Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biverkningsrapportering –0930 (080101–0930)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biverkningsrapportering –0930 (080101–0930)"— Presentationens avskrift:

1 Biverkningsrapportering 090101–0930 (080101–0930)
Hela landet 3419 (3349) rapporter F – län 107(139) rapporter 67 (92) Öppenvården 32 (35) Länssjukhuset Ryhov 4 (8) Värnamo sjukhus 4 (4) Höglandssjukhuset Eksjö

2 Biverkningsrapportering 090101–0930 (080101–0930)
H - län 168 (98) rapporter (504/milj) E - län 141 (181) rapporter (333/milj) F - län 107 (139) rapporter (319/milj)

3 Biverkningsrapportering 090101 – 090930 F-län
24 % av rapporterna bedömdes som allvarliga 1 dödsfall rapporterades 3 rapporter om graviditet trots preventivmedel

4 Elektronisk biverkningsrapportering
1 jan 2008 – 31 juli 2009 kom det in 357 rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar från E- län 102 (29%) in på elektronisk väg via avvikelsesystemet Synergi

5 Elektronisk biverkningsrapportering
74 % kom från sjuksköterskor 25 % från läkare 1 % från tandläkare

6 Elektronisk biverkningsrapportering

7 Antal biverkningsrapporter 2008
Totalt Via Synergi E-län 240 72 US 63 25

8 Rapportering av misstänkta biverkningar efter vaccination med Pandemrix eller antiviral behandling mot influensa A/H1N1 Misstänkta biverkningar bör rapporteras. De misstänkta biverkningar som inte behöver rapporteras är de som står som vanliga i produktresumén Man ska rapportera alla allvarliga och ovanliga misstänkta biverkningar Det finns möjlighet att rapportera elektroniskt via Läkemedelsverkets hemsida Viktigt att rapportera misstänkta biverkningar hos gravida och barn. Också viktigt att rapportera utebliven effekt av vaccination

9 Rapporterade neurologiska biverkningar efter vanlig influensavaccinering 1986 - 2009
1 ENCEFALIT MYELIT 1 ENCEFALOMYELIT MENINGISM 1 ARAKNOIDIT KRAMPTILLSTÅND 1 EPILEPTISKT ANFALL FEBERKRAMPER 2 MUSKELKRAMPER MUSKELSTELHET 1 MUSKELSVAGHET NEUROPATI 1 POLYNEUROPATI POLYRADIKULIT 1 HYPERESTESI PARESTESI 2 SENSIBILITETSRUBBNING NEURALGI 2 CEREBRAL INFARKT TIA 1 DYSARTRI ANOSMI 1 AGEUSI FACIALISPARES 1 PARES KOORDINATIONSRUB 2 GÅNGRUBBNING YRSEL ROTATORISK 17 YRSEL BALANSSVÅRIGHETER 9 HUVUDVÄRK TREMOR

10 Kontakt med Regionala biverkningsenheten i Linköping
E-post: eller Hemsida: (A-Ö – Biverkningsrapportering - länk till vår hemsida). Telefon: (Ingela Jacobsson)


Ladda ner ppt "Biverkningsrapportering –0930 (080101–0930)"

Liknande presentationer


Google-annonser