Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTVECKLAD FÖR ENKÄTER INOM OFFENTLIG SEKTOR Minutvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTVECKLAD FÖR ENKÄTER INOM OFFENTLIG SEKTOR Minutvärdering."— Presentationens avskrift:

1 UTVECKLAD FÖR ENKÄTER INOM OFFENTLIG SEKTOR Minutvärdering

2  Internetbaserat enkätverktyg  Ingen installation av programvara  Låg inlärningströskel  Hantering av inloggningskoder  Inmatning av svar  Resultatuttag  Resultat i realtid  Tillgång till Utvärderingsringens samlade kunskap om enkäter  Konstruktion - frågeställningar  Genomförande  Resultat

3 Minutvärdering  Minutvärdering i 4 steg: 1. Enkätkonstruktion 2. Distribuering 3. Registrering 4. Resultatuttag

4 Minutvärdering  Enkätkonstruktion  Word eller Excel  Vi hjälper med utformning  Vi lägger in i systemet  Olika typer av enkäter  Betyg  Vikt & betyg  Blandade skalor

5 Minutvärdering  Distribuering  Respondentlista i Excel  Vi lägger in i systemet  Nivåer 1 – 7  Respondentkoder i listor på Internet och/eller Excel  Distribuering via email

6 Minutvärdering  Registrering  Pappersenkäter  Internetenkäter – inloggning via respondentkoder  Möjlighet att se resultat & svarsfrekvens i realtid

7 Minutvärdering  Resultat  Enkel resultat  Avancerade resultat - urval  Bakgrundsvariabler  Betygsvärden  Påståenden  Kombinationer  Sammanfattande resultat  Medelvärdesberäkningar

8 Minutvärdering  Nyheter  Distribuering av respondentkoder via email  Avancerade resultat  Under utveckling  Export av resultat till Excel

9 Minutvärdering  Exempel  Respondentkoder  Inmatning: Papper & Internet  Resultatuttag


Ladda ner ppt "UTVECKLAD FÖR ENKÄTER INOM OFFENTLIG SEKTOR Minutvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser