Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNDERLÄTTAR DITT ENKÄTARBETE - MAGNUS HOLMGREN UTVÄRDERINGSRINGEN Minutvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNDERLÄTTAR DITT ENKÄTARBETE - MAGNUS HOLMGREN UTVÄRDERINGSRINGEN Minutvärdering."— Presentationens avskrift:

1 UNDERLÄTTAR DITT ENKÄTARBETE - MAGNUS HOLMGREN UTVÄRDERINGSRINGEN Minutvärdering

2  Internetbaserad enkättjänst  Ingen installation av programvara  Låg inlärningströskel  Hantering av inloggningskoder  Inmatning av svar  Resultatuttag  Resultat i realtid

3 Minutvärdering  Minutvärdering i 4 steg: 1. Enkätkonstruktion 2. Distribuering 3. Registrering 4. Resultatuttag

4 Minutvärdering  Enkätkonstruktion  Word eller Excel  Vi hjälper med utformning  kvalitetssäkring  Vi lägger in i systemet  Olika typer av enkäter  Betyg  Vikt & betyg  Blandade skalor

5 Minutvärdering  Distribuering  Respondentlista i Excel  Nivåer 1 – 7  Vi lägger in i systemet  Respondentkoder i listor på Internet och/eller Excel  Distribuering via email Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 KommunOmråde 1Avd. 1.1Avd. 1.2 Område 2 Avd. 2.1Avd. 2.2Avd. 2.3

6 Minutvärdering  Registrering  Pappersenkäter  Internetenkäter – inloggning via respondentkoder  Möjlighet att se resultat & svarsfrekvens i realtid

7 Minutvärdering  Resultat  Enkelt att ta fram resultat  Avancerade resultat - urval  Bakgrundsvariabler  Betygsvärden  Påståenden  Kombinationer  Sammanfattande resultat  Medelvärdesberäkningar

8 Minutvärdering  Nyheter  Distribuering av respondentkoder via email  Förbättringar i resultatuttag  Planerad utveckling  Export av resultat till Excel  Flerspråksstöd  Mobilversion (inmatning av svar)  Ny design


Ladda ner ppt "UNDERLÄTTAR DITT ENKÄTARBETE - MAGNUS HOLMGREN UTVÄRDERINGSRINGEN Minutvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser