment som överstiger 3,5 ha hållit samtliga deadlines för varje inlämningsuppgift. Man måste klara varje inlämningsuppgift första gången (man får inte ha några kompletteringar). Deadlines för kursen finns på kursens hemsida.

34 Betygskriterier (3, 4, 5) För en 5:a måste man förutom uppfyllda krav för 4:a och medelbetyg på delmoment som överstiger 4,5 dessutom ha fått minst VG på rapporten.

35 Betygsättning går genom sammanvägning
Uppgift 1 (Vetenskap) (3, 4, 5) Uppgift 1-extra (G) (skrivs bara om man missat Diskussion 1) Uppgift 2 (Vetenskap) (3, 4, 5) Uppgift 2-extra (G) (skrivs bara om man missat Diskussion 2) Uppgift 3 (Textanalys) (3, 4, 5) Uppgift 3-extra (G) (skrivs bara om man missat Diskussion 3) Uppgift 4 (Rapport) (3, 4, 5) Uppgift 5 (Rapportgranskning) (G) Uppgift 6 (Presentation) (G) Uppgift 7 (Hemtenta) (3, 4, 5)

36 Fortsättningskurs - Forskningsmetodik
CDT403 Research Methods in Natural Sciences and Engineering (Forskningsmetodik inom naturvetenskaper och teknologi) är en fortsättning på denna kurs.

37 ALLA INLÄMNINGSUPPGIFTER SKICKAS genom Inlämningar på kursens hemsida
So fort man registrerar sig i LADOK blir man automatiskt registrerad i systemet och får en ID och lösenord via mail.

38 UNDERVISNING FÖRELÄSNINGAR, DISKUSSIONER OCH
MINIKONFERENSEN (SEMINARIUM) ÄR OBLIGATORISKA – EFTERSOM KURSEN INTE HAR NÅGON KLASSISK EXAMEN

39 UNDERVISNING NÄRVARO VID MINST 80% AV FÖRELÄSNINGAR KRÄVS
Om man har lägre närvaro, en muntlig tenta krävs.

40 DISKUSSIONER VETENSKAPSTEORI TILLÄMPAD - ANALYS AV POPULÄRVETENSKAPLIGA ARTIKLAR
Sanningen i vitögat F&F 1/03, Vetenskapsteori – sanning och mening Oändligheten och lite till, Gunnar Berg, F& F8/08, Vetenskapsmetodik DISKUSSION 2 Drömmen om paradiset F&F 3/03, Kritiskt tänkande, värderingar DISKUSSION 3 Inlämningsuppgift 3 - textanalys. Analys av olika typer av texter.


Ladda ner ppt "DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP"

Liknande presentationer


Google-annonser