Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklad för enkäter inom offentlig sektor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklad för enkäter inom offentlig sektor"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklad för enkäter inom offentlig sektor
Minutvärdering Utvecklad för enkäter inom offentlig sektor

2 Minutvärdering Internetbaserat enkätverktyg
Ingen installation av programvara Låg inlärningströskel Hantering av inloggningskoder Inmatning av svar Resultatuttag Resultat i realtid Tillgång till Utvärderingsringens samlade kunskap om enkäter Konstruktion - frågeställningar Genomförande Resultat

3 Minutvärdering Minutvärdering i 4 steg: Enkätkonstruktion
Distribuering Registrering Resultatuttag

4 Minutvärdering Enkätkonstruktion Word eller Excel
Vi hjälper med utformning Vi lägger in i systemet Olika typer av enkäter Betyg Vikt & betyg Blandade skalor

5 Minutvärdering Distribuering Respondentlista i Excel
Vi lägger in i systemet Nivåer 1 – 7 Respondentkoder i listor på Internet och/eller Excel Distribuering via

6 Minutvärdering Registrering Pappersenkäter
Internetenkäter – inloggning via respondentkoder Möjlighet att se resultat & svarsfrekvens i realtid

7 Minutvärdering Resultat Enkel resultat Avancerade resultat - urval
Bakgrundsvariabler Betygsvärden Påståenden Kombinationer Sammanfattande resultat Medelvärdesberäkningar

8 Minutvärdering Nyheter Under utveckling
Distribuering av respondentkoder via Avancerade resultat Under utveckling Export av resultat till Excel

9 Minutvärdering Exempel Respondentkoder Inmatning: Papper & Internet
Resultatuttag


Ladda ner ppt "Utvecklad för enkäter inom offentlig sektor"

Liknande presentationer


Google-annonser