Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserade ritningsbeteckningar VENTILATION Utarbetade av Svensk Ventilation Version 1:2 2004-10-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserade ritningsbeteckningar VENTILATION Utarbetade av Svensk Ventilation Version 1:2 2004-10-01."— Presentationens avskrift:

1

2 Standardiserade ritningsbeteckningar VENTILATION Utarbetade av Svensk Ventilation Version 1:2 2004-10-01

3 LB 11 - System SystemAggr. system eller byggnadsspecifikt system

4 LB 11 - T System Medie SystemAggr. system eller byggnadsspecifikt system MedieT=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v.

5 LB 11 - T 1 - System Medie Material SystemAggr. system eller byggnadsspecifikt system MedieT=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast

6 LB 11 - T 1 - 600 x 400 - System Medie Material Dim Cirk Dim 1 Rekt Dim 2 Rekt SystemAggr. system eller byggnadsspecifikt system MedieT=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast DimUttrycks i mm

7 LB 11 - T 1 - 600 x 400 - B System Medie Material Dim Cirk Dim 1 Rekt Dim 2 Rekt Isol typ B/V/K/L SystemAggr. system eller byggnadsspecifikt system MedieT=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast DimUttrycks i mm Isol.typTyp av isolering Brand/Värme/Kondens/Ljud

8 LB 11 - T 1 - 600 x 400 - B 13 - System Medie Material Dim Cirk Dim 1 Rekt Dim 2 Rekt Isol typ B/V/K/L Isol spec SystemAggr. system eller byggnadsspecifikt system MedieT=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast DimUttrycks i mm Isol.typTyp av isolering Brand/Värme/Kondens/Ljud Isol.specEnligt standardförteckning

9 LB 11 - T 1 - 600 x 400 - B 13 - Y 41 System Medie Material Dim Cirk Dim 1 Rekt Dim 2 Rekt Isol typ B/V/K/L Isol spec Ytbeklädnad Ytbekl typ SystemAggr. system eller byggnadsspecifikt system MedieT=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast DimUttrycks i mm Isol.typTyp av isolering Brand/Värme/Kondens/Ljud Isol.specEnligt standardförteckning YtbeklädnadTyp av ytbeklädnad enligt standardförteckning Både inv- och utv isolering.

10 KANALMATERIAL Std-kod MaterialSpec 1 Förzinkad plåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad

11 KANALMATERIAL Std-kod MaterialSpec 1 Förzinkad plåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2Svartplåt1,5 mm flänsat utförande

12 KANALMATERIAL Std-kod MaterialSpec 1 Förzinkad plåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2Svartplåt1,5 mm flänsat utförande 3Rostfri plåt1,5 mm flänsat utförande

13 KANALMATERIAL Std-kod MaterialSpec 1 Förzinkad plåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2Svartplåt1,5 mm flänsat utförande 3Rostfri plåt1,5 mm flänsat utförande 4AluminiumplåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad

14 KANALMATERIAL Std-kod MaterialSpec 1 Förzinkad plåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2Svartplåt1,5 mm flänsat utförande 3Rostfri plåt1,5 mm flänsat utförande 4AluminiumplåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 5AluzinkplåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad

15 KANALMATERIAL Std-kod MaterialSpec 1 Förzinkad plåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2Svartplåt1,5 mm flänsat utförande 3Rostfri plåt1,5 mm flänsat utförande 4AluminiumplåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 5AluzinkplåtRekt. längsfalsad/Cirk. Spiralfalsad 6PVC-plast 7PP-plast

16 KANALMATERIAL Std-kod MaterialSpec 1 Förzinkad plåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 2Svartplåt1,5 mm flänsat utförande 3Rostfri plåt1,5 mm flänsat utförande 4AluminiumplåtRekt. längsfalsad/Cirk. spiralfalsad 5AluzinkplåtRekt. längsfalsad/Cirk. Spiralfalsad 6PVC-plast 7PP-plast 8-99Specificeras Ex.vis11Förz.plåt målad utvändigt 12Förz.plåtepoxymålad invändigt 22Svartplåt 2 mm svetsad 31Rostfritt helsvetsat utförande 8 Flexibel slang 90-99Kanaler av udda material

17 Isoleringskoder bör följa AMA INVÄNDIG ISOLERING SPECIFICERAS ALLTID MED BEGYNNELSESIFFRA 8.

18 BRANDISOLERING AMA-kod Std-kod

19 BRANDISOLERING RBF.112 RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av min.ull utv på EI15B11 cirk/rekt vent.kanal, med krav på brandteknisk EI30B13 klass EI60B16

20 BRANDISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.112 RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av min.ull utv på EI15B11 cirk/rekt vent.kanal, med krav på brandteknisk EI30B13 klass EI60B16 RBF.1121 RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av min.ull med EI15B21 al.folie utv på cirk/rekt vent.kanal, med krav på EI30B23 brandteknisk klass EI60B26

21 BRANDISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.112 RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av min.ull utv på EI15B11 cirk/rekt vent.kanal, med krav på brandteknisk EI30B13 klass EI60B16 RBF.1121 RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av min.ull med EI15B21 al.folie utv på cirk/rekt vent.kanal, med krav på EI30B23 brandteknisk klass EI60B26 RBF.1231 Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. EI15B31 med stapelfiberflor utv. på rekt. vent.kanal, med EI30B33 krav på brandteknisk klass EI60B36

22 BRANDISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.112 RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av min.ull utv på EI15B11 cirk/rekt vent.kanal, med krav på brandteknisk EI30B13 klass EI60B16 RBF.1121 RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av min.ull med EI15B21 al.folie utv på cirk/rekt vent.kanal, med krav på EI30B23 brandteknisk klass EI60B26 RBF.1231 Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. EI15B31 med stapelfiberflor utv. på rekt. vent.kanal, med EI30B33 krav på brandteknisk klass EI60B36 RBF.1232 Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. EI15B41 med al.folie utv. på rekt vent.kanal, med krav EI30B43 på brandteknisk klass EI60B46

23 AMA-KodStd-kod RBF.32 Termisk isolering invändigt i vent.kanal, med EI15B81 krav på avskiljande i brandteknisk klass EI30B83 EI60B86 BRANDISOLERING

24 Alla andra brandisoleringar specificeras med sifferkoder och redovisas i ritningsslipsen!

25 VÄRMEISOLERING AMA-KodStd-kod RBF.212 RBF.221 Termisk isolering med nätmattor av min.ull 20 mmV12 utv. på cirk./rekt. vent.kanal, utan krav på 30 mmV13 avskiljande i brandteknisk klass 40 mmV14 50 mmV15 60 mmV16 70 mmV17 80 mmV18

26 VÄRMEISOLERING AMA-KodStd-kod RBF.2121 RBF.2211 Termisk isolering med nätmattor av min.ull 20 mmV22 beklädda med al.folie utv. på cirk./rekt. 30 mmV23 vent.kanal, utan krav på avskiljande 40 mmV24 i brandteknisk klass 50 mmV25 60 mmV26 70 mmV27 80 mmV28

27 VÄRMEISOLERING AMA-Kod Std-kod RBF.213 RBF.222 Termisk isolering med lamellmattor av min.ull 20 mmV32 utv. på cirk./rekt. vent.kanal, utan krav på 30 mmV33 avskiljande i brandteknisk klass 40 mmV34 50 mmV35 60 mmV36 70 mmV37 80 mmV38

28 VÄRMEISOLERING AMA-kodStd-kod RBF.2132 RBF. 2222 Termisk isolering med lamellmattor av min.ull 20 mm V42 bekl. med al.folie utv. på cirk./rekt. vent.kanal, 30 mmV43 utan krav påavskiljande i brandteknisk klass. 40 mmV44 50 mmV45 60 mmV46 70 mmV47 80 mmV48

29 VÄRMEISOLERING AMA-kodStd-kod RBF.2231 Termisk isolering med skivor av min.ull 20 mmV52 bekl. med stapelfiberflor utv. på rekt. 30 mmV53 vent.kanal, utan krav på avsklijande 40 mmV54 i brandteknisk klass 50 mmV55 60 mmV56 70 mmV57 80 mmV58

30 VÄRMEISOLERING AMA-kodStd-kod RBF.2232 Termisk isolering med skivor av min.ull 20 mmV62 bekl. med al.folie utv. på rekt. vent.kanal, 30 mmV63 utan krav på avskiljande i brandteknisk klass 40 mmV64 50 mmV65 60 mmV66 70 mmV67 80 mmV68

31 Alla andra värmeisoleringar specificeras med sifferkoder och redovisas i ritningsslipsen!

32 KONDENSISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.2131 RBF.2221 Termisk isolering med lamellmattor 20 mm K12 av min.ull beklädda med al.folie utv. på 30 mm K13 cirk./rekt. vent.kanal, utan krav på 40 mm K14 avskiljande i brandteknisk klass 50 mm K15 60 mm K16 70 mm K17 80 mm K18

33 KONDENSISOLERING AMA-KodStd-kod RBF.2232 Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. 20 mmK22 med al.folie utv. på rekt. vent.kanal, utan krav 30 mmK23 på avskiljande i brandteknisk klass 40 mmK24 50 mmK25 60 mmK26 70 mmK27 80 mmK28

34 KONDENSISOLERING AMA-kodStd-kod RBF.2151 RBF.2251 Termisk isolering med fogtätade slangar eller 13 mmK33 plattor av syntetiskt cellgummi utv. på cirk./rekt. 19 mmK39 vent.kanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

35 KONDENSISOLERING AMA-kodStd-kod RBF.421 Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. 20 mmK82 med glasfiberväv invändigt i rekt. vent.kanal, 30 mmK83 utan krav på avskiljande i brandteknisk klass 40 mmK84 50 mmK85 60 mmK86 70 mmK87 80 mmK88

36 Alla andra kondensisoleringar specificeras med sifferkoder och redovisas i ritningsslipsen!

37 LJUDISOLERING AMA-kod Std-kod RBF.421 Termisk isolering med skivor av min.ull bekl. 20 mmL82 med glasfiberväv invändigt i rekt. vent.kanal, 30 mmL83 utan krav på avskiljande i brandteknisk klass 40 mmL84 50 mmL85 60 mmL86 70 mmL87 80 mm L88

38 Alla andra ljudisoleringar specificeras med sifferkoder och redovisas i ritningsslipsen!

39 YTBEKLÄDNADER AMA-kodStd-kod RCF.11 Ytbekl. av plan metalliserad stålplåt på isol. vent.kanal UtvY11 RCF.12 Ytbekl. av vågprofilerad metalliserad stålplåt på isol. cirk. vent.kanal UtvY12 RCF.13 Ytbekl. av plan perf. metalliserad stålplåt på inv. isol. rekt. vent.kanal InvY13 RCF.21 Ytbekl. av plan aluminiumplåt på isol. vent.kanal UtvY21 RCF.22 Ytbekl. av vågprofilerad aluminiumplåt på isol. cirk. vent.kanal UtvY22 RCF.23 Ytbekl. av plan mönsterpräglad aluminiumplåt på isol. cirk. vent.kanal UtvY23 RCF.24 Ytbekl. av vågprof. mönsterpräglad aluminiumplåt på isol. cirk vent.kanal UtvY24 RCF.25 Ytbekl. av plan perf. aluminiumplåt på inv. isol rekt. vent.kanal InvY25 RCF.31 Ytbekl. av plan rostfri stålplåt på isol. vent.kanal UtvY31 RCF.41 Ytbekl. av plastplåt på isol. cirk. vent.kanal UtvY41 RCF.51 Ytbekl. av papp på isol. cirk. vent.kanal UtvY51

40 Alla andra ytbeklädnader specificeras med sifferkoder och redovisas i ritningsslipsen!

41 Grundregeln skall vara att bara beteckna det som är tillämpligt!

42 Under förklaringar i ritningsslipsen hänvisas bara till denna standard med eventuella tillägg för special utöver standard.

43 Ange systemtillhörighet bara en gång per ritning. Detta görs ex.vis vid schakt eller där kanal kommer in på ritningen.

44 Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21

45 Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21 T1-200

46 Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21 T1-200 F2-1000x400-B23

47 Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21 T1-200 F2-1000x400-B23 BY3/TA2-T1-800x400-L83

48 Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21 T1-200 F2-1000x400-B23 BY3/TA2-T1-800x400-L83 F4-315-V23

49 Några exempel: LA01-F1-160-B13-Y21 T1-200 F2-1000x400-B23 BY3/TA2-T1-800x400-L83 F4-315-V23 LB01-T1-1000x600-B16-Y41

50 Upphängningar I de fall där upphängningarna skall hålla viss brandklass utan att kanalerna är brandisolerade, anges ex.vis på ritning så här: T1-200-R60 LB01-T1-600x400-V12-R30 Alltså inga generella anvisningar i beskrivning eller på ritningar!

51 LB 11 - T 1 - 600 x 400 - B 13 - Y 41 System Medie Material Dim Cirk Dim 1 Rekt Dim 2 Rekt Isol typ B/V/K/L Isol spec Ytbeklädnad Ytbekl typ SystemAggr. system eller byggnadsspecifikt system MedieT=Tilluft F=Frånluft U=Uteluft A=Avluft Ö=Överluft Å=Återluft C=Cirkulationsluft o.s.v. Material1= Varmförz. plåt 2=Svartplåt 3=Rostfri plåt 4= Alum.plåt 5= Aluzinkplåt 6= PVC-plast 7= PP-plast DimUttrycks i mm Isol.typTyp av isolering Brand/Värme/Kondens/Ljud Isol.specEnligt standardförteckning YtbeklädnadTyp av ytbeklädnad enligt standardförteckning Både inv- och utv isolering.


Ladda ner ppt "Standardiserade ritningsbeteckningar VENTILATION Utarbetade av Svensk Ventilation Version 1:2 2004-10-01."

Liknande presentationer


Google-annonser