Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANDERS LUNDKVIST MAGNUS HOLMGREN Utvärderingsringen Kostnaderna ökar men kvaliteten går ner …

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANDERS LUNDKVIST MAGNUS HOLMGREN Utvärderingsringen Kostnaderna ökar men kvaliteten går ner …"— Presentationens avskrift:

1 ANDERS LUNDKVIST MAGNUS HOLMGREN Utvärderingsringen Kostnaderna ökar men kvaliteten går ner …

2 Enkäter - några grundläggande regler Utvärderingsringen • En person – ett svar • Endast bakgrundsfrågor som ska bearbetas • Begripliga frågor - begripliga svarsalternativ

3 Utvärderingsringen En person – ett svar

4 Utvärderingsringen Nöjd eller missnöjd? Om du svarar på frågorna kan du vinna ett presentkort på 300 kr. Maskinen meddelar dig!

5 Jippo eller allvar? Utvärderingsringen Melodifestivalen Jerringpriset Enkäter/Kvalitetsmätningar Allmänna val

6 Utvärderingsringen Välj den eller de verksamheter du nyttjat. Logga in genom att klicka på länken XXX. Besvara enkäten. Upprepa tills du besvarat alla aktuella enkäter.  Verksamhet 1  Verksamhet 2  Verksamhet 3  Verksamhet 4  Verksamhet 5  Verksamhet 6  Verksamhet 7  Verksamhet 8  Verksamhet 9 Kommunal kvalitetsmätning på nätet

7 Utvärderingsringen Kommunal kvalitetsmätning på nätet ”Vi var sent ute och måste snabbt få fram siffror till vårt styrkort …”

8 Enkäter - några grundläggande regler Utvärderingsringen • Endast bakgrundsfrågor som ska bearbetas

9 Endast bakgrundsfrågor som ska bearbetas Utvärderingsringen Kön Ålder Postnummer Utbildning Inkomst Skola/enhet/avdelning o.s.v.

10 Endast bakgrundsfrågor som ska bearbetas Utvärderingsringen 1.Vilken är din högsta avslutade utbildning? 2.Vilken akademisk/universitets/högskoleutbildning gick du? 3.Vilken avdelning tillhör du? 4.Hur många år har du arbetat som enhetschef? 5.Hur många medarbetare arbetar inom din enhet?

11 Endast bakgrundsfrågor som ska bearbetas Utvärderingsringen Kvalitetsmätning bland skolelever. Svarsfrekvens på bakgrundsfrågan Kön? Kille - Tjej 2009 100 % 2010 100 % 2011 75 % 2012 85 %

12 Endast bakgrundsfrågor som ska bearbetas Utvärderingsringen Samma kommun – samma målgrupp. Bakgrundsfråga i webbenkät ungdomsgårdar: Kön: □ Kvinna□ Man □ Hen

13 Enkäter - några grundläggande regler Utvärderingsringen • Begripliga frågor - begripliga svarsalternativ

14 Utvärderingsringen Hur upplever du kontakten med fältarbetare, tjänstemän, politiker?  Bra och tillräckligt ofta  Bra men för sällan  Dålig men tillräckligt ofta  Dålig och för sällan Begripliga frågor - Begripliga svarsalternativ

15 Utvärderingsringen Instämmer ej Instämmer helt Hur nöjd är du med hur du bemöts av personalen? □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Hur nöjd är du med hur personalen respekterar dig? □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Hur nöjd är du med personalens tillgänglighet? □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ I vilken grad upplever du att personalen är kunnig inom sitt yrkesområde? □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Begripliga frågor - Begripliga svarsalternativ

16 Begripligt? Bättre så här? Utvärderingsringen Kontaktpersonen återkommer inte inom rimlig tid när jag har sökt henne/honom Instämmer inte alls - Instämmer helt Kontaktpersonen har inte kunskaper om de produkter och tjänster som jag vill diskutera Instämmer inte alls - Instämmer helt Kontaktpersonen ger mig inte känslan av att mitt företag är en viktig kund Instämmer inte alls - Instämmer helt Min kontaktperson ger mig inte alltid det bemötande som jag önskar Instämmer inte alls - Instämmer helt Jag har inte förtroende för kontaktpersonen Instämmer inte alls - Instämmer helt Kontaktpersonen återkommer inom rimlig tid när jag har sökt henne/honom Instämmer inte alls - Instämmer helt Kontaktpersonen har kunskaper om de produkter och tjänster som jag vill diskutera Instämmer inte alls - Instämmer helt Kontaktpersonen ger mig känslan av att mitt företag är en viktig kund Instämmer inte alls - Instämmer helt Min kontaktperson ger mig alltid det bemötande som jag önskar Instämmer inte alls - Instämmer helt Jag har förtroende för kontaktpersonen Instämmer inte alls - Instämmer helt Begripliga frågor - begripliga svarsalternativ

17 Utvärderingsringen Tillgänglighet: Instämmer inte alls Instämmer helt Turistbyrån har bra läge, tydlig skyltning och gott om parkeringsplatser 12345 Bemötande: Personalen bemöter välkomnande, intresserat och serviceinriktat. Informativt och personligt 12345 Service: Personalen är kompetent och kunnig, har god förmåga att lösa problem, är intresserade, lyhörda och hjälpsamma. 12345 Turistbyrån, lokalen: Det är lätt att hitta i lokalen, den är välkomnande med överskådligt sortiment (broschyrer, information) och bra tillgänglighet för alla 12345 Turistbyrån, butiken: Utbudet av souvenirer är annorlunda och lockande, med bra priser och är representativt för Sverige, för XX-kommun12345

18 Begripliga frågor - begripliga svarsalternativ Utvärderingsringen Enkät om TuristbyrånInstämmer Instämmer inte alls helt Tillgänglighet Det är lätt att hitta till turistbyrån12345 Skyltningen till turistbyrån är bra12345 Parkeringsmöjligheterna är bra12345 Bemötande - Service Jag känner mig välkommen till turistbyrån12345 Personalen är serviceinriktad12345 Personalen är kunnig12345 Personalen är hjälpsam12345 Personalen har en god förmåga att lösa problem12345 o.s.v.

19 Utvärderingsringen Vid mätning av upplevd kvalitet Undvik Vet ej – alternativ Mät både vikt och betyg

20 Undvik Vet ej – alternativ Utvärderingsringen

21 Undvik Vet ej – alternativ

22 Utvärderingsringen Först en fråga om vilka Era kunder är. Vilka är Ert företags huvudsakliga slutkunder för era produkter eller tjänster? Är det...?  Svenska hushåll  Offentlig sektor i Sverige  Andra företag i Sverige  Företagskunder och offentlig sektor inom Europa  Hushållskunder inom Europa  Kunder i övriga världen  Kan ej avgöra vilken kundgrupp som är de huvudsakliga slutkunderna  Tveksam, vet ej

23 Utvärderingsringen Har ni fler sysselsatta idag än vad ni hade för ett år sedan, har ni färre eller har ni lika många?  Fler  Lika många  Färre  Tveksam, vet ej

24 Undvik Vet ej – alternativ Utvärderingsringen Kommunens frågor 1 = Lågt betyg, Instämmer inte alls 5 = Högt betyg, Intämmer helt och hållet Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 12345 Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet12345 Mina lärare förväntar sig att jag når målen i alla ämnen 12345 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 12345 Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter 12345 Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 12345 Jag känner mig trygg i skolan12345

25 Undvik Vet ej – alternativ Utvärderingsringen SKL – Skolinspektionens frågor 1 = Stämmer helt och hållet 2 = Stämmer ganska bra 3 = Stämmer ganska dåligt 4 = Stämmer inte alls 5 = Vet ej Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena – Vet ej Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet – Vet ej Mina lärare förväntar sig att jag når målen i alla ämnen – Vet ej Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer – Vet ej Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter – Vet ej Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det – Vet ej Jag känner mig trygg i skolan – Vet ej

26 Den webbansvariges tolkning … Utvärderingsringen 1234512345 Högt betyg Lågt betyg Vet ej

27 Utvärderingsringen Mät både vikt och betyg! Kostnaderna ökar men kvaliteten går ner …

28 Utvärderingsringen Välj ut de 3 allra viktigaste  Det är viktigt att öppettiderna är bra  Det är viktigt att jag kan få tag i personal när jag vill  Det är viktigt att jag alltid kan få tag på någon via telefon  Det är viktigt att det är rent och snyggt  Det är viktigt att det är rimliga priser Betygsätt samtliga Instämmer Instämmer inte alls helt Öppettiderna är bra12345 Jag kan få tag i personal när jag vill12345 Jag kan alltid få tag på någon via telefon 12345 Det är rent och snyggt 12345 Det är rimliga priser 12345 Mät både vikt och betyg!

29 Resultat utan vikt Utvärderingsringen Betyg12345 Trivsel20 102030 Bemötande203010 30 Trygghet352051030 Välj ett område som först behöver åtgärdas!

30 Ej viktade resultat Utvärderingsringen Betyg12345Vikt Trivsel20 10203040 Bemötande203010 3050 Trygghet35205103040 Välj ett område som först behöver åtgärdas!

31 Utvärderingsringen Resultat från de som viktat frågan Betyg12345Vikt Trivsel20 00040 Bemötande0010 3050 Trygghet000103040 Välj ett område som först behöver åtgärdas!

32 Fördelar Nackdelar Utvärderingsringen  Lättillgängligt  Användaren  Respondenten  Extern drift av systemet  Support  Resultat i realtid  Enkel distribuering  Papperslöst?  Lättillgängligt  Vem konstruerar?  Vem granskar?  Vem svarar?  Extern drift av systemet  Support  Följs datalagsstiftningen?  Nytt ”program” att lära  Lägre svarsfrekvens? Webbaserade Enkätverktyg

33 Kommersiella Kostnadsfria Utvärderingsringen Flera hundra olika produkter finns på marknaden. Priserna varierar från några tusenlappar till miljonbelopp.  LimeSurvey  Helt gratis  Open source  SurveyMonkey  Basic – gratis  Pro - kommersiell  KwikSurveys  Basic – gratis  Pro - kommersiell Webbaserade Enkätverktyg

34 Kostnaderna ökar men kvaliteten går ner … Utvärderingsringen En kommunal röst om enkäthantering: ”Vi är så hårt ansträngda att vi måste göra avkall på kvaliteten för att orka och hinna med …”

35 Kostnaderna ökar men kvaliteten går ner … Utvärderingsringen Nuvarande kostnad 5 000 – 8 000 kronor Kommande kostnad Grundavgift + 44 000 kronor

36 Kostnaderna ökar men kvaliteten går ner … Utvärderingsringen Enkätverktyget är inte avgörande för att lyckas. Oavsett verktyg handlar det om att följa:  Grundläggande regler i enkätkonstruktion  Grundläggande enkät-etiska regler


Ladda ner ppt "ANDERS LUNDKVIST MAGNUS HOLMGREN Utvärderingsringen Kostnaderna ökar men kvaliteten går ner …"

Liknande presentationer


Google-annonser