Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI INTRODUKTION – OM KURSEN Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI INTRODUKTION – OM KURSEN Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design."— Presentationens avskrift:

1 1 DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI INTRODUKTION – OM KURSEN Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola

2 2 http://www.dis.uniroma1.it/~leon/fimn08.html INFORMATION

3 3 http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html Google Knowledge Graph KUNSKAP

4 4 http://physicsworld.com/blog/2009/03/the_atlas_of_science.html Atlas of Science VETENSKAP

5 5 http://neuralethes-en.blogspot.se/2012/04/human-connectome-project.html Human Connectome Project

6 6 KURSENS HEMSIDA http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3620/DVA215-vt13/ DVA215 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP

7 7 DATA INFORMATION KUNSKAP DATA – INFORMATION - KUNSKAP Människan som interaktiv varelse och informationsvarelse (inforg) LÄRANDEPROCESSEN effektiviserar interaktioner Levande organismer är läraktiga agenter

8 8 NÄTVERKSMODELLER proteinnätverk i jästceller socialt nätverk www

9 9 KURSPLAN: http://www.mdh.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=DVA 215&termin=20122&sprak=sv Kursinnehåll:  Grundläggande informationsvetenskap  Vetenskapsteori, vetenskapsmetodik och kritiskt tänkande  Vetenskapens idéhistoria och institutioner  Informationssökning  Textanalys  Rapportskrivning och presentationsteknik  Seminarium (presentation, granskning, opposition) DVA215 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP

10 LÄRANDEMÅL :  Förstå processen som leder från data till information till kunskap och till vetenskap  Beskriva och jämföra grundläggande vetenskapliga metoder, kunskapsproduktionsprocesser och förhållningssätt och olika vetenskapliga traditioner  Argumentera och tänka kritiskt ur ett vetenskapligt perspektiv  Analysera och diskutera vetenskapliga idéer från populärvetenskapliga artiklar  Söka relevant information och ha ett källkritiskt förhållningssätt  Skriva och presentera en populärvetenskaplig rapport  Kritiskt granska och opponera på andras rapporter  Identifiera hur värderingar påverkar argument, resonemang och agerande 10

11 PRESENTATION  PRESENTATION AV KURSENS DELTAGARE  PRESENTATION AV KURSENS LÄRARE  Gordana Dodig Crnkovic  Jan Gustafsson 11

12 KURSVÄRDERING  Har du synpunkter, förbättringsförslag, frågor, osv. maila Gordana. gordana.dodig-crnkovic@mdh.se Vi kommer att ha kursvärdering i slutet av kursen, men du kan påverka kursen direkt i ”realtid”. 12

13 13 VI BEFINNER OSS I EN “KOGNITIV REVOLUTION” OCH DET ÄR VIKTIGT ATT FÖRSTÅ HUR PROCESSER AV SKAPANDE AV KUNSKAP FUNGERAR VARFÖR INFORMATION - KUNSKAP – VETENSKAP? http://2prowriting.files.wordpress.com/2012/11/trends -in-cognitive-sciences-december-2012.jpg

14 14

15 15 LÅT OSS BÖRJA!  VÄLJ EN KOLLEGA FÖR ATT JOBBA I GRUPP OM TVÅ  Val av rapportämne: INOM EN VECKA!! Det finns en lista och du kan även föreslå ett nytt ämne till Gordana. Först till kvarn principen. Se detaljer på hemsidan under Senaste nytt!

16 16 KURSENS UPPLÄGG  Kursen blandar föreläsningar, inlämningsuppgifter och klassdiskussioner.  Ingen salstentamen, utan en kontinuerlig examination med hemtenta.  Kursen avslutas med ett seminarium med presentation av rapporter. Alla granskar + opponerar på andras rapporter.

17 17 KURSLITTERATUR  Kursens hemsida  Bredvidläsningsmaterial som finns på kurshemsidan, bl. a. följande kompendier:  Konsten att vara vetenskaplig (SO Hansson) Konsten att vara vetenskaplig  Vetenskapens idéhistoria (J Molander) Vetenskapens idéhistoria

18 18 KURSLITTERATUR Böcker  Björklund, Maria & Ulf Paulsson (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur http://www.bokus.com/bok/9789144059853/seminarieboken-att- skriva-presentera-och-opponera/ http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9144074204 http://www.bokus.com/bok/9789144059853/seminarieboken-att- skriva-presentera-och-opponera/ http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9144074204  Lundh Torbjörn, Gerlee Philip (2012) Vetenskapliga modeller : svarta lådor, röda atomer och vita lögner http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9144074204 http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9144074204

19 INLÄMNINGSUPPGIFT ER  Uppgift 1 (Vetenskap)  Uppgift 1-extra (skrivs bara om man missat Diskussion 1)  Uppgift 2 (Vetenskap)  Uppgift 2-extra (skrivs bara om man missat Diskussion 2)  Uppgift 3 (Textanalys)  Uppgift 3-extra (skrivs bara om man missat Diskussion 3)  Uppgift 4 (Rapport)  Uppgift 5 (Rapportgranskning)  Uppgift 6 (Presentation)  Uppgift 7 (Hemtenta) 19

20 20 INLÄMNINGSUPPGIFT 1 Grundläggande vetenskapsteori  Läs två populärvetenskapliga artiklar*. Skriv en personlig analys av artiklarna utifrån givna frågor.  Delta i diskussionen av artiklarna med dina kollegor i klassen.  Vid frånvaro på diskussionen måste man som kompensation göra en analys på ytterligare en artikel. * ”Sanningen i vitögat”, Dag Prawitz, Forskning & Framsteg 1/03 ”Oändligheten och lite till”, Gunnar Berg, Forskning & Framsteg 8/08

21 21 INLÄMNINGSUPPGIFT 1-EXTRA Enbart de som missar första diskussionen!  Läs en populärvetenskaplig artikel*. Skriv en personlig analys utifrån givna frågor. * ”Forskningsområde i sönderfall”, Lars Olof Lodén, Forskning & Framsteg 3/03

22 22 INLÄMNINGSUPPGIFT 2 Kritiskt tänkande och miljöetik  Läs kritiskt en populärvetenskaplig text* med etiska frågeställningar och besvara några frågor som förberedelse för en diskussion.  Delta i diskussionen av artiklarna med dina kollegor i klassen.  Vid frånvaro på diskussionen måste man som kompensation göra en analys på ytterligare en artikel. * ”Drömmen om paradiset”, Joanna Rose, Forskning & Framsteg 3/03

23 23 INLÄMNINGSUPPGIFT 2-EXTRA Enbart de som missar andra diskussionen!  Läs en populärvetenskaplig artikel*. Skriv en personlig analys utifrån givna frågor. * ”Om bedrägeriets uppkomst”, Per Snaprud Forskning & Framsteg 1/09 sid 27-31

24 24 INLÄMNINGSUPPGIFT 3 Läs och analysera texter  Läs tre texter av olika karaktär och besvara ett antal frågor. (Jan)

25 25 INLÄMNINGSUPPGIFT 3-EXTRA Enbart de som missar den tredje diskussionen!  Läs en extra artikel*. Skriv en sammanfattning på 1-2 sidor. * http://www.vasa.abo.fi/users/minygard/Tips2- filer/Akademiskt%20skrivande2.htm Mikael Nygård, Akademiskt Skrivandehttp://www.vasa.abo.fi/users/minygard/Tips2- filer/Akademiskt%20skrivande2.htm

26 26 INLÄMNINGSUPPGIFT 4 Skriv en populärvetenskaplig rapport  Skriv en rapport (i grupper om 2) på 7 – 8 sidor om ett ämne inom datavetenskap/elektroteknik, (Forskning & Framsteg stil).  Godkänd rapport kan få betyg 3, 4 eller 5.  Betyg sätts av examinator.  Rapporten presenteras på ett seminarium. (10 min presentation + 5 minuter diskussion).

27 27 INLÄMNINGSUPPGIFT 5 Rapportgranskning och opposition  Läs tre rapporter och skicka in skriftliga synpunkter (granskningsprotokoll) både till systemet (genom Inlämningar ) och till rapportförfattarna (via mail) Inlämningar  Opponera mot en av dessa rapporter efter presentationen på seminarium.  Anvisningar finns på kursens hemsida.

28 28 INLÄMNINGSUPPGIFT 6 Presentation  Presentationsfilen skickas till systemet InlämningarInlämningar ) innan seminariet, enligt planeringen.

29 29 UPPSATSER, HUR GÖR MAN  Uppsatsen skrivs i grupp av två personer.  Använd svarsmallar från hemsidan.  Förbered dig för diskussion i klassen!

30 30 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR UPPSATSER OCH DISKUSSIONER 1. Innehållet - hur klart och väl artikeln är analyserad. 3. Hur mycket används kunskaper från nuvarande kursen i analysen. 4. Uppsatsens formella struktur – språk, hänvisningar, citat, o s v. 5. Författarens aktivitet och argumentationsstyrka i diskussioner.

31 31 INLÄMNINGSUPPGIFT 7 Information-Kunskap-Vetenskap  Inlämningsuppgift i form av en hemtenta med ett antal frågor från kursen, som examinerar grundläggande vetenskapsmetodologiska moment i kursen.

32 32 Betygskriterier (3, 4, 5)  För en 3:a måste man ha klarat samtliga inlämningsuppgifter i kursen före kursslut.  Man får inte mer än en komplettering per inlämningsuppgift. Inga ytterligare examinationstillfällen kommer att ges innan kursen går nästa gång!

33 33 Betygskriterier (3, 4, 5)  För en 4:a måste man förutom uppfyllda krav för 3:a och medelbetyg på delmoment som överstiger 3,5 ha hållit samtliga deadlines för varje inlämningsuppgift.  Man måste klara varje inlämningsuppgift första gången (man får inte ha några kompletteringar). Deadlines för kursen finns på kursens hemsida.

34 34 Betygskriterier (3, 4, 5)  För en 5:a måste man förutom uppfyllda krav för 4:a och medelbetyg på delmoment som överstiger 4,5 dessutom ha fått minst VG på rapporten.

35 Betygsättning går genom sammanvägning  Uppgift 1 (Vetenskap) (3, 4, 5)  Uppgift 1-extra (G) (skrivs bara om man missat Diskussion 1)  Uppgift 2 (Vetenskap) (3, 4, 5)  Uppgift 2-extra (G) (skrivs bara om man missat Diskussion 2)  Uppgift 3 (Textanalys) (3, 4, 5)  Uppgift 3-extra (G) (skrivs bara om man missat Diskussion 3)  Uppgift 4 (Rapport) (3, 4, 5)  Uppgift 5 (Rapportgranskning) (G)  Uppgift 6 (Presentation) (G)  Uppgift 7 (Hemtenta) (3, 4, 5) 35

36 36 Fortsättningskurs - Forskningsmetodik CDT403 Research Methods in Natural Sciences and Engineering (Forskningsmetodik inom naturvetenskaper och teknologi) är en fortsättning på denna kurs. http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3340/

37 37 ALLA INLÄMNINGSUPPGIFTER SKICKAS genom Inlämningar på kursens hemsida So fort man registrerar sig i LADOK blir man automatiskt registrerad i systemet och får en ID och lösenord via mail.

38 38 UNDERVISNING FÖRELÄSNINGAR, DISKUSSIONER OCH MINIKONFERENSEN (SEMINARIUM) ÄR OBLIGATORISKA – EFTERSOM KURSEN INTE HAR NÅGON KLASSISK EXAMEN

39 39 UNDERVISNING NÄRVARO VID MINST 80% AV FÖRELÄSNINGAR KRÄVS Om man har lägre närvaro, en muntlig tenta krävs.

40 40 DISKUSSION 1  Sanningen i vitögat F&F 1/03, Vetenskapsteori – sanning och mening  Oändligheten och lite till, Gunnar Berg, F& F8/08, Vetenskapsmetodik DISKUSSION 2  Drömmen om paradiset F&F 3/03, Kritiskt tänkande, värderingar DISKUSSION 3  Inlämningsuppgift 3 - textanalys. Analys av olika typer av texter. DISKUSSIONER VETENSKAPSTEORI TILLÄMPAD - ANALYS AV POPULÄRVETENSKAPLIGA ARTIKLAR


Ladda ner ppt "1 DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI INTRODUKTION – OM KURSEN Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design."

Liknande presentationer


Google-annonser