Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppmärksammande av utvecklingsarbete. REUMATOLOGI, FALUN Höftfrakturer och inflammatorisk reumatisk sjukdom Dalarna 2001-2011 DELTAGARE Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppmärksammande av utvecklingsarbete. REUMATOLOGI, FALUN Höftfrakturer och inflammatorisk reumatisk sjukdom Dalarna 2001-2011 DELTAGARE Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin."— Presentationens avskrift:

1 Uppmärksammande av utvecklingsarbete

2 REUMATOLOGI, FALUN Höftfrakturer och inflammatorisk reumatisk sjukdom Dalarna 2001-2011 DELTAGARE Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin

3 REUMATOLOGI, FALUN Läkemedelsöverlevnad vid Methotrexatbehandling utan upptrappning DELTAGARE Valgerdur Sigurdardottir

4 REUMATOLOGI, FALUN ”Reuma-Wiki” - En täckande informativ intern klinikspecifik webb-plats. Viktigt stöd för ny personal/viktigt stöd för reuma-sjuksköterskor i telefonrådgivning DELTAGARE Valgerdur Sigurdadottir

5 REUMATOLOGI, FALUN Enkätstudie: ”Upplever patienten att de fått tillräcklig information om diagnos/insatt behandling” DELTAGARE Emma Skagerlind

6 DISPUTERADE, LANDSTINGET DALARNA Margareta Adolfsson 2011 Camilla Udo 2012 Janne Wesström 2013 Sverker Svensjö 2013 Maud Karlsson 2013 Karin Elfving 2013 Anna Svärd 2014

7 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI DALARNA, AVD 68 Bättre vård - mindre tvång. Genombrottsprojekt SKL. DELTAGARE Gunilla Månsson

8 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI SAMT HABILITERING DALARNA En vårdprocess – flera verksamheter. Insatser för barn och unga med kognitiva funktionsnedsättningar. Samverkan mellan HAB och BUP Dalarna. DELTAGARE Anna-Maria Norén Kerstin Pennonen

9 ALLMÄNPSYKIATRI, FALUN SÄTER Integrering av Beteendeaktivering på avdelning (Ett delprojekt inom forskningsprojektet KBT i vårdkedjan) DELTAGARE Fredrik FolkeHanna Olofsson Klara KuutmannLina Sjö Tuija SatokangasJohan Nordh Samt ett stort antal omvårdnads-personal vid avdelningarna 60, 93, och 95

10 ALLMÄNPSYKIATRI, AVD 90, SÄTER Bättre vård - mindre tvång DELTAGARE Lilian HanlovChristina Holm Jonathan JaansAnnelie Andersson Chrysais KottaHelena Strömvall Annika HallqvistJonas Vester Mats Öhman

11 VÅRDCENTRAL ORSA Vård på lika villkor. Ett samverkansprojekt tillsammans med kommunen för att förbättra samverkan och omhändertagandet av barn och unga med psykisk ohälsa. DELTAGARE Eva Dahlin Annika Lusth

12 SJUKHUSTANDVÅRD/ORAL MEDICIN, FALUN God munhälsa och Riskbedömning med ROAG för sjuka äldre i slutenvård DELTAGARE Karin Schefström Inger Persson Charlotta Borelius

13 KVINNOSJUKVÅRD SAMT BARN- OCH UNGDSOMSMEDICIN, DALARNA Födelsecentrum Dalarna DELTAGARE Mia WestlingUlrika Nygren Eva-Britt BergströmMaria Ljungberg Stefan MorénAnna Olivecrona Elisabeth SarrimoAnnika Stridh Anna JalkenäsAgneta Romin Tomas Riman

14 BARN- OCH UNGDSOMSMEDICIN, DALARNA CEPS akuta barn – simuleringsträning Syftet med simuleringsträning är att öka kompetensen och teamsamarbetet vid handläggning av akuta tillstånd. DELTAGARE Torbjörn HembergSara Asp Maria BjörklundAnnette Bauer Jenny HedlundSusanna Lindén Susanne LindströmLaila Mikkola

15 BARN- OCH UNGDSOMSMEDICIN, DALARNA Köksansvarig på avdelning 34. Syftet är att hålla en god livsmedelshygien, ge kvalitet i kostråd och samarbete med dietist, samt hålla kostnaderna nere. DELTAGARE Lilian GörasKarin Larsson Agnetha BergstenLena Strandberg Ann-Marie Höglund

16 LANDSTINGET DALARNA Ny Vårdbyggnad, Falu lasarett, Dahlska huset DELTAGARE Många personer medverkat under projektets intensiva fas på 5 år. I slutfasen har projektledningsgruppen bestått av: Martin Ullgren, Anna Olivecrona, Agnetha Göransson, Mats Wärmström, Martin Ekberg, Åsa Hammarbäck, Susanna Höglund, Bengt Malmqvist, Ronnie Ivarsson, Hans Liljeberg, Fredrik Forselius, Lena Sterner, Jacob Dahlfors, Tomas Riman, Anders Roos, Gunilla Lindberg, Kristina Fahlgren, Anders Blomberg, Mats Karlsson

17 PATIENTNÄMNDEN OCH RÄTTSPSYKIATRI DALARNA Kvalitetssäkring av Stödpersonsverksamheten DELTAGARE Birgit Hedman Marianne Karlsson Mikael Svedlund Birgitta (Fia) Wikström Jonas Hopfgarten Carola Jacobsson

18 PRIMÄRVÅRDSREHAB BORLÄNGE Sjukgymnast på plats vid VC Kvarnsveden för bedömning av akuta muskulo- skelettala besvär DELTAGARE Ingrid Djurback Karin Lagerbäck Jon Arnrud

19 FORNBY FOLKHÖGSKOLA, BORLÄNGE Förnyelse av de textila utbildningarna. Tänk att man kan både väva och sy på distans! Traditionellt hantverk möter den digitala världen. Kajsa och Kicki driver ett nyskapande folkhälsoarbete med nål och tråd. DELTAGARE Kicki Sandberg Karin Ångström

20 MORA FOLKHÖGSKOLA ICT based Learning and Social Network for People with Disabilities and Volunteers DELTAGARE Kerstin Gatu Kjell Westerdahl Monica Wiik-Hansson Ingrid Eriksson

21 CENTRALOPERATION, FALUN Preoperativa förberedelser av patienter som skall opereras vid Centraloperation, Falu lasarett. DELTAGARE Anna Lassas Jenny Haglund

22 LANDSTINGSSERVICE DALARNA Kostpolicy För att patienten/kunden skall få en fullvärdig kost är det många aspekter som måste beaktas och flera olika yrkeskategorier är inblandade. DELTAGARE Agneta ÄngsåsBirgit Pallin Inger GyllnerEmelie Eriksson Birgitta ModigEivor Nordin Maj-Britt JohanssonMarianne Jansson Anna WikKristina Fahlgren Anna-Lena Selgeryd Skinnars

23 LANDSTINGSSERVICE DALARNA Mål- och utvecklingssamtal Utarbetande av nya riktlinjer. De nya riktlinjerna innefattar implementering av nya lönekriterier samt uppföljning under året. DELTAGARE Alexander Klein StormCecilia Lundin Barbro AnderssonLisette Backlund Jenni Forselius ErikssonEmelie Eriksson Sara OgrahnBirgit Pallin David FranssonEva Sens Ritva MarkkanenUlla Viklund Margaretha Nordman

24 LANDSTINGSSERVICE DALARNA Kosthandbok Kosthandboken är ett komplement till kostpolicyn med handlingsplan, som beskriver mer detaljerat de olika kosttyperna och den egenkontroll som finns för livsmedelshygien. DELTAGARE Linda HaglundEmelie Eriksson Birgitta ModigMarianne Janson Elisabet Lundberg Liss

25 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSENHETEN När barn är anhöriga DELTAGARE Lena Söderberg Camilla Molin Marie Ganters Jeanette Back Gunilla Apell

26 CENTRUM ORAL REHABILITERING Bettfysiologisk verksamhet Omhändertagande av patienter med käkfunktionsstörningar ur ett biopsykosocialt perspektiv DELTAGARE Anna-Kerstin Göthe-Mundt

27 PEDAGOGISK HÖRSELVÅRD OCH SYNCENTRAL, LD HJÄLPMEDEL Dövblindteam Projekt som resulterat i bildandet av ett dövblindteam DELTAGARE Susanne SillanpääJonna Hansson Birgit AnderssonHelena Lundin Anna-Lena JanssonBirgitta Ericsson Monica ErikssonLena Wiklund-Snellman Åke Fridman

28 PEDAGOGISK HÖRSELVÅRD, LD HJÄLPMEDEL Utvärdering av rehabiliteringsprogrammet Aktiv Kommunikation - en del i en nationell utvärdering DELTAGARE Britt-Marie Fästh Knudsen Lena Andersson

29 FALU LASARETT Vårdprogram för patienter som benamputeras – fem kliniker tillsammans för svårt sjuka DELTAGARE Matilda HedlundAraz Yaqoob Bengt-Erik LarssonBo Westman Lars EkspongBarbro Liss Ulrika BergdahlMaria Larsson Ulrika MyrholmUlla-Karin Bäckström

30 LANDSTINGET DALARNA OCH FINSAM FALUN Grön förrehabilitering DELTAGARE Karin Bylén Inger Petersson Marie Gudmundsson Suzanna Westberg

31 BIBLIOTEK OCH INFORMATIONSCENTRAL FALUN Proxive – ger dig som anställd i landstinget via en egenutvecklad proxy tillgång till vetenskaplig medicinsk information oavsett var du befinner dig och oavsett om du använder PC, Mac, Smartphone eller surfplatta. DELTAGARE Emil Hemdal

32 MEDICIN, AVESTA LASARETT Hjärtskolan Syftet är att förbättra eftervården efter hjärtinfarkt. DELTAGARE Gunilla AhlgrenSusel Luokkamäki Irene AnderssonMarie-Kristin Gustafsson Annelie ErikssonStaffan Zidén Marcus CarlssonChristina Lundberg

33 MEDICIN, AVESTA LASARETT God vård i livets slut. LCP en kvalitetsutveckling för döende patienter vid Avesta lasarett. DELTAGARE Ulrica JohanssonLisa Öberg Elin GustavssonMalin Erlandsson Sofia ThyniIrina Ruchkina Lech RademacherAnnki Lyman

34 MEDICIN, AVESTA LASARETT Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården - bättre hälsa hemma DELTAGARE My SandbergGunilla Ahlgren Jens MonheimHanna Perjans Staffan ZidénEva Lindström Annki LymanSusel Luokkamäki Gladh

35 Försäkringskassan Mora, Borlänge och Dagrehabilitering, Avesta lasarett Försäkringskassan har tillsammans med landstinget under tiden 2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 verkat för att förbättra behandling och rehabilitering så att den enskildes arbetsförmåga kan återställas. DELTAGARE Christina Lundberg Kenneth Lundberg Ulf Henriksson

36 SKOGSGLÄNTANS REHAB, SÄRNA Utvecklingsarbeten vid Skogsgläntans rehabilitering DELTAGARE Nilla ForsmarkUlli Pettersson Inger PerssonBerit Mörk Carin LarnemarkMarit Hinders Lena HedMaria Persson Annica Götesdotter Jönsson

37 MIT-ENHETEN, DALARNA Ny IT-arbetsplats DELTAGARE 70 medarbetare har arbetat i projektet. Utöver dessa har drygt 150 verksamhetskontakter direkt bidragit till projektet. Utan deras stöd och det otroliga tålamod och välvilja som vi har mött i hela verksamheten hade vi inte kunnat lyckas så bra

38 MEDICIN, FALUN SUS - Slutenvård med Utökad Samordning DELTAGARE Karin LingemyrVeronika Sommar Elisabeth LevanderChristina Nyhlén Sandra PerssonLinda Persson Ann-Britt LundinDaniel Sjöberg

39 MEDICIN, FALUN Familjebehandling med hjärntumörspatienter DELTAGARE Jeanette Back Catharina Andersson

40 MEDICIN, FALUN Riskförebyggande arbetssätt för att förhindra fallskador DELTAGARE Ingela WilhelmssonCarina Andersson Christina ReuterwallCamilla Collén Jenny Morell Marianne Magnusson-Björklund

41 KARDIOLOGI, DALARNA Det svenska hjärt-, lungräddningsregistret. En efterregistrering av behandlade hjärtstopp på sjukhus, Falun 2012-2013 DELTAGARE Ingela Salmonsson Mirjam Dragsten

42 ORTOPEDI, AMBULANSSJUKVÅRD, AKUTMOTT SAMT RÖNTGEN, FALUN Höftspår för patienter med höftfraktur. DELTAGARE Fredrik ForseliusFredrik Broman Mats HellströmLiselott Englund Peter ArvidssonIrmeli Villemy Anna TuressonSusanne Rönnbäck Andreas DicanderElisabeth Fredborg Anneli StrömsöeBerit Gesar Lisa BörjessonJohanna Lindberg Christoffer Melin

43 MEDICIN, MORA Individanpassade besök för patienter med högt HbA1c på Diabetesmottagningen DELTAGARE Monika Aronsson Anna Karin Eriksson Roland Karlsson

44 LANDSTINGET DALARNA Ett gemensamt Ledningssystem, Landstinget Dalarna DELTAGARE Ulrika WarbergAnders Nordahl Christer Söderholm Åsa Eriksson Hansson Agneta Q MelanderMats Karlsson Sören LindblomMats Stenström Birgitta GöthmanEleonor Brännström Magnus Hård af Segerstad


Ladda ner ppt "Uppmärksammande av utvecklingsarbete. REUMATOLOGI, FALUN Höftfrakturer och inflammatorisk reumatisk sjukdom Dalarna 2001-2011 DELTAGARE Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin."

Liknande presentationer


Google-annonser