Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skapar starka affärskoncept

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skapar starka affärskoncept"— Presentationens avskrift:

1 Skapar starka affärskoncept
THE EMPIRE AB Skapar starka affärskoncept Remium

2 The Empire’s affärsidé
Empire´s affärsidé är att skapa värde för aktieägarna dels genom att investera i och utveckla existerande produktsortiment och marknader, dels genom att förvärva tillväxtföretag med huvudinriktning på konsument och företagsprodukter. Vi är ett management och investerings alt. riskkapitalbolag Med fokus på norden och baltikum Vi erbjuder ett styrverktyg för långsiktig tillväxt Dra ner affärsidé till två måningar och inte i punktform Ny bild ”Beskrivning” som vi plockar input ifrån gamla affärsídén Vi är experter Titta på Segulahs presentation Lyfta hit nätverksbilden - Vi har ett omfattande nätverk av kvalificerade rådgivare med finansiell och industriell kompetens. Personer i nätverket kan även användas i frågor som rör den operativa verksamheten.

3 Övergripande mål Att genom start-ups och förvärv bygga upp en företagsgrupp inom retail, med hel- eller majoritetsägda dotterbolag. Att växa snabbt, men samtidigt hålla en soliditet på minimum 30% Att nå en vinstmarginal på 10% i investeringarna. Att vara en väl ansedd aktör på den nordiska marknaden. Att bygga upp en stark export av varumärket C3 Att uppfattas som ett innovativt och trendkänsligt företag.

4 Historik 2003 Hela rörelsen med anläggningar, licenser, orderstock, kundfodringar och arbetsgivar-ansvar såldes i en inkråmsaffär med Metallcenter i Malmö AB Samtidigt såldes inkråmet i The Empires finska dotterbolag OY Etamet. 1999 Delades skultuna Messingsbruk ut till The Empires aktieägare samt att samtliga svenska dotterbolag fusionerades in i The Empire AB. Etamet Oy kvarstod som finskt dotterbolag. 1995 The Empires aktie, EMP B, noterades på Stockholmsbörsens OTC lista (senast O-listan). Introduktionskursen var 35 SEK 2006 Gerby Produkter AB, som har egna varumärken och ett flertal agenturer , förvärvades 1998 Mönsteråslack avvecklades. 1985 1990 2010 1995 2000 2005 1983 The Empire grundades. Detta bolag ersattes år 2000 med ett annat bolag, som antog firman "The Empire AB (publ)” 1997 The Empire utvecklades till en koncern med åtta företag som nådde upp till ett leverans- värde av 288 MSEK i slutet av 90-talet. 2000 Uppgörelse träffades med Ledstiernan. Aktieägarna i det bolag som då hade firman The Empire, erhöll aktier i ett nytt bolag (dit verksamheten överfördes), som antog firman The Empire AB (publ). Aktieägarna behöll även sina aktier i det tidigare The Empire, som bytte firma till Ledstiernan AB. 2004 Soda-Club Scandinavia AB, som har generalagenturen för SodaStream, förvärvades "genom apportemission". Därmed togs första steget i uppbyggandet av ett nytt Empire.

5 Våra egna varumärken Inom Koncernen
Marknadsledande för Perkolatorer i Norden. Marknadsledande tillsammans med Saeco inom helautomatiska kaffemaskiner i Sverige.

6 Våra varumärken som vi representerar inom koncernen
Marknads ledande Inom hårvård Marknads ledande Inom sodastream

7 Våra varumärken som vi representerar inom koncernen

8 Våra varumärken som vi representerar inom koncernen
Marknadsledande tillsammans med C3 inom helautomatiska kaffemaskiner i Sverige.

9 Försäljning per varumärke

10 Kort om Vi fått vår första order av hushållsprodukter från Ryssland
Vi har börjat bygga nya distributionskanaler i Ungern, Polen och Tjeckien. Efter förlikning löste Gerby en gammal affärstvist i England. Januari har utvecklats betydlig bättre än budget Tillsammans med Gerbys ledning har vi, hittat ett flertal områden, där vi nu kan förbättra lönsamheten. Åtgärdsprogram för att förbättra marginaler samt dra ned kostnader inletts i januari Vi har infört ett nytt ekonomisystem för ökad kontroll November 06 var den bästa försäljningsmånaden i Gerbys historia

11 SWEDEN Small Domestic Appliances, Nordic (3)
Sales Value EUR, Sales Units SWEDEN MAT PHILIPS BRAUN GERBY GROUP OBH NORDICA BSH GROUP SEB GROUP 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 40000 35000 TRAD.STEAM IRON IRONING SYSTEM 30000 FILTERCOFFEE ESPRESSO PERCULATOR 25000 KETTLES TOASTERS FOODPREPARATION 20000 MENS SHAVER LADYSHAVER 15000 EPILATOR HAIR DRYERS HAIR STYLERS 10000 HAIRCLIPPERS TOOTHBRUSHES 5000 21,9 25,7 23,7 26,3 9,1 26,4 23,2 24,6 21,8 0,2 9,8 9,6 11 10,7 18,8 12,2 9,9 11,8 6,7 7,2 10,4 9,5 -2 2,8 4,4 2,4 4,2 1,7 Sales Units % Sales Value EUR % Sales value EUR +/- % © 2007 by GfK Marketing Services Nordic

12 Kort om Försäljningen av Sodastream i Sverige Q4 och har utvecklas mycket bättre än förväntat. Försäljningen av såväl nya maskiner som gaspatroner samt smaker visar alla samma positiva utveckling ICA Maxi, NetOnNet samt Media Markt är nya stora kunder under 2006. COOP ny kund 2007 30 Miljoner kolsyrad dryck tillverkas nu i SodaStream maskiner per år. Januari och februari har utvecklats betydlig bättre än förväntat

13 NYA PRODUKTER

14 Marknader C3 Egen Distribution JAPAN
Planerad Egen Distribution Via extern Distributör Förhandling med extern Distributör

15 The Empire Bolag

16 The Empire Personal

17 Resultaträkning 2006

18 Balansräkning Immateriella tillgångar består av agenturavtal, varumärken samt goodwill. Gerbys varulager. I likvida medel ingår spärrade bankmedel om 6,5 MSEK som garanti för pensionsskulder hos FPG. Övriga avsättningar består bland annat av en latentskatteskuld om 7,5 MSEK som uppstod i samband med förvärvet av Gerby.

19 Nyckeltal

20 Agenda för 2007 Utveckla förvärvade bolag
Stärka positionen i detaljhandeln Resultatutveckling Organisk tillväxt på 25-30% Utöka Exporten Etablering i Finland Nya Produkter Förvärv Omstrukturera Norge Etablera C3 Telecom i Sverige Bygga en stark svensk försäljning och export av varumärket C3

21 Styrelsen Ian Wachtmeister – Ordförande. Styrelseledamot Chaparral Steel Co (USA) Ulf Christensen Johan Kalling – VD Hans Risberg – Styrelseledamot RNB Ulrika Frisén Björk Hans Langenskiöld Marianne Östlund Johan Ulf Ulrika Ian Marianne Hans R Hans L


Ladda ner ppt "Skapar starka affärskoncept"

Liknande presentationer


Google-annonser