Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserade ritningsbeteckningar VENTILATION

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserade ritningsbeteckningar VENTILATION"— Presentationens avskrift:

1 Standardiserade ritningsbeteckningar VENTILATION
Utarbetade av Svensk Ventilation Version 1:2

2 LB 11 - System System Aggr. system eller byggnadsspecifikt system

3 LB T System Medie System Aggr. system eller byggnadsspecifikt system Medie T=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v.

4 LB 11 - T 1 - Material System Medie
System Aggr. system eller byggnadsspecifikt system Medie T=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material 1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast

5 LB 11 - T 1 - 600 x 400 - System Medie Material Dim Cirk Dim 1 Rekt
System Aggr. system eller byggnadsspecifikt system Medie T=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material 1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast Dim Uttrycks i mm

6 LB 11 - T 1 - 600 x 400 - B System Medie Material Dim Cirk Dim 1 Rekt
Isol typ B/V/K/L System Aggr. system eller byggnadsspecifikt system Medie T=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material 1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast Dim Uttrycks i mm Isol.typ Typ av isolering Brand/Värme/Kondens/Ljud

7 LB 11 - T 1 - 600 x 400 - B 13 - System Medie Material Dim Cirk
Isol spec Dim 1 Rekt Dim 2 Rekt Isol typ B/V/K/L System Aggr. system eller byggnadsspecifikt system Medie T=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material 1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast Dim Uttrycks i mm Isol.typ Typ av isolering Brand/Värme/Kondens/Ljud Isol.spec Enligt standardförteckning

8 LB 11 - T 1 - 600 x 400 - B 13 - Y 41 System Medie Material Dim Cirk
Isol spec Dim 1 Rekt Dim 2 Rekt Ytbekl typ Ytbeklädnad Isol typ B/V/K/L System Aggr. system eller byggnadsspecifikt system Medie T=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material 1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast Dim Uttrycks i mm Isol.typ Typ av isolering Brand/Värme/Kondens/Ljud Isol.spec Enligt standardförteckning Ytbeklädnad Typ av ytbeklädnad enligt standardförteckning Både inv- och utv isolering.

9 KANALMATERIAL Std-kod Material Spec
1 Förzinkad plåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad

10 KANALMATERIAL Std-kod Material Spec
1 Förzinkad plåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2 Svartplåt 1,5 mm flänsat utförande

11 KANALMATERIAL Std-kod Material Spec
1 Förzinkad plåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2 Svartplåt 1,5 mm flänsat utförande 3 Rostfri plåt 1,5 mm flänsat utförande

12 KANALMATERIAL Std-kod Material Spec
1 Förzinkad plåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2 Svartplåt 1,5 mm flänsat utförande 3 Rostfri plåt 1,5 mm flänsat utförande 4 Aluminiumplåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad

13 KANALMATERIAL Std-kod Material Spec
1 Förzinkad plåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2 Svartplåt 1,5 mm flänsat utförande 3 Rostfri plåt 1,5 mm flänsat utförande 4 Aluminiumplåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 5 Aluzinkplåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad

14 KANALMATERIAL Std-kod Material Spec
1 Förzinkad plåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2 Svartplåt 1,5 mm flänsat utförande 3 Rostfri plåt 1,5 mm flänsat utförande 4 Aluminiumplåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 5 Aluzinkplåt Rekt. längsfalsad/Cirk. Spiralfalsad 6 PVC-plast 7 PP-plast

15 KANALMATERIAL Std-kod Material Spec
1 Förzinkad plåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2 Svartplåt 1,5 mm flänsat utförande 3 Rostfri plåt 1,5 mm flänsat utförande 4 Aluminiumplåt Rekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 5 Aluzinkplåt Rekt. längsfalsad/Cirk. Spiralfalsad 6 PVC-plast 7 PP-plast 8-99 Specificeras Ex.vis 11 Förz.plåt målad utvändigt 12 Förz.plåt epoxymålad invändigt 22 Svartplåt 2 mm svetsad 31 Rostfritt helsvetsat utförande 8 Flexibel slang 90-99 Kanaler av udda material

16 Isoleringskoder bör följa AMA
INVÄNDIG ISOLERING SPECIFICERAS ALLTID MED BEGYNNELSESIFFRA 8.

17 BRANDISOLERING AMA-kod Std-kod

18 BRANDISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.112 RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av min.ull utv på EI15 B cirk/rekt vent.kanal, med krav på brandteknisk EI30 B klass EI60 B16

19 BRANDISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.112 RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av min.ull utv på EI15 B cirk/rekt vent.kanal, med krav på brandteknisk EI30 B klass EI60 B16 RBF RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av min.ull med EI15 B al.folie utv på cirk/rekt vent.kanal, med krav på EI30 B23 brandteknisk klass EI60 B26

20 BRANDISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.112 RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av min.ull utv på EI15 B cirk/rekt vent.kanal, med krav på brandteknisk EI30 B klass EI60 B16 RBF RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av min.ull med EI15 B al.folie utv på cirk/rekt vent.kanal, med krav på EI30 B23 brandteknisk klass EI60 B26 RBF Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. EI15 B med stapelfiberflor utv. på rekt. vent.kanal, med EI30 B krav på brandteknisk klass EI60 B36

21 BRANDISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.112 RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av min.ull utv på EI15 B cirk/rekt vent.kanal, med krav på brandteknisk EI30 B klass EI60 B16 RBF RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av min.ull med EI15 B al.folie utv på cirk/rekt vent.kanal, med krav på EI30 B23 brandteknisk klass EI60 B26 RBF Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. EI15 B med stapelfiberflor utv. på rekt. vent.kanal, med EI30 B krav på brandteknisk klass EI60 B36 RBF Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. EI15 B41 med al.folie utv. på rekt vent.kanal, med krav EI30 B43 på brandteknisk klass EI60 B46

22 BRANDISOLERING AMA-Kod Std-kod RBF.32 Termisk isolering invändigt i vent.kanal, med EI15 B81 krav på avskiljande i brandteknisk klass EI30 B EI60 B86

23 Alla andra brandisoleringar specificeras med sifferkoder och redovisas i ritningsslipsen!

24 VÄRMEISOLERING AMA-Kod Std-kod RBF.212 RBF.221 Termisk isolering med nätmattor av min.ull 20 mm V12 utv. på cirk./rekt. vent.kanal, utan krav på 30 mm V13 avskiljande i brandteknisk klass 40 mm V mm V mm V mm V mm V18

25 VÄRMEISOLERING AMA-Kod Std-kod RBF RBF.2211 Termisk isolering med nätmattor av min.ull 20 mm V22 beklädda med al.folie utv. på cirk./rekt mm V vent.kanal, utan krav på avskiljande 40 mm V24 i brandteknisk klass mm V mm V mm V mm V28

26 VÄRMEISOLERING AMA-Kod Std-kod RBF.213 RBF.222 Termisk isolering med lamellmattor av min.ull 20 mm V32 utv. på cirk./rekt. vent.kanal, utan krav på 30 mm V33 avskiljande i brandteknisk klass 40 mm V mm V mm V mm V mm V38

27 VÄRMEISOLERING AMA-kod Std-kod RBF RBF Termisk isolering med lamellmattor av min.ull 20 mm V bekl. med al.folie utv. på cirk./rekt. vent.kanal, 30 mm V utan krav på avskiljande i brandteknisk klass. 40 mm V mm V mm V mm V mm V48

28 VÄRMEISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.2231 Termisk isolering med skivor av min.ull 20 mm V52 bekl. med stapelfiberflor utv. på rekt. 30 mm V53 vent.kanal, utan krav på avsklijande 40 mm V54 i brandteknisk klass 50 mm V mm V mm V mm V58

29 VÄRMEISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.2232 Termisk isolering med skivor av min.ull 20 mm V62 bekl. med al.folie utv. på rekt. vent.kanal , 30 mm V63 utan krav på avskiljande i brandteknisk klass 40 mm V mm V mm V mm V mm V68

30 Alla andra värmeisoleringar specificeras med sifferkoder och redovisas i ritningsslipsen!

31 KONDENSISOLERING AMA-kod Std-kod
RBF RBF.2221 Termisk isolering med lamellmattor mm K12 av min.ull beklädda med al.folie utv. på mm K13 cirk./rekt. vent.kanal, utan krav på mm K14 avskiljande i brandteknisk klass mm K mm K mm K mm K18

32 KONDENSISOLERING AMA-Kod Std-kod
RBF Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. 20 mm K22 med al.folie utv. på rekt. vent.kanal, utan krav 30 mm K23 på avskiljande i brandteknisk klass 40 mm K mm K mm K mm K mm K28

33 KONDENSISOLERING AMA-kod Std-kod
RBF RBF.2251 Termisk isolering med fogtätade slangar eller 13 mm K33 plattor av syntetiskt cellgummi utv. på cirk./rekt. 19 mm K39 vent.kanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

34 KONDENSISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.421 Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. 20 mm K82 med glasfiberväv invändigt i rekt. vent.kanal, 30 mm K83 utan krav på avskiljande i brandteknisk klass 40 mm K mm K mm K mm K mm K88

35 Alla andra kondensisoleringar specificeras med sifferkoder och redovisas i ritningsslipsen!

36 LJUDISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.421 Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. 20 mm L med glasfiberväv invändigt i rekt. vent.kanal, 30 mm L utan krav på avskiljande i brandteknisk klass 40 mm L mm L mm L mm L mm L88

37 Alla andra ljudisoleringar specificeras med sifferkoder och redovisas i ritningsslipsen!

38 YTBEKLÄDNADER AMA-kod Std-kod RCF.11 Ytbekl. av plan metalliserad stålplåt på isol. vent.kanal Utv Y11 RCF.12 Ytbekl. av vågprofilerad metalliserad stålplåt på isol. cirk. vent.kanal Utv Y12 RCF.13 Ytbekl. av plan perf. metalliserad stålplåt på inv. isol. rekt. vent.kanal Inv Y13 RCF.21 Ytbekl. av plan aluminiumplåt på isol. vent.kanal Utv Y21 RCF.22 Ytbekl. av vågprofilerad aluminiumplåt på isol. cirk. vent.kanal Utv Y22 RCF.23 Ytbekl. av plan mönsterpräglad aluminiumplåt på isol. cirk. vent.kanal Utv Y23 RCF.24 Ytbekl. av vågprof. mönsterpräglad aluminiumplåt på isol. cirk vent.kanal Utv Y24 RCF.25 Ytbekl. av plan perf. aluminiumplåt på inv. isol rekt. vent.kanal Inv Y25 RCF.31 Ytbekl. av plan rostfri stålplåt på isol. vent.kanal Utv Y31 RCF.41 Ytbekl. av plastplåt på isol. cirk. vent.kanal Utv Y41 RCF.51 Ytbekl. av papp på isol. cirk. vent.kanal Utv Y51

39 Alla andra ytbeklädnader specificeras med sifferkoder och redovisas i ritningsslipsen!

40 Grundregeln skall vara att bara beteckna det som är tillämpligt!

41 Under förklaringar i ritningsslipsen
hänvisas bara till denna standard med eventuella tillägg för special utöver standard.

42 Ange systemtillhörighet bara en gång per ritning.
Detta görs ex.vis vid schakt eller där kanal kommer in på ritningen.

43 Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21

44 Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21 T1-200

45 Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21 T1-200 F2-1000x400-B23

46 Några exempel:. LA01-F1-160-B13-Y21. T1-200. F2-1000x400-B23
Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21 T F2-1000x400-B23 BY3/TA2-T1-800x400-L83

47 Några exempel:. LA01-F1-160-B13-Y21. T1-200. F2-1000x400-B23
Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21 T F2-1000x400-B23 BY3/TA2-T1-800x400-L83 F4-315-V23

48 Några exempel:. LA01-F1-160-B13-Y21. T1-200. F2-1000x400-B23
Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21 T F2-1000x400-B23 BY3/TA2-T1-800x400-L83 F4-315-V23 LB01-T1-1000x600-B16-Y41

49 Upphängningar I de fall där upphängningarna skall hålla viss brandklass utan att kanalerna är brandisolerade, anges ex.vis på ritning så här: T1-200-R60 LB01-T1-600x400-V12-R30 Alltså inga generella anvisningar i beskrivning eller på ritningar!

50 LB 11 - T 1 - 600 x 400 - B 13 - Y 41 System Medie Material Dim Cirk
Isol spec Dim 1 Rekt Dim 2 Rekt Ytbekl typ Ytbeklädnad Isol typ B/V/K/L System Aggr. system eller byggnadsspecifikt system Medie T=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material 1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast Dim Uttrycks i mm Isol.typ Typ av isolering Brand/Värme/Kondens/Ljud Isol.spec Enligt standardförteckning Ytbeklädnad Typ av ytbeklädnad enligt standardförteckning Både inv- och utv isolering.


Ladda ner ppt "Standardiserade ritningsbeteckningar VENTILATION"

Liknande presentationer


Google-annonser