Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppmärksammande av utvecklingsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppmärksammande av utvecklingsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Uppmärksammande av utvecklingsarbete

2 REUMATOLOGI, FALUN Höftfrakturer och inflammatorisk reumatisk sjukdom Dalarna DELTAGARE Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin

3 REUMATOLOGI, FALUN Läkemedelsöverlevnad vid Methotrexatbehandling utan upptrappning DELTAGARE Valgerdur Sigurdardottir

4 REUMATOLOGI, FALUN ”Reuma-Wiki” - En täckande informativ intern klinikspecifik webb-plats. Viktigt stöd för ny personal/viktigt stöd för reuma-sjuksköterskor i telefonrådgivning DELTAGARE Valgerdur Sigurdadottir

5 REUMATOLOGI, FALUN Enkätstudie: ”Upplever patienten att de fått tillräcklig information om diagnos/insatt behandling” DELTAGARE Emma Skagerlind

6 DISPUTERADE, LANDSTINGET DALARNA
Margareta Adolfsson 2011 Camilla Udo 2012 Janne Wesström 2013 Sverker Svensjö 2013 Maud Karlsson 2013 Karin Elfving 2013 Anna Svärd 2014

7 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI DALARNA, AVD 68
Bättre vård - mindre tvång. Genombrottsprojekt SKL. DELTAGARE Gunilla Månsson

8 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI SAMT HABILITERING DALARNA
En vårdprocess – flera verksamheter. Insatser för barn och unga med kognitiva funktionsnedsättningar. Samverkan mellan HAB och BUP Dalarna. DELTAGARE Anna-Maria Norén Kerstin Pennonen

9 ALLMÄNPSYKIATRI, FALUN SÄTER
Integrering av Beteendeaktivering på avdelning (Ett delprojekt inom forskningsprojektet KBT i vårdkedjan) DELTAGARE Fredrik Folke Hanna Olofsson Klara Kuutmann Lina Sjö Tuija Satokangas Johan Nordh Samt ett stort antal omvårdnads-personal vid avdelningarna 60, 93, och 95

10 ALLMÄNPSYKIATRI, AVD 90, SÄTER
Bättre vård - mindre tvång DELTAGARE Lilian Hanlov Christina Holm Jonathan Jaans Annelie Andersson Chrysais Kotta Helena Strömvall Annika Hallqvist Jonas Vester Mats Öhman

11 VÅRDCENTRAL ORSA Vård på lika villkor. Ett samverkansprojekt tillsammans med kommunen för att förbättra samverkan och omhändertagandet av barn och unga med psykisk ohälsa. DELTAGARE Eva Dahlin Annika Lusth

12 SJUKHUSTANDVÅRD/ORAL MEDICIN, FALUN
God munhälsa och Riskbedömning med ROAG för sjuka äldre i slutenvård DELTAGARE Karin Schefström Inger Persson Charlotta Borelius

13 KVINNOSJUKVÅRD SAMT BARN- OCH UNGDSOMSMEDICIN, DALARNA
Födelsecentrum Dalarna DELTAGARE Mia Westling Ulrika Nygren Eva-Britt Bergström Maria Ljungberg Stefan Morén Anna Olivecrona Elisabeth Sarrimo Annika Stridh Anna Jalkenäs Agneta Romin Tomas Riman

14 BARN- OCH UNGDSOMSMEDICIN, DALARNA
CEPS akuta barn – simuleringsträning Syftet med simuleringsträning är att öka kompetensen och teamsamarbetet vid handläggning av akuta tillstånd. DELTAGARE Torbjörn Hemberg Sara Asp Maria Björklund Annette Bauer Jenny Hedlund Susanna Lindén Susanne Lindström Laila Mikkola

15 BARN- OCH UNGDSOMSMEDICIN, DALARNA
Köksansvarig på avdelning 34. Syftet är att hålla en god livsmedelshygien, ge kvalitet i kostråd och samarbete med dietist, samt hålla kostnaderna nere. DELTAGARE Lilian Göras Karin Larsson Agnetha Bergsten Lena Strandberg Ann-Marie Höglund

16 LANDSTINGET DALARNA Ny Vårdbyggnad, Falu lasarett, Dahlska huset
DELTAGARE Många personer medverkat under projektets intensiva fas på 5 år. I slutfasen har projektledningsgruppen bestått av: Martin Ullgren, Anna Olivecrona, Agnetha Göransson, Mats Wärmström, Martin Ekberg, Åsa Hammarbäck, Susanna Höglund, Bengt Malmqvist, Ronnie Ivarsson, Hans Liljeberg, Fredrik Forselius, Lena Sterner, Jacob Dahlfors, Tomas Riman, Anders Roos, Gunilla Lindberg, Kristina Fahlgren, Anders Blomberg, Mats Karlsson

17 PATIENTNÄMNDEN OCH RÄTTSPSYKIATRI DALARNA
Kvalitetssäkring av Stödpersonsverksamheten DELTAGARE Birgit Hedman Marianne Karlsson Mikael Svedlund Birgitta (Fia) Wikström Jonas Hopfgarten Carola Jacobsson

18 PRIMÄRVÅRDSREHAB BORLÄNGE
Sjukgymnast på plats vid VC Kvarnsveden för bedömning av akuta muskulo-skelettala besvär DELTAGARE Ingrid Djurback Karin Lagerbäck Jon Arnrud

19 FORNBY FOLKHÖGSKOLA, BORLÄNGE
Förnyelse av de textila utbildningarna. Tänk att man kan både väva och sy på distans! Traditionellt hantverk möter den digitala världen. Kajsa och Kicki driver ett nyskapande folkhälsoarbete med nål och tråd. DELTAGARE Kicki Sandberg Karin Ångström

20 MORA FOLKHÖGSKOLA ICT based Learning and Social Network for People with Disabilities and Volunteers DELTAGARE Kerstin Gatu Kjell Westerdahl Monica Wiik-Hansson Ingrid Eriksson

21 CENTRALOPERATION, FALUN
Preoperativa förberedelser av patienter som skall opereras vid Centraloperation, Falu lasarett. DELTAGARE Anna Lassas Jenny Haglund

22 LANDSTINGSSERVICE DALARNA
Kostpolicy För att patienten/kunden skall få en fullvärdig kost är det många aspekter som måste beaktas och flera olika yrkeskategorier är inblandade. DELTAGARE Agneta Ängsås Birgit Pallin Inger Gyllner Emelie Eriksson Birgitta Modig Eivor Nordin Maj-Britt Johansson Marianne Jansson Anna Wik Kristina Fahlgren Anna-Lena Selgeryd Skinnars

23 LANDSTINGSSERVICE DALARNA
Mål- och utvecklingssamtal Utarbetande av nya riktlinjer. De nya riktlinjerna innefattar implementering av nya lönekriterier samt uppföljning under året. DELTAGARE Alexander Klein Storm Cecilia Lundin Barbro Andersson Lisette Backlund Jenni Forselius Eriksson Emelie Eriksson Sara Ograhn Birgit Pallin David Fransson Eva Sens Ritva Markkanen Ulla Viklund Margaretha Nordman

24 LANDSTINGSSERVICE DALARNA
Kosthandbok Kosthandboken är ett komplement till kostpolicyn med handlingsplan, som beskriver mer detaljerat de olika kosttyperna och den egenkontroll som finns för livsmedelshygien. DELTAGARE Linda Haglund Emelie Eriksson Birgitta Modig Marianne Janson Elisabet Lundberg Liss

25 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSENHETEN
När barn är anhöriga DELTAGARE Lena Söderberg Camilla Molin Marie Ganters Jeanette Back Gunilla Apell

26 CENTRUM ORAL REHABILITERING
Bettfysiologisk verksamhet Omhändertagande av patienter med käkfunktionsstörningar ur ett biopsykosocialt perspektiv DELTAGARE Anna-Kerstin Göthe-Mundt

27 PEDAGOGISK HÖRSELVÅRD OCH SYNCENTRAL, LD HJÄLPMEDEL
Dövblindteam Projekt som resulterat i bildandet av ett dövblindteam DELTAGARE Susanne Sillanpää Jonna Hansson Birgit Andersson Helena Lundin Anna-Lena Jansson Birgitta Ericsson Monica Eriksson Lena Wiklund-Snellman Åke Fridman

28 PEDAGOGISK HÖRSELVÅRD, LD HJÄLPMEDEL
Utvärdering av rehabiliteringsprogrammet Aktiv Kommunikation - en del i en nationell utvärdering DELTAGARE Britt-Marie Fästh Knudsen Lena Andersson

29 FALU LASARETT Vårdprogram för patienter som benamputeras – fem kliniker tillsammans för svårt sjuka DELTAGARE Matilda Hedlund Araz Yaqoob Bengt-Erik Larsson Bo Westman Lars Ekspong Barbro Liss Ulrika Bergdahl Maria Larsson Ulrika Myrholm Ulla-Karin Bäckström

30 LANDSTINGET DALARNA OCH FINSAM FALUN
Grön förrehabilitering DELTAGARE Karin Bylén Inger Petersson Marie Gudmundsson Suzanna Westberg

31 BIBLIOTEK OCH INFORMATIONSCENTRAL FALUN
Proxive – ger dig som anställd i landstinget via en egenutvecklad proxy tillgång till vetenskaplig medicinsk information oavsett var du befinner dig och oavsett om du använder PC, Mac, Smartphone eller surfplatta. DELTAGARE Emil Hemdal

32 MEDICIN, AVESTA LASARETT
Hjärtskolan Syftet är att förbättra eftervården efter hjärtinfarkt. DELTAGARE Gunilla Ahlgren Susel Luokkamäki Irene Andersson Marie-Kristin Gustafsson Annelie Eriksson Staffan Zidén Marcus Carlsson Christina Lundberg

33 MEDICIN, AVESTA LASARETT
God vård i livets slut. LCP en kvalitetsutveckling för döende patienter vid Avesta lasarett. DELTAGARE Ulrica Johansson Lisa Öberg Elin Gustavsson Malin Erlandsson Sofia Thyni Irina Ruchkina Lech Rademacher Annki Lyman

34 MEDICIN, AVESTA LASARETT
Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården - bättre hälsa hemma DELTAGARE My Sandberg Gunilla Ahlgren Jens Monheim Hanna Perjans Staffan Zidén Eva Lindström Annki Lyman Susel Luokkamäki Gladh

35 Försäkringskassan Mora, Borlänge och Dagrehabilitering, Avesta lasarett
Försäkringskassan har tillsammans med landstinget under tiden t.o.m verkat för att förbättra behandling och rehabilitering så att den enskildes arbetsförmåga kan återställas. DELTAGARE Christina Lundberg Kenneth Lundberg Ulf Henriksson

36 SKOGSGLÄNTANS REHAB, SÄRNA
Utvecklingsarbeten vid Skogsgläntans rehabilitering DELTAGARE Nilla Forsmark Ulli Pettersson Inger Persson Berit Mörk Carin Larnemark Marit Hinders Lena Hed Maria Persson Annica Götesdotter Jönsson

37 MIT-ENHETEN, DALARNA Ny IT-arbetsplats DELTAGARE
70 medarbetare har arbetat i projektet. Utöver dessa har drygt 150 verksamhetskontakter direkt bidragit till projektet. Utan deras stöd och det otroliga tålamod och välvilja som vi har mött i hela verksamheten hade vi inte kunnat lyckas så bra

38 SUS - Slutenvård med Utökad Samordning
MEDICIN, FALUN SUS - Slutenvård med Utökad Samordning DELTAGARE Karin Lingemyr Veronika Sommar Elisabeth Levander Christina Nyhlén Sandra Persson Linda Persson Ann-Britt Lundin Daniel Sjöberg

39 Familjebehandling med hjärntumörspatienter
MEDICIN, FALUN Familjebehandling med hjärntumörspatienter DELTAGARE Jeanette Back Catharina Andersson

40 Riskförebyggande arbetssätt för att förhindra fallskador
MEDICIN, FALUN Riskförebyggande arbetssätt för att förhindra fallskador DELTAGARE Ingela Wilhelmsson Carina Andersson Christina Reuterwall Camilla Collén Jenny Morell Marianne Magnusson-Björklund

41 Det svenska hjärt-, lungräddningsregistret.
KARDIOLOGI, DALARNA Det svenska hjärt-, lungräddningsregistret. En efterregistrering av behandlade hjärtstopp på sjukhus, Falun DELTAGARE Ingela Salmonsson Mirjam Dragsten

42 ORTOPEDI, AMBULANSSJUKVÅRD, AKUTMOTT SAMT RÖNTGEN, FALUN
Höftspår för patienter med höftfraktur. DELTAGARE Fredrik Forselius Fredrik Broman Mats Hellström Liselott Englund Peter Arvidsson Irmeli Villemy Anna Turesson Susanne Rönnbäck Andreas Dicander Elisabeth Fredborg Anneli Strömsöe Berit Gesar Lisa Börjesson Johanna Lindberg Christoffer Melin

43 MEDICIN, MORA Individanpassade besök för patienter med högt HbA1c på Diabetesmottagningen DELTAGARE Monika Aronsson Anna Karin Eriksson Roland Karlsson

44 Ett gemensamt Ledningssystem, Landstinget Dalarna
DELTAGARE Ulrika Warberg Anders Nordahl Christer Söderholm Åsa Eriksson Hansson Agneta Q Melander Mats Karlsson Sören Lindblom Mats Stenström Birgitta Göthman Eleonor Brännström Magnus Hård af Segerstad


Ladda ner ppt "Uppmärksammande av utvecklingsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser