Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biverkningsrapportering 090101–0930 (080101–0930) •Hela landet 3419 (3349) rapporter •F – län 107(139) rapporter •67 (92) Öppenvården •32 (35) Länssjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biverkningsrapportering 090101–0930 (080101–0930) •Hela landet 3419 (3349) rapporter •F – län 107(139) rapporter •67 (92) Öppenvården •32 (35) Länssjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Biverkningsrapportering 090101–0930 (080101–0930) •Hela landet 3419 (3349) rapporter •F – län 107(139) rapporter •67 (92) Öppenvården •32 (35) Länssjukhuset Ryhov •4 (8) Värnamo sjukhus •4 (4) Höglandssjukhuset Eksjö

2 Biverkningsrapportering 090101–0930 (080101–0930) • H - län 168 (98) rapporter (504/milj) • E - län 141 (181) rapporter (333/milj) • F - län 107 (139) rapporter (319/milj)

3 Biverkningsrapportering 090101 – 090930 F-län •24 % av rapporterna bedömdes som allvarliga •1 dödsfall rapporterades •3 rapporter om graviditet trots preventivmedel

4 Elektronisk biverkningsrapportering • 1 jan 2008 – 31 juli 2009 kom det in 357 rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar från E- län • 102 (29%) in på elektronisk väg via avvikelsesystemet Synergi

5 Elektronisk biverkningsrapportering •74 % kom från sjuksköterskor • 25 % från läkare • 1 % från tandläkare

6 Elektronisk biverkningsrapportering

7 Antal biverkningsrapporter 2008 TotaltVia Synergi E-län24072 US6325

8 Rapportering av misstänkta biverkningar efter vaccination med Pandemrix eller antiviral behandling mot influensa A/H1N1 •Misstänkta biverkningar bör rapporteras. De misstänkta biverkningar som inte behöver rapporteras är de som står som vanliga i produktresumén • Man ska rapportera alla allvarliga och ovanliga misstänkta biverkningar • Det finns möjlighet att rapportera elektroniskt via Läkemedelsverkets hemsida • Viktigt att rapportera misstänkta biverkningar hos gravida och barn. Också viktigt att rapportera utebliven effekt av vaccination

9 1 ENCEFALIT 3 MYELIT 1 ENCEFALOMYELIT 1 MENINGISM 1 ARAKNOIDIT 1 KRAMPTILLSTÅND 1 EPILEPTISKT ANFALL 1 FEBERKRAMPER 2 MUSKELKRAMPER 2 MUSKELSTELHET 1 MUSKELSVAGHET 3 NEUROPATI 1 POLYNEUROPATI 9 POLYRADIKULIT 1 HYPERESTESI 4 PARESTESI 2 SENSIBILITETSRUBBNING 3 NEURALGI 2 CEREBRAL INFARKT 1 TIA 1 DYSARTRI 1 ANOSMI 1 AGEUSI 5 FACIALISPARES 1 PARES 2 KOORDINATIONSRUB 2 GÅNGRUBBNING 3 YRSEL ROTATORISK 17 YRSEL 3 BALANSSVÅRIGHETER 9 HUVUDVÄRK 1 TREMOR Rapporterade neurologiska biverkningar efter vanlig influensavaccinering 1986 - 2009

10 Kontakt med Regionala biverkningsenheten i Linköping E-post: biverkningsenhetenlmc@lio.se eller ingela.jakobsson@lio.se Hemsida: www.lio.se (A-Ö – Biverkningsrapportering - länk till vår hemsida). Telefon: 013-22442 (Ingela Jacobsson)


Ladda ner ppt "Biverkningsrapportering 090101–0930 (080101–0930) •Hela landet 3419 (3349) rapporter •F – län 107(139) rapporter •67 (92) Öppenvården •32 (35) Länssjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser