Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Monaderna har inga fönster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Monaderna har inga fönster"— Presentationens avskrift:

1 Monaderna har inga fönster
Leibnitz c:a 1680 Extrem idealism, rationalism. Monaderna saknar fysisk utsträckning, utgör en förnimmande och verkande kraft och en spegelbild av universum

2 Cartesius / Damasio Extrem dualism vs monism
Tänkandet primärt (Cogito, ergo sum), jmf Augustinos (Fallor, ergo sum), tvivlet primärt. Det Cartesianska misstaget enligt Damasio: tänkandets primat. Förnuftet är ett litet löjligt utskott på personligheten. Vi har bl.a. ett Undermedvetet och vi har en Kropp.

3 Thomas Szaz The myth of mental illness (1959 tror jag)
Alla ”sinnessjukdomar” är neurologiska sjukdomar. Instrumentflygar - liknelsen

4 Instrumentflygaren har inga fönster
Den yttre verkligheten avläses med instrument som är väsensfrämmande för människans sinnesmodaliteter. Instrumenten avläses med våra vanliga sinnesmodaliteter (samma för olika piloter) Vad kan gå fel?? Pilot eller maskin?? 80% av haverierna är ”skit bakom spaken”

5 Vad säger Szaz (och Leibnitz)
Alla piloter är ofelbara. Den inre människan (längst inne i maskinen) är aldrig sjuk. Men maskinen kan vara trasig – instrumenten levererar felaktig information, handböcker och checklistor är felskrivna spakar och knappar gör inte det de ska radiokommunikationen fungerar inte Väderrapporterna är felaktiga, etc.etc.

6 Var finns människan inne i löken?
Damasios påstående: vi är ett paket, med kropp och ande – utan kropp inget medvetande, ingen ande. Vad menar vi i så fall med sinnessjukdom? En sjukdom som drabbar ’högre’ funktioner!

7 Vem är Dart Vader? He is now more machine than man.
Men längst inne visar han sig vara den han var. Grymheten satt i fodralet. Är vi Dart Vaders – integrerade med vårt fodral – men med ett ofördärvat ”längst inne”. Eller är vi genomkorrumperade?

8 DAMP-debatten Neuropsykiatriska diagnoser ”tillintetgör”.
De nedvärderar, stämplar, odugligförklarar individen i sin helhet. En person med DAMP ses som mera en maskin än en människa. Alternativt synsätt: intakt inre pilot i problematiskt flygplan. Problem: Vi uppfattar DAMP-symtom (t.ex. impulsivitet) som person-genuint. Det är lättare att förlägga ”sjuka” symtom (som hallucinationer) till flygplanet och dess instrument och spakar.

9 Om alla personattribut, som vi uppfattar som självvalda är biologiskt determi-nerade, ”bara kemi”, vad blir det kvar? En pilot utan egenskaper? Eller en förbannat komplicerad och intressant kemi?

10 Vad finns i hjärnan? Reptilhjärna
Primitiv däggdjurshjärna (skilja levande varelser från döda ting, modulera instinkter och drifter = öka sannolikheten för initiering av fasta beteendesekvenser) Avancerad däggdjurshjärna (flexibel problemlösning) Frontala strukturer (medvetandets uppbyggnad, VD, modulera resten)

11 Perception (via sinnesorgan, anmäler sig)
Råkänslor (anmäler sig) Minnessystem (kan styras till en del) Tänkande (kan styras) Vilja och handling (kan styras) Den antika uppdelningen fenomenologiskt i känsla, tanke och vilja håller. Tron tror vi inte på längre som högsta instans (t.ex. Plotinos). Tro är en Aha-lampa i huvudet som ibland tänds rätt och ibland fel.

12 Vaddå VD Sitter det en liten gubbe inuti mig, längst fram i hjärnan, och kör min kropp?? Har den gubben en liten gubbe inne i sig också (det vanliga argumentet mot ”ghost in the machine – modellen; det leder till en oändlig regression och gör inte det hela mer begripligt). Som bild funkar det. Har Gud skägg och Allah turban?

13 Mannen utan egenskaper
Akut sammanbrott av långtidsminnets retrieval-funktion. Korsakoff-syndrom: tiden stannar, inget nytt långtidslagras men det redan inlärda är tillgängligt.

14 Schizofreni Uppsplittring av hjärnans funktionella system
Ett offentligt inre Tankarna är förlångsammade och lyder inte Kaotisk perception (hallucinationer) Kaotiska känslor (affektinkongruens) Aha-lampan tänds hipp som happ Orimliga antaganden accepteras kritiklöst Oförmåga att observera och reflektera över sig själv (self-monitoring)

15 Autismspektrumstörningar
Tänker konkret, begränsat fantasiliv, smala intressen, föga behov av social belöning. Olaga hot med orm Om hotet: Det står ju inte i lagboken att det är förbjudet. Om offrets rädsla: Länsrätten har ju bedömt att jag inte är farlig så varför skulle hon bli rädd?

16 Frontala skador Demonstration

17 Phineas Gage Rån begånget av libanesisk invandrare som fick samma skada som Gage i Beirut som 15-åring.

18 Persistenta kriminella
3.5% av männen, står för drygt 50% av den samlade kriminaliteten i samhället. Tidig debut av beteende-störning (de saknar personlighet men hade karaktär tidigare). Ofta neuropsykiatriska diagnoser med symtomen koncentrationsproblem, rastlöshet, impulsivitet, dålig affektkontroll, begränsad inlevelseförmåga, liten förmåga till medkänsla, svårigheter att förstå rätt och fel, god och ond.

19 Psykopati En knapp tredjedel av de persistenta brottslingarna (under en procent av männen) Har en karakteristisk störning Mellan-mänskligt samspel: grandios, narcissistisk, oärlig, manipulerande. Affekter: snabba, intensiva affekter men ingen ångest, medkänsla, fascistoid styrkedyrkan. Impulsivitet, behov av starka, omväxlande stimuli, normöverträdelser.

20 Hur ser de på samhället? De är osentimentalt medvetna om sin avvikelse. Jagupplevelsen är diffus, särskilt kopplingen mellan avsikt och handling. De har svårt att förstå hur andra fungerar och är därför drivande och aktiva i sitt sociala samspel: de agerar och andra reagerar vilket minimerar osäkerhet. Samhället är ogripbart, går lojalitet att äta

21 Egentligen dumt att prata om grupper
Mer och mer är människorna ett oöverskådligt myller av individer för mig. Eller om man vill hårddra det, en helsikes massa komplicerad och intressant kemi.


Ladda ner ppt "Monaderna har inga fönster"

Liknande presentationer


Google-annonser