Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patienthotell projekt ”Hur långt har vi kommit”. Projektdeltagare Ledningsgrupp för projektet Anna Greta Öberg, huvudprojektledare Elsa Lehtonen, vårdchef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patienthotell projekt ”Hur långt har vi kommit”. Projektdeltagare Ledningsgrupp för projektet Anna Greta Öberg, huvudprojektledare Elsa Lehtonen, vårdchef."— Presentationens avskrift:

1 Patienthotell projekt ”Hur långt har vi kommit”

2 Projektdeltagare Ledningsgrupp för projektet Anna Greta Öberg, huvudprojektledare Elsa Lehtonen, vårdchef kirurgen Teija Joona, verksamhetschef service Margareta Larsson, vårdchef medicin Anne Lindahl, funktionsplanerare Arbetsgrupp för projektet Birgitta Boqvist, vårdchef akutsjukvården Marina Edberg, vårdchef ortopeden Karina Flodström, vårdchef rehab Catarina Boqvist, vårdchef barnsjukvården Kerstin Nyberg, vårdchef kvinnosjukvården Eva Barrelöv, vårdchef öron

3 Vårt uppdrag Beskriva den nya verksamheten Beskriva vilka målgrupper Beskriva påverkan på befintlig verksamhet

4 Den nya verksamheten Bemannat med vårdpersonal och servicepersonal Erbjuda viss behandling Hotellkoncept

5 Vilka är målgrupperna? Barnsjukvård Dagvårdsverksamhet Externa med anknytning till sjukvården Hudsjukvård Infektionssjukvård Internmedicin Kirurgi Kvinnosjukvård Närstående Onkologi Ortopedi Patientskolor Psykiatri Rehabiliteringsmedicin Reumatologi Utredningar Ögonsjukvård Öronsjukvård

6 Hur påverkas befintlig verksamhet? Frigör vårdplatser – förbättrar patientflöde Mer tid till svårt sjuka patienter – vårdtyngds förändring Förbättrad samverkan mellan sjukhusens verksamheter ”Rätt patient i rätt säng”

7 Varför är det här bra för gästen? Fokus på det friska - snabbare tillfrisknande Gästens integritet bevaras Gästen får större möjlighet att vara nära sin anhöriga Bättre boende och lugnare miljö Infektionsriskerna minskar Gästerna får större frihet Kortare vårdtider Möjlighet till bättre service kring gästens behov Ensamhet

8 Skiss över utbyggnad Etapp C Hotellbyggnad ARBETSMATERIEL Huvudentré Restaurang

9 Planskiss hotellbyggnad ARBETSMATERIEL Exp Relax

10 Vad händer sen? Vårdprocesser Riktlinjer och rutiner Förslag på bemanning Förändringar i befintlig verksamhet – förslag på finansiering

11 Att bevara det friska


Ladda ner ppt "Patienthotell projekt ”Hur långt har vi kommit”. Projektdeltagare Ledningsgrupp för projektet Anna Greta Öberg, huvudprojektledare Elsa Lehtonen, vårdchef."

Liknande presentationer


Google-annonser