Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Din lokala hyresgästföreningen Kristallskon Bomöte den 4 November 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Din lokala hyresgästföreningen Kristallskon Bomöte den 4 November 2013"— Presentationens avskrift:

1 Din lokala hyresgästföreningen Kristallskon Bomöte den 4 November 2013
Information utan vinstintresse För alla boende som hyr av Stockholmshem och som bor i Solberga.

2 Två segrar vunna Tack vare Lokal hyresgästförening Kristallskon!
Övergångsstället vid Coop (tog det 5 år?) Hundrastgården i Solbergaskogen (tog 13 år)

3 Kvällens punkter Närodling Verksamhetsplan 2014
Information om våra lokaler, Diskussion och beslut avgift och regler för nyttjande av friskvårdslokalen. Ansökan Potten. Överklagan byggnation kvarteret Månstenen Solbergaskogen, hundrastgård m.m. Ombildningar. Från Tillsynsvandring, trygghetsvandring Samråd med Stockholmshem Olovlig trafik på Safirgränd.

4 Verksamhetsplan 2014 Inkomster ca kr i fritidsmedel från Stockholmshem. Tillkommer ca kr i lokal, bastu samt gymavgifter Utgifter el , data/telefon 8 000kr, städkostnader kr övriga kostnader ca (administration)= kr. Kvar att fördela ca kr

5 Diskutera ni som sitter tillsammans!
Vad tycker du att Kristallskon ska ha för verksamhet?

6 Utgifter/Verksamhet, att fördela ca 70 000 kr
Styrelsearvoden Solbergaskogens dag Styrelse och arbetsgruppskostnader (ffa förtäring) Bomöten, tillsynsvandring, trygghetsvandring, julbuffé (förtäring) kr Kvar till upprustning lokaler kr.

7 Vår hemsida och kontaktvägar
Epost: Post: Lokal hyresgästförening Kristallskon. Stövelvägen 12, Hägersten Bankkonto Swedbank Facebook: rädda solbergaskogen (öppen grupp) och kristallskon (endast för hyresgäster) Att låna en lokal 150 kr i avgift, bokningen gäller från det att betalningen inkommit till kontot. Undantag hobbylokal avgift 100 kr per dag, 250 kr en helg eller en vecka Deposition 500 kr vid nyckelutlåning ,återfås ca en vecka efteråt Kontraktskrivning, hemförsäkring med allrisk Bastu –och friskvårdslokal avgift 250 kr/halvår eller 500 kr per år, deposition 500 kr Bildspel hemsida och lokaler.

8 Våra lokaler Pliggvägen 12 – för 15 personer
Sulvägen 35 Friskvårdslokal. Regler utrustning samt nyttjandevillkor och avgifter? Kristallvägen 33 NY – 150 kvm Kristallvägen 32 – för 40 personer tom sommaren 2014. Kristallvägen 30 tömd, avvaktar vad händer med kyl/frys och spis. Stövelvägen 12 – för 60 personer Bastu Stövelvägen 12. Safirgränd 34 – för 15 personer samt hobbylokal

9 Beviljande av Potten 2013 Sulvägen 35 (Friskvårdslokal)
Golvmatta för gymnastik Stövelvägen 12 Hörselslinga Elinstallation Pliggvägen 42 Ny golvmatta Vi fick inte Bricklås Grill till Safirgränd. Vad ska vi söka 2014?

10 Diskussion vad vill du att Kristallskon ska söka potten för?

11 Friskvårdslokalen Avgift 500 kr per termin eller 1000 kr per helår
Friskvårdslokalen Avgift 500 kr per termin eller 1000 kr per helår. Kontraktskrivning Regler, bokning och nyttjande av denna lokal? Diskutera: Skall bara den som bokat lokalen få vistas där? Skall vi ha vikta tider för kvinnor/män/familjer? Skall det finnas ett maxtal för längd på bokning samt antal bokningar? Ska man kunna boka fasta återkommande tider? Skall bokningen ske via Googlekalender som skapas för detta eller på papper i lokalen? Övrigt?

12 Kristallvägen 33 Vår nya lokal på 150 kvm Vad ska vi använda den till?
Vilka verksamheter saknar vi i Solberga?

13 Samråd med Stockholmshem på fredag
Vi fortsätter driva behovet av: Barnvagnsparkering Rullatorparkering Cykelparkering Fungerande trygga miljöstugor, för miljösortering. Uppföljning åtgärder utifrån tillsynsvandring i juni och trygghetsvandring i oktober. Vad vill du att vi ska ta upp med Stockholmshems förvaltare?

14 Solbergaskogen. Beslutet om Hundrastområdet ogiltigförklarades av länsstyrelsen som tillbakavisade ärendet till kommunfullmäktige, detta eftersom det inte fanns något urspungs-beslut att ändra om hundrastområde. Moment 22. SDF har svarat oss som överklagat beslutet till förvaltningsrätten att hundkoppling gäller? ”Där får hundar gå okopplade under vissa förutsättningar. Hundägare ska ha sådan tillsyn över sin hund att den inte orsakar skada eller obehag. Under perioden den 1 mars – 20 augusti måste hunden hållas under särskild tillsyn för att inte störa de vilda djuren. Tikar ska under löptid vara kopplade” Vi överklagar beslutet, dvs begär prövningstillstånd.

15 Kvarteret Månstenen Inriktningsbeslut i SBN (stadsbyggnadsnämnden i oktober). (v) avvisade, (s) återremiss, beviljande av (m), (fp), (kd) samt (mp) Beslut i Kommunfullmäktige i december, ändring av stadsplan. Efter detta beslut är det tre veckor överklagningstid. Endast sakägare har rätt överklaga. Nu också planer på två (fyra) andra byggnationer som naggar skogen: - Juvelerarvägen (radhus) Kabelverket mkt höga hus Älvsjö stationsområde Fridluftsplan

16 Solbergaskogens träd Skogens träd renar luften från de mycket giftiga avgaserna som väller ut från E4 E20. Skogens träd dämpar bullret från samma motorväg – det för inte hus

17 Krav naturreservat nu! Skogens härlighetsvärde och upplevelsevärde är oerhört angeläget för oss. Skogen skapar en avstressande miljö.

18 Ombildningar Ridstöveln – Sulvägen hyresgästerna tackade rungande nej till köp på köpstämman. Turmalinen – Safirgränd, gick aldrig till köpstämma pga för få intresserade. Akvamarinen – fick ja till köp (genom en stor del fullmakter där de boende erbjöds kr för att röstade ja). De har ansökt om fastighetsdelning och beslutet skall fattas av Lantmäteriet. Om detta beslutas kan de köpa fastigheten. Kristallvägen samt Restate försöker förmå de boende att skriva på en intresseanmälan Inga övriga adresser i hela Stockholm är längre intresserade.

19 Lokal hyresgästförening Kristallskon finns representerade
Förhandlingsrådet Styrelsen Revisorer Valberedning

20 Genomförda och kommande aktiviteter
Samråd med Stockholmshem 8/11 (endast styrelsen). Julbuffé 8 december kl Stövelvägen 12 Årsmöte 17 februari klockan (endast medlemmar). Val av ny styrelse. Valberedare Peter Stenfors.

21 Samarbete med HGF region Stockholm HGF Brännkyrka-Hägersten
Älvsjö BRÅ – tryggt Älvsjö Älvsjö miljöråd Södra förstaden

22 Beslut Verksamhetsplan.

23 Olovlig trafik på Safirgränd.


Ladda ner ppt "Din lokala hyresgästföreningen Kristallskon Bomöte den 4 November 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser